Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от Хитър Петър Габрово - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 7 80,285 80,285 80 100,00 106 68,15 74 100,00 51 85,25 140 93,38 18 86,36 15 59,26 35 70,59 27 59,57
2 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 7 64,195 72,219 80 100,00 129 82,80 0 0,00 39 65,57 140 93,38 10 50,00 15 59,26 30 60,78 30 65,96
3 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 7 61,598 79,197 80 100,00 135 86,62 0 0,00 48 80,33 140 93,38 16 77,27 12 48,15 34 68,63 0 0,00
4 - Йоана Николаева Николова София СМГ 7 57,265 85,898 80 100,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 145 96,69 16 77,27 15 59,26 50 100,00 0 0,00
5 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 7 56,096 84,144 80 100,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 145 96,69 21 100,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
6 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 7 54,516 81,773 80 100,00 156 100,00 0 0,00 33 55,74 130 86,75 21 100,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
7 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 7 49,974 89,953 80 100,00 141 90,45 0 0,00 51 85,25 0 0,00 21 100,00 19 74,07 0 0,00 0 0,00
8 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 7 42,350 76,231 80 100,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 145 96,69 20 95,45 4 18,52 0 0,00 0 0,00
9 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 7 36,001 64,803 75 93,83 116 74,52 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
10 - Мартин Соколов Николов София ПЧМГ 7 71,739 71,739 74 92,59 116 74,52 63 85,33 48 80,33 115 76,82 15 72,73 8 33,33 36 72,55 26 57,45
11 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 7 81,971 81,971 73 91,36 124 79,62 74 100,00 54 90,16 120 80,13 16 77,27 12 48,15 45 90,20 37 80,85
12 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 7 64,424 72,477 73 91,36 100 64,33 74 100,00 33 55,74 120 80,13 13 63,64 12 48,15 38 76,47 0 0,00
13 - Никол Иванова Иванова Русе МГ Баба Тонка 7 31,042 69,845 73 91,36 99 63,69 0 0,00 30 50,82 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 - Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ Гео Милев 7 27,347 61,530 73 91,36 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00 14 68,18 6 25,93 0 0,00 0 0,00
15 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 5 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
16 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 7 56,661 63,743 70 87,65 83 53,50 64 86,67 45 75,41 0 0,00 14 68,18 10 40,74 25 50,98 21 46,81
17 - Здравко Пламенов Иванов София СМГ 7 51,710 77,565 70 87,65 108 69,43 0 0,00 42 70,49 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 23 51,06
18 - Александра Александрова Савова София СМГ 7 48,145 86,661 70 87,65 117 75,16 74 100,00 42 70,49 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 38,149 57,223 70 87,65 101 64,97 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 5 22,22 14 29,41 0 0,00
20 - Георги Мирославов Александров  София 104 ОУ 7 68,271 76,805 68 85,19 121 77,71 74 100,00 57 95,08 150 100,00 13 63,64 12 48,15 0 0,00 20 44,68
21 - Александър Радомиров Драганов Варна МГ Петър Берон 7 31,483 56,669 68 85,19 0 0,00 0 0,00 33 55,74 135 90,07 4 22,73 7 29,63 0 0,00 0 0,00
22 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 7 72,384 81,432 67 83,95 109 70,06 0 0,00 48 80,33 150 100,00 20,5 97,73 9 37,04 41 82,35 46 100,00
23 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 52,669 94,804 67 100,00 140 100,00 57 77,33 60 100,00 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Александър Димитров Панчев София 125 СОУ 7 60,968 68,589 66 82,72 96 61,78 0 0,00 51 85,25 130 86,75 12 59,09 14 55,56 34 68,63 22 48,94
25 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 7 50,374 64,767 66 82,72 114 73,25 0 0,00 39 65,57 115 76,82 10 50,00 12 48,15 28 56,86 0 0,00
26 - Михаела Филипова Гледачева  София ПЧМГ 5 86,765 86,765 65 92,96 105 75,18 72 97,33 48 80,33 125 83,44 14 68,18 20 91,30 46 92,16 41 100,00
27 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 7 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
28 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 7 40,932 61,398 65 81,48 104 66,88 0 0,00 36 60,66 140 93,38 7 36,36 7 29,63 0 0,00 0 0,00
29 - Людмил Петров Стаменов София 125 СОУ 7 34,508 62,115 64 80,25 93 59,87 0 0,00 39 65,57 0 0,00 18 86,36 4 18,52 0 0,00 0 0,00
30 - Борис Александров Барбов  София СМГ 7 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
31 - Мартин Георгиев Цеков Варна МГ Петър Берон 7 31,134 56,042 63 79,01 84 54,14 0 0,00 30 50,82 110 73,51 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 5 68,905 88,593 62 88,73 115 82,27 0 0,00 39 65,57 140 93,38 21 100,00 22 100,00 45 90,20 0 0,00
33 - Иво Томас Зерков София ПЧМГ 7 55,502 71,359 62 77,78 102 65,61 74 100,00 45 75,41 140 93,38 7 36,36 0 0,00 25 50,98 0 0,00
34 - Мария Пламенова Коева София ПЧМГ 7 74,559 74,559 61 76,54 125 80,25 74 100,00 39 65,57 135 90,07 14 68,18 12 48,15 39 78,43 29 63,83
35 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 7 68,101 76,613 61 76,54 118 75,80 74 100,00 48 80,33 125 83,44 20 95,45 12 48,15 0 0,00 24 53,19
36 - Симона Даниелова Барокова София СМГ 7 57,418 73,824 61 76,54 118 75,80 0 0,00 48 80,33 140 93,38 18 86,36 6 25,93 39 78,43 0 0,00
37 - Радомир Радославов Пеев Русе МГ Баба Тонка 7 48,680 73,020 61 76,54 88 56,69 0 0,00 51 85,25 140 93,38 17 81,82 11 44,44 0 0,00 0 0,00
38 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 7 44,249 66,374 61 76,54 90 57,96 0 0,00 30 50,82 115 76,82 16 77,27 0 0,00 29 58,82 0 0,00
39 - Люба Венелинова Конова София СМГ 7 36,569 82,279 61 76,54 131 84,08 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 39 78,43 0 0,00
40 - Христо Костов Христов Варна ОУ Цар Симеон I 7 36,254 65,258 61 76,54 129 82,80 0 0,00 27 45,90 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 7 51,561 66,293 60 75,31 119 76,43 0 0,00 48 80,33 140 93,38 5 27,27 10 40,74 35 70,59 0 0,00
42 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 7 49,074 63,095 60 75,31 100 64,33 0 0,00 48 80,33 135 90,07 5 27,27 15 59,26 22 45,10 0 0,00
43 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 5 54,294 81,441 59 84,51 129 92,20 0 0,00 42 70,49 125 83,44 17,5 84,09 16 73,91 0 0,00 0 0,00
44 - Елинор Валериева Сергеева София 125 СОУ 7 63,226 71,129 58 72,84 91 58,60 0 0,00 48 80,33 135 90,07 21 100,00 9 37,04 35 70,59 27 59,57
45 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 7 43,972 65,958 58 72,84 121 77,71 0 0,00 39 65,57 150 100,00 10 50,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
46 - Александър Миленов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 7 17,525 52,576 58 72,84 0 0,00 0 0,00 12 21,31 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 5 65,786 65,786 57 81,69 73 52,48 56 76,00 21 36,07 115 76,82 21 100,00 17 78,26 21 43,14 19 47,62
48 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 5 84,221 84,221 56 80,28 112 80,14 62 84,00 54 90,16 125 83,44 13 63,64 21 95,65 45 90,20 37 90,48
49 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 5 59,807 76,895 56 80,28 106 75,89 54 73,33 42 70,49 130 86,75 14 68,18 0 0,00 0 0,00 34 83,33
50 - Камен Лъчезаров Димитров София 125 СОУ 7 51,219 65,853 56 70,37 76 49,04 0 0,00 39 65,57 125 83,44 16 77,27 0 0,00 35 70,59 20 44,68
51 - Йордан Валентинов Петков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 27,318 49,173 56 70,37 78 50,32 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
52 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 6 90,170 90,170 55 82,35 126 90,07 74 100,00 60 100,00 145 96,69 21 100,00 26 100,00 33 68,00 31 74,42
53 - Иван Николаев Николов София СМГ 6 66,439 85,421 55 82,35 112 80,14 67 90,67 45 75,41 140 93,38 21 100,00 0 0,00 37 76,00 0 0,00
54 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 5 63,307 81,395 55 78,87 108 77,30 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 20 91,30 41 82,35 0 0,00
55 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
56 - Апостол Йорданов Димов Шумен СОУ Сава Доброплодни 5 34,581 62,246 55 78,87 104 74,47 0 0,00 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 22 45,10 0 0,00
57 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Н. Катранов 6 68,004 87,434 54 80,88 133 95,04 74 100,00 54 90,16 135 90,07 17 81,82 19 74,07 0 0,00 0 0,00
58 - Христо Христов Чапаров  София СМГ 6 45,741 68,612 54 80,88 126 90,07 46 62,67 27 45,90 75 50,33 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Теодора Димитрова Иванова София ПЧМГ 7 33,496 60,292 54 67,90 0 0,00 61 82,67 27 45,90 0 0,00 7 36,36 0 0,00 34 68,63 0 0,00
60 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 6 29,013 87,038 54 80,88 0 0,00 0 0,00 54 90,16 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 5 71,203 91,547 53 76,06 125 89,36 0 0,00 45 75,41 150 100,00 21 100,00 22 100,00 50 100,00 0 0,00
62 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 6 59,493 89,239 53 79,41 133 95,04 0 0,00 45 75,41 145 96,69 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
63 - Лора Димитрова Денчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 36,057 54,085 53 76,06 100 71,63 0 0,00 21 36,07 85 56,95 0 0,00 7 34,78 24 49,02 0 0,00
64 - Йоана Росенова Урумова Варна МГ Петър Берон 7 27,594 62,086 53 66,67 0 0,00 0 0,00 39 65,57 140 93,38 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
65 - Адриана Руменова Цончева София 125 СОУ 7 18,463 55,390 53 66,67 71 45,86 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Гергана Драгомирова Пейкова София 73 СОУ 6 49,147 73,721 52 77,94 115 82,27 62 84,00 15 26,23 135 90,07 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 6 37,785 85,016 52 77,94 119 85,11 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 6 82,214 82,214 51 76,47 119 85,11 74 100,00 51 85,25 135 90,07 16 77,27 26 100,00 27 56,00 29 69,77
69 - Илко Светозаров Симеонов Плевен МГ Гео Милев 7 26,515 59,660 51 64,20 75 48,41 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 50,715 76,073 50 71,83 119 85,11 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 20 91,30 30 60,78 0 0,00
71 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 5 49,680 74,521 50 71,83 113 80,85 0 0,00 36 60,66 110 73,51 18 86,36 16 73,91 0 0,00 0 0,00
72 - Ивайло Любомиров Иванов София 125 СОУ 7 41,445 53,286 50 62,96 107 68,79 0 0,00 0 0,00 130 86,75 5 27,27 10 40,74 29 58,82 12 27,66
73 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 6 20,841 62,523 50 75,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 17 66,67 0 0,00 0 0,00
74 - Ангел Недков Карчев Варна МГ Петър Берон 7 20,453 61,360 50 62,96 0 0,00 0 0,00 24 40,98 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Мартина Мартин Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 14,060 63,270 50 62,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 - Иво Владиславов Петров  София СМГ 6 80,725 90,815 49 73,53 119 85,11 74 100,00 54 90,16 140 93,38 20 95,45 23 88,89 0 0,00 42 100,00
77 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 6 52,865 79,297 49 73,53 126 90,07 0 0,00 51 85,25 135 90,07 12 59,09 20 77,78 0 0,00 0 0,00
78 - Александър Юлиянов Запрянов София 125 СОУ 7 38,271 57,406 49 61,73 93 59,87 0 0,00 36 60,66 110 73,51 0 0,00 6 25,93 31 62,75 0 0,00
79 - Димитър Делянов Цветков Варна МГ Петър Берон 7 11,317 50,928 49 61,73 62 40,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 5 61,708 69,421 48 69,01 103 73,76 53 72,00 36 60,66 100 66,89 20 95,45 14 65,22 0 0,00 21 52,38
81 - Ралица Юлиянова Андреева Варна МГ Петър Берон 6 52,612 78,918 48 72,06 126 90,07 0 0,00 45 75,41 125 83,44 13 63,64 23 88,89 0 0,00 0 0,00
82 - Аледсандър Александров Станев Плевен МГ Гео Милев 5 7,668 69,014 48 69,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 62,795 80,737 47 70,59 122 87,23 0 0,00 51 85,25 140 93,38 20 95,45 15 59,26 36 74,00 0 0,00
84 - Симеон Владимиров Йорданов София СМГ 6 56,775 72,997 47 70,59 108 77,30 56 76,00 36 60,66 135 90,07 18 86,36 0 0,00 24 50,00 0 0,00
85 - Ивайло Ивайлов Стоянов София ЧСОУ ЕСПА 6 87,849 87,849 46 69,12 126 90,07 69 93,33 60 100,00 140 93,38 21 100,00 26 100,00 33 68,00 32 76,74
86 - Викторио Василев Николаев Варна МГ Петър Берон 6 44,121 79,418 46 69,12 0 0,00 0 0,00 39 65,57 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
87 - Дочко Антонов Маджаров Варна МГ Петър Берон 6 41,578 74,840 46 69,12 112 80,14 0 0,00 48 80,33 135 90,07 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 6 34,756 78,200 46 69,12 93 66,67 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 23,619 53,143 46 58,02 80 51,59 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 7 23,159 41,685 46 58,02 32 21,02 0 0,00 21 36,07 85 56,95 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 69,869 78,603 45 67,65 115 82,27 56 76,00 54 90,16 130 86,75 15 72,73 15 59,26 46 94,00 0 0,00
92 - Иван Красимиров Недков Русе ОУ Иван Вазов  6 46,262 59,480 45 67,65 112 80,14 0 0,00 33 55,74 120 80,13 14 68,18 4 18,52 22 46,00 0 0,00
93 - Димитър Христов Цветков София 125 СОУ 7 41,606 62,409 45 56,79 78 50,32 66 89,33 33 55,74 115 76,82 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 33,805 60,849 45 64,79 104 74,47 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 29 58,82 0 0,00
95 - Мирослав Руменов Пехливанов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6 28,880 64,980 45 67,65 104 74,47 0 0,00 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Петър Тодоров Петров Варна МГ Петър Берон 6 22,802 68,407 45 67,65 0 0,00 0 0,00 30 50,82 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Калоян Диянов Радославов Русе МГ Баба Тонка 5 20,824 62,471 45 64,79 0 0,00 0 0,00 33 55,74 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - До Виет Къонг София СМГ 5 86,517 86,517 44 63,38 122 87,23 69 93,33 48 80,33 125 83,44 20 95,45 20 91,30 48 96,08 36 88,10
99 - Диян Христов Димитров София СМГ 5 71,597 71,597 44 63,38 108 77,30 62 84,00 36 60,66 125 83,44 14 68,18 19 86,96 41 82,35 15 38,10
100 - Васил Валентинов Пирински София 125 СОУ 6 58,127 74,735 44 66,18 111 79,43 66 89,33 24 40,98 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 25 60,47
Страница 1 от 60 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS