Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 91,482 91,482 43 61,97 140 100,00 59 80,00 60 100,00 135 90,07 21 100,00 20 91,30 50 100,00 41 100,00
2 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 64,848 83,376 0 0,00 133 95,04 60 81,33 42 70,49 140 93,38 14 68,18 0 0,00 41 82,35 38 92,86
3 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 54,294 81,441 59 84,51 129 92,20 0 0,00 42 70,49 125 83,44 17,5 84,09 16 73,91 0 0,00 0 0,00
4 - Преслав Валериев Милетиев София СМГ 39,278 70,701 0 0,00 128 91,49 62 84,00 33 55,74 115 76,82 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 71,203 91,547 53 76,06 125 89,36 0 0,00 45 75,41 150 100,00 21 100,00 22 100,00 50 100,00 0 0,00
6 - До Виет Къонг София СМГ 86,517 86,517 44 63,38 122 87,23 69 93,33 48 80,33 125 83,44 20 95,45 20 91,30 48 96,08 36 88,10
7 - Йоан Найденов Найденов Враца ПМГ Иван Ценов 78,031 78,031 39 56,34 122 87,23 56 76,00 48 80,33 115 76,82 20 95,45 20 91,30 37 74,51 26 64,29
8 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
9 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 55,251 71,037 35 50,70 119 85,11 64 86,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 0 0,00 0 0,00 14 35,71
10 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 50,715 76,073 50 71,83 119 85,11 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 20 91,30 30 60,78 0 0,00
11 - Даниел Христов Янков Димитровград ПМГ Иван Вазов 29,946 67,380 27 39,44 119 85,11 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 15 69,57 0 0,00 0 0,00
12 - Алек Емил Мечикян София СМГ 40,217 72,391 0 0,00 118 84,40 51 69,33 30 50,82 120 80,13 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 - Мариян Александров Сливаров Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,985 65,217 0 0,00 118 84,40 43 58,67 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Никола Обрешков 50,056 75,083 42 60,56 117 83,69 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 20 91,30 36 72,55 0 0,00
15 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 20,548 61,645 0 0,00 117 83,69 0 0,00 24 40,98 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 68,905 88,593 62 88,73 115 82,27 0 0,00 39 65,57 140 93,38 21 100,00 22 100,00 45 90,20 0 0,00
17 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Никола Обрешков 55,021 82,532 0 0,00 115 82,27 71 96,00 60 100,00 135 90,07 0 0,00 16 73,91 26 52,94 0 0,00
18 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 50,753 76,129 42 60,56 115 82,27 0 0,00 45 75,41 130 86,75 19 90,91 13 60,87 0 0,00 0 0,00
19 - Валентин Валентинов Найденов София СМГ 46,705 84,069 0 0,00 115 82,27 67 90,67 36 60,66 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Христо Росенов Карагьозов София СМГ 36,863 66,353 0 0,00 114 81,56 30 41,33 42 70,49 105 70,20 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 - Илиян Николаев Николов София СМГ 35,012 63,022 0 0,00 114 81,56 61 82,67 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 38,10
22 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 49,680 74,521 50 71,83 113 80,85 0 0,00 36 60,66 110 73,51 18 86,36 16 73,91 0 0,00 0 0,00
23 - Дарина Атанасова Атанасова Димитровград ОУ Пенчо Славейков 21,046 63,139 40 57,75 113 80,85 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 84,221 84,221 56 80,28 112 80,14 62 84,00 54 90,16 125 83,44 13 63,64 21 95,65 45 90,20 37 90,48
25 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 55,511 83,267 0 0,00 112 80,14 0 0,00 45 75,41 125 83,44 16 77,27 22 100,00 0 0,00 34 83,33
26 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 54,157 81,235 29 42,25 112 80,14 0 0,00 60 100,00 130 86,75 21 100,00 17 78,26 0 0,00 0 0,00
27 - Христо Георгиев Маринов София СМГ 38,051 68,491 0 0,00 112 80,14 50 68,00 48 80,33 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 40,48
28 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 76,575 76,575 36 52,11 111 79,43 60 81,33 36 60,66 135 90,07 18,5 88,64 16 73,91 36 72,55 37 90,48
29 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 51,342 77,014 36 52,11 111 79,43 0 0,00 42 70,49 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 27 66,67
30 - Никола Боянов Джунов София СМГ 50,498 75,747 0 0,00 111 79,43 66 89,33 30 50,82 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 22 54,76
31 - Добрин Венциславов Башев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 36,388 65,498 39 56,34 111 79,43 0 0,00 24 40,98 115 76,82 0 0,00 16 73,91 0 0,00 0 0,00
32 - Александър Богомилов Кръстев София СМГ 24,268 54,602 0 0,00 111 79,43 40 54,67 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
33 - Ася Христова Серафимова Пловдив ОМГ Кирил Попов 22,272 66,817 0 0,00 111 79,43 0 0,00 30 50,82 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 - Георги Славчев Добриков Димитровград ПМГ Иван Вазов 22,313 66,940 0 0,00 110 78,72 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 12 56,52 0 0,00 0 0,00
35 - Диян Христов Димитров София СМГ 71,597 71,597 44 63,38 108 77,30 62 84,00 36 60,66 125 83,44 14 68,18 19 86,96 41 82,35 15 38,10
36 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 63,307 81,395 55 78,87 108 77,30 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 20 91,30 41 82,35 0 0,00
37 - Симеон Иванов Зубев Варна МГ Петър Берон 33,084 59,552 0 0,00 108 77,30 0 0,00 30 50,82 110 73,51 8,5 43,18 0 0,00 26 52,94 0 0,00
38 - Билян Калинов Балканлиев София ПЧМГ 20,699 62,096 0 0,00 108 77,30 50 68,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Георги Ивов Цонков София СМГ 70,258 79,040 0 0,00 107 76,60 58 78,67 45 75,41 135 90,07 14 68,18 19 86,96 46 92,16 26 64,29
40 - До Хю Тунг София СМГ 64,776 72,873 38 54,93 107 76,60 52 70,67 39 65,57 115 76,82 17 81,82 0 0,00 40 80,39 31 76,19
41 - Ели Димитрова Витанова София ЧСОУ Свети Георги 44,963 80,933 0 0,00 107 76,60 69 93,33 27 45,90 140 93,38 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Димитър Стефанов Узунов София СМГ 40,091 72,164 0 0,00 107 76,60 52 70,67 36 60,66 140 93,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 59,52
43 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Никола Обрешков 34,040 76,590 0 0,00 107 76,60 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 0 0,00 41 82,35 0 0,00
44 - София Викторова Тошева София СМГ 27,434 61,726 0 0,00 107 76,60 52 70,67 21 36,07 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Даниел Цветанов Дамянов Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 17,206 77,428 0 0,00 107 76,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 78,26 0 0,00 0 0,00
46 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 59,807 76,895 56 80,28 106 75,89 54 73,33 42 70,49 130 86,75 14 68,18 0 0,00 0 0,00 34 83,33
47 - Любослав Владимиров Панайотов София СМГ 59,384 76,350 0 0,00 106 75,89 54 73,33 60 100,00 120 80,13 18 86,36 17 78,26 0 0,00 16 40,48
48 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 35,925 64,665 0 0,00 106 75,89 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 14 65,22 21 43,14 0 0,00
49 - Калоян Бойчев Арнаудов София СМГ 28,397 63,893 0 0,00 106 75,89 43 58,67 30 50,82 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 - Явор Радославов Цанков Смолян ОУ Иван Вазов 22,425 67,274 0 0,00 106 75,89 0 0,00 33 55,74 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Владимир Боянов Боянов Благоевград ПМГ Благоевград 21,867 65,602 0 0,00 106 75,89 0 0,00 36 60,66 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Калина Радева Стоева Варна МГ Петър Берон 20,994 47,236 19 28,17 106 75,89 0 0,00 12 21,31 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Михаела Филипова Гледачева  София ПЧМГ 86,765 86,765 65 92,96 105 75,18 72 97,33 48 80,33 125 83,44 14 68,18 20 91,30 46 92,16 41 100,00
54 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 59,646 76,687 39 56,34 105 75,18 0 0,00 45 75,41 125 83,44 14 68,18 17 78,26 50 100,00 0 0,00
55 - Стефания Роберто Майкан София СМГ 28,839 51,909 0 0,00 105 75,18 49 66,67 30 50,82 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 8 21,43
56 - Кристиян Руменов Илиев Варна ОУ Черноризец Храбър 28,134 63,302 0 0,00 105 75,18 0 0,00 30 50,82 95 63,58 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Здравко Здравков Въндев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 25,152 75,457 0 0,00 105 75,18 0 0,00 33 55,74 0 0,00 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 56,196 63,220 29 42,25 104 74,47 57 77,33 33 55,74 85 56,95 16,5 79,55 0 0,00 32 64,71 22 54,76
59 - Владимир Пламенов Петков София СМГ 50,077 75,116 0 0,00 104 74,47 57 77,33 42 70,49 125 83,44 0 0,00 0 0,00 45 90,20 22 54,76
60 - Никола Минков Тихов София СМГ 41,243 74,237 0 0,00 104 74,47 67 90,67 36 60,66 95 63,58 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Лъчезар Венциславов Стойчев Русе МГ Баба Тонка 36,930 55,395 26 38,03 104 74,47 0 0,00 27 45,90 115 76,82 7 36,36 0 0,00 30 60,78 0 0,00
62 - Апостол Йорданов Димов Шумен СОУ Сава Доброплодни 34,581 62,246 55 78,87 104 74,47 0 0,00 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 22 45,10 0 0,00
63 - Тодор Руменов Петров Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 34,162 61,491 26 38,03 104 74,47 0 0,00 33 55,74 120 80,13 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 33,805 60,849 45 64,79 104 74,47 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 29 58,82 0 0,00
65 - Георги Атанасов Лалев София СМГ 29,833 67,125 0 0,00 104 74,47 46 62,67 0 0,00 115 76,82 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Кристиян Валентинов Петков Русе СОУ Васил Левски 25,909 58,295 0 0,00 104 74,47 0 0,00 24 40,98 115 76,82 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Александър Ивайлов Йовчев Варна МГ Петър Берон 25,850 58,162 37 53,52 104 74,47 0 0,00 18 31,15 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Станислав Сергеев Налетов София 33 ОУ 22,422 67,267 0 0,00 104 74,47 57 77,33 0 0,00 0 0,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Валентин Валентинов Тачев София СМГ 14,052 63,234 0 0,00 104 74,47 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 61,708 69,421 48 69,01 103 73,76 53 72,00 36 60,66 100 66,89 20 95,45 14 65,22 0 0,00 21 52,38
71 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 47,821 71,731 0 0,00 103 73,76 61 82,67 39 65,57 100 66,89 11 54,55 19 86,96 0 0,00 0 0,00
72 - Мартина Радостинова Илиева Русе МГ Баба Тонка 47,746 61,388 25 36,62 103 73,76 0 0,00 39 65,57 100 66,89 18 86,36 14 65,22 17 35,29 0 0,00
73 - Даниела Параскевова Бенчева София СМГ 39,578 71,240 0 0,00 103 73,76 73 98,67 36 60,66 130 86,75 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Иван Мирославов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 29,913 67,305 0 0,00 103 73,76 0 0,00 0 0,00 120 80,13 11 54,55 0 0,00 30 60,78 0 0,00
75 - Георги Антонов Обретенов Варна ОУ Захари Стоянов 20,381 61,144 0 0,00 103 73,76 0 0,00 15 26,23 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 - Михаил Христов Кожухаров София ПЧМГ 15,675 47,025 0 0,00 103 73,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 12 30,95
77 - Нели Динкова Митева София СМГ 39,574 71,234 0 0,00 102 73,05 0 0,00 33 55,74 125 83,44 16 77,27 0 0,00 0 0,00 27 66,67
78 - Недялко Светозаров Недялков София ПЧМГ 28,999 52,198 0 0,00 102 73,05 47 64,00 0 0,00 110 73,51 8 40,91 0 0,00 0 0,00 3 9,52
79 - Любен Мирославов Балтаджиев Хасково ПМГ Б. Петканчин 19,734 59,203 0 0,00 102 73,05 0 0,00 24 40,98 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Иван Иванов Петров Русе I ОУ Отец Паисий 42,579 63,869 0 0,00 102 73,05 0 0,00 42 70,49 90 60,26 13 63,64 13 60,87 27 54,90 0 0,00
81 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 80,495 80,495 30 43,66 101 72,34 74 100,00 48 80,33 135 90,07 14 68,18 20 91,30 50 100,00 32 78,57
82 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 57,159 85,738 0 0,00 101 72,34 74 100,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 21,5 97,83 40 80,39 0 0,00
83 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 54,020 81,031 0 0,00 101 72,34 67 90,67 39 65,57 120 80,13 17 81,82 21 95,65 0 0,00 0 0,00
84 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 52,417 67,393 0 0,00 101 72,34 64 86,67 30 50,82 110 73,51 15 72,73 0 0,00 41 82,35 13 33,33
85 - Иван Яворов Смиленов Шумен ПМГ Нанчо Попович 47,011 70,516 0 0,00 101 72,34 0 0,00 27 45,90 120 80,13 21 100,00 11 52,17 36 72,55 0 0,00
86 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 45,903 82,626 0 0,00 101 72,34 74 100,00 36 60,66 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Димитър Николов Николов Варна МГ Петър Берон 40,965 61,447 24 35,21 101 72,34 0 0,00 39 65,57 0 0,00 6,5 34,09 19 86,96 37 74,51 0 0,00
88 - Сали Назъм Басри Шумен ПМГ Нанчо Попович 35,587 64,056 0 0,00 101 72,34 0 0,00 27 45,90 80 53,64 20 95,45 0 0,00 26 52,94 0 0,00
89 - Георги Илков Терзиев Благоевград ПМГ Благоевград 15,870 71,416 0 0,00 101 72,34 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Ния Николаева Ванчева Хасково ОУ Св. Климент Охридски 15,102 67,958 0 0,00 101 72,34 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Тодор Костадинов кермедчиев с. Момчиловци ОУ Св. Св. Кирил и Методий 8,038 72,340 0 0,00 101 72,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Огнян Пламенов Цветков Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 8,038 72,340 0 0,00 101 72,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Преслав Петров Дончев Варна МГ Петър Берон 46,695 70,042 43 61,97 100 71,63 0 0,00 24 40,98 130 86,75 18 86,36 0 0,00 36 72,55 0 0,00
94 - Александър Сашов Иванов София 107 ОУ 37,312 55,968 0 0,00 100 71,63 45 61,33 27 45,90 120 80,13 0 0,00 9 43,48 16 33,33 0 0,00
95 - Лора Димитрова Денчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 36,057 54,085 53 76,06 100 71,63 0 0,00 21 36,07 85 56,95 0 0,00 7 34,78 24 49,02 0 0,00
96 - Мирела Галинова Генкова Варна МГ Петър Берон 32,260 58,068 33 47,89 100 71,63 0 0,00 30 50,82 115 76,82 8,5 43,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Виляна Павлинова Овчарова Бургас ПМГ Никола Обрешков 20,859 62,577 0 0,00 100 71,63 0 0,00 27 45,90 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Рая Димитрова Димитрова София 107 ОУ 43,537 55,976 0 0,00 99 70,92 44 60,00 24 40,98 90 60,26 11 54,55 11 52,17 26 52,94 0 0,00
99 - Рая Цонева Цонева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 38,559 57,839 33 47,89 99 70,92 0 0,00 30 50,82 120 80,13 0 0,00 11 52,17 22 45,10 0 0,00
100 - Виктор Ивайлов Велев София 107 ОУ 38,123 57,185 0 0,00 99 70,92 51 69,33 21 36,07 90 60,26 10 50,00 12 56,52 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 24 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS