Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Адамир Мусадак Чадри 8 СОУ 5,724 0 0,000 5,724 ЧХ, ЕК, СМТ 51 17,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
2 - Аделина Веселинова Станкова 51 СОУ 128,642 14 26,190 50,071 ЧХ, ЕК, Оли 98 64,65 19 21,43 65 42,71 8 42,86 0 0 0 0 12,5
3 - Аделина Дениславова Денова 48 ОУ 13,468 0 0,000 13,468 ЧХ, ЕК, СМТ 74 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
4 - Аделина Първанова Първанова 150 ОУ 153,379 18 35,714 46,236 ЧХ, ЕК, СМТ 57 23,23 44 57,14 80 58,33 0 0,00 0 0 25 0 19
5 - Адриан Иванов Йорданов 33 ОУ 12,500 0 0,000 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
6 - Адриана Александрова Недялкова ЧСОУ Евростар 19,048 0 0,000 19,048 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
7 - Адриана Евгениева Блажева 134 СОУ 254,728 29,5 63,095 65,442 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 53 70,00 90 68,75 0 0,00 0 22 31,5 31 29
8 - Адриана Мартинова Димитрова 32 СОУ 15,199 0 0,000 15,199 ЧХ, ЕК, СМТ 49 15,15 10 8,57 45 21,88 0 0,00 0 0 0 0 0
9 - Албена Кръстева 145 ОУ 10,764 0 0,000 10,764 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
10 - Алек Любомиров Канев 144 СОУ 201,056 22,5 46,429 61,770 ЧХ, СМТ, Оли 93 59,60 42 54,29 0 0,00 14 71,43 0 0 20,5 19,5 31
11 - Алекс Ивайлов Александров 33 ОУ 12,500 0 0,000 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
12 - Алекс Иванов Паунов 31 СУЧЕМ 12,500 0 0,000 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
13 - Алекс Любомиров Конев 144 СОУ 24,653 0 0,000 24,653 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
14 - Алекс Марио Величков 18 СОУ 15,152 0 0,000 15,152 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
15 - Алекс Петров Петров 128 СОУ 321,102 38 83,333 71,102 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 49 64,29 105 84,38 11 57,14 0 0 30,5 27,5 35
16 - Александра Александрова Манолкова 20 ОУ 7,292 0 0,000 7,292 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 45 21,88 0 0,00 0 0 0 0 0
17 - Александра Александрос Гиамалиди 45 ОУ 5,556 0 0,000 5,556 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 40 16,67 0 0,00 0 0 0 0 0
18 - Александра Боянова Господинова 41 ОУ 212,056 24 50,000 62,056 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 0 18,5 0 19
19 - Александра Валентинова Велкова 22 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
20 - Александра Ванчева Спасова 18 СОУ 14,329 0 0,000 14,329 ЧХ, ЕК, СМТ 61 27,27 15 15,71 0 0,00 0 0,00 0 0 7 0 10
21 - Александра Василева Благова 7 СОУ 10,764 0 0,000 10,764 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
22 - Александра Владимирова Димитрова 41 ОУ 19,730 4 2,381 12,587 ЧХ, ЕК, СМТ 38 4,04 5 1,43 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
23 - Александра Галинова Чулева 129 СОУ 61,589 7 9,524 33,018 ЧХ, ЕК, СМТ 64 30,30 0 0,00 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
24 - Александра Данаилова Маринова 143 ОУ 5,556 0 0,000 5,556 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 40 16,67 0 0,00 0 0 0 0 0
25 - Александра Иванова Попова 132 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 15,5
26 - Александра Каменова Иванова Иван Рилски 9,428 0 0,000 9,428 ЧХ, ЕК, СМТ 62 28,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
27 - Александра Кацарова 25 ОУ 12,500 0 0,000 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
28 - Александра Михайлова Милева 119 СОУ 10,438 0 0,000 10,438 ЧХ, ЕК, СМТ 65 31,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
29 - Александра Николаева Чобанова 33 ОУ 246,400 30 64,286 53,543 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 34 42,86 75 53,13 0 0,00 0 0 20 31 25
30 - Александра Петрова Канинова 55 СОУ 22,917 0 0,000 22,917 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
31 - Александра Русева Данева 163 ОУ 10,789 0 0,000 10,789 ЧХ, ЕК, СМТ 42 8,08 21 24,29 0 0,00 0 0,00 0 0 5,5 0 0
32 - Александра Сергеева Миланова 107 ОУ 60,680 0 0,000 60,680 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
33 - Александра Станимирова Гьошева 163 ОУ 12,121 0 0,000 12,121 ЧХ, ЕК, СМТ 70 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
34 - Александра Стефанова Димитрова ЧНУ Питагор 48,719 0 0,000 48,719 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 44 57,14 60 37,50 0 0,00 0 15 0 0 0
35 - Александра Тодорова Василева 125 СОУ 262,659 30,5 65,476 66,230 СМТ, ЕК, Оли 68 34,34 51 67,14 100 79,17 10 52,38 0 0 20 21,5 28,5
36 - Александра Христова Хаджичонева 20 ОУ 218,065 23,5 48,810 71,637 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 56 74,29 95 73,96 0 0,00 0 0 24 22 0
37 - Александър Александров Бърдаров 142 ОУ 151,708 18,5 36,905 40,993 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 22 0 20 0
38 - Александър Александров Николов 138 СОУ 13,621 0 0,000 13,621 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 10 8,57 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
39 - Александър Александров Раков 145 ОУ 244,383 27 57,143 72,955 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 53 70,00 100 79,17 12 61,90 0 0 35 25,5 25
40 - Александър Андреев Червенков 11 ОУ 14,574 0 0,000 14,574 ЧХ, ЕК, СМТ 49 15,15 24 28,57 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
41 - Александър Асенов Георгиев 97 СОУ 8,268 0 0,000 8,268 ЧХ, ЕК, СМТ 43 9,09 15 15,71 0 0,00 0 0,00 0 0 9 6 0
42 - Александър Бакарски 120 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
43 - Александър Божидаров Нейчев Френски лицей 20,308 0 0,000 20,308 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 12 11,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
44 - Александър Бориславов Недялков 90 СОУ 18,095 0 0,000 18,095 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
45 - Александър Боянов Василев 15 СОУ 119,445 12 21,429 55,159 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 48 62,86 75 53,13 0 0,00 0 0 19 21 17
46 - Александър Боянов Тренчев 163 ОУ 54,821 0 0,000 54,821 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 41 52,86 90 68,75 8 42,86 0 0 0 0 0
47 - Александър Венциславов Банков 104 ОУ 319,207 36 78,571 83,493 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 63 84,29 105 84,38 0 0,00 16 30 0 0 0
48 - Александър Веселинов Георгиев ЧСОУ ЕСПА 195,617 21,5 44,048 63,474 ЧХ, ЕК, СМТ 81 47,47 45 58,57 105 84,38 8 42,86 0 0 8 22 12
49 - Александър Владимиров Терезов 128 С0У 36,279 0 0,000 36,279 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
50 - Александър Георгиев Алексиев 125 СОУ 122,673 12,5 22,619 54,816 ЧХ, ЕК, СМТ 76 42,42 34 42,86 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
51 - Александър Георгиев Димитров 96 СОУ 230,765 25 52,381 73,622 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 47 61,43 115 94,79 11 57,14 19 9 24 0 20,5
52 - Александър Димитров 29 СОУ 9,028 0 0,000 9,028 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 50 27,08 0 0,00 0 0 0 0 0
53 - Александър Димитров Немски 120 ОУ 31,614 0 0,000 31,614 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 14 14,29 80 58,33 0 0,00 0 12 0 0 0
54 - Александър Драгомиров Георев 120 ОУ 10,764 0 0,000 10,764 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
55 - Александър Емилов Делев Увекинд 161,349 19 38,095 47,063 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 23 27,14 85 63,54 0 0,00 0 0 17,5 20 15
56 - Александър Живков Севов 32 СОУ 90,026 13,5 25,000 15,026 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 20 22,86 0 0,00 0 0,00 0 0 0 9 8
57 - Александър Иванов Иванов 12 СОУ 240,384 28,5 60,714 58,241 ЧХ, ЕК, СМТ 88 54,55 40 51,43 90 68,75 7 38,10 0 15 15 21 19
58 - Александър Иванов Наумов 107 ОУ 30,503 0 0,000 30,503 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
59 - Александър Касимиров Хаджинеделчев 105 СОУ 6,734 0 0,000 6,734 ЧХ, ЕК, СМТ 54 20,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 8 9 0
60 - Александър Кирилов Петков 31 СУЧЕМ 49,141 0 0,000 49,141 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 21 24,29 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 11
61 - Александър Красимиров Гуров НУКК 39,107 0 0,000 39,107 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 38 48,57 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
62 - Александър Красимиров Дачев 134 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 6,5
63 - Александър Красимиров Станков 11 ОУ 14,666 0 0,000 14,666 ЧХ, ЕК, СМТ 62 28,28 15 15,71 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
64 - Александър Красимиров Хаджинеделчев 105 СОУ 38,006 5,5 5,952 20,149 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 31 38,57 45 21,88 0 0,00 0 0 0 0 0
65 - Александър Кръстев Касабов 134 СОУ 28,125 0 0,000 28,125 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 105 84,38 0 0,00 0 0 0 0 11
66 - Александър Лъчезаров Малинов Меридиан 22 5,051 0 0,000 5,051 ЧХ, ЕК, СМТ 49 15,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
67 - Александър Любомиров Попов 104 ОУ 17,143 0 0,000 17,143 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 20 0 0 0
68 - Александър Людмилов Григоров 35 СОУ 24,762 0 0,000 24,762 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 56 74,29 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
69 - Александър Мирославов Григоров 36 СОУ 65,947 9,5 15,476 19,518 ЧХ, ЕК, СМТ 60 26,26 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 11
70 - Александър Мирчев Марчев ЧСОУ Дрита 126,727 16 30,952 33,870 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 9,5 0 11
71 - Александър Момчилов Сиджимов 23 СОУ 51,236 0 0,000 51,236 ЧХ, СМТ, Оли 90 56,57 32 40,00 0 0,00 11 57,14 0 0 0 0 0
72 - Александър Найденов Цаковски 144 СОУ 0,476 0 0,000 0,476 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 5 1,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
73 - Александър Николов Петков 32 СОУ 13,122 0 0,000 13,122 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 16 17,14 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
74 - Александър Олег Боянов 142 СОУ 13,131 0 0,000 13,131 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 12,5 0 0
75 - Александър Олег Найденов 104 ОУ 23,333 0 0,000 23,333 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 53 70,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
76 - Александър Папазов 127 СОУ 15,972 0 0,000 15,972 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 70 47,92 0 0,00 0 0 0 0 0
77 - Александър Петров Петров 143 ОУ 35,164 0 0,000 35,164 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 0 0,00 70 47,92 0 0,00 0 0 14 0 0
78 - Александър Петров Станков ЧОУ Св Кл Охр 76,687 0 0,000 76,687 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 59 78,57 110 89,58 12 61,90 0 0 0 0 0
79 - Александър Петров Христов 145 ОУ 24,420 0 0,000 24,420 ЧХ, ЕК, СМТ 74 40,40 27 32,86 0 0,00 0 0,00 0 0 8 0 0
80 - Александър Пламенов Маринов 126 СОУ 12,121 0 0,000 12,121 ЧХ, ЕК, СМТ 70 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
81 - Александър Пламенов Спиров 56 СОУ 157,278 18,5 36,905 46,564 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 33 41,43 65 42,71 0 0,00 0 0 10 10 7
82 - Александър Силвиянов Сякулов 120 ОУ 148,081 17,5 34,524 44,510 ЧХ, ЕК, СМТ 74 40,40 32 40,00 75 53,13 0 0,00 0 0 20,5 20 17
83 - Александър Стелиянов Христов 42 ОУ 99,725 12 21,429 35,439 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 24 28,57 55 32,29 0 0,00 0 0 18 17 0
84 - Александър Теодоров Димитров 15 СОУ 128,417 15,5 29,762 39,131 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 0 0,00 95 73,96 0 0,00 0 0 0 15 15,5
85 - Александър Тодоров Паунов 125 СОУ 265,575 36 78,571 29,861 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 110 89,58 0 0,00 0 0 0 0 0
86 - Александър Федев Тослев 54 СОУ 239,723 28 59,524 61,152 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 54 71,43 85 63,54 0 0,00 18 18 27 24 23
87 - Александър Христов Дойчинов 125 СОУ 265,476 35,5 77,381 33,333 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 120 100,00 0 0,00 0 0 0 0 0
88 - Александър Чавдаров 90 СОУ 21,181 0 0,000 21,181 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
89 - Алекси Петров Савов Меридиан 22 121,784 12,5 22,619 53,927 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 36 45,71 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
90 - Алина Ангелова Кормешева 83 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
91 - Алиса Сашева Цветановска НСОУ 35,020 0 0,000 35,020 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 44 57,14 70 47,92 0 0,00 0 0 0 0 0
92 - Алкира Василий Неделчева 107 ОУ 67,764 0 0,000 67,764 ЧХ, ЕК, Оли 90 56,57 41 52,86 110 89,58 11 57,14 0 0 0 0 0
93 - Ана Велинова Величкова 81 СОУ 229,174 25 52,381 72,031 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 46 60,00 105 84,38 7 38,10 0 0 17 23,5 16
94 - Анастас Георгиев Николов 86 ОУ 190,132 26,5 55,952 22,275 ЧХ, ЕК, СМТ 45 11,11 43 55,71 0 0,00 0 0,00 0 0 0 8 0
95 - Анастасия Георгиева Станева 33 ОУ 186,756 22,5 46,429 47,470 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 115 94,79 9 47,62 0 0 0 0 19
96 - Анастасия Красинова Язова 148 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
97 - Анастасия Мирославова Великова 20 ОУ 47,790 0 0,000 47,790 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 39 50,00 70 47,92 0 0,00 0 0 0 19 0
98 - Анастасия Петрова Нейкова 41 ОУ 132,161 13 23,810 60,733 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
99 - Анастасия Тодорова Тодорова 1 СОУ 39,752 0 0,000 39,752 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 0 0,00 90 68,75 0 0,00 0 0 5 11,5 0
100 - Анастасия Янкова Никова 68 СОУ 228,599 26,5 55,952 60,742 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 31 38,57 95 73,96 0 0,00 0 20 20 27 19
Страница 1 от 15 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS