Класиране на петокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Аделина Михайлова Войнова СМГ 5 39,803 69,656 110 81,02 51 69,33 100 69,18 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 - Адриана Адрианова Хараламбиева 125 СОУ 5 39,854 69,745 99 72,99 0 0,00 105 72,60 15 72,73 0 0,00 36 60,66 0 0,00
3 - Адриана Антонова Соколова СМГ 5 62,336 72,725 114 83,94 46 62,67 100 69,18 18 86,36 0 0,00 39 65,57 34 68,63
4 - Алек Кристианов Димитров СМГ 5 88,978 88,978 132 97,08 66 89,33 125 86,30 13 63,64 25 96,30 60 100,00 45 90,20
5 - Алек Станев ЧОУ Д - р Петър Берон 5 9,905 69,333 0 0,00 51 69,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 - Алек Стилиян Вукадинов 107 ОУ 5 33,221 77,516 94 69,34 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
7 - Алекс Огнянов Вукадинов 18 СОУ 5 26,207 61,150 0 0,00 60 81,33 95 65,75 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 - Александра Александрова Миронова 4 ОУ 5 19,25 44,917 0 0,00 38 52,00 80 55,48 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 - Александра Божидарова Трифонова ПЧМГ 5 21,207 49,482 79 58,39 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
10 - Александра Владимирова Тренева ПЧМГ 5 17,35 60,726 80 59,12 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 - Александра Емилова Златева 125 СОУ 5 11,575 40,513 34 25,55 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 - Александра Николаева Гайтанджиева СМГ 5 37,544 52,561 104 76,64 27 37,33 110 76,03 6 31,82 0 0,00 24 40,98 0 0,00
13 - Александра Николаева Христова СМГ 5 13,367 46,783 87 64,23 21 29,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 - Александра Радославова Радева ПЧМГ 5 21,185 49,433 0 0,00 49 66,67 85 58,90 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 - Александрина Илианова Иванова СМГ 5 59,464 69,375 103 75,91 50 68,00 110 76,03 12 59,09 21 81,48 33 55,74 0 0,00
16 - Александър Александров Карапенев 17 СОУ 5 22,337 52,120 84 62,04 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
17 - Александър Ангелов Желязков ПЧМГ 5 54,717 76,604 101 74,45 59 80,00 0 0,00 0 0,00 16 62,96 45 75,41 45 90,20
18 - Александър Бойков Бойков 100 ОУ 5 28,896 67,423 102 75,18 45 61,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Александър Бойков Ганчев СМГ 5 40,547 70,956 121 89,05 40 54,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
20 - Александър Василев Кралев 51 СОУ 5 17,502 61,256 0 0,00 39 53,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 - Александър Георгиев Радославов СМГ 5 54,407 76,170 101 74,45 49 66,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
22 - Александър Димитров Михайлов 125 СОУ 5 28,866 67,354 100 73,72 0 0,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
23 - Александър Еленов Чешмеджиев 32 СОУ 5 9,489 66,423 90 66,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Александър Емилов Георгиев 7 СОУ 5 15,448 54,068 91 67,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
25 - Александър Емилов Начев СМГ 5 40,91 71,592 93 68,61 0 0,00 110 76,03 19 90,91 0 0,00 30 50,82 0 0,00
26 - Александър Живодаров Василев СМГ 5 57,91 81,075 112 82,48 50 68,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 0 0,00 45 90,20
27 - Александър Ивайлов Милчев 107 ОУ 5 64,475 64,475 112 82,48 52 70,67 115 79,45 14 68,18 5 22,22 39 65,57 31 62,75
28 - Александър Йорданов Банков СМГ 5 45,96 64,345 106 78,10 46 62,67 95 65,75 11 54,55 0 0,00 36 60,66 0 0,00
29 - Александър Миленов Маринов 143 ОУ 5 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
30 - Александър Николаев Василев 104 ОУ 5 17,558 61,452 0 0,00 47 64,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 - Александър Руменов Димитров 143 ОУ 5 17,666 61,831 0 0,00 45 61,33 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 - Александър Светославов Герджиков ПЧМГ 5 8 56,000 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Александър Станиславов Рангелов 104 ОУ 5 9,143 64,000 0 0,00 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 - Александър Стефанов Гегов СМГ 5 36,859 64,504 98 72,26 43 58,67 85 58,90 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 - Александър Стоянов ЧОУ Д - р Петър Берон 5 18,294 64,027 0 0,00 56 76,00 75 52,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 - Александър Юлианов Русков 107 ОУ 5 33,393 46,751 105 77,37 36 49,33 75 52,05 1 9,09 0 0,00 27 45,90 0 0,00
37 - Александър Юлианов Цветков 32 СОУ 5 5,735 40,146 54 40,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 - Александър Юриев Калинов 16 ОУ 5 9,905 69,333 0 0,00 51 69,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Ана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 55,863 78,208 104 76,64 55 74,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
40 - Ана-Мария Марианова Лазарова 32 СОУ 5 26,429 61,668 82 60,58 43 58,67 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Ангел Валентинов Йорданов ПЧМГ 5 37,758 66,076 103 75,91 58 78,67 85 58,90 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
42 - Ангел Георгиев Коджаиванов СМГ 5 30,306 70,715 89 65,69 0 0,00 100 69,18 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Андреа Александрова Мазгалева ПЧМГ 5 30,238 52,916 96 70,80 0 0,00 100 69,18 9 45,45 0 0,00 15 26,23 0 0,00
44 - Ани Огнянова Попова 134 СОУ 5 19,515 68,301 0 0,00 47 64,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Ани Росланова Иванова 52 ОУ 5 7,429 52,000 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Ани Христова Константинова 4 ОУ 5 9,143 64,000 0 0,00 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Анна Андонова Андонова 130 СОУ 5 4,484 31,387 42 31,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Анна Асенова Асенова СМГ 5 27,127 63,297 96 70,80 39 53,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 - Анна-Мария Петрова Кичева 107 ОУ 5 16,108 37,586 64 47,45 32 44,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
50 - Антон Иванов Марков 41 ОУ 5 23,354 54,493 70 51,82 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
51 - Асен Росенов Пленелиев ПЧМГ 5 27,929 65,167 63 46,72 51 69,33 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Ася Асенова Митова 6 ОУ 5 8,029 56,204 76 56,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Биляна Асенова Алексиева 2 СОУ 5 38,063 66,610 109 80,29 39 53,33 100 69,18 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Богдан Марио Христов СМГ 5 33,804 59,157 121 89,05 0 0,00 85 58,90 3 18,18 0 0,00 42 70,49 0 0,00
55 - Божидар Бориславов Пелов 105 СОУ 5 11,821 41,374 75 55,47 0 0,00 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Божидар Венциславов Попов 23 СОУ 5 17,068 59,740 0 0,00 47 64,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Божидар Йорданова Джогански 1 СОУ 5 11,35 79,452 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Божидар Каменов Маринов СМГ 5 42,11 73,693 108 79,56 48 65,33 105 72,60 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Божидара Бориславова Симеонова 2 СОУ 5 4,692 32,847 44 32,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Бойко Йорданов Димитров 107 ОУ 5 25,203 58,806 73 54,01 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
61 - Борика Лозанова Николова 32 СОУ 5 8,133 56,934 77 56,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Борил Борисов Минков ПЧМГ 5 18,979 66,426 105 77,37 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Борис Антонов Камбуров ПЧМГ 5 33,427 58,497 94 69,34 0 0,00 80 55,48 14 68,18 0 0,00 24 40,98 0 0,00
64 - Борис Емилиянов Димов ПЧМГ 5 22,972 53,602 0 0,00 41 56,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
65 - Борис Миленов Дерменджиев 125 СОУ 5 14,614 51,149 83 61,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
66 - Борис Светозаров Петров ПЧМГ 5 22,506 78,772 0 0,00 55 74,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Борис Тодоров Панайотов СМГ 5 62,888 73,370 126 92,70 64 86,67 115 79,45 9 45,45 18 70,37 39 65,57 0 0,00
68 - Борис Яворов Нецов 107 ОУ 5 27,163 47,536 67 49,64 24 33,33 110 76,03 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
69 - Борислав Евгениев Любенов СМГ 5 61,557 71,817 111 81,75 67 90,67 115 79,45 8 40,91 0 0,00 39 65,57 36 72,55
70 - Борислав Мартинов Минчев 125 СОУ 5 8,446 59,124 80 59,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Боян Деянов Стоев ЧОУ Св. София 5 8,446 59,124 80 59,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 - Боян Ивайлов Тодоров 120 ОУ 5 17,122 59,927 81 59,85 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Боян Соколов Соколов ПЧМГ 5 18,46 64,608 92 67,88 45 61,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Валентин Людмилов Ангелов СМГ 5 19,402 67,908 112 82,48 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Валентин Светославов Пиралков 107 ОУ 5 38,427 53,798 105 77,37 30 41,33 110 76,03 0 0,00 4 18,52 33 55,74 0 0,00
76 - Валентин Яворов Ташков 130 СОУ 5 6,048 42,336 57 42,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
77 - Валентина Веселинова Георгиева 125 СОУ 5 16,904 59,165 85 62,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 55,56 0 0,00 0 0,00
78 - Валери Иванов Ярков 125 СОУ 5 22,833 53,278 75 55,47 0 0,00 85 58,90 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
79 - Ванина Стоянова Козлева ПЧМГ 5 25,235 44,162 93 68,61 25 34,67 75 52,05 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
80 - Ваня Иванова Кралева СМГ 5 43,522 76,164 110 81,02 56 76,00 115 79,45 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
81 - Васил Антонов Антонов ПЧМГ 5 22,873 53,371 85 62,77 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
82 - Васил Валентинов Пирински 125 СОУ 5 38,126 66,720 100 73,72 0 0,00 125 86,30 7 36,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
83 - Васил Добромиров Ангелов ПЧМГ 5 7,26 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
84 - Васил Иванов Тодоров СМГ 5 52,129 72,981 108 79,56 56 76,00 100 69,18 10 50,00 0 0,00 54 90,16 0 0,00
85 - Васил Руменов Дечков 107 ОУ 5 14,975 34,941 69 51,09 27 37,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00
86 - Васил Христофоров Христов ПЧМГ 5 18,393 64,376 90 66,42 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Велизара Боянова Захариева 18 СОУ 5 11,35 79,452 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 - Велина Симеонова Копривленска ЧОУРЧО Б. школо 5 28,151 65,686 0 0,00 54 73,33 100 69,18 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Велислава Велева Матева ЧОУ Дружба 5 5,735 40,146 54 40,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Вероника Стефанова Попова ЧОУРЧО Б. школо 5 28,038 65,423 0 0,00 50 68,00 100 69,18 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Веселин Иванов Георгиев 143 ОУ 5 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Веселин Миленов Георгиев СМГ 5 17,784 62,243 91 67,15 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Вивиян Божидарова Първанова 33 ОУ 5 8,381 58,667 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Виктор Атанасов Пенчев СМГ 5 29,07 67,830 93 68,61 38 52,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Виктор Венциславов Василев СМГ 5 24,797 57,860 82 60,58 37 50,67 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Виктор Данаилов Панайотов СМГ 5 59,294 83,012 107 78,83 67 90,67 125 86,30 21 100,00 15 59,26 0 0,00 0 0,00
97 - Виктор Илиев Мицилков СМГ 5 17,399 60,895 80 59,12 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Виктор Петров Божилов НУКК 5 31,993 74,651 97 71,53 64 86,67 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Виктор Росенов Тодоров ПЧМГ 5 67,839 67,839 99 72,99 49 66,67 105 72,60 17 81,82 10 40,74 33 55,74 42 84,31
100 - Виктор Русланов Начков ЧСОУ Свети Георги 5 6,257 43,796 59 43,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 5 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS