Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Март 2019 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
102 - Теодор Живков Танков Бургас ПМГ Н. Обрешков 70,41 71 88,9 90 70,5 39 65,6 19 90,9 130 86,8 8 33,3 28 56,9 0 0,0
103 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
104 - Димитър Емилов Димитров София СМГ 66,32 41 51,9 100 78,3 18 31,1 14 68,2 130 86,8 12,5 50,0 49 98,0 0 0,0
105 - Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 64,24 36 45,7 58 45,7 42 70,5 13 63,6 130 86,8 16,5 64,8 36 72,5 0 0,0
106 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 63,82 40 50,6 91 71,3 54 90,2 16 77,3 130 86,8 0 0,0 35 70,6 0 0,0
107 - Мартина Радославова Мартинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,84 41 51,9 105 82,2 36 60,7 7 36,4 130 86,8 14,5 57,4 32 64,7 0 0,0
108 - Ричард Николаев Николов Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,28 39 49,4 97 76,0 39 65,6 13 63,6 130 86,8 17 66,7 0 0,0 0 0,0
109 - Габриела Григориева Желязкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,30 29 37,0 78 61,2 30 50,8 18 86,4 130 86,8 6 25,9 26 52,9 0 0,0
110 - Момчил Христов Младенов София СМГ 55,40 35 44,4 100 78,3 0 0,0 11 54,5 130 86,8 16 63,0 30 60,8 0 0,0
111 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 52,96 60 75,3 101 79,1 42 70,5 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
112 - Теодора Петрова Хущинарова София СМГ 52,71 47 59,3 115 89,9 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
113 - Сияна Петкова Скарлева Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,30 43 54,3 93 72,9 30 50,8 0 0,0 130 86,8 11 44,4 28 56,9 0 0,0
114 - Маргарита Ангелова Иванова София ПЧМГ 51,84 28 35,8 89 69,8 39 65,6 7 36,4 130 86,8 8 33,3 0 0,0 17 35,3
115 - Станислав Росенов Русев София СМГ 51,49 49 61,7 93 72,9 33 55,7 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 16 33,3
116 - Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 51,46 60 75,3 83 65,1 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
117 - Николай Пламенов Дичев София СМГ 51,07 50 63,0 90 70,5 33 55,7 0 0,0 130 86,8 21 81,5 0 0,0 0 0,0
118 - Калоян Ангелов Георгиев София СМГ 50,75 63 79,0 107 83,7 33 55,7 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
119 - Радостин Огнянов Даков Плевен МГ Гео Милев 50,40 54 67,9 0 0,0 36 60,7 9,5 47,7 130 86,8 10 40,7 24 49,0 0 0,0
120 - Борис Иванов Костов София СМГ 50,06 35 44,4 97 76,0 42 70,5 15 72,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 - Борис Ясенов Петров София СМГ 49,83 52 65,4 87 68,2 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 39 78,4 0 0,0
122 - Михаил Владимирович Завялов Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,25 34 43,2 97 76,0 45 75,4 10,5 52,3 130 86,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0
123 - Камен Данаилов Прангов София СМГ 48,65 56 70,4 73 57,4 27 45,9 8 40,9 130 86,8 0 0,0 0 0,0 19 39,2
124 - Николай Тодоров Михов София СМГ 48,35 52 65,4 104 81,4 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 27 54,9 0 0,0
125 - Павел Добромиров Ангелов София ЧОУ Св. София 48,11 45 56,8 63 49,6 27 45,9 11 54,5 130 86,8 0 0,0 21 43,1 0 0,0
126 - Александър Деянов Донков Варна МГ Петър Берон 47,73 54 67,9 76 59,7 36 60,7 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
127 - Димитър Николаев Танков София СМГ 47,39 39 49,4 110 86,0 27 45,9 13 63,6 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
128 - Зорница Цветанова Цветкова София СМГ 46,55 40 50,6 94 73,6 33 55,7 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
129 - Кристиян Иванов Гърчев Благоевград ПМГ Благоевград 44,62 0 0,0 76 59,7 24 41,0 11 54,5 130 86,8 18 70,4 0 0,0 0 0,0
130 - Гергана Ивова Николаева Враца ПМГ Иван Ценов 41,47 0 0,0 88 69,0 0 0,0 18 86,4 130 86,8 12 48,1 0 0,0 0 0,0
131 - Даниел Николаев Рачев София СМГ 40,55 53 66,7 106 82,9 0 0,0 7 36,4 130 86,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0
132 - Борис Николаев Лазаров София СМГ 40,19 0 0,0 90 70,5 30 50,8 9 45,5 130 86,8 6,5 27,8 0 0,0 0 0,0
133 - Неда Янкова Новакова Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,96 12 16,0 89 69,8 33 55,7 0 0,0 130 86,8 11 44,4 0 0,0 0 0,0
134 - Васко Ивелинов Ковачев Варна МГ Петър Берон 38,29 0 0,0 95 74,4 42 70,5 7 36,4 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
135 - Калоян Светославов Димитров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 37,42 49 61,7 0 0,0 0 0,0 15 72,7 130 86,8 10 40,7 0 0,0 0 0,0
136 - Христо Валеров Маринов Плевен МГ Гео Милев 35,66 32 40,7 0 0,0 36 60,7 6 31,8 130 86,8 7 29,6 0 0,0 0 0,0
137 - Марио Николаев Петков София 125 СОУ 35,52 41 51,9 94 73,6 0 0,0 7 36,4 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
138 - Мартин Пламенов Ангелов Варна МГ Петър Берон 35,41 58 72,8 0 0,0 39 65,6 4 22,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 - Весела Веселинова Георгиева Варна МГ Петър Берон 32,85 0 0,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
140 - Виктор Максимов Заяков София ААУ 32,83 0 0,0 80 62,8 30 50,8 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 14 29,4
141 - Дориан Драгомиров Неделчев София 121 СОУ 29,84 0 0,0 92 72,1 0 0,0 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
142 - Явор Мирославов Йорданов София 119 СОУ 28,48 0 0,0 68 53,5 0 0,0 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
143 - Никола Василев Лазаров Враца ПМГ Иван Ценов 27,26 0 0,0 74 58,1 27 45,9 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 - Георги Атанасов Захариев Стара Загора ПМГ Гео Милев 18,25 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
145 - Мартин Георгиев Колев Стара Загора ПМГ Гео Милев 17,59 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
146 - Ивет Руменова Караиванова Стара Загора ПМГ Гео Милев 17,55 0 0,0 0 0,0 21 36,1 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
147 - Иван Ивайлов Иванов В. Търново ОУ Бачо Киро 12,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
148 - Калоян Станчев Димов София 129 ОУ 12,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
149 - Румяна Медарова София 125 СОУ 12,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
150 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
151 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
152 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
153 - Димитър Иванов Маренов Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,26 0 0,0 92 72,1 42 70,5 9,5 47,7 125 83,4 22,5 87,0 23 47,1 0 0,0
154 - Иван Минчев Вътев Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,01 52 65,4 84 65,9 33 55,7 0 0,0 125 83,4 12 48,1 40 80,4 0 0,0
155 - Риаз Шагор Бхуян София ПЧМГ 56,44 42 53,1 102 79,8 36 60,7 11 54,5 125 83,4 4,5 20,4 0 0,0 21 43,1
156 - Никола Кирилов Драганов София СМГ 53,94 54 67,9 111 86,8 48 80,3 12 59,1 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
157 - Радин Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,24 28 35,8 97 76,0 33 55,7 2 13,6 125 83,4 12 48,1 26 52,9 0 0,0
158 - Исидор Илиянов Хлебаров София СМГ 51,87 60 75,3 83 65,1 39 65,6 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
159 - Калин-Феликс Светославов Стефанов София СМГ 50,99 47 59,3 115 89,9 36 60,7 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
160 - Йосиф Щерев Маринов София ПЧМГ 50,78 19 24,7 87 68,2 36 60,7 16 77,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
161 - Ролф Кирил Магнусон София СМГ 50,03 35 44,4 100 78,3 30 50,8 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 28 56,9
162 - Владислав Ивайлов Георгиев София ПЧМГ 49,93 48 60,5 100 78,3 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 29 58,8 13 27,5
163 - Георги Димитров Вълков София СМГ 49,44 56 70,4 76 59,7 33 55,7 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 15 31,4
164 - Ели Минчева Мичева Варна МГ Петър Берон 47,79 37 46,9 98 76,7 33 55,7 7 36,4 125 83,4 0 0,0 17 35,3 0 0,0
165 - Димитър Веселинов Ковачев София 125 СОУ 47,30 43 54,3 93 72,9 39 65,6 0 0,0 125 83,4 0 0,0 27 54,9 0 0,0
166 - Дебора Бориславова Петрова Русе МГ Баба Тонка 47,06 41 51,9 0 0,0 0 0,0 14 68,2 125 83,4 15 59,3 33 66,7 0 0,0
167 - Андрей Сашов Митов София СМГ 47,02 34 43,2 90 70,5 33 55,7 8 40,9 125 83,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
168 - Иван Мирчев Попов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 45,90 34 43,2 82 64,3 48 80,3 10 50,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
169 - Йоан Илиянов Смилянски София СМГ 45,73 41 51,9 82 64,3 42 70,5 10 50,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
170 - Димитър Яниславов Михайлов Варна МГ Петър Берон 45,52 52 65,4 86 67,4 42 70,5 6 31,8 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
171 - Атанас Стоянов Хрисулев Бургас ПМГ Н. Обрешков 45,22 19 24,7 94 73,6 36 60,7 0 0,0 125 83,4 19 74,1 0 0,0 0 0,0
172 - Александър Тодоров Паунов София СМГ 44,95 33 42,0 94 73,6 39 65,6 10 50,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
173 - Деница Юлиянова Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 44,29 10 13,6 82 64,3 18 31,1 6,5 34,1 125 83,4 3 14,8 34 68,6 0 0,0
174 - Георги Калоянов Миланов Русе МГ Баба Тонка 43,73 0 0,0 88 69,0 0 0,0 19 90,9 125 83,4 0 0,0 31 62,7 0 0,0
175 - Георги Атанасов Ганушев Пловдив ОМГ Кирил Попов 43,28 0 0,0 92 72,1 39 65,6 17 81,8 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
176 - Мартин Викторов Свиленски София СМГ 42,52 36 45,7 103 80,6 36 60,7 5 27,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
177 - Виктор Стилиянов Узунов Бургас ПМГ Н. Обрешков 41,82 43 54,3 75 58,9 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 48 96,1 0 0,0
178 - Камен Валентинов Живков София 107 ОУ 41,82 0 0,0 69 54,3 42 70,5 7 36,4 125 83,4 12 48,1 0 0,0 0 0,0
179 - Даниел Петров Рогачев София 125 СОУ 41,56 0 0,0 100 78,3 39 65,6 13 63,6 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
180 - Теодора Росенова Велева Русе МГ Баба Тонка 40,23 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 125 83,4 12 48,1 50 100,0 0 0,0
181 - Кевин Владиславов Васев София ПЧМГ 38,88 0 0,0 74 58,1 27 45,9 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 19 39,2
182 - Ралица Николаева Ралева София СМГ 35,51 42 53,1 79 62,0 0 0,0 10 50,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
183 - Георги Иванов Иванов София 107 ОУ 35,36 0 0,0 83 65,1 27 45,9 7 36,4 125 83,4 3,5 16,7 0 0,0 0 0,0
184 - Александър Александров Раков София 145 ОУ 32,49 0 0,0 85 66,7 24 41,0 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
185 - Калоян Ангелов Желязков София ПЧМГ 31,94 0 0,0 94 73,6 30 50,8 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 7 15,7
186 - Гергана Светлинова Димитрова Варна МГ Петър Берон 31,51 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 125 83,4 0 0,0 43 86,3 0 0,0
187 - Васил Иванов Николов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 31,42 0 0,0 69 54,3 27 45,9 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 - Христан Стефанов Стефанов Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,11 0 0,0 94 73,6 36 60,7 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 - Калоян Димов Милев Варна МГ Петър Берон 31,10 60 75,3 75 58,9 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
190 - Кристиан Калинов Кръстев София 107 ОУ 30,39 0 0,0 65 51,2 30 50,8 5 27,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
191 - Борис Александров Вецев Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,33 0 0,0 87 68,2 36 60,7 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
192 - Десислава Свиленова Шунина София СМГ 29,24 42 53,1 0 0,0 0 0,0 14 68,2 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
193 - Даниел Веселинов Янков Варна МГ Петър Берон 28,66 46 58,0 0 0,0 24 41,0 3 18,2 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
194 - Мая Николаева Добрева София 107 ОУ 28,44 0 0,0 89 69,8 27 45,9 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 - Анна-Мария Рангелова Кирева Пловдив СОУ П. Евтимий 27,52 0 0,0 87 68,2 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
196 - Александър Венциславов Банков София СМГ 27,31 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
197 - Георги Михайлов Йорданов Варна МГ Петър Берон 25,71 44 55,6 0 0,0 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
198 - Васил Данаилов Василев Враца ПМГ Иван Ценов 25,42 0 0,0 68 53,5 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
199 - Николаос Йоанис Козас Благоевград ПМГ Благоевград 24,97 0 0,0 64 50,4 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
200 - Антон Константинов Върбенов София ЧОУ Св.София 23,93 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 125 83,4 0 0,0 21 43,1 0 0,0
 | Страница 2 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+