Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 17 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 5 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 5 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
3 - Калина Александрова Николова София СМГ 5 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
4 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 6 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
5 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 6 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
6 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 6 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
7 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 6 90,13 51 74,3 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 22 85,2 38 76,5 50 100,0
8 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 89,46 57 82,9 122 87,2 48 80,3 21 100,0 150 100,0 20 77,8 49 98,0 0 0,0
9 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 6 88,67 45 65,7 126 90,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 37 74,5
10 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 5 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
11 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,60 54 78,6 115 82,3 54 90,2 17 81,8 150 100,0 26 100,0 40 80,4 0 0,0
12 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 6 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
13 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,31 48 70,0 126 90,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 21 81,5 37 74,5 0 0,0
14 - Константин Каменов Каменов София СМГ 5 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
15 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 6 84,10 44 64,3 133 95,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 17 66,7 44 88,2 37 74,5
16 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 5 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
17 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 5 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
18 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 6 80,06 35 51,4 112 80,1 57 95,1 17 81,8 150 100,0 23 88,9 44 88,2 27 54,9
19 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 78,45 62 90,0 112 80,1 57 95,1 13 63,6 150 100,0 14 55,6 32 64,7 0 0,0
20 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 5 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
21 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 6 78,00 46 67,1 94 67,4 54 90,2 21 100,0 150 100,0 20 77,8 35 70,6 25 51,0
22 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 6 76,18 57 82,9 119 85,1 0 0,0 15 72,7 150 100,0 24 92,6 50 100,0 0 0,0
23 - Захари Емилов Маринов Плевен СОУ Иван Вазов 6 75,07 48 70,0 125 89,4 60 100,0 16 77,3 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
24 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 5 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
25 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 6 69,52 0 0,0 120 85,8 60 100,0 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 19 39,2
26 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 6 68,43 58 84,3 119 85,1 45 75,4 13 63,6 150 100,0 0 0,0 0 0,0 35 70,6
27 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 6 58,97 45 65,7 0 0,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 0 0,0 44 88,2 29 58,8
28 - София Миленова Димчева София СМГ 5 58,29 35 44,4 95 74,4 48 80,3 10 50,0 150 100,0 0 0,0 29 58,8 0 0,0
29 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 56,26 0 0,0 104 81,4 30 50,8 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
30 - Калина Кръстева Костова София СМГ 5 53,86 64 80,2 115 89,9 42 70,5 7 36,4 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Силвия Тодорова Гелина Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 46,92 0 0,0 80 62,8 48 80,3 8 40,9 150 100,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0
32 - Ели Димитрова Витанова София ЧСОУ Свети Георги 6 38,52 0 0,0 118 84,4 51 85,2 0 0,0 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Виктор Рафаилов Исаев Русе ОУ Васил Априлов 6 14,29 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
34 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 95,36 67 97,1 140 100,0 60 100,0 19 90,9 145 96,7 24 92,6 45 90,2 0 0,0
35 - До Виет Къонг София СМГ 6 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
36 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 90,57 69 100,0 126 90,1 57 95,1 18 86,4 145 96,7 21 81,5 42 84,3 0 0,0
37 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 6 90,12 67 97,1 108 77,3 60 100,0 21 100,0 145 96,7 22 85,2 37 74,5 0 0,0
38 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
39 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 6 87,30 63 91,4 105 75,2 57 95,1 15 72,7 145 96,7 23 88,9 45 90,2 44 88,2
40 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,11 41 60,0 122 87,2 51 85,2 21 100,0 145 96,7 25 96,3 42 84,3 0 0,0
41 - Александър Стоянов Недков София СМГ 6 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
42 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 5 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
43 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 6 85,11 56 81,4 108 77,3 54 90,2 19 90,9 145 96,7 24 92,6 0 0,0 33 66,7
44 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 6 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
45 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 6 84,42 48 70,0 119 85,1 60 100,0 17 81,8 145 96,7 24 92,6 32 64,7 0 0,0
46 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 6 83,98 60 87,1 105 75,2 60 100,0 21 100,0 145 96,7 21 81,5 36 72,5 29 58,8
47 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 6 83,59 62 90,0 122 87,2 60 100,0 13 63,6 145 96,7 18 70,4 46 92,2 34 68,6
48 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 6 80,68 41 60,0 119 85,1 54 90,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 41 82,4 34 68,6
49 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 5 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
50 - Йоан Найденов Найденов  Враца ПМГ Иван Ценов 6 79,12 49 71,4 112 80,1 48 80,3 21 100,0 145 96,7 15 59,3 44 88,2 28 56,9
51 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
52 - Спас Жеков Димитров София СМГ 5 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
53 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 5 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
54 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 6 75,88 48 70,0 105 75,2 57 95,1 18 86,4 145 96,7 17 66,7 0 0,0 20 41,2
55 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 75,83 0 0,0 112 80,1 54 90,2 21 100,0 145 96,7 21 81,5 41 82,4 0 0,0
56 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 6 75,24 44 64,3 105 75,2 51 85,2 16 77,3 145 96,7 20 77,8 33 66,7 29 58,8
57 - Павел Василев Георгиев София СМГ 6 74,55 59 85,7 126 90,1 60 100,0 9 45,5 145 96,7 0 0,0 33 66,7 18 37,3
58 - Никол Добромирова Добрева Варна МГ Петър Берон 5 72,32 29 37,0 87 68,2 42 70,5 12 59,1 145 96,7 25 96,3 39 78,4 0 0,0
59 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 5 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
60 - Теодор Николаев Николов Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 66,68 54 78,6 115 82,3 57 95,1 7 36,4 145 96,7 20 77,8 0 0,0 0 0,0
61 - Христо Стефанов Стефанов София СМГ 6 65,72 0 0,0 104 74,5 51 85,2 16 77,3 145 96,7 13 51,9 37 74,5 0 0,0
62 - Никола Боянов Джунов София СМГ 6 65,02 50 72,9 100 71,6 54 90,2 12 59,1 145 96,7 0 0,0 0 0,0 32 64,7
63 - Вая Симеонова Григорова София СМГ 6 63,88 64 92,9 108 77,3 48 80,3 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Цветан Ивелинов Иванов София СМГ 6 61,64 53 77,1 108 77,3 48 80,3 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Гергана Георгиева Вълкова София СМГ 6 58,82 43 62,9 119 85,1 51 85,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 6 58,36 54 78,6 111 79,4 54 90,2 13 63,6 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 57,98 0 0,0 107 83,7 48 80,3 13 63,6 145 96,7 21 81,5 0 0,0 0 0,0
68 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 5 57,77 62 77,8 104 81,4 48 80,3 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Маноил Янков Илиев София СМГ 6 55,79 51 74,3 112 80,1 48 80,3 12 59,1 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 - Вангел Вангелов Попов София СМГ 6 54,08 48 70,0 105 75,2 51 85,2 6 31,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 9 19,6
71 - Георги Атанасов Лалев София СМГ 6 53,92 25 37,1 101 72,3 51 85,2 8 40,9 145 96,7 0 0,0 0 0,0 22 45,1
72 - Марина Пламенова Парушева Варна МГ Петър Берон 5 53,76 0 0,0 0 0,0 33 55,7 15 72,7 145 96,7 16 63,0 44 88,2 0 0,0
73 - Валентин Валентинов Найденов София СМГ 6 53,14 0 0,0 126 90,1 51 85,2 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Преслав Валериев Милетиев София СМГ 6 52,96 43 62,9 105 75,2 57 95,1 8 40,9 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Стилиян Иванов Нановски Плевен МГ Гео Милев 6 50,29 43 62,9 0 0,0 51 85,2 12 59,1 145 96,7 12 48,1 0 0,0 0 0,0
76 - Данаил Димитров Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 48,35 14 18,5 90 70,5 30 50,8 8 40,9 145 96,7 7 29,6 15 31,4 0 0,0
77 - Филип Георгиев Баев Варна МГ Петър Берон 6 46,70 0 0,0 126 90,1 54 90,2 10 50,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Георги Теодоров Узунов София СМГ 5 46,63 34 43,2 100 78,3 36 60,7 3 18,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 14 29,4
79 - Димитър Михайлов Михайлов София 125 СОУ 6 46,18 54 78,6 77 55,3 51 85,2 0 0,0 145 96,7 1 7,4 0 0,0 0 0,0
80 - Калоян Юлиянов Цветков Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 45,90 0 0,0 0 0,0 48 80,3 12 59,1 145 96,7 22 85,2 0 0,0 0 0,0
81 - Габриела Любомирова Любенова София СМГ 5 45,39 0 0,0 94 73,6 39 65,6 17 81,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Калоян Бойчев Арнаудов София СМГ 6 44,97 0 0,0 103 73,8 51 85,2 12 59,1 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Атанас Георгиев Илиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 44,96 0 0,0 76 59,7 54 90,2 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Цвета Иванова Миндиликова София СМГ 5 41,34 0 0,0 76 59,7 33 55,7 16 77,3 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Мартина Радостинова Илиева Русе МГ Баба Тонка 6 40,86 28 41,4 108 77,3 0 0,0 0 0,0 145 96,7 0 0,0 35 70,6 0 0,0
86 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 6 40,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 145 96,7 20 77,8 28 56,9 0 0,0
87 - Людмил Даниелов Кузманов София НУКК 6 38,44 0 0,0 108 77,3 57 95,1 0 0,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Ина Петрова Нацева София ЧОУ Св. София 6 38,01 52 75,7 99 70,9 0 0,0 4 22,7 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - София Александрова Арабаджийска Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 35,92 0 0,0 97 69,5 51 85,2 0 0,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Йордан Светославов Йорданов София 18 СОУ 5 35,70 0 0,0 97 76,0 0 0,0 16 77,3 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Даниел Димитров Димов София СМГ 6 34,25 0 0,0 111 79,4 0 0,0 13 63,6 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Дамяна Станимирова Хаджигенова София ЧОУ Дружба 5 29,61 6 8,6 84 65,9 21 36,1 0 0,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Ина Йорданова Делева Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 29,51 0 0,0 0 0,0 30 50,8 12 59,1 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Иво Калинов Гьошков Русе МГ Баба Тонка 5 29,42 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 145 96,7 15 59,3 0 0,0 0 0,0
95 - Владимир Долапчиев София 125 СОУ 6 13,81 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Георги Златков Господинов с.Росен ОУ Христо Ботев 5 13,81 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
98 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 6 87,69 53 77,1 129 92,2 54 90,2 15 72,7 140 93,4 26 100,0 44 88,2 0 0,0
99 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 5 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
100 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+