Общо класиране на математиците от София в четвърти, пети и шести клас

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Августин Яворов Йосифов ЧОУ Св. София 4 82,601 91 53,77 49 64,29 105 83,52 21 100,00 0 - 33 - 45 -
2 - Аделина Владимирова Димитрова 102 ОУ 4 6,604 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
3 - Аделина Георгиева Христова СМГ 6 41,249 129 92,20 51 69,33 125 86,30 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 - Аделина Михайлова Войнова СМГ 5 39,803 110 81,02 51 69,33 100 69,18 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 - Адриан Бориславов Григоров 18 СОУ 4 25,6 56 20,75 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 -
6 - Адриана Адрианова Хараламбиева 125 СОУ 5 39,854 99 72,99 0 0,00 105 72,60 15 72,73 0 0,00 36 60,66 0 0,00
7 - Адриана Антонова Соколова СМГ 5 62,336 114 83,94 46 62,67 100 69,18 18 86,36 0 0,00 39 65,57 34 68,63
8 - Адриана Руменова Цончева 125 СОУ 6 25,097 92 65,96 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
9 - Айлин Исуф Алиосман 16 ОУ 4 63,966 63 27,36 47 61,43 65 39,56 19 90,91 0 - 0 - 0 -
10 - Албена Георгиева Русева 125 СОУ 6 20,671 91 65,25 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 - Алек Емил Мечикян 6 ОУ 4 90,047 112 73,58 71 95,71 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 -
12 - Алек Кристианов Димитров СМГ 5 88,978 132 97,08 66 89,33 125 86,30 13 63,64 25 96,30 60 100,00 45 90,20
13 - Алек Станев ЧОУ Д - р Петър Берон 5 9,905 0 0,00 51 69,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 - Алек Стилиян Вукадинов 107 ОУ 5 33,221 94 69,34 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
15 - Алекс Бойков Узунов 36 СОУ 4 38,221 98 60,38 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
16 - Алекс Георгиев Грънчаров 137 СОУ 6 28,112 0 0,00 58 78,67 125 86,30 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 - Алекс Георгиев Иванов 125 СОУ 6 30,333 96 68,79 0 0,00 110 76,03 7 36,36 0 0,00 18 31,15 0 0,00
18 - Алекс Данаилов Данаилов 18 СОУ 6 22,913 0 0,00 52 70,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Алекс Димитрова Даскалова 138 СОУ 4 54,026 80 43,40 44 57,14 85 61,54 0 0,00 0 - 15 - 0 -
20 - Алекс Иванов Цветанов 125 СОУ 4 89,89 93 55,66 72 97,14 95 72,53 21 100,00 10 - 42 - 0 -
21 - Алекс Йорданов Сотиров 199 ОУ 4 30,33 0 0,00 40 51,43 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 -
22 - Алекс Красимиров Петров 48 ОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 3 - 0 -
23 - Алекс Миленов Тонев ПЧМГ 6 24,63 0 0,00 42 57,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
24 - Алекс Огнянов Вукадинов 18 СОУ 5 26,207 0 0,00 60 81,33 95 65,75 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 - Алекс Огнянов Стефанов 4 ОУ 4 78,821 0 0,00 64 85,71 100 78,02 15 72,73 0 - 0 - 0 -
26 - Алекс Петров Синджирлиев 119 СОУ 4 17,871 56 20,75 27 32,86 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
27 - Алекс Радославов Ангелов 105 СОУ 4 19,735 49 14,15 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 -
28 - Алекс Станимиров Гълъбов 23 СОУ 6 15,246 0 0,00 40 54,67 75 52,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 - Алекса Александрова Стоилова 143 ОУ 4 52,946 86 49,06 57 75,71 60 34,07 7 36,36 0 - 0 - 0 -
30 - Александра Александрова Гергова 101 СОУ 4 21,418 66 30,19 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 -
31 - Александра Александрова Костадинова СМГ 6 43,417 118 84,40 48 65,33 110 76,03 8 40,91 0 0,00 0 0,00 18 37,25
32 - Александра Александрова Миронова 4 ОУ 5 19,25 0 0,00 38 52,00 80 55,48 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Александра Александрова Савова СМГ 6 77,471 133 95,04 57 77,33 140 96,58 16 77,27 0 0,00 60 100,00 48 96,08
34 - Александра Анастасова Иванова НУКК 4 11,321 70 33,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
35 - Александра Антонова Иванова 55 СОУ 4 65,736 100 62,26 40 51,43 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
36 - Александра Антонова Ненова СМГ 6 36,592 110 78,72 58 78,67 110 76,03 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Александра Божидарова Трифонова ПЧМГ 5 21,207 79 58,39 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
38 - Александра Веселинова Дафова 73 СОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 9 - 0 -
39 - Александра Владимирова Тодорова 18 СОУ 6 10,372 0 0,00 0 0,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Александра Владимирова Тренева ПЧМГ 5 17,35 80 59,12 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Александра Георгиева Шаранкова 125 СОУ 6 27,012 103 73,76 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
42 - Александра Деянова Петрова СМГ 6 32,246 115 82,27 47 64,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Александра Димитрова Димитрова 1 СОУ 4 79,097 91 53,77 0 0,00 105 83,52 21 100,00 5 - 0 - 0 -
44 - Александра Евгениева Николова 20 ОУ 4 39,16 70 33,96 0 0,00 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
45 - Александра Емилова Златева 125 СОУ 5 11,575 34 25,55 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Александра Иванова Алексиева 125 СОУ 6 11,673 0 0,00 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
47 - Александра Иванова Иванова 107 ОУ 6 37,856 91 65,25 54 73,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
48 - Александра Кръстева Ръжева ФУ Виктор Юго 4 55,348 87 50,00 46 60,00 80 56,04 0 0,00 0 - 12 - 0 -
49 - Александра Николаева Гайтанджиева СМГ 5 37,544 104 76,64 27 37,33 110 76,03 6 31,82 0 0,00 24 40,98 0 0,00
50 - Александра Николаева Христова СМГ 5 13,367 87 64,23 21 29,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Александра Пенчева Пенчева ЧСОУ Евростар 6 21,03 0 0,00 43 58,67 115 79,45 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Александра Пламенова Нисторова 31 СУЧЕМ 4 23,509 61 25,47 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 12 - 0 -
53 - Александра Радославова Бенова 38 ОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 12 - 0 -
54 - Александра Радославова Радева ПЧМГ 5 21,185 0 0,00 49 66,67 85 58,90 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 - Александра Расем Базиан 6 ОУ 4 0 24 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
56 - Александра Росенова Иванова 125 СОУ 6 14,045 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
57 - Александрина Деянова Медникарова 31 СУЧЕМ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 12 - 0 -
58 - Александрина Илианова Иванова СМГ 5 59,464 103 75,91 50 68,00 110 76,03 12 59,09 21 81,48 33 55,74 0 0,00
59 - Александър Александров Карапенев 17 СОУ 5 22,337 84 62,04 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
60 - Александър Александров Лимонов СМГ 6 42,386 103 73,76 41 56,00 100 69,18 5 27,27 0 0,00 42 70,49 0 0,00
61 - Александър Александров Младенов 48 ОУ 4 39,394 94 56,60 39 50,00 0 0,00 14 68,18 0 - 33 - 0 -
62 - Александър Александров Петков 143 ОУ 6 15,817 0 0,00 43 58,67 75 52,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Александър Александров Янакиев 119 СОУ 4 55,104 91 53,77 39 50,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
64 - Александър Анатолиев Стоименов 107 ОУ 4 28,374 59 23,58 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
65 - Александър Ангелов Ангелов Бургас 4 43,306 96 58,49 54 71,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
66 - Александър Ангелов Желязков ПЧМГ 5 54,717 101 74,45 59 80,00 0 0,00 0 0,00 16 62,96 45 75,41 45 90,20
67 - Александър Андреев Торньов 56 СОУ 4 52,128 0 0,00 57 75,71 90 67,03 2 13,64 0 - 0 - 0 -
68 - Александър Асенов Илиев 41 ОУ 4 42,91 0 0,00 46 60,00 75 50,55 3 18,18 0 - 0 - 0 -
69 - Александър Асенов Спиридонов 34 ОУ 4 54,958 58 22,64 42 54,29 80 56,04 11 54,55 0 - 0 - 0 -
70 - Александър Атанасов Димитров 125 СОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 15 - 0 -
71 - Александър Атанасов Паленков 143 ОУ 6 16,333 0 0,00 38 52,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 - Александър Бисеров Танов 18 СОУ 4 18,571 0 0,00 43 55,71 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
73 - Александър Богданов Хартарски 119 СОУ 4 89,73 119 80,19 69 92,86 115 94,51 17 81,82 0 - 0 - 0 -
74 - Александър Богомилов Кръстев 22 СОУ 4 83,993 122 83,02 65 87,14 100 78,02 17 81,82 0 - 0 - 0 -
75 - Александър Божидаров Бонев 96 СОУ 4 6,918 56 20,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
76 - Александър Бойков Бойков 100 ОУ 5 28,896 102 75,18 45 61,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
77 - Александър Бойков Ганчев СМГ 5 40,547 121 89,05 40 54,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
78 - Александър Бориславов Иванов 104 ОУ 4 64,823 100 62,26 52 68,57 80 56,04 13 63,64 0 - 0 - 0 -
79 - Александър Борисов Каймачиев 125 СОУ 6 32,814 80 57,45 43 58,67 105 72,60 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
80 - Александър Борисов Цанков 125 СОУ 4 20,513 0 0,00 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 21 - 0 -
81 - Александър Бранимиров Дилковски Меридиан 22 4 53,774 99 61,32 39 50,00 0 0,00 10 50,00 0 - 0 - 0 -
82 - Александър Валериев Венков ЧСОУ Евростар 6 20,874 0 0,00 49 66,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Александър Василев Диманачки 129 ОУ 4 26,709 77 40,57 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 -
84 - Александър Василев Кралев 51 СОУ 5 17,502 0 0,00 39 53,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Александър Велизар Чернев СМГ 6 51,655 115 82,27 54 73,33 110 76,03 11 54,55 0 0,00 45 75,41 0 0,00
86 - Александър Венциславов Тодоров 22 СОУ 6 17,516 84 60,28 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Александър Викторов Димитров 41 ОУ 4 13,187 0 0,00 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 9 - 0 -
88 - Александър Владимиров Бегов 55 СОУ 4 11,95 72 35,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
89 - Александър Владимиров Мартинов 47 СОУ 4 25,969 63 27,36 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 -
90 - Александър Владимиров Папазов 4 ОУ 4 5,346 51 16,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
91 - Александър Георгиев 23 СОУ 4 37,656 0 0,00 40 51,43 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
92 - Александър Георгиев Димитров 145 СОУ 4 34,951 77 40,57 49 64,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
93 - Александър Георгиев Костадинов 107 ОУ 6 32,778 110 78,72 39 53,33 0 0,00 6 31,82 0 0,00 39 65,57 0 0,00
94 - Александър Георгиев Леков 54 СОУ 6 6,788 66 47,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Александър Георгиев Радославов СМГ 5 54,407 101 74,45 49 66,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
96 - Александър Господинов Георгиев 88 СОУ 4 48,266 83 46,23 73 98,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
97 - Александър Данчов Керезов Немско У-ще 4 19,421 48 13,21 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 -
98 - Александър Димитров Лазаров 150 ОУ 4 41,795 0 0,00 41 52,86 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
99 - Александър Димитров Михайлов 125 СОУ 5 28,866 100 73,72 0 0,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
100 - Александър Димитров Панчев 125 СОУ 6 69,743 101 72,34 47 64,00 120 82,88 10 50,00 15 59,26 45 75,41 42 84,31
Страница 1 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS