Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Катерина Николаева Кирилова Бургас ПМГ Никола Обрешков 3,609 32,484 0 0,00 50 32,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
102 - Пламен Йорданов Петков Бургас ОУ Братя Миладинови 3,567 32,099 25 32,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
103 - Мария Величкова Грънчарова Бургас СОУ Петко Росен 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
104 - Ралица Живкова Димитрова Бургас СОУ Петко Росен 3,114 28,025 0 0,00 43 28,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
105 - Диана Костадинова Кирова Бургас СОУ Петко Росен 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
106 - Янна Ганчева Русенова Бургас СОУ Петко Росен 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
107 - Димитрина Петрова Янева Бургас СОУ Петко Росен 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
108 - Велизар Красимиров Великов Бургас ПМГ Никола Обрешков  2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
109 - Кольо Атанасов Стоянов Бургас СОУ Петко Росен 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
110 - Стилияна Живкова Канева Бургас СОУ Петко Росен 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
111 - Здравко Стойков Коев Бургас ОУ Бр. Миладинови   2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
112 - Недялка Иванова Георгиева Бургас СОУ Петко Росен 2,281 20,530 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 20,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
113 - Живко Невенов Жеков Бургас СОУ Петко Росен 2,281 20,530 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 20,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
114 - Филип Иванов Въсков Бяла Слатина ПГ Св. Кл. Охридски 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
115 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
116 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 51,561 66,293 60 75,31 119 76,43 0 0,00 48 80,33 140 93,38 5 27,27 10 40,74 35 70,59 0 0,00
117 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 50,374 64,767 66 82,72 114 73,25 0 0,00 39 65,57 115 76,82 10 50,00 12 48,15 28 56,86 0 0,00
118 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 49,074 63,095 60 75,31 100 64,33 0 0,00 48 80,33 135 90,07 5 27,27 15 59,26 22 45,10 0 0,00
119 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 44,249 66,374 61 76,54 90 57,96 0 0,00 30 50,82 115 76,82 16 77,27 0 0,00 29 58,82 0 0,00
120 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 40,932 61,398 65 81,48 104 66,88 0 0,00 36 60,66 140 93,38 7 36,36 7 29,63 0 0,00 0 0,00
121 - Христо Костов Христов Варна ОУ Цар Симеон I 36,254 65,258 61 76,54 129 82,80 0 0,00 27 45,90 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
122 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 36,001 64,803 75 93,83 116 74,52 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
123 - Ирина Михайлова Радева Варна МГ Петър Берон 35,272 63,490 0 0,00 90 57,96 0 0,00 42 70,49 95 63,58 16 77,27 12 48,15 0 0,00 0 0,00
124 - Александър Радомиров Драганов Варна МГ Петър Берон 31,483 56,669 68 85,19 0 0,00 0 0,00 33 55,74 135 90,07 4 22,73 7 29,63 0 0,00 0 0,00
125 - Мартин Георгиев Цеков Варна МГ Петър Берон 31,134 56,042 63 79,01 84 54,14 0 0,00 30 50,82 110 73,51 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
126 - Йоан Илиянов Илиев Варна МГ Петър Берон 28,644 64,448 0 0,00 99 63,69 0 0,00 36 60,66 125 83,44 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
127 - Йоана Росенова Урумова Варна МГ Петър Берон 27,594 62,086 53 66,67 0 0,00 0 0,00 39 65,57 140 93,38 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
128 - Иван Георгиев Чепишев Варна МГ Петър Берон 26,065 58,645 0 0,00 78 50,32 0 0,00 30 50,82 125 83,44 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
129 - Виктория Волен Ганчева Варна МГ Петър Берон 24,906 74,718 0 0,00 99 63,69 0 0,00 48 80,33 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
130 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 23,159 41,685 46 58,02 32 21,02 0 0,00 21 36,07 85 56,95 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
131 - Александър Павлов Петров Варна МГ Петър Берон 22,226 50,009 22 28,40 81 52,23 0 0,00 27 45,90 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
132 - Виктор Емилов Райчев Варна МГ Д-р Петър Берон 20,746 62,238 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 55,74 135 90,07 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
133 - Ангел Недков Карчев Варна МГ Петър Берон 20,453 61,360 50 62,96 0 0,00 0 0,00 24 40,98 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
134 - Ана Георгиева Филкина Варна МГ Д-р Петър Берон 17,104 76,968 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
135 - Елена Илья Лаптева Варна МГ Петър Берон 15,499 69,747 0 0,00 87 56,05 0 0,00 0 0,00 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
136 - Теодора Стоянова Ненчева Варна МГ Петър Берон 14,980 67,412 0 0,00 100 64,33 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
137 - Мартин Тихомиров Стоев Варна ОУ Св.Св.Кирил и Методий 14,226 42,677 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 95 63,58 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
138 - Виктор Веселинов Димитров Варна СОУПЧЕ А. С. Пушкин 14,200 42,600 31 39,51 81 52,23 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
139 - Николай Николаев Дончевски Варна МГ Петър Берон 13,636 61,361 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
140 - Александър Тонев Кръстев Варна МГ Д-р Петър Берон 13,125 59,061 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
141 - Иван Стоянов Тодоров Варна ОУ Добри Чинтулов 13,077 58,845 0 0,00 91 58,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
142 - Дамян Каменов Милков Варна ОУ Цар Симеон І  11,618 52,280 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
143 - Димитър Делянов Цветков Варна МГ Петър Берон 11,317 50,928 49 61,73 62 40,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
144 - Никола Яворов Доганов Варна МГ Д-р Петър Берон 10,830 48,736 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
145 - Ивайло Бориславов Баев Варна ІІІ ОУ Ангел Кънчев 10,660 47,969 0 0,00 81 52,23 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
146 - Симеон Пламенов Андреев Варна ОУ З.Стоянов 10,146 45,657 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
147 - Борислава Стефанова Мутафчиева Варна СОУ Димчо Дебелянов 9,046 40,707 0 0,00 53 34,39 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
148 - Кристина Людмилова Маркова Варна СОУ Св.Климент Охридски 8,956 40,301 0 0,00 97 62,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
149 - Теодор Радостинов Христов Варна ОУ Цар Симеон І  8,864 39,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
150 - Дея Петрова Николова Варна ОУ Цар Симеон І 8,627 38,822 0 0,00 72 46,50 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
151 - Ивалина Иванова Христова Варна ОУ Г.С.Раковски 8,168 73,510 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
152 - Михаела Янкова Янкова Варна МГ Д-р Петър Берон 8,130 36,587 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
153 - Сияна Янкова Георгиева Варна ОУП.Р.Славейков 8,016 36,074 0 0,00 98 63,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
154 - Марин Петров Маринов Варна МГ Д-р Петър Берон 7,800 70,199 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
155 - Веселин Севдалинов Величков Варна МГ Д-р Петър Берон 7,708 34,687 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
156 - Габриела Светлинова Филипова Варна ОУ Черноризец Храбър 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
157 - Живко Ивайлов Симеонов Варна МГ Д-р Петър Берон 7,286 65,574 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
158 - Дилян Динев Пенев Варна 8 СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 7,148 64,331 0 0,00 100 64,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
159 - Михаил Александрович Савин Варна ОУ Г.С.Раковски 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
160 - Георги Бисеров Иванов Варна МГ Д-р Петър Берон 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
161 - Павел Цветанов Добрев Варна МГ Д-р Петър Берон 6,615 29,769 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
162 - Арман-Онник Гаро Шакарян Варна СОУСв.Кл.Охридски 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
163 - Калоян Миленов Петров Варна ОУ Г.С.Раковски 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
164 - Стоян Веселинов Вълчев Варна МГ Петър Берон 6,193 55,738 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
165 - Ивайло Георгиев Белчев Варна VIII СОУПЧЕ  6,027 27,124 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
166 - Кристиан Светославов Иванов Варна ЧОУ Малкият принц 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
167 - Вероника Георгиева Маргаритова Варна ОУ П.Р.Славейков 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
168 - Мария Александрова Миронова Варна ОУ П.Р.Славейков 5,983 26,925 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
169 - Йоанна Николаева Кирчева Варна ОУЗ. Стоянов 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
170 - Кристиан Димитров Николов Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 5,874 52,866 0 0,00 82 52,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
171 - Лиляна Стоянова Александрова Варна ОУ Захари Стоянов 5,816 26,172 0 0,00 40 26,11 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
172 - Николай Миленов Янчев Варна ОУ П.Р.Славейков 5,803 52,229 0 0,00 81 52,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
173 - Александър Георгиев Димитров Варна МГ Петър Берон 5,803 52,229 0 0,00 81 52,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
174 - Вивиан Димитрова Казакова Варна ОУ Стефан Караджа 5,732 51,592 0 0,00 80 51,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
175 - Илияна Георгиева Узунова Варна МГ Д-р Петър Берон 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
176 - Анжел Ервант Каязаде Варна СОУСв.Климент Охридски 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
177 - Иван Петров Петров Варна ОУ Черноризец Храбър 5,379 48,408 0 0,00 75 48,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
178 - Пабло Красимиров Славов Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 5,237 47,134 0 0,00 73 47,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
179 - Ивайло Цветомиров Цочев Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 5,237 47,134 0 0,00 73 47,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
180 - Александра Александрова Христова Варна МГ Петър Берон 5,166 46,497 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
181 - Надежда Миленова Петкова Варна ОУ Цар Симеон І 5,166 46,497 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
182 - Ивайло Иванов Велев Варна ОУ Стоян Михайловски 5,166 46,497 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
183 - Цветина Цветанова Караджова Варна ОУ Цар Симеон І  5,100 45,902 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
184 - Божидар Иванов Иванов Варна МГ Д-р Петър Берон 5,100 45,902 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
185 - Пламен Костадинов Илиев Варна ОУ Цар Симеон І  5,100 45,902 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
186 - Александър Христов Христофоров Варна ОУ Захари Стоянов 5,025 45,223 0 0,00 70 45,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
187 - Стефан Димитров Георгиев Варна ОУ Цар Симеон І  5,017 22,578 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
188 - Дона Стефанова Филчева Варна VІІ СОУ Найден Геров 4,883 43,949 0 0,00 68 43,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
189 - Петър Сашев Дженев Варна ОУ Г.С.Раковски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
190 - Тодор Вълев Вълев Варна VIII СОУПЧЕ А.С.Пушкин 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
191 - Стоян Иванов Велев Варна ОУ Стоян Михайловски 4,812 43,312 0 0,00 67 43,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
192 - Теодора Емилова Милева Варна ОУП.Р.Славейков 4,742 42,675 0 0,00 66 42,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
193 - Радина Светлозарова Нунева Варна МГ Петър Берон 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
194 - Христиана Ивайлова Добрева Варна ОУ Цар Симеон І  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
195 - Божидар Тодоров Кираджийски Варна ОУ Добри Чинтулов 4,459 40,127 0 0,00 62 40,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
196 - Габриела Драгомирова Димитрова Варна ОУ Г.С.Раковски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
197 - Денис Илханов Чобанамишев Варна ОУ Цар Симеон І  4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
198 - Йордан Стоянов Червенков Варна ОУ П.Р.Славейков 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
199 - Никол Божидарова Божинова Варна ОУ Г.С.Раковски 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
200 - Преслав Тодоров Колев Варна ОУ Св.св.Кирил и Методий 3,609 32,484 0 0,00 50 32,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 | Страница 2 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+