Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Дилян Тодоров Павлов Айтос СОУ Христо Ботев 29,521 66,423 0 0,00 89 63,83 0 0,00 45 75,41 110 73,51 0 0,00 0 0,00 26 52,94 0 0,00
2 - Десислава Арсениева Бронимирова Айтос СОУ Христо Ботев 4,019 36,170 0 0,00 50 36,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 - Виктория Славчева Славова Айтос СОУ Христо Ботев 2,285 20,567 0 0,00 28 20,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 - Александра Бориславова Чивянова Аксаково СОУ Св. Кл. Охридски 1,275 11,475 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 - Мартин Кирилов Балджиев Априлци ОУ Васил Левски - 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 - Джансун Юмеров Ардино СОУ Васил Левски 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 - Дуйгу Караибрям Ардино СОУ Васил Левски 1,913 17,219 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 17,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 - Диана Павлова Банкя 78 СОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 - Константин Стоянов Банкя 78 СОУ 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 - Адриана Симова Банкя 78 СОУ 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 55,511 83,267 0 0,00 112 80,14 0 0,00 45 75,41 125 83,44 16 77,27 22 100,00 0 0,00 34 83,33
12 - Елена Ангелова Гелова Благоевград ПМГ Благоевград 31,432 70,722 0 0,00 94 67,38 0 0,00 39 65,57 95 63,58 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 - Антонио Симеонов Георгиев Благоевград ІV ОУ - ОДК 24,342 43,816 0 0,00 86 61,70 0 0,00 30 50,82 85 56,95 8 40,91 1 8,70 0 0,00 0 0,00
14 - Светослава Светославова Чингова Благоевград ІІІ ОУ - ОДК 22,164 49,870 0 0,00 63 45,39 0 0,00 27 45,90 80 53,64 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 - Владимир Боянов Боянов Благоевград ПМГ Благоевград 21,867 65,602 0 0,00 106 75,89 0 0,00 36 60,66 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 20,548 61,645 0 0,00 117 83,69 0 0,00 24 40,98 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 - Каролина Стоянова Пеудова Благоевград ХІ ОУ - ОДК 19,115 43,008 0 0,00 79 56,74 0 0,00 21 36,07 50 33,77 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 - Никол Николаева Стоилкова Благоевград ІІІ ОУ 17,712 53,135 0 0,00 81 58,16 0 0,00 24 40,98 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Ани Емилова Георгиева Благоевград ПМГ Благоевград 17,491 52,473 0 0,00 69 49,65 0 0,00 30 50,82 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Мартин Валериева Янев Благоевград ІІІ ОУ - ОДК 16,717 37,613 0 0,00 58 41,84 0 0,00 30 50,82 60 40,40 0 0,00 3 17,39 0 0,00 0 0,00
21 - Петко Леонидов Търпанов Благоевград ПМГ Благоевград 16,219 48,657 0 0,00 83 59,57 0 0,00 21 36,07 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 - Георги Илков Терзиев Благоевград ПМГ Благоевград 15,870 71,416 0 0,00 101 72,34 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Божидара Кирилова Караджова Благоевград ІІІ ОУ - ОДК 15,189 45,567 0 0,00 77 55,32 0 0,00 24 40,98 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Антонио Веселинов Илиев Благоевград ПМГ Благоевград 15,168 45,505 0 0,00 65 46,81 0 0,00 21 36,07 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 - Атанас Георгиев Гълъбов Благоевград ПМГ Благоевград 15,128 68,078 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 - Тони Бориславов Тасев Благоевград ПМГ Благоевград 14,334 43,002 0 0,00 38 27,66 0 0,00 18 31,15 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 - Анелия Стоянова Пеудова Благоевград ХІ ОУ - ОДК 13,938 41,815 0 0,00 75 53,90 0 0,00 18 31,15 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 - Стоян  Любомиров Стоянов Благоевград III ОУ 13,581 40,744 0 0,00 75 53,90 0 0,00 12 21,31 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 - Илиян Кирилов Кюров Благоевград ІІІ ОУ - ОДК 13,436 40,308 0 0,00 64 46,10 0 0,00 20 34,43 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
30 - Лиляна Валериева Николова Благоевград VII СОУ 13,421 60,394 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 - Никол Ангелова Николаева Благоевград VI ОУ 13,324 39,972 0 0,00 28 20,57 0 0,00 39 65,57 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 - Иван Николаев Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 13,030 39,091 0 0,00 54 39,01 0 0,00 12 21,31 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Евгения Костадинова Веселинска Благоевград ПМГ Благоевград 12,238 55,070 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 - Паулина Павлова Ангелова Благоевград ПМГ Благоевград 11,257 50,657 0 0,00 91 65,25 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 - Димитри Владимиров Стоилов Благоевград ПМГ Благоевград 10,848 48,814 0 0,00 65 46,81 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 - Владислав Веселинов Джувтов Благоевград ПМГ Благоевград 10,306 46,378 0 0,00 72 51,77 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Никола Борисов Генов Благоевград ПМГ Благоевград 10,163 45,733 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 - Благовеста Димитрова Сахатчиева Благоевград ПМГ Благоевград 9,952 44,784 0 0,00 73 52,48 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Гергана Василева Георгиева Благоевград СОУ Крупник 9,687 43,592 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Антон Валентинов Ковачев Благоевград ПМГ Благоевград 9,208 41,437 0 0,00 65 46,81 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Нели Чавдарова Цонева Благоевград ПМГ Благоевград 8,830 39,734 0 0,00 81 58,16 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Станимир Янев Златин Благоевград ПМГ Благоевград 7,807 23,422 0 0,00 18 13,48 0 0,00 9 16,39 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Димитри Иванов Благоевград ПМГ Благоевград 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Светлин Димитров Димитров Благоевград VІІ СОУ Кузман Шапкарев 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Георги Георгиев Арабаджиев Благоевград ПМГ Благоевград 6,856 61,702 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Павлина Ивайлова Спасова Благоевград ІІІ ОУ 6,383 57,447 0 0,00 80 57,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Ивайло Бойков Христов Благоевград III ОУ 5,942 26,740 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Александър Валериев Поповски Благоевград ПМГ Благоевград 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 - Александър  Мирославов Иванов Благоевград ПМГ Благоевград 5,437 48,936 0 0,00 68 48,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 - Стефан Николов Манчев Благоевград ІV ОУ 5,437 48,936 0 0,00 68 48,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Калин Бориславов Костадинов Благоевград VІІ СОУ Кузман Шапкарев 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Донислав Донев Благоевград ПМГ Благоевград 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Антон Антонов Велев Благоевград III ОУ 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Мария Крумова Пандурска Благоевград ПМГ Благоевград 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 - Владимир Тихомиров Методиев Благоевград ПМГ Благоевград 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Магдалена Методиева Теова Благоевград СОУ Крупник 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Симеон Василев Яновски Благоевград СОУ Крупник 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Симона Иванова Коцелова Благоевград VІІ СОУ Кузман Шапкарев 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Стоян  Стоянов Терзийски Благоевград ОДК 3,461 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Михаела Ивайлова Станоева Благоевград III ОУ 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Мартин Антонов Павлов Благоевград ОДК 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Екатерина Георгиева Иванова Благоевград III ОУ 2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Йоанна Николова Георгиева Благоевград ОДК 1,821 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 57,159 85,738 0 0,00 101 72,34 74 100,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 21,5 97,83 40 80,39 0 0,00
65 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Никола Обрешков 55,021 82,532 0 0,00 115 82,27 71 96,00 60 100,00 135 90,07 0 0,00 16 73,91 26 52,94 0 0,00
66 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Никола Обрешков 50,056 75,083 42 60,56 117 83,69 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 20 91,30 36 72,55 0 0,00
67 - Жаклин Александрова Катърджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 45,887 82,597 0 0,00 97 69,50 0 0,00 45 75,41 135 90,07 0 0,00 21 95,65 41 82,35 0 0,00
68 - Иван Иванов Петров Бургас ПМГ Никола Обрешков 17,408 52,223 0 0,00 93 66,67 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 49,02 0 0,00
69 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 39,740 71,533 0 0,00 82 58,87 57 77,33 0 0,00 125 83,44 0 0,00 10 47,83 45 90,20 0 0,00
70 - Мирослав Костадинов Патрашков Бургас ПМГ Никола Обрешков 38,268 68,882 33 47,89 94 67,38 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 17 78,26 40 80,39 0 0,00
71 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Никола Обрешков 37,791 68,024 0 0,00 82 58,87 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 18 82,61 26 52,94 0 0,00
72 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Никола Обрешков 37,283 67,109 0 0,00 69 49,65 0 0,00 36 60,66 115 76,82 0 0,00 16 73,91 37 74,51 0 0,00
73 - Георги Иванов Попов Бургас ПМГ Никола Обрешков 36,690 55,035 31 45,07 99 70,92 0 0,00 33 55,74 120 80,13 0 0,00 8 39,13 19 39,22 0 0,00
74 - Надежда Райкова Райкова Бургас ПМГ Никола Обрешков 36,516 65,729 0 0,00 83 59,57 0 0,00 27 45,90 125 83,44 0 0,00 14 65,22 37 74,51 0 0,00
75 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 35,925 64,665 0 0,00 106 75,89 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 14 65,22 21 43,14 0 0,00
76 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Никола Обрешков 34,040 76,590 0 0,00 107 76,60 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 0 0,00 41 82,35 0 0,00
77 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 33,805 60,849 45 64,79 104 74,47 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 29 58,82 0 0,00
78 - Теодора Димитрова Стоилова Бургас ПМГ Никола Обрешков 33,803 60,845 0 0,00 91 65,25 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 13 60,87 34 68,63 0 0,00
79 - Никола Константинов Коларов Бургас ПМГ Никола Обрешков  32,776 73,746 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 110 73,51 0 0,00 22 100,00 25 50,98 0 0,00
80 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Никола Обрешков 32,375 58,275 0 0,00 83 59,57 0 0,00 24 40,98 110 73,51 0 0,00 12 56,52 30 60,78 0 0,00
81 - Константин Руменов Димитров Бургас ПМГ Никола Обрешков 30,170 54,306 23 33,80 80 57,45 0 0,00 27 45,90 110 73,51 0 0,00 13 60,87 0 0,00 0 0,00
82 - Христо Димитров Алексиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,702 64,580 0 0,00 92 65,96 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 16 73,91 36 72,55 0 0,00
83 - Страхил Георгиев Пейков Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,631 51,536 0 0,00 85 60,99 0 0,00 24 40,98 105 70,20 0 0,00 11 52,17 16 33,33 0 0,00
84 - Димитър Христов Данов Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,475 51,255 44 63,38 98 70,21 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 6 30,43 17 35,29 0 0,00
85 - Джулия Георгиева Прокопова Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,399 51,119 0 0,00 95 68,09 0 0,00 27 45,90 85 56,95 0 0,00 9 43,48 20 41,18 0 0,00
86 - Димитър Димитров Витанов Бургас ПМГ Никола Обрешков 25,011 45,020 0 0,00 48 34,75 0 0,00 18 31,15 105 70,20 0 0,00 10 47,83 20 41,18 0 0,00
87 - Велизар Златков Златев Бургас ПМГ Никола Обрешков 25,007 56,266 0 0,00 92 65,96 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 26 52,94 0 0,00
88 - Александър Александров Стефанов Бургас ПМГ Никола Обрешков 23,353 52,545 0 0,00 75 53,90 0 0,00 24 40,98 105 70,20 0 0,00 0 0,00 22 45,10 0 0,00
89 - Симон Бердж Дюлгерян Бургас ПМГ Никола Обрешков 21,280 47,880 31 45,07 65 46,81 0 0,00 21 36,07 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Ния Дилянова Петрова Бургас ПМГ Никола Обрешков 21,210 47,721 0 0,00 71 51,06 0 0,00 18 31,15 95 63,58 0 0,00 0 0,00 22 45,10 0 0,00
91 - Виляна Павлинова Овчарова Бургас ПМГ Никола Обрешков 20,859 62,577 0 0,00 100 71,63 0 0,00 27 45,90 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Пролет Валентинова Борисова Бургас ПМГ Никола Обрешков 18,610 55,831 0 0,00 90 64,54 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Петко Живков Петков Бургас ПМГ Никола Обрешков 18,578 55,735 0 0,00 92 65,96 0 0,00 24 40,98 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Елена Веселинова Кралева Бургас ПМГ Никола Обрешков 17,964 53,891 0 0,00 75 53,90 0 0,00 30 50,82 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Ива Николаева Янкова Бургас ПМГ Никола Обрешков 17,738 53,213 0 0,00 86 61,70 0 0,00 24 40,98 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Кристиян Пейчев Колев Бургас ПМГ Никола Обрешков  16,897 50,690 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 115 76,82 0 0,00 0 0,00 24 49,02 0 0,00
97 - Александра Ивайлова Николова Бургас ПМГ Никола Обрешков  16,182 48,546 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 80 53,64 0 0,00 0 0,00 20 41,18 0 0,00
98 - Стефани Асенова Вълчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 15,700 47,099 0 0,00 60 43,26 0 0,00 18 31,15 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Мария Методиева Иванова Бургас ПМГ Никола Обрешков  15,643 70,394 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 60,66 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Светослав Светославов Иванов Бургас ПМГ Никола Обрешков 15,216 45,649 0 0,00 70 50,35 0 0,00 9 16,39 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 24 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS