Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Георги Христов Димитров Самоков 280,426 29,5 63,095 91,141 ЧХ, ЕК, Оли 117 83,84 60 80,00 110 89,58 20 100,00 0 0 0 0 0
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово 100,000 0 0,000 100,000 ЧХ, ЕК, СМТ 133 100,00 74 100,00 120 100,00 19 95,24 24 37 0 0 0
3 - Димитър Росенов Русев 118 СОУ 85,767 0 0,000 85,767 ЧХ, СМТ, Оли 111 77,78 63 84,29 0 0,00 19 95,24 0 0 0 0 0
4 - Мартин Светославов Давидов 125 СОУ 341,907 37,5 82,143 95,479 ЧХ, ЕК, Оли 129 95,96 64 85,71 120 100,00 18 90,48 25 0 0 0 0
5 - Спас Жеков Димитров ЧОУ Св Кл Охр 301,141 33 71,429 86,855 СМТ, ЕК, Оли 112 78,79 64 85,71 105 84,38 18 90,48 0 0 0 0 0
6 - Диана Емилова Пантова 45 ОУ 249,375 26 54,762 85,089 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 53 70,00 115 94,79 18 90,48 0 0 25,5 37 0
7 - Борис Насков Василев 104 ОУ 327,024 37 80,952 84,167 СМТ, ЕК, Оли 94 60,61 62 82,86 100 79,17 18 90,48 21 25 31 35 29,5
8 - Калина Александрова Николова 41 ОУ 371,370 43,5 96,429 - - 115 81,82 54 71,43 95 73,96 18 90,48 0 0 22 35 33
9 - Константин Каменов Каменов 138 СОУ 357,167 40 88,095 - - 126 92,93 59 78,57 120 100,00 17 85,71 0 32 0 0 0
10 - Георги Пейчев Пеев 107 ОУ 351,239 39,5 86,905 90,524 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 64 85,71 120 100,00 17 85,71 20 0 28 38,5 31,5
11 - Борислав Кирилов Кирилов ЧНУ Питагор 389,385 45 100,000 - - 112 78,79 69 92,86 110 89,58 17 85,71 23 39 45 0 43
12 - Цветомир Иванов Иванов 55 СОУ 299,008 33,5 72,619 81,151 СМТ, ЕК, Оли 101 67,68 59 78,57 100 79,17 17 85,71 0 0 30,5 20,5 27
13 - Дарин Веселинов Крумов 149 СОУ 235,335 25 52,381 78,193 ЧХ, ЕК, Оли 103 69,70 48 62,86 100 79,17 17 85,71 0 0 25 35 25
14 - Димитър Веселинов Ковачев 55 СОУ 190,770 19 38,095 76,484 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 53 70,00 60 37,50 17 85,71 0 0 0 0 0
15 - Рене-Никол Валентинова Николова 104 ОУ 234,444 26,5 55,952 66,587 СМТ, ЕК, Оли 82 48,48 43 55,71 80 58,33 17 85,71 0 0 23,5 25 22
16 - Пламена Василева Колевска 23 СОУ 103,571 13,5 25,000 28,571 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 85,71 0 0 0 0 0
17 - Ву Суан Фонг 125 СОУ 324,712 36,5 79,762 85,427 СМТ, ЕК, Оли 93 59,60 66 88,57 105 84,38 16,5 83,33 15 0 35,5 28,5 29
18 - Георги Павлов Палейков 37 СОУ 265,327 28,5 60,714 83,185 СМТ, ЕК, Оли 103 69,70 54 71,43 115 94,79 16,5 83,33 0 0 20 0 0
19 - Катрин Евгениева Евгениева 125 СОУ 230,496 25 52,381 73,353 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 37 47,14 110 89,58 16,5 83,33 23 29 0 0 34,5
20 - Борис Иванов Костов НУКК - 0 0,000 - - 112 78,79 69 92,86 120 100,00 16 80,95 0 0 29 33,5 29
21 - Георги Дианов Динков 163 ОУ 351,032 39,5 86,905 90,317 ЧХ, СМТ, Оли 133 100,00 67 90,00 100 79,17 16 80,95 0 0 28 0 37
22 - Калина Кръстева Костова 90 СОУ 286,270 30,5 65,476 89,841 СМТ, ЕК, Оли 96 62,63 66 88,57 120 100,00 16 80,95 0 0 31 35 34
23 - Валери Чавдаров Ванков ЧНУ Питагор 378,117 43,5 96,429 - - 129 95,96 59 78,57 110 89,58 16 80,95 21 33 45 38 38
24 - Елисавета Росенова Недялкова 88 СОУ 320,585 35,5 77,381 88,442 СМТ, ЕК, Оли 93 59,60 74 100,00 105 84,38 16 80,95 0 23 29 23 33
25 - Румяна Иван-Асен Иванова 129 ОУ 297,867 32,5 70,238 87,153 СМТ, ЕК, Оли 100 66,67 64 85,71 115 94,79 16 80,95 0 0 25,5 27,5 26
26 - Томислав Миленов Димитров 18 СОУ 290,623 31,5 67,857 87,052 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 64 85,71 110 89,58 16 80,95 13,5 0 0 26 32
27 - Владимир Стойчев Слепцов 125 СОУ 86,580 0 0,000 86,580 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 59 78,57 120 100,00 16 80,95 21 0 0 0 0
28 - Мартин Дамянов Неев 121 СОУ 274,226 29,5 63,095 84,940 СМТ, ЕК, Оли 105 71,72 63 84,29 110 89,58 16 80,95 0 0 0 0 31
29 - Виктор Красимиров Василев 31 СУЧЕМ 307,852 34,5 75,000 82,852 ЧХ, СМТ, Оли 108 74,75 69 92,86 85 63,54 16 80,95 0 20 0 30 0
30 - Калоян Георгиев Георгиев Самоков 80,655 0 0,000 80,655 СМТ, ЕК, Оли 96 62,63 54 71,43 110 89,58 16 80,95 0 0 0 0 0
31 - Йордан Милков Георгиев 145 ОУ 215,825 22 45,238 80,111 ЧХ, СМТ, Оли 114 80,81 59 78,57 75 53,13 16 80,95 0 11 31 25 27
32 - Виктор Евгениев Алексиев 134 СОУ 317,934 36,5 79,762 78,648 ЧХ, СМТ, Оли 104 70,71 63 84,29 85 63,54 16 80,95 0 0 20,5 36 33
33 - Цветан Христов Станчев 36 СОУ 346,146 40,5 89,286 - - 108 74,75 49 64,29 100 79,17 16 80,95 0 0 32,5 26 33
34 - Дария Климентова Господинова 133 СОУ 309,743 35,5 77,381 77,600 ЧХ, ЕК, Оли 98 64,65 0 0,00 110 89,58 15,5 78,57 0 0 30 42 29
35 - Калина Станоева Станоева 109 ОУ 203,297 21,5 44,048 71,154 ЧХ, СМТ, Оли 94 60,61 56 74,29 80 58,33 15,5 78,57 0 0 24 26 27
36 - Теодора Петрова Хущинарова 16 ОУ 281,825 30,5 65,476 85,397 СМТ, ЕК, Оли 107 73,74 60 80,00 120 100,00 15 76,19 15 0 0 33 34
37 - Йордан Светославов Бозаджийски ЧЕСОУ Дорис Тенеди 252,877 27 57,143 81,448 СМТ, ЕК, Оли 108 74,75 59 78,57 110 89,58 15 76,19 14,5 27 0 0 0
38 - Свилен Маринов Дилчев 107 ОУ 81,184 0 0,000 81,184 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 57 75,71 110 89,58 15 76,19 0 0 0 0 0
39 - Десислава Свиленова Шунина 104 ОУ - 0 0,000 - - 93 59,60 57 75,71 110 89,58 15 76,19 26 0 35 34,5 0
40 - Йоан Илиянов Смилянски 119 СОУ 265,595 29 61,905 79,881 СМТ, ЕК, Оли 105 71,72 63 84,29 100 79,17 15 76,19 0 0 24 32,5 30,5
41 - Калоян Ангелов Желязков ЧНУ Питагор 77,024 0 0,000 77,024 СМТ, ЕК, Оли 75 41,41 57 75,71 100 79,17 15 76,19 0 18 0 0 0
42 - Йоана Василева Вранчева 118 СОУ 264,812 30 64,286 71,954 СМТ, ЕК, Оли 94 60,61 50 65,71 95 73,96 15 76,19 0 0 30,5 30 24
43 - Борис Боянов Гюзелев 120 ОУ 202,679 21,5 44,048 70,536 ЧХ, ЕК, Оли 100 66,67 17 18,57 90 68,75 15 76,19 0 0 21 27 11,5
44 - Исидор Илиянов Хлебаров 41 ОУ 272,866 31,5 67,857 69,294 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 38 48,57 100 79,17 15 76,19 0 0 27 31 31,5
45 - Бойко Георгиев Георгиев 55 СОУ 259,234 28,5 60,714 77,091 ЧХ, ЕК, Оли 104 70,71 45 58,57 105 84,38 15 76,19 0 0 15 29 0
46 - Иван Деянов Славов 125 СОУ 82,463 0 0,000 82,463 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 47 61,43 115 94,79 14,5 73,81 0 29 0 0 0
47 - Милко Иванов Бакалов 81 СОУ 351,252 41 90,476 - - 114 80,81 56 74,29 105 84,38 14,5 73,81 0 0 31,5 36,5 36,5
48 - Ангел Иванов Райчев 125 СОУ 88,167 0 0,000 88,167 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 64 85,71 120 100,00 14 71,43 21 0 0 0 0
49 - Николай Пламенов Дичев 105 СОУ 352,004 40,5 89,286 - - 93 59,60 68 91,43 110 89,58 14 71,43 18,5 0 31 31 34
50 - Милен Георгиев Младенов 36 СОУ - 0 0,000 - - 105 71,72 64 85,71 115 94,79 14 71,43 0 0 0 0 0
51 - Виктор Пламенов Койчев 119 СОУ 300,744 33,5 72,619 82,887 СМТ, ЕК, Оли 104 70,71 69 92,86 105 84,38 14 71,43 0 0 36 32 33
52 - Петър Христов Дойнов 125 СОУ 287,341 32 69,048 80,198 СМТ, ЕК, Оли 98 64,65 67 90,00 100 79,17 14 71,43 22 12 0 0 0
53 - Виолета Петрова Савова НУКК 243,363 26 54,762 79,077 СМТ, ЕК, Оли 87 53,54 61 81,43 105 84,38 14 71,43 0 0 0 0 24
54 - Стефан Ивайлов Иванов НСОУ 327,860 38 83,333 77,860 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 0 0,00 105 84,38 14 71,43 0 30 36 36 35
55 - Радостин Бисеров Хаджимарков 125 СОУ 212,007 22 45,238 76,293 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 58 77,14 95 73,96 14 71,43 0 0 28 26 34
56 - Василена Георгиева Годинячка 41 ОУ 265,337 29,5 63,095 76,052 СМТ, ЕК, Оли 99 65,66 51 67,14 110 89,58 14 71,43 0 0 23 27 29
57 - Павел Василев Николов 107 ОУ 75,913 0 0,000 75,913 СМТ, ЕК, Оли 104 70,71 58 77,14 100 79,17 14 71,43 20 0 0 0 0
58 - Йоана Николаева Ангелова 36 СОУ 268,601 30 64,286 75,744 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 54 71,43 105 84,38 14 71,43 0 0 25 23 23
59 - Стефани Мирославова Тодорова 35 СОУ 292,740 33,5 72,619 74,883 ЧХ, ЕК, Оли 97 63,64 43 55,71 110 89,58 14 71,43 22,5 0 31,75 32 29
60 - Зорница Цветанова Цветкова 138 СОУ 310,208 36 78,571 74,493 ЧХ, ЕК, Оли 101 67,68 43 55,71 105 84,38 14 71,43 0 0 29 32 30,5
61 - Петър Петров Настев 104 ОУ 248,839 27,5 58,333 73,839 СМТ, ЕК, Оли 92 58,59 50 65,71 105 84,38 14 71,43 0 16 0 0 0
62 - Иван Йорданов Илиев 118 СОУ 305,060 35,5 77,381 72,917 СМТ, ЕК, Оли 101 67,68 59 78,57 90 68,75 14 71,43 0 0 24,5 30,5 26
63 - Елена Николаева Желязкова 41 ОУ 270,060 31 66,667 70,060 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 53 70,00 90 68,75 14 71,43 0 0 19 31 23
64 - Цветелина Борисова Манчева 96 СОУ 261,469 30 64,286 68,612 ЧХ, ЕК, Оли 99 65,66 49 64,29 90 68,75 14 71,43 21 26 0 0 27
65 - Калоян Ангелов Георгиев 38 ОУ 311,246 37 80,952 68,389 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 46 60,00 0 0,00 14 71,43 0 0 34 30 26
66 - Ева-Мария Георгиева Цанова 134 СОУ 277,695 32,5 70,238 66,981 ЧХ, ЕК, Оли 89 55,56 42 54,29 95 73,96 14 71,43 0 0 31,25 37 30
67 - Виктория Петрова Петрова 36 СОУ 227,609 25,5 53,571 66,895 СМТ, ЕК, Оли 90 56,57 50 65,71 85 63,54 14 71,43 0 0 17,5 30,5 24
68 - Теодор Кирилов Кирилов 145 СОУ 270,163 31,5 67,857 66,592 ЧХ, ЕК, Оли 93 59,60 43 55,71 90 68,75 14 71,43 0 0 29,5 16 35
69 - Алек Любомиров Канев 144 СОУ 201,056 22,5 46,429 61,770 ЧХ, СМТ, Оли 93 59,60 42 54,29 0 0,00 14 71,43 0 0 20,5 19,5 31
70 - Атанас Атанасов Мишев 20 ОУ 300,161 36,5 79,762 60,875 ЧХ, СМТ, Оли 96 62,63 38 48,57 70 47,92 14 71,43 0 20 19 26 23
71 - Гергана Георгиева Пеева 125 СОУ 23,810 0 0,000 23,810 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 71,43 0 0 0 0 0
72 - Георги Теодоров Узунов 11 ОУ 268,760 30 64,286 75,903 СМТ, ЕК, Оли 97 63,64 56 74,29 105 84,38 13,5 69,05 0 0 26 29,5 26,5
73 - Десислава Пламенова Николова НУКК 302,105 33,5 72,619 84,248 ЧХ, ЕК, СМТ 114 80,81 58 77,14 115 94,79 13 66,67 0 0 38 35 35
74 - Габриела Любомирова Любенова 41 ОУ 312,227 35 76,190 83,656 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 61 81,43 115 94,79 13 66,67 0 0 27,5 38 34
75 - Димитър Емилов Димитров 139 ОУ 331,333 38 83,333 81,333 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 62 82,86 105 84,38 13 66,67 0 0 23,5 27,5 30
76 - Йоан Чавдаров Панев 36 СОУ 227,774 24 50,000 77,774 ЧХ, ЕК, СМТ 106 72,73 61 81,43 100 79,17 13 66,67 0 0 20,5 29 13
77 - Стилиян Пламенов Пенчев 32 СОУ 318,919 37 80,952 76,062 СМТ, ЕК, Оли 90 56,57 58 77,14 105 84,38 13 66,67 0 0 27,5 31 32
78 - Виктор Максимов Заяков ААУ 286,598 32,5 70,238 75,884 ЧХ, ЕК, Оли 115 81,82 42 54,29 100 79,17 13 66,67 0 0 28 26,5 0
79 - Юлиан Кристианов Лечев 107 ОУ 219,388 23,5 48,810 72,960 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 51 67,14 95 73,96 13 66,67 0 0 15 0 21
80 - Ирина Георгиева Аладжова 38 ОУ 274,871 31,5 67,857 71,300 СМТ, ЕК, Оли 94 60,61 48 62,86 105 84,38 13 66,67 0 0 23 29 24
81 - Росица Лъчезарова Захариева 34 ОУ 269,256 31 66,667 69,256 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 51 67,14 95 73,96 13 66,67 0 21 27,5 24 25
82 - Антон Константинов Върбенов ЧОУ Св. София 68,165 0 0,000 68,165 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 56 74,29 85 63,54 13 66,67 0 0 0 0 0
83 - Константинос Псилягос Танев НУ Ст.Загора 61,637 0 0,000 61,637 ЧХ, ЕК, Оли 83 49,49 0 0,00 90 68,75 13 66,67 0 0 0 0 0
84 - Ириней Георгиев Георгиев 109 ОУ 45,139 0 0,000 45,139 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 90 68,75 13 66,67 0 0 0 0 0
85 - Мартин Димитров Димитров 125 СОУ 22,222 0 0,000 22,222 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 66,67 0 0 0 0 0
86 - Слав Христов Петков НУКК 310,149 35 76,190 81,578 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 63 84,29 115 94,79 12 61,90 0 0 26,5 36,5 32
87 - Александър Петров Станков ЧОУ Св Кл Охр 76,687 0 0,000 76,687 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 59 78,57 110 89,58 12 61,90 0 0 0 0 0
88 - Никола Боянов Бенчев 44 СОУ 264,030 29,5 63,095 74,744 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 61 81,43 100 79,17 12 61,90 0 0 21,5 21,5 22,5
89 - Христо Христов Куков НУКК 74,157 0 0,000 74,157 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 54 71,43 105 84,38 12 61,90 0 0 0 0 0
90 - Христина Венциславова Иванова 32 СОУ 280,303 32 69,048 73,160 ЧХ, ЕК, Оли 91 57,58 40 51,43 120 100,00 12 61,90 0 0 20 32,5 35
91 - Александър Александров Раков 145 ОУ 244,383 27 57,143 72,955 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 53 70,00 100 79,17 12 61,90 0 0 35 25,5 25
92 - Гергана Тодорова Тагарева 31 СУЧЕМ 344,128 41 90,476 - - 98 64,65 56 74,29 100 79,17 12 61,90 0 27 22 32 30
93 - Иван Росенов Маринов 51 СОУ 300,915 35 76,190 72,344 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 49 64,29 95 73,96 12 61,90 14,5 34 31 35 38
94 - Камелия Росенова Райчева 15 СОУ 271,248 31 66,667 71,248 ЧХ, ЕК, СМТ 104 70,71 56 74,29 90 68,75 12 61,90 0 0 15 29 0
95 - Никола Георгиев Славчев 107 ОУ 298,775 35 76,190 70,204 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 38 48,57 95 73,96 12 61,90 22,5 25 25,5 37 23
96 - Риаз Шагор Бхуян 54 СОУ 218,790 24 50,000 68,790 СМТ, ЕК, Оли 72 38,38 57 75,71 90 68,75 12 61,90 0 0 14 32 18
97 - Теодор Николаев Сербезов 19 СОУ 240,069 27 57,143 68,640 ЧХ, ЕК, СМТ 101 67,68 49 64,29 95 73,96 12 61,90 0 0 0 0 0
98 - Монир Жихад Ел Бикай Ливанско у-ще 297,024 35 76,190 68,452 СМТ, ЕК, Оли 90 56,57 49 64,29 100 79,17 12 61,90 0 24 34,5 32 31
99 - Тодор Георгиев Кунчев 34 ОУ 307,364 36,5 79,762 68,078 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 55 72,86 90 68,75 12 61,90 0 0 34 25 20
100 - Димитър Красимиров Георчев НУКК 263,318 30,5 65,476 66,889 ЧХ, ЕК, Оли 93 59,60 0 0,00 100 79,17 12 61,90 0 0 0 0 25
Страница 1 от 15 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS