Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 91,482 91,482 43 61,97 140 100,00 59 80,00 60 100,00 135 90,07 21 100,00 20 91,30 50 100,00 41 100,00
2 - Михаела Филипова Гледачева  София ПЧМГ 86,765 86,765 65 92,96 105 75,18 72 97,33 48 80,33 125 83,44 14 68,18 20 91,30 46 92,16 41 100,00
3 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 64,848 83,376 0 0,00 133 95,04 60 81,33 42 70,49 140 93,38 14 68,18 0 0,00 41 82,35 38 92,86
4 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 84,221 84,221 56 80,28 112 80,14 62 84,00 54 90,16 125 83,44 13 63,64 21 95,65 45 90,20 37 90,48
5 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 76,575 76,575 36 52,11 111 79,43 60 81,33 36 60,66 135 90,07 18,5 88,64 16 73,91 36 72,55 37 90,48
6 - До Виет Къонг София СМГ 86,517 86,517 44 63,38 122 87,23 69 93,33 48 80,33 125 83,44 20 95,45 20 91,30 48 96,08 36 88,10
7 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
8 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 59,807 76,895 56 80,28 106 75,89 54 73,33 42 70,49 130 86,75 14 68,18 0 0,00 0 0,00 34 83,33
9 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 55,511 83,267 0 0,00 112 80,14 0 0,00 45 75,41 125 83,44 16 77,27 22 100,00 0 0,00 34 83,33
10 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 80,495 80,495 30 43,66 101 72,34 74 100,00 48 80,33 135 90,07 14 68,18 20 91,30 50 100,00 32 78,57
11 - До Хю Тунг София СМГ 64,776 72,873 38 54,93 107 76,60 52 70,67 39 65,57 115 76,82 17 81,82 0 0,00 40 80,39 31 76,19
12 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 68,644 77,224 0 0,00 96 68,79 49 66,67 39 65,57 125 83,44 21 100,00 19 86,96 36 72,55 30 73,81
13 - Цвета Ивова Радославова София ЧОУ Св. София 66,168 74,439 0 0,00 97 69,50 64 86,67 42 70,49 130 86,75 18 86,36 11 52,17 37 74,51 28 69,05
14 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 56,901 73,158 37 53,52 89 63,83 59 80,00 39 65,57 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 28 69,05
15 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 60,090 77,258 0 0,00 93 66,67 64 86,67 42 70,49 135 90,07 17 81,82 0 0,00 39 78,43 27 66,67
16 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 52,242 67,168 0 0,00 93 66,67 67 90,67 42 70,49 110 73,51 10 50,00 11 52,17 0 0,00 27 66,67
17 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 51,342 77,014 36 52,11 111 79,43 0 0,00 42 70,49 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 27 66,67
18 - Нели Динкова Митева София СМГ 39,574 71,234 0 0,00 102 73,05 0 0,00 33 55,74 125 83,44 16 77,27 0 0,00 0 0,00 27 66,67
19 - Йоан Найденов Найденов Враца ПМГ Иван Ценов 78,031 78,031 39 56,34 122 87,23 56 76,00 48 80,33 115 76,82 20 95,45 20 91,30 37 74,51 26 64,29
20 - Георги Ивов Цонков София СМГ 70,258 79,040 0 0,00 107 76,60 58 78,67 45 75,41 135 90,07 14 68,18 19 86,96 46 92,16 26 64,29
21 - Александър Стоянов Недков София СМГ 55,825 71,775 0 0,00 65 46,81 59 80,00 39 65,57 120 80,13 20 95,45 0 0,00 36 72,55 25 61,90
22 - Павел Георгиев Василев София СМГ 53,442 68,711 0 0,00 66 47,52 50 68,00 42 70,49 115 76,82 20 95,45 0 0,00 30 60,78 25 61,90
23 - Йоана Петрова Кичева София СМГ 47,499 71,248 0 0,00 75 53,90 46 62,67 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 25 61,90
24 - Димитър Стефанов Узунов София СМГ 40,091 72,164 0 0,00 107 76,60 52 70,67 36 60,66 140 93,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 59,52
25 - Светислав Георгиев Тодоров София СМГ 33,626 60,527 0 0,00 84 60,28 50 68,00 33 55,74 0 0,00 12 59,09 0 0,00 0 0,00 24 59,52
26 - Никол Николаева Данкинова София ПЧМГ 56,425 63,478 29 42,25 91 65,25 60 81,33 24 40,98 120 80,13 14 68,18 0 0,00 36 72,55 23 57,14
27 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 70,980 70,980 34 49,30 97 69,50 50 68,00 33 55,74 130 86,75 19 90,91 20 91,30 36 72,55 22 54,76
28 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 56,196 63,220 29 42,25 104 74,47 57 77,33 33 55,74 85 56,95 16,5 79,55 0 0,00 32 64,71 22 54,76
29 - Никола Боянов Джунов София СМГ 50,498 75,747 0 0,00 111 79,43 66 89,33 30 50,82 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 22 54,76
30 - Владимир Пламенов Петков София СМГ 50,077 75,116 0 0,00 104 74,47 57 77,33 42 70,49 125 83,44 0 0,00 0 0,00 45 90,20 22 54,76
31 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 61,708 69,421 48 69,01 103 73,76 53 72,00 36 60,66 100 66,89 20 95,45 14 65,22 0 0,00 21 52,38
32 - Христо Стефанов Стефанов София СМГ 49,539 63,693 0 0,00 94 67,38 57 77,33 30 50,82 115 76,82 14 68,18 0 0,00 26 52,94 21 52,38
33 - Константин Константинов Грозданов София ПЧМГ 42,175 54,225 27 39,44 87 62,41 44 60,00 24 40,98 95 63,58 0 0,00 0 0,00 30 60,78 21 52,38
34 - Александра Кръстева Ръжева София СМГ 39,782 71,607 0 0,00 93 66,67 54 73,33 0 0,00 105 70,20 20 95,45 0 0,00 0 0,00 21 52,38
35 - Гергана Георгиева Вълкова София СМГ 43,989 65,984 0 0,00 84 60,28 41 56,00 36 60,66 110 73,51 20 95,45 0 0,00 0 0,00 20 50,00
36 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 65,786 65,786 57 81,69 73 52,48 56 76,00 21 36,07 115 76,82 21 100,00 17 78,26 21 43,14 19 47,62
37 - Виктор Стилиянов Колев София СМГ 57,584 74,036 0 0,00 97 69,50 58 78,67 33 55,74 130 86,75 21 100,00 0 0,00 41 82,35 18 45,24
38 - Константин Петков Дилчев София СМГ 26,959 60,657 0 0,00 0 0,00 55 74,67 27 45,90 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 45,24
39 - Любослав Владимиров Панайотов София СМГ 59,384 76,350 0 0,00 106 75,89 54 73,33 60 100,00 120 80,13 18 86,36 17 78,26 0 0,00 16 40,48
40 - Анна Чавдавора Янкова София СМГ 45,333 67,999 0 0,00 77 55,32 52 70,67 42 70,49 120 80,13 19 90,91 0 0,00 0 0,00 16 40,48
41 - Цвета Георгиева Караджова София СМГ 41,479 62,219 0 0,00 90 64,54 40 54,67 27 45,90 115 76,82 19 90,91 0 0,00 0 0,00 16 40,48
42 - Христо Георгиев Маринов София СМГ 38,051 68,491 0 0,00 112 80,14 50 68,00 48 80,33 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 40,48
43 - Александър Асенов Спиридонов София ПЧМГ 22,320 50,219 0 0,00 80 57,45 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 40,48
44 - Диян Христов Димитров София СМГ 71,597 71,597 44 63,38 108 77,30 62 84,00 36 60,66 125 83,44 14 68,18 19 86,96 41 82,35 15 38,10
45 - Маноил Янков Илиев София СМГ 46,943 70,415 0 0,00 94 67,38 50 68,00 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 15 38,10
46 - Илиян Николаев Николов София СМГ 35,012 63,022 0 0,00 114 81,56 61 82,67 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 38,10
47 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 55,251 71,037 35 50,70 119 85,11 64 86,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 0 0,00 0 0,00 14 35,71
48 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 52,417 67,393 0 0,00 101 72,34 64 86,67 30 50,82 110 73,51 15 72,73 0 0,00 41 82,35 13 33,33
49 - Иво Станиславов Йорданов София ПЧМГ 33,176 59,716 0 0,00 87 62,41 0 0,00 30 50,82 105 70,20 17 81,82 0 0,00 0 0,00 13 33,33
50 - Изабел Галинова Сотирова София 125 СОУ 25,154 45,278 0 0,00 0 0,00 41 56,00 30 50,82 70 47,02 0 0,00 0 0,00 19 39,22 13 33,33
51 - Борис Бориславов Беев София ПЧМГ 22,755 51,200 0 0,00 84 60,28 0 0,00 24 40,98 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 33,33
52 - Ангел Емилов Димитров София СМГ 45,693 68,539 0 0,00 86 61,70 45 61,33 42 70,49 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 12 30,95
53 - Руси Ивайлов Шишманов София ПЧМГ 35,847 46,089 26 38,03 73 52,48 39 53,33 24 40,98 110 73,51 0 0,00 0 0,00 16 33,33 12 30,95
54 - Васил Николов Николов София ПЧМГ 21,166 47,624 0 0,00 86 61,70 0 0,00 30 50,82 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 30,95
55 - Михаил Христов Кожухаров София ПЧМГ 15,675 47,025 0 0,00 103 73,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 12 30,95
56 - Константин Стефанов Мирински София СМГ 45,195 67,792 0 0,00 89 63,83 69 93,33 30 50,82 105 70,20 21 100,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
57 - Антоан Преславски Иванов София СМГ 30,837 55,507 0 0,00 83 59,57 49 66,67 27 45,90 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
58 - Александър Богомилов Кръстев София СМГ 24,268 54,602 0 0,00 111 79,43 40 54,67 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
59 - Кристиан Григоров Карамфилов София ПЧМГ 17,384 39,113 28 40,85 57 41,13 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
60 - Мартин Валериев Стефанов София СМГ 47,708 71,562 0 0,00 96 68,79 57 77,33 54 90,16 100 66,89 21 100,00 0 0,00 0 0,00 10 26,19
61 - Йоана Юлиянова Кирилова София СМГ 37,831 56,747 0 0,00 65 46,81 46 62,67 36 60,66 100 66,89 16 77,27 0 0,00 0 0,00 10 26,19
62 - Яна Лъчезарова Костова София ПЧМГ 29,054 52,298 0 0,00 78 56,03 39 53,33 33 55,74 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 26,19
63 - Петър Димитров Пелов София ПЧМГ 27,686 62,293 0 0,00 89 63,83 57 77,33 0 0,00 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 10 26,19
64 - Мина Атанасова Мишева София СМГ 25,453 57,269 0 0,00 93 66,67 51 69,33 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 26,19
65 - Александър Ивайлов Митев София СМГ 19,419 43,692 0 0,00 78 56,03 25 34,67 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 23,81
66 - Иван Станимиров Станчев София ПЧМГ 17,298 38,921 0 0,00 70 50,35 0 0,00 21 36,07 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 9 23,81
67 - Неда Емилова Денчовска София ПЧМГ 14,463 43,390 0 0,00 78 56,03 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 23,81
68 - Диана Драганова Евтимова София ПЧМГ 9,710 43,693 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 23,81
69 - Стефания Роберто Майкан София СМГ 28,839 51,909 0 0,00 105 75,18 49 66,67 30 50,82 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 8 21,43
70 - Валери Константинов Андреев София ПЧМГ 28,403 51,126 0 0,00 81 58,16 44 60,00 0 0,00 85 56,95 12 59,09 0 0,00 0 0,00 8 21,43
71 - Волен Стефанов Николов София ПЧМГ 15,329 45,986 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 21,43
72 - Константин Каменов Диков София ПЧМГ 9,079 40,856 0 0,00 84 60,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 21,43
73 - Димина Живкова Димитрова София СМГ 34,084 51,126 0 0,00 69 49,65 37 50,67 39 65,57 80 53,64 14 68,18 0 0,00 0 0,00 7 19,05
74 - Лора Стефанова Илиева София ПЧМГ 24,865 44,756 0 0,00 82 58,87 22 30,67 0 0,00 70 47,02 14 68,18 0 0,00 0 0,00 7 19,05
75 - Мина Росенова Петкова София ПЧМГ 19,402 43,656 0 0,00 94 67,38 0 0,00 12 21,31 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 19,05
76 - Борис Руменов Димитров София ПЧМГ 14,276 42,828 0 0,00 73 52,48 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 19,05
77 - Филип Христофоров Добрев София СМГ 36,926 55,389 0 0,00 76 54,61 48 65,33 36 60,66 100 66,89 14 68,18 0 0,00 0 0,00 6 16,67
78 - Вангел Вангелов Попов София СМГ 26,092 58,708 0 0,00 0 0,00 62 84,00 36 60,66 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 16,67
79 - Иван Антоан Лазаров София ПЧМГ 8,077 36,348 0 0,00 78 56,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 16,67
80 - Деян Миленов Милчев Перник ОУ И.Рилски 21,603 48,606 0 0,00 79 56,74 24 33,33 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14,29
81 - Александър-Йоан Василев Попов София ПЧМГ 15,713 35,353 0 0,00 73 52,48 39 53,33 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14,29
82 - Дечо Пламенов Павлов София 43 ОУ 4,604 20,719 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14,29
83 - Тодор Иванов Кюркчиев София ПЧМГ 19,770 44,482 0 0,00 95 68,09 0 0,00 24 40,98 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 11,90
84 - Недялко Светозаров Недялков София ПЧМГ 28,999 52,198 0 0,00 102 73,05 47 64,00 0 0,00 110 73,51 8 40,91 0 0,00 0 0,00 3 9,52
85 - Йордан Ивайлов Андонов София ПЧМГ 6,968 31,358 0 0,00 74 53,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 9,52
86 - Силвия Илиева Димитрова София ПЧМГ 16,083 36,187 0 0,00 78 56,03 0 0,00 12 21,31 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 7,14
87 - Иван Иванов Братанов София ПЧМГ 24,217 43,591 0 0,00 83 59,57 37 50,67 21 36,07 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,76
88 - Даниел Константинов Кръстев София ПЧМГ 21,983 32,974 15 22,54 77 55,32 28 38,67 15 26,23 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,76
89 - Мила Илиан Панчева София 20 ОУ 18,752 42,193 0 0,00 76 54,61 54 73,33 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,76
90 - Димитър Владиславов Стойнев София ПЧМГ 11,203 33,609 0 0,00 0 0,00 44 60,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,76
91 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 71,203 91,547 53 76,06 125 89,36 0 0,00 45 75,41 150 100,00 21 100,00 22 100,00 50 100,00 0 0,00
92 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 68,905 88,593 62 88,73 115 82,27 0 0,00 39 65,57 140 93,38 21 100,00 22 100,00 45 90,20 0 0,00
93 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 63,307 81,395 55 78,87 108 77,30 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 20 91,30 41 82,35 0 0,00
94 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 59,646 76,687 39 56,34 105 75,18 0 0,00 45 75,41 125 83,44 14 68,18 17 78,26 50 100,00 0 0,00
95 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 57,159 85,738 0 0,00 101 72,34 74 100,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 21,5 97,83 40 80,39 0 0,00
96 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Никола Обрешков 55,021 82,532 0 0,00 115 82,27 71 96,00 60 100,00 135 90,07 0 0,00 16 73,91 26 52,94 0 0,00
97 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 54,294 81,441 59 84,51 129 92,20 0 0,00 42 70,49 125 83,44 17,5 84,09 16 73,91 0 0,00 0 0,00
98 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 54,157 81,235 29 42,25 112 80,14 0 0,00 60 100,00 130 86,75 21 100,00 17 78,26 0 0,00 0 0,00
99 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 54,020 81,031 0 0,00 101 72,34 67 90,67 39 65,57 120 80,13 17 81,82 21 95,65 0 0,00 0 0,00
100 - Самуил Ивайлов Георгиев София 107 ОУ 52,019 66,881 0 0,00 92 65,96 47 64,00 33 55,74 130 86,75 14 68,18 13 60,87 33 66,67 0 0,00
Страница 1 от 24 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS