Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Рейтинг 2 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат само състезанията, на които съответното дете се е явило - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 52,669 94,804 67 100,00 140 100,00 57 77,33 60 100,00 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 51,878 93,380 0 0,00 119 85,11 69 93,33 57 95,08 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 - Иво Владиславов Петров  София СМГ 80,725 90,815 49 73,53 119 85,11 74 100,00 54 90,16 140 93,38 20 95,45 23 88,89 0 0,00 42 100,00
4 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 90,170 90,170 55 82,35 126 90,07 74 100,00 60 100,00 145 96,69 21 100,00 26 100,00 33 68,00 31 74,42
5 - Виктор Пламенов Иванов Варна МГ Д-р П. Берон 10,007 90,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 - Антон Миленов Антонов Русе МГ Баба Тонка 10,007 90,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 59,493 89,239 53 79,41 133 95,04 0 0,00 45 75,41 145 96,69 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
8 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 58,580 87,870 0 0,00 126 90,07 62 84,00 42 70,49 135 90,07 21 100,00 24 92,59 0 0,00 0 0,00
9 - Ивайло Ивайлов Стоянов София ЧСОУ ЕСПА 87,849 87,849 46 69,12 126 90,07 69 93,33 60 100,00 140 93,38 21 100,00 26 100,00 33 68,00 32 76,74
10 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Н. Катранов 68,004 87,434 54 80,88 133 95,04 74 100,00 54 90,16 135 90,07 17 81,82 19 74,07 0 0,00 0 0,00
11 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 58,205 87,307 41 61,76 112 80,14 0 0,00 51 85,25 145 96,69 21 100,00 26 100,00 0 0,00 0 0,00
12 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 29,013 87,038 54 80,88 0 0,00 0 0,00 54 90,16 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 - Даниел Дечков Неделчев Стара Загора ПМГ Гео Милев 9,639 86,755 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 - Николай Стилиянов Нинов Ловеч ПМГ 9,639 86,755 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 - Николай Николаев Филипов Бургас ПМГ Никола Обрешков 9,639 86,755 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 - Виктор Чаба Вираг София ПЧМГ 9,639 86,755 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 - Матей Костадинов Петков София 107 ОУ 57,804 86,705 0 0,00 129 92,20 71 96,00 36 60,66 140 93,38 21 100,00 0 0,00 38 78,00 0 0,00
18 - Тодор Георгиев Тодоров Пловдив СОУ Свети Паисий Хилендарски 22,850 68,551 0 0,00 93 66,67 0 0,00 45 75,41 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Иван Николаев Николов София СМГ 66,439 85,421 55 82,35 112 80,14 67 90,67 45 75,41 140 93,38 21 100,00 0 0,00 37 76,00 0 0,00
20 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 37,785 85,016 52 77,94 119 85,11 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 56,667 85,001 36 54,41 118 84,40 0 0,00 54 90,16 145 96,69 20 95,45 23 88,89 0 0,00 0 0,00
22 - Никола Николов Стоянов Варна МГ Петър Берон 28,069 84,206 0 0,00 108 77,30 0 0,00 51 85,25 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Десислава Илиянова Илиева София СМГ 46,501 83,702 0 0,00 108 77,30 57 77,33 42 70,49 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 55,693 83,540 35 52,94 0 0,00 0 0,00 51 85,25 130 86,75 21 100,00 25 96,30 39 80,00 0 0,00
25 - Иван Цветанов Стефанов Ловеч ПМГ 9,272 83,444 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 - Димитър Димитров Крачунов София 104 ОУ 18,533 83,400 0 0,00 0 0,00 64 86,67 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 - Борислав Евгениев Любенов София СМГ 83,393 83,393 42 63,24 122 87,23 70 94,67 48 80,33 125 83,44 21 100,00 23 88,89 37 76,00 32 76,74
28 - Радимира Ивова Лукова София СМГ 37,040 83,340 0 0,00 90 64,54 68 92,00 0 0,00 115 76,82 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 - Петър Емилов Лангов София СМГ 55,287 82,930 0 0,00 91 65,25 67 90,67 48 80,33 135 90,07 16 77,27 0 0,00 46 94,00 0 0,00
30 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 45,869 82,564 0 0,00 98 70,21 69 93,33 51 85,25 130 86,75 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 82,214 82,214 51 76,47 119 85,11 74 100,00 51 85,25 135 90,07 16 77,27 26 100,00 27 56,00 29 69,77
32 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 54,777 82,166 36 54,41 0 0,00 0 0,00 48 80,33 130 86,75 19 90,91 24 92,59 43 88,00 0 0,00
33 - Александрина Илианова Иванова София СМГ 54,758 82,137 0 0,00 112 80,14 60 81,33 54 90,16 115 76,82 18 86,36 0 0,00 38 78,00 0 0,00
34 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 54,727 82,091 31 47,06 119 85,11 0 0,00 0 0,00 125 83,44 20 95,45 21 81,48 49 100,00 0 0,00
35 - Атанас Георгиев Кондаков София ЧЕСОУ Дорис Тенеди 18,225 82,014 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 86,75 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Никола Обрешков 36,400 81,899 0 0,00 111 79,43 0 0,00 45 75,41 130 86,75 0 0,00 0 0,00 42 86,00 0 0,00
37 - Владислав Русев Христозов Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,062 81,560 0 0,00 114 81,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 - Димитър Любомиров Спасов Пазарджик МГ Пазарджик 9,062 81,560 0 0,00 114 81,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Никола Обрешков 45,303 81,545 0 0,00 114 81,56 0 0,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 25 96,30 32 66,00 0 0,00
40 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Никола Обрешков 45,295 81,530 0 0,00 126 90,07 0 0,00 45 75,41 145 96,69 0 0,00 21 81,48 31 64,00 0 0,00
41 - Николай Николов Пановски Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 36,168 81,378 0 0,00 111 79,43 0 0,00 42 70,49 120 80,13 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Кристиян Емилов Минчев Бургас ПМГ Никола Обрешков 36,028 81,064 0 0,00 122 87,23 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 23 88,89 33 68,00 0 0,00
43 - Димитър Димитров Бекяров Пловдив ОМГ Кирил Попов 26,917 80,751 0 0,00 0 0,00 69 93,33 45 75,41 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 62,795 80,737 47 70,59 122 87,23 0 0,00 51 85,25 140 93,38 20 95,45 15 59,26 36 74,00 0 0,00
45 - Александър Ивайлов Милчев София 107 ОУ 53,601 80,401 0 0,00 122 87,23 60 81,33 51 85,25 0 0,00 10 50,00 24 92,59 42 86,00 0 0,00
46 - Тодор Пенев Христов София СМГ 53,552 80,328 0 0,00 105 75,18 51 69,33 39 65,57 120 80,13 20 95,45 25 96,30 0 0,00 0 0,00
47 - Здравко Милков Славов Варна МГ Петър Берон 8,925 80,328 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Габриела Драгомир Изворска Варна ОУ П.Р.Славейков 8,925 80,328 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 - Станислав Димитров Гугутков София 51 СОУ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 - Мария- Василена Петрова Казакова Бургас ПМГ Никола Обрешков 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Марио Пламенов Легурски Ловеч ПМГ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Преслав Илиянов Танчев Ябланица СОУ Васил Левски 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Мария Георгиева Бамбалова София 73 СОУ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Анна-Мария Ангелова София 18 СОУ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 - Калоян Велизаров Гатев София 73 СОУ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Кристина Калоянова Караиванова Стара Загора ПМГ Гео Милев 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Валентин Бориславов Димитров Стара Загора ПМГ Гео Милев 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Александър Георгиев Радославов София СМГ 44,380 79,884 0 0,00 94 67,38 49 66,67 51 85,25 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Камелия Каменова Иванова Варна МГ Петър Берон 44,196 79,552 26 39,71 111 79,43 0 0,00 51 85,25 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Викторио Василев Николаев Варна МГ Петър Берон 44,121 79,418 46 69,12 0 0,00 0 0,00 39 65,57 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
61 - Константин Константинов Кисимов София СМГ 26,472 79,416 0 0,00 126 90,07 55 74,67 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Иван Антонов Андонов София СМГ 70,512 79,326 0 0,00 122 87,23 71 96,00 45 75,41 135 90,07 18 86,36 18 70,37 38 78,00 21 51,16
63 - Александър Емил Начев София СМГ 44,058 79,305 0 0,00 103 73,76 58 78,67 36 60,66 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 52,865 79,297 49 73,53 126 90,07 0 0,00 51 85,25 135 90,07 12 59,09 20 77,78 0 0,00 0 0,00
65 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 79,294 79,294 34 51,47 126 90,07 64 86,67 54 90,16 125 83,44 21 100,00 25 96,30 37 76,00 16 39,53
66 - Александър Живодаров Василев София СМГ 70,481 79,292 0 0,00 112 80,14 54 73,33 45 75,41 140 93,38 20 95,45 20 77,78 44 90,00 20 48,84
67 - Ралица Юлиянова Андреева Варна МГ Петър Берон 52,612 78,918 48 72,06 126 90,07 0 0,00 45 75,41 125 83,44 13 63,64 23 88,89 0 0,00 0 0,00
68 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 52,494 78,741 0 0,00 119 85,11 74 100,00 0 0,00 140 93,38 14 68,18 20 77,78 23 48,00 0 0,00
69 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 69,869 78,603 45 67,65 115 82,27 56 76,00 54 90,16 130 86,75 15 72,73 15 59,26 46 94,00 0 0,00
70 - Павел Ангелов Атанасов София 1 СОУ 26,184 78,551 0 0,00 111 79,43 66 89,33 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,895 78,513 0 0,00 0 0,00 67 90,67 45 75,41 105 70,20 0 0,00 20 77,78 0 0,00 0 0,00
72 - Диана Наел Асли София СМГ 17,441 78,484 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 34,756 78,200 46 69,12 93 66,67 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 34,574 77,790 0 0,00 115 82,27 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 21 81,48 0 0,00 0 0,00
75 - Атанас Василев Атанасов Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 17,282 77,771 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 75,41 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 - Костадин Цветомиров Пенчев София СМГ 60,371 77,620 38 57,35 107 76,60 49 66,67 48 80,33 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
77 - Мирослав Антонов Димитров Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,489 77,599 0 0,00 119 85,11 55 74,67 42 70,49 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
78 - Ивайло Сашков Илиев София 125 СОУ 17,200 77,400 0 0,00 0 0,00 55 74,67 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
79 - Адриана Адрианова Хараламбиева София 125 СОУ 51,596 77,394 0 0,00 114 81,56 66 89,33 30 50,82 140 93,38 16 77,27 0 0,00 35 72,00 0 0,00
80 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 34,292 77,157 0 0,00 119 85,11 0 0,00 42 70,49 135 90,07 0 0,00 16 62,96 0 0,00 0 0,00
81 - Преслав Стоянов Стоянов Ябланица СОУ Васил Левски 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Джули Юлиянова Димитрова София 17 СОУ 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ОУ Св. Св. Кирил и Методий 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Боян Илиев Митов София 138 СОУ 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Александър Георгиев Петков Бургас ПМГ Никола Обрешков 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
86 - Александър Георгиев Данев Русе ОУ Любен Каравелов 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Полина Миленова Маринова Варна VIII СОУПЧЕ А. С. Пушкин 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 - Христина Каменова Христова Варна ОУ П. Р. Славейков 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Едуард Вахан Саркисян Русе МГ Баба Тонка 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Даниел Даниелов Георгиев Варна МГ Д-р П. Берон 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Славена Стаменова Герджикова Пловдив ОУ Алеко Константинов 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Мария Цветомирова Христова София 54 СОУ 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Костадин Борисов Саваклиев Поморие СОУ Иван Вазов 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Дамяна Георгиева Тодорова София СМГ 34,136 76,806 0 0,00 112 80,14 65 88,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Николай Евгениев Владимиров София 125 СОУ 34,057 76,628 0 0,00 100 71,63 63 85,33 0 0,00 115 76,82 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Никола Обрешков 33,967 76,427 0 0,00 108 77,30 0 0,00 42 70,49 120 80,13 0 0,00 20 77,78 0 0,00 0 0,00
97 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 42,385 76,294 0 0,00 133 95,04 0 0,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 23 88,89 34 70,00 0 0,00
98 - Виктор Атанасов Пенчев София СМГ 16,942 76,239 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Борис Миленов Дерменджиев София 125 СОУ 8,444 76,000 0 0,00 0 0,00 56 76,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Стоян Деянов Генчев Варна МГ Петър Берон 16,889 75,999 0 0,00 105 75,18 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 20 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS