Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Име
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 6 75,88 48 70,0 105 75,2 57 95,1 18 86,4 145 96,7 17 66,7 0 0,0 20 41,2
2 - Аделин Пачеджиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6 12,33 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 60 40,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 - Аделина Първанова Първанова София 107 ОУ 5 22,03 0 0,0 82 64,3 9 16,4 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 - Аделина Радинова Топалова Хасково ОУ Х. Смирненски 5 15,76 0 0,0 55 43,4 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 - Адриан Ясенов Станев Варна ОУ Цар Симеон І 6 7,96 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 - Адриана Александрова Недялкова София ЧСОУ Евростар 5 10,07 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 - Адриана Борисова Гошева Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 31,54 0 0,0 0 0,0 48 80,3 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 - Адриана Димитрова Андреева  Пазарджик ОУ Св. Кл. Охридски 5 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 - Адриана Евгениева Блажева София ПЧМГ 5 26,25 48 60,5 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 26 52,9 14 29,4
10 - Адриана Стефанова Ямбол МГ Атанас Радев 6 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 - Адриян Николаев Паунов Шумен СОУ С. Д. 6 3,95 0 0,0 38 27,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 - Айлин Кемал Али Исперих ОУ Христо Ботев 6 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 - Айлин Февзи Осман Варна ОУ Цар Симеон І 5 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 - Айля Бюлянт Исмет Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 21,08 0 0,0 54 39,0 21 36,1 0 0,0 70 47,0 0 0,0 12 25,5 0 0,0
15 - Айсу Айдън Шабан с. Звездел ОУ Н. Й. Вапцаров 6 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 - Айсу Ридванова Салиева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 5 19,44 0 0,0 78 61,2 18 31,1 0 0,0 65 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17 - Айсун Ибрахим Ибрям Момчилград ОУ Д-р Петър Берон 5 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Айча Шевкет Муса Джебел СОУ Христо Ботев 5 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Айя Илиева Инджова Габрово ОУ Неофит Рилски 5 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Аксел Милков Мочуков Хасково  ОУ Св. Кл. Охридски 5 6,42 0 0,0 57 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - Аксиния Цветанова Фидосова Монтана ПМГ 6 8,11 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Албена Димитрова Василева Варна VII СОУ Н.Геров 5 16,21 26 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 - Алек Диянов Хараламбиев Варна ОУ П. Р. Славейков 6 4,15 0 0,0 40 29,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 - Алек Емил Мечикян София СМГ 6 32,68 0 0,0 0 0,0 42 70,5 14 68,2 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 - Алек Емилов Савов Варна ОУ Захари Стоянов 5 0,88 4 6,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Алек Любомиров Канев София 125 СОУ 5 27,34 48 60,5 0 0,0 36 60,7 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 - Алекс Алексеев Сахаров София 133 СОУ 5 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Алекс Антонов Велинов Кюстендил ОУ Христо Ботев 5 5,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Алекс Асенов Иванов Кърджали СОУ П. Р. Славейков 5 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 - Алекс Валентинов Петров Пазарджик ОУ Св. Кл. Охридски 6 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Алекс Ивайлов Ганчев Пловдив ОУ Д. Хаджидеков 6 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - Алекс Иванов Иванов Пазарджик СОУ Георги Брегов 6 9,37 0 0,0 0 0,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 6 72,79 50 72,9 119 85,1 48 80,3 14 68,2 125 83,4 0 0,0 37 74,5 22 45,1
34 - Алекс Ивелинов Георгиев Добрич ОУ Христо Ботев 5 1,66 0 0,0 14 11,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Алекс Йорданов Сотиров София 112 ОУ 6 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Алекс Красимиров Траянов Кюстендил ОУ Христо Ботев 5 5,19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 - Алекс Любенов Чаушев Кърджали СОУ П. Р. Славейков 5 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Алекс Марио Величков София 38 ОУ 5 5,19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 - Алекс Ненов Тодоров Сливен ОУ И. Селимински 5 7,75 0 0,0 69 54,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Алекс Петров Петров София СМГ 5 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
41 - Алекс Пламенов Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 21,99 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Алекс Пламенов Петров София 138 СОУ 5 7,14 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 - Алекс Руменов Сердаров Кърджали СОУ П. Р. Славейков 5 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Алекс Стефанов София 4 ОУ 6 12,87 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Алекс Яворова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 5 19,34 28 35,8 0 0,0 0 0,0 4 22,7 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Александра Александрова Димова Септември СОУ Христо Ботев 6 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Александра Ангелова Гьошева София 133 СОУ 5 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48 - Александра Апостолова Апостолова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 5 21,71 0 0,0 77 60,5 12 21,3 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 - Александра Атанас Петрова Пловдив ОУ Д. Хаджидеков 6 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Александра Борисова Димитрова Силистра ОУ Отец Паисий 6 54,36 0 0,0 122 87,2 48 80,3 0 0,0 140 93,4 17 66,7 26 52,9 0 0,0
51 - Александра Веселинова Иванова Враца ЕГ Йоан Екзарх 5 6,53 0 0,0 58 45,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Александра Гергиева Молдованова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 4,41 24 30,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Александра Даниел Станева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 13,16 0 0,0 0 0,0 33 55,7 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 - Александра Димитрова Димитрова София СМГ 6 69,36 41 60,0 101 72,3 51 85,2 14 68,2 120 80,1 0 0,0 37 74,5 22 45,1
55 - Александра Димитрова Найденова Перник ОУ Св. Иван Рилски 5 9,74 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
56 - Александра Ивайлова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 30,76 22 32,9 69 49,6 36 60,7 0 0,0 80 53,6 4 18,5 0 0,0 0 0,0
57 - Александра Иванова Микова Враца ПМГ Иван Ценов 5 29,78 31 39,5 63 49,6 33 55,7 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Александра Костова Костова Варна ОУ Г. С. Раковски 5 5,32 0 0,0 47 37,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Александра Красимирова Ангелова Варна ОУ П. Р. Славейков 6 6,08 0 0,0 59 42,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
60 - Александра Кръстева Ръжева  София СМГ 6 52,17 39 57,1 112 80,1 57 95,1 16 77,3 0 0,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0
61 - Александра Мутафчиева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5 8,34 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 55 37,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Александра Николаева Мишинева Ямбол МГ Атанас Радев 6 11,45 0 0,0 112 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
63 - Александра Николаева Чобанова София 107 ОУ 5 44,95 53 66,7 94 73,6 30 50,8 10 50,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Александра Орлинова Савова Варна МГ Петър Берон 5 9,09 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Александра Панайотова Колева Варна ОУ Цар Симеон І 6 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Александра Петрова Ланджева Панагюрище СОУ Нешо Бончев 5 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Александра Петрова Маркова Попово ОУ Л. Каравелов 5 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - Александра Петрова Николова Бургас СОУ Петко Росен 6 28,33 0 0,0 73 52,5 33 55,7 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Александра Сегреева Миланова София 107 ОУ 5 26,32 0 0,0 72 56,6 30 50,8 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 - Александра Сергеева Русева Варна МГ Петър Берон 6 29,49 0 0,0 80 57,4 39 65,6 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Александра Станиславова Димитрова Айтос ПМГ  5 9,38 17 22,2 55 43,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 - Александра Тодорова Василева София СМГ 5 23,99 36 45,7 79 62,0 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Александра Тодорова Дралчева Добрич СОУ Клим.Охридски 5 5,43 0 0,0 48 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Александра Тодорова Памуклийска Пловдив СОУ С. Врачански 5 0,94 0 0,0 0 0,0 3 6,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Александра Христова Иванова Плевен МГ Гео Милев 6 13,56 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 60 40,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Александра Христова Хаджичонева София 19 СОУ 5 16,80 0 0,0 73 57,4 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 - Александра Цветанова Николова Пазарджик МГ К. Величков 5 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Александра Ясенова Александрова Харманли ОУ Иван Вазов 5 3,90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
79 - Александра Галева Папазова Русе МГ Баба Тонка 5 3,53 19 24,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Александрина Атанасова Чакърова Павликени СОУ Бачо Киро 5 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 - Александрина Иванова Бобов дол СОУ Христо Ботев 5 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Александър Александров Бърдаров София ПЧМГ 5 15,09 0 0,0 49 38,8 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Александър Александров Зарбов София 18 СОУ 5 8,64 0 0,0 77 60,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 5 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
85 - Александър Александров Младенов София ЧОУ Дружба 6 12,45 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,6 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Александър Александров Раков София 145 ОУ 5 32,49 0 0,0 85 66,7 24 41,0 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Александър Александров Стефанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 41,53 14 21,4 115 82,3 30 50,8 10 50,0 90 60,3 6 25,9 0 0,0 0 0,0
88 - Александър Александров Стойчев Благоевград ПМГ Благоевград 5 11,13 0 0,0 72 56,6 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Александър Анатолиев Паричков Козлодуй СОУ Христо Ботев 5 4,00 0 0,0 14 11,6 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Александър Ангелов Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 38,85 49 71,4 97 69,5 24 41,0 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Александър Ангелов Ангелов Б5 Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 9,19 0 0,0 82 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Александър Андреев Пловдив ОУ А. Константинов 5 12,35 0 0,0 45 35,7 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Александър Андреев Македонски Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 31,93 0 0,0 97 69,5 36 60,7 0 0,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Александър Андреев Ранчев Хасково ПМГ Б. Петканчин 5 7,61 9 12,3 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Александър Асенов Илиев София 107 ОУ 6 39,60 0 0,0 100 71,6 33 55,7 5 27,3 110 73,5 0 0,0 24 49,0 0 0,0
96 - Александър Асенов Спиридонов София ПЧМГ 6 36,19 0 0,0 84 60,3 42 70,5 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 24 49,0
97 - Александър Богданов Хартарски София СМГ 6 33,02 0 0,0 108 77,3 54 90,2 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Александър Богомилов Кръстев София СМГ 6 40,61 45 65,7 118 84,4 42 70,5 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Александър Василев Пискулийски Благоевград ПМГ Благоевград 5 17,85 0 0,0 53 41,9 21 36,1 0 0,0 70 47,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 - Александър Величков Великов Силистра ОУ Отец Паисий 5 3,65 0 0,0 32 25,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+