Класиране на четвъртокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Резултат от СМТ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас ФР СМГ ОМТ Р1 Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп. Точки
п1 СМГ
Точки
п2 СМГ
Точки
п3 СМГ
1 - Анна Чавдарова Янкова Сливница 4 327,580 33,5 98,168 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 74 100,00 115 94,51 21 100,00 0 - 0 - 0 - 40 37 37
2 - До Виет Кьонг 107 ОУ 4 - 0 97,799 ЧХ, СМТ, Оли 133 93,40 74 100,00 110 89,01 21 100,00 26 - 60 - 50 - 40 0 0
3 - Михаела Филипова Гледачева 104 ОУ 4 350,659 37 96,541 ЧХ, СМТ, Оли 129 89,62 74 100,00 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 0 0 0
4 - Даниела Параскевова Бенчева 30 СОУ 4 342,514 36 95,455 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 74 100,00 120 100,00 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 33 36
5 - Ели Димитрова Витанова ЧСОУ Свети Георги 4 94,770 0 94,77 ЧХ, СМТ, Оли 133 93,40 74 100,00 110 89,01 19 90,91 0 - 54 - 0 - 0 0 0
6 - Никола Мартинов Стайков 145 СОУ 4 334,505 35 94,505 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 74 100,00 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 37 36 35
7 - Иван Венциславов Георгиев 143 ОУ 4 359,211 38,5 94,505 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 74 100,00 105 83,52 21 100,00 12 - 42 - 0 - 39 36 43
8 - До Хю Тунг 32 СОУ 4 358,013 38,5 93,307 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 74 100,00 110 89,01 19 90,91 19 - 39 - 0 - 39 33 39
9 - Илиян Николаев Николов 108 СОУ 4 307,968 31,5 92,674 СМТ, Оли, ЕК 107 68,87 74 100,00 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 25 36 41
10 - Димитър Михайлов Михайлов 125 СОУ 4 265,049 25,5 92,108 СМТ, Оли, ЕК 98 60,38 74 100,00 115 94,51 17 81,82 0 - 42 - 0 - 42 40 36
11 - Славина Стоилова Лилкова 143 ОУ 4 257,990 24,5 92,108 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 74 100,00 115 94,51 17 81,82 0 - 0 - 0 - 29 26 31
12 - Лъчезар Иванов Вълчев 136 ОУ 4 337,940 36 90,881 ЧХ, СМТ, Оли 111 72,64 74 100,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 35 36 43
13 - Йоан Найденов Найденов Враца 4 90,881 0 90,881 ЧХ, СМТ, Оли 111 72,64 74 100,00 0 0,00 21 100,00 0 - 42 - 50 - 0 0 0
14 - Диян Христинов Димитров 105 СОУ 4 339,533 37 85,415 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 74 100,00 105 83,52 15 72,73 12 - 0 - 0 - 37 39 44
15 - Анна Росенова Михалкова Благоевград 4 338,650 35,5 95,121 ЧХ, СМТ, Оли 126 86,79 73 98,57 0 0,00 21 100,00 0 - 48 - 0 - 0 0 0
16 - Никола Детелинов Бачовски 104 ОУ 4 320,411 33,5 90,999 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 73 98,57 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 40 26 37
17 - Александър Господинов Георгиев 88 СОУ 4 48,266 0 48,266 ЧХ, СМТ, ЕК 83 46,23 73 98,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
18 - Алекс Иванов Цветанов 125 СОУ 4 333,419 35,5 89,89 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 72 97,14 95 72,53 21 100,00 10 - 42 - 0 - 38 37 42
19 - Никол Николаева Данкинова НУКК 4 331,696 34,5 95,225 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 71 95,71 115 94,51 20 95,45 0 - 51 - 0 - 0 0 0
20 - Цвета Ивова Радославова ЧОУ Св. София 4 91,878 0 91,878 СМТ, Оли, ЕК 108 69,81 71 95,71 110 89,01 19 90,91 0 - 54 - 42 - 0 0 0
21 - Любослав Владимиров Панайотов 18 СОУ 4 373,749 41 91,396 ЧХ, СМТ, Оли 122 83,02 71 95,71 100 78,02 20 95,45 0 - 0 - 0 - 38 38 41
22 - Виктор Владимиров Василев 72 ОУ 4 338,304 36 91,245 СМТ, Оли, ЕК 108 69,81 71 95,71 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 41
23 - Светислав Георгиев Тодоров 36 СОУ 4 308,871 32 90,047 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 71 95,71 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 37 38 0
24 - Алек Емил Мечикян 6 ОУ 4 308,871 32 90,047 СМТ, Оли, ЕК 112 73,58 71 95,71 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 39 29 41
25 - Александър Стоянов Недков 107 ОУ 4 274,845 27,5 87,786 ЧХ, СМТ, ЕК 129 89,62 71 95,71 100 78,02 16 77,27 14 - 39 - 45 - 0 0 0
26 - Ивана Дилянова Панева ЧОУ Св. София 4 348,856 38 87,679 ЧХ, СМТ, Оли 115 76,42 71 95,71 85 61,54 19 90,91 14 - 33 - 0 - 0 0 0
27 - Стефан Мартинов Хаджистойков 36 СОУ 4 365,854 39 97,619 ЧХ, СМТ, Оли 140 100,00 69 92,86 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
28 - Йордан Боянов Илиев 88 СОУ 4 326,897 34 93,956 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 69 92,86 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 40 40 45
29 - Гергана Георгиева Вълкова 104 ОУ 4 298,662 30 93,956 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 69 92,86 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 40 32 0
30 - Мая Петрова Панова 128 СОУ 4 273,822 27 90,293 СМТ, Оли, ЕК 97 59,43 69 92,86 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 38 31 39
31 - Александър Богданов Хартарски 119 СОУ 4 389,730 43,5 89,73 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 69 92,86 115 94,51 17 81,82 0 - 0 - 0 - 35 34 39
32 - Огнян Пламенов Барух ЧОУ Св Кл Охр 4 87,579 0 87,579 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 69 92,86 105 83,52 18 86,36 0 - 45 - 0 - 0 0 0
33 - Владимир Пламенов Петков 134 СОУ 4 355,681 39,5 83,916 СМТ, Оли, ЕК 94 56,60 69 92,86 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 0 0
34 - Вангел Вангелов Попов 73 СОУ 4 289,612 30,5 81,377 ЧХ, СМТ, ЕК 100 62,26 69 92,86 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 40 39
35 - Виктор Любенов Алексиев 38 ОУ 4 277,018 29 79,371 СМТ, Оли, ЕК 100 62,26 69 92,86 95 72,53 15 72,73 5 - 24 - 0 - 32 23 38
36 - Никола Емилов Димитров 104 ОУ 4 68,765 0 68,765 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 69 92,86 95 72,53 8 40,91 0 - 0 - 0 - 0 0 0
37 - Румен Николаев Иванов Бургас 4 59,883 0 59,883 ЧХ, СМТ, ЕК 126 86,79 69 92,86 0 0,00 0 0,00 0 - 57 - 0 - 0 0 0
38 - Стефани Андреева Асенова 2 СОУ 4 252,304 23,5 93,48 СМТ, Оли, ЕК 100 62,26 68 91,43 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 36 33 29
39 - Георги Атанасов Лалев 107 ОУ 4 278,007 28 87,419 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 68 91,43 110 89,01 17 81,82 0 - 45 - 45 - 35 37 36
40 - Никола Мариянов Колев ЧУ Обр. Технологии 4 249,456 24 87,103 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 68 91,43 105 83,52 18 86,36 0 - 39 - 0 - 0 0 0
41 - Калина Александрова Стефанова 143 ОУ 4 215,835 22 67,6 ЧХ, СМТ, ЕК 81 44,34 68 91,43 90 67,03 7 36,36 0 - 0 - 0 - 0 27 34
42 - Персиан Любомиров Турсунов Руско училище 4 215,814 24 53,461 ЧХ, СМТ, Оли 83 46,23 68 91,43 0 0,00 4 22,73 0 - 21 - 0 - 30 0 34
43 - Красимир Славчев Костов 43 ОУ 4 285,156 29 87,509 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 67 90,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 32 31 0
44 - Преслав Валериев Милетиев 92 ОУ 4 327,225 36 80,166 ЧХ, СМТ, ЕК 105 66,98 67 90,00 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 - 33 36 0
45 - Цветан Ивелинов Иванов 38 ОУ 4 392,527 43,5 92,527 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 66 88,57 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 34 36 37
46 - Георги Ивов Цонков 79 СОУ 4 338,388 36 91,329 СМТ, Оли, ЕК 112 73,58 66 88,57 115 94,51 19 90,91 0 - 0 - 0 - 45 38 45
47 - Ангел Емилов Димитров 2 СОУ 4 291,873 29,5 90,696 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 66 88,57 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 29 29 40
48 - Велина Димитрова Ковачка 138 СОУ 4 256,445 25 87,033 СМТ, Оли, ЕК 73 36,79 66 88,57 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 21 33 0
49 - Калоян Бойчев Арнаудов НСОУ 4 266,151 26,5 86,151 СМТ, Оли, ЕК 89 51,89 66 88,57 105 83,52 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 26 34
50 - Теодора Атанасова Германова 42 ОУ 4 317,260 34 84,319 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 66 88,57 100 78,02 18 86,36 0 - 51 - 0 - 39 38 45
51 - Монир Жихад Ел-Бикай Ливанско училище 4 214,640 20,5 76,993 СМТ, Оли, ЕК 89 51,89 66 88,57 80 56,04 18 86,36 0 - 0 - 0 - 26 26 29
52 - Александър Богомилов Кръстев 22 СОУ 4 299,287 31,5 83,993 ЧХ, СМТ, Оли 122 83,02 65 87,14 100 78,02 17 81,82 0 - 0 - 0 - 0 21 0
53 - Звезделина Георгиева Пенева 56 СОУ 4 180,835 15 82,011 СМТ, Оли, ЕК 73 36,79 65 87,14 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 - 25 25 20
54 - Ивана Димитрова Николова ЧНУ Питагор 4 77,068 0 77,068 ЧХ, СМТ, ЕК 104 66,04 65 87,14 100 78,02 0 0,00 17 - 36 - 0 - 0 0 0
55 - Светлин Красимиров Лалов 68 СОУ 4 337,435 36 90,376 СМТ, Оли, ЕК 105 66,98 64 85,71 115 94,51 19 90,91 0 - 0 - 0 - 43 40 45
56 - Цвета Калоянова Антова 32 СОУ 4 301,509 31 89,744 СМТ, Оли, ЕК 86 49,06 64 85,71 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 41 30 37
57 - Антоан Преславски Иванов 22 СОУ 4 310,764 33 84,882 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 64 85,71 100 78,02 19 90,91 0 - 0 - 0 - 35 0 30
58 - Никола Боянов Джунов 88 СОУ 4 273,072 28 82,484 СМТ, Оли, ЕК 90 52,83 64 85,71 110 89,01 15 72,73 0 - 39 - 0 - 0 0 38
59 - Дарина Светославова Атанасова 81 СОУ 4 81,512 0 81,512 ЧХ, СМТ, ЕК 108 69,81 64 85,71 110 89,01 0 0,00 0 - 36 - 0 - 0 0 0
60 - Нгуен Чунг Нгуен 28 СОУ 4 259,387 26,5 79,387 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 64 85,71 85 61,54 19 90,91 0 - 0 - 0 - 37 31 39
61 - Алекс Огнянов Стефанов 4 ОУ 4 212,939 20 78,821 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 64 85,71 100 78,02 15 72,73 0 - 0 - 0 - 0 0 0
62 - Стефан Божидаров Томов 118 СОУ 4 304,570 33,5 75,158 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 64 85,71 90 67,03 15 72,73 0 - 0 - 0 - 28 27 0
63 - София Викторова Тошева 31 СУЧЕМ 4 316,402 35,5 72,873 ЧХ, СМТ, ЕК 98 60,38 64 85,71 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 6 26
64 - Калоян Евгени Бебовски 18 СОУ 4 196,289 18,5 72,76 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 64 85,71 100 78,02 11 54,55 0 - 0 - 0 - 35 25 27
65 - Стефан Павлов Василев 148 ОУ 4 168,984 16,5 59,572 ЧХ, СМТ, ЕК 79 42,45 64 85,71 75 50,55 8 40,91 0 - 0 - 0 - 17 16 14
66 - Женя Йорданова Янчева Бургас 4 59,389 0 59,389 ЧХ, СМТ, ЕК 132 92,45 64 85,71 0 0,00 0 0,00 0 - 54 - 0 - 0 0 0
67 - Мария-Йоанна Валентинова Александрова 130 СОУ 4 149,472 16 43,59 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 64 85,71 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
68 - Явор Руменов Евтимов 96 СОУ 4 37,376 0 37,376 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 64 85,71 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
69 - Самуил Ивайлов Георгиев 37 СОУ 4 224,163 20 90,045 ЧХ, СМТ, Оли 125 85,85 63 84,29 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 36
70 - Рая Димитрова Димитрова 107 ОУ 4 94,286 0 94,286 СМТ, Оли, ЕК 89 51,89 62 82,86 120 100,00 21 100,00 13 - 48 - 45 - 0 0 0
71 - Мартин Боянов Стефанов 28 СОУ 4 388,925 43 92,454 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 62 82,86 115 94,51 21 100,00 18 - 0 - 0 - 41 40 42
72 - Вая Симеонова Григорова 31 СУЧЕМ 4 307,932 32 89,108 СМТ, Оли, ЕК 112 73,58 62 82,86 110 89,01 20 95,45 0 - 0 - 0 - 0 35 38
73 - Богдан Бойков Миронов 54 СОУ 4 214,426 19 87,367 ЧХ, СМТ, Оли 118 79,25 62 82,86 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 - 33 0 0
74 - Стефания Роберто Майкан 55 СОУ 4 296,893 31 85,128 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 62 82,86 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 25 27 38
75 - Маргарита Велчева Стефанова 54 СОУ 4 310,129 33 84,247 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 62 82,86 105 83,52 18 86,36 0 - 0 - 0 - 42 32 36
76 - Цвета Георгиева Караджова 32 СОУ 4 253,874 25,5 80,933 ЧХ, СМТ, Оли 112 73,58 62 82,86 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 - 31 39 32
77 - Мина Росенова Петкова ЧНУ Питагор 4 67,518 0 67,518 ЧХ, СМТ, ЕК 84 47,17 62 82,86 95 72,53 0 0,00 10 - 33 - 36 - 0 0 35
78 - Нели Динкова Митева 25 ОУ 4 296,866 30,5 88,631 СМТ, Оли, ЕК 83 46,23 61 81,43 110 89,01 20 95,45 0 - 0 - 0 - 36 27 36
79 - Димитър Светославов Младжов 27 ОУ 4 310,668 32,5 88,315 СМТ, Оли, ЕК 100 62,26 61 81,43 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 36 39 39
80 - Явор Евгениев Алексиев 134 СОУ 4 268,814 27 85,285 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 61 81,43 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 39 23 0
81 - Георги-Филикс Дейвид Етъридж ЧОУ Св. София 4 191,586 16,5 82,174 ЧХ, СМТ, Оли 103 65,09 61 81,43 80 56,04 21 100,00 0 - 36 - 0 - 0 0 0
82 - Мирослав Василев Големански 104 ОУ 4 275,423 28,5 81,305 СМТ, Оли, ЕК 75 38,68 61 81,43 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 - 22 30 27
83 - Валентин Валентинов Тачев 43 ОУ 4 277,121 29 79,474 СМТ, Оли, ЕК 85 48,11 61 81,43 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 - 35 29 32
84 - Георги Илянов Иванов ЧОУ Д - р Петър Берон 4 251,849 25,5 78,908 СМТ, Оли, ЕК 98 60,38 61 81,43 100 78,02 16 77,27 0 - 0 - 0 - 32 23 30
85 - Виктория Миленова Кирилова 104 ОУ 4 210,245 20 76,127 СМТ, Оли, ЕК 71 34,91 61 81,43 80 56,04 19 90,91 0 - 0 - 0 - 22 22 30
86 - Борислав Илиянов Митев 33 ОУ 4 243,835 25 74,423 ЧХ, СМТ, ЕК 90 52,83 61 81,43 110 89,01 7 36,36 0 - 0 - 0 - 0 26 0
87 - Борис Николов Кедов 32 СОУ 4 210,216 21 69,039 ЧХ, СМТ, ЕК 102 64,15 61 81,43 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 31 0 27
88 - Радина Георгиева Василева 48 ОУ 4 236,578 25 67,166 ЧХ, СМТ, Оли 89 51,89 61 81,43 0 0,00 14 68,18 0 - 9 - 0 - 0 0 0
89 - Тодор Калинов Чиновски 144 СОУ 4 56,682 0 56,682 ЧХ, СМТ, ЕК 86 49,06 61 81,43 65 39,56 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 16 20
90 - Йоана Иванова Иванова ЧОУ Св Кл Охр 4 27,143 0 27,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 61 81,43 0 0,00 0 0,00 0 - 9 - 0 - 0 0 0
91 - Йоана Спасова Димчова ЧНУ Питагор 4 27,143 0 27,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 61 81,43 0 0,00 0 0,00 11 - 27 - 41 - 0 0 0
92 - Радослав Емануилов Радославов ЧОУ Св. София 4 27,143 0 27,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 61 81,43 0 0,00 0 0,00 0 - 33 - 0 - 0 0 0
93 - Минко Павлов Минков 20 ОУ 4 92,563 0 92,563 ЧХ, Оли, ЕК 128 88,68 60 80,00 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
94 - Лилиана Велизар Чернев 35 СОУ 4 337,421 36 90,362 ЧХ, Оли, ЕК 121 82,08 60 80,00 110 89,01 21 100,00 17 - 45 - 0 - 41 35 40
95 - Виктор Стилиянов Колев 73 СОУ 4 286,264 29 88,617 ЧХ, СМТ, Оли 125 85,85 60 80,00 100 78,02 21 100,00 0 - 48 - 0 - 36 27 40
96 - Йоанна Александрова Божилова 54 СОУ 4 304,697 32,5 82,344 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 60 80,00 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 - 23 33 29
97 - Иво Станиславов Йорданов 107 ОУ 4 235,990 23,5 77,166 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 60 80,00 80 56,04 20 95,45 0 - 39 - 33 - 29 27 40
98 - Симеон Росенов Игнатов 32 СОУ 4 276,603 29,5 75,426 ЧХ, СМТ, ЕК 118 79,25 60 80,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 30 26 31
99 - Христо Росенов Карагьозов 81 СОУ 4 293,915 30,5 85,68 ЧХ, СМТ, Оли 122 83,02 59 78,57 100 78,02 20 95,45 0 - 39 - 0 - 42 0 32
100 - Йоана Петрова Кичева 107 ОУ 4 269,060 27 85,531 СМТ, Оли, ЕК 97 59,43 59 78,57 100 78,02 21 100,00 0 - 39 - 34 - 0 0 0
Страница 1 от 9 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS