Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 28 Септември 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Име
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Аделина Първанова Първанова София 107 ОУ 22,03 0 0,0 82 64,3 9 16,4 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 - Аделина Радинова Топалова Хасково ОУ Х. Смирненски 15,76 0 0,0 55 43,4 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 - Адриана Александрова Недялкова София ЧСОУ Евростар 10,07 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 - Адриана Димитрова Андреева  Пазарджик ОУ Св. Кл. Охридски 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 - Адриана Евгениева Блажева София ПЧМГ 26,25 48 60,5 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 26 52,9 14 29,4
6 - Айлин Февзи Осман Варна ОУ Цар Симеон І 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 - Айсу Ридванова Салиева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 19,44 0 0,0 78 61,2 18 31,1 0 0,0 65 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 - Айсун Ибрахим Ибрям Момчилград ОУ Д-р Петър Берон 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 - Айча Шевкет Муса Джебел СОУ Христо Ботев 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 - Айя Илиева Инджова Габрово ОУ Неофит Рилски 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 - Аксел Милков Мочуков Хасково  ОУ Св. Кл. Охридски 6,42 0 0,0 57 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 - Албена Димитрова Василева Варна VII СОУ Н.Геров 16,21 26 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 - Алек Емилов Савов Варна ОУ Захари Стоянов 0,88 4 6,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 - Алек Любомиров Канев София 125 СОУ 27,34 48 60,5 0 0,0 36 60,7 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 - Алекс Алексеев Сахаров София 133 СОУ 1,64 0 0,0 0 0,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 - Алекс Антонов Велинов Кюстендил ОУ Христо Ботев 5,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17 - Алекс Асенов Иванов Кърджали СОУ П. Р. Славейков 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Алекс Ивелинов Георгиев Добрич ОУ Христо Ботев 1,66 0 0,0 14 11,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Алекс Красимиров Траянов Кюстендил ОУ Христо Ботев 5,19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Алекс Любенов Чаушев Кърджали СОУ П. Р. Славейков 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - Алекс Марио Величков София 38 ОУ 5,19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Алекс Ненов Тодоров Сливен ОУ И. Селимински 7,75 0 0,0 69 54,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 - Алекс Петров Петров София СМГ 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
24 - Алекс Пламенов Петров София 138 СОУ 7,14 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 - Алекс Руменов Сердаров Кърджали СОУ П. Р. Славейков 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Алекс Яворова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 19,34 28 35,8 0 0,0 0 0,0 4 22,7 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 - Александра Ангелова Гьошева София 133 СОУ 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Александра Апостолова Апостолова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 21,71 0 0,0 77 60,5 12 21,3 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Александра Веселинова Иванова Враца ЕГ Йоан Екзарх 6,53 0 0,0 58 45,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 - Александра Гергиева Молдованова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,41 24 30,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Александра Даниел Станева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 13,16 0 0,0 0 0,0 33 55,7 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - Александра Димитрова Найденова Перник ОУ Св. Иван Рилски 9,74 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Александра Иванова Микова Враца ПМГ Иван Ценов 29,78 31 39,5 63 49,6 33 55,7 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
34 - Александра Костова Костова Варна ОУ Г. С. Раковски 5,32 0 0,0 47 37,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Александра Мутафчиева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 8,34 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 55 37,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Александра Николаева Чобанова София 107 ОУ 44,95 53 66,7 94 73,6 30 50,8 10 50,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 - Александра Орлинова Савова Варна МГ Петър Берон 9,09 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Александра Петрова Ланджева Панагюрище СОУ Нешо Бончев 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 - Александра Петрова Маркова Попово ОУ Л. Каравелов 3,75 0 0,0 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Александра Сегреева Миланова София 107 ОУ 26,32 0 0,0 72 56,6 30 50,8 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Александра Станиславова Димитрова Айтос ПМГ  9,38 17 22,2 55 43,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Александра Тодорова Василева София СМГ 23,99 36 45,7 79 62,0 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 - Александра Тодорова Дралчева Добрич СОУ Клим.Охридски 5,43 0 0,0 48 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Александра Тодорова Памуклийска Пловдив СОУ С. Врачански 0,94 0 0,0 0 0,0 3 6,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Александра Христова Хаджичонева София 19 СОУ 16,80 0 0,0 73 57,4 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Александра Цветанова Николова Пазарджик МГ К. Величков 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Александра Ясенова Александрова Харманли ОУ Иван Вазов 3,90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48 - Александра Галева Папазова Русе МГ Баба Тонка 3,53 19 24,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 - Александрина Атанасова Чакърова Павликени СОУ Бачо Киро 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Александрина Иванова Бобов дол СОУ Христо Ботев 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 - Александър Александров Бърдаров София ПЧМГ 15,09 0 0,0 49 38,8 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Александър Александров Зарбов София 18 СОУ 8,64 0 0,0 77 60,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
54 - Александър Александров Раков София 145 ОУ 32,49 0 0,0 85 66,7 24 41,0 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Александър Александров Стойчев Благоевград ПМГ Благоевград 11,13 0 0,0 72 56,6 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
56 - Александър Анатолиев Паричков Козлодуй СОУ Христо Ботев 4,00 0 0,0 14 11,6 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
57 - Александър Ангелов Ангелов Б5 Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,19 0 0,0 82 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Александър Андреев Пловдив ОУ А. Константинов 12,35 0 0,0 45 35,7 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Александър Андреев Ранчев Хасково ПМГ Б. Петканчин 7,61 9 12,3 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
60 - Александър Василев Пискулийски Благоевград ПМГ Благоевград 17,85 0 0,0 53 41,9 21 36,1 0 0,0 70 47,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 - Александър Величков Великов Силистра ОУ Отец Паисий 3,65 0 0,0 32 25,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Александър Венциславов Банков София СМГ 27,31 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
63 - Александър Венциславов Григоров София 35 СОУ 5,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Александър Венциславов Тодоров В. Търново ОУ П. Евтимий 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Александър Веселинов Георгиев София ЧОУ Св. София 32,66 40 50,6 64 50,4 30 50,8 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Александър Веселинов Йотов В. Търново ОУ П. Евтимий 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Александър Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 7,31 0 0,0 65 51,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - Александър Георгиев Алексиев София 125 СОУ 24,98 45 56,8 65 51,2 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Александър Георгиев Гетов Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,45 5 7,4 59 46,5 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 - Александър Георгиев Димитров София 96 СОУ 43,95 36 45,7 90 70,5 24 41,0 18 86,4 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 19,6
71 - Александър Григоров София 35 СОУ 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 - Александър Дамянов Стефанов Варна ОУ П. Р. Славейков 17,31 0 0,0 69 54,3 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Александър Даниел Йорданов Монтана ПМГ 9,63 0 0,0 86 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Александър Деянов Донков Варна МГ Петър Берон 47,73 54 67,9 76 59,7 36 60,7 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Александър Емилов Делев София Увекинд 16,92 0 0,0 57 45,0 0 0,0 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Александър Емилов Стефанов София ПЧМГ 35,50 37 46,9 83 65,1 18 31,1 15 72,7 0 0,0 2,5 13,0 0 0,0 9 19,6
77 - Александър Живков Бонев Добрич СОУ Клим.Охридски 3,99 0 0,0 35 27,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Александър Иванов Иванов София ПЧМГ 42,05 29 37,0 90 70,5 21 36,1 8 40,9 0 0,0 0 0,0 37 74,5 17 35,3
79 - Александър Иванов Наумов София 107 ОУ 27,71 0 0,0 91 71,3 33 55,7 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Александър Иванов Соколов Стара Загора СОУ Максим Горки 18,28 22 28,4 0 0,0 27 45,9 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 - Александър Илиянов Илиев Варна МГ Петър Берон 23,04 50 63,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Александър Костадинов Апостолов Враца ПМГ Иван Ценов 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Александър Любомиров Ганчев Благоевград ПМГ Благоевград 19,45 0 0,0 61 48,1 18 31,1 0 0,0 85 57,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Александър Любомиров Попов София 104 ОУ 9,08 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Александър Любомиров Хараланов София ЧОУ Св. София 8,29 0 0,0 0 0,0 15 26,2 6 31,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Александър Людмилов Григоров София ЧЕСОУ Дорис Тенеди 16,21 0 0,0 75 58,9 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Александър Милев Караджов Козлодуй СОУ Кирил и Методий 3,99 0 0,0 35 27,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Александър Миленов Георгиев Плевен МГ Гео Милев 5,15 0 0,0 0 0,0 21 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Александър Миленов Димитров Джебел СОУ Христо Ботев 2,34 0 0,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Александър Мирчев Марчев София 119 СОУ 6,49 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Александър Момчилов Сиджимов София 23 СОУ 6,49 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Александър Недев Тослев София ПЧМГ 9,74 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Александър Николаев Дончев Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,16 33 42,0 66 51,9 45 75,4 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Александър Николаев Христов Плевен СОУ Иван Вазов 14,69 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 85 57,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Александър Олег Найденов София 104 ОУ 16,58 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 85 57,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 63,82 40 50,6 91 71,3 54 90,2 16 77,3 130 86,8 0 0,0 35 70,6 0 0,0
97 - Александър Павлов Несторов Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,55 20 25,9 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Александър Петров Станков София ЧОУ Св Кл Охр 17,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Александър Пламен Павлов Варна ОУ Захари Стоянов 8,31 16 21,0 47 37,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 - Александър Пламенов Бояджиев Плевен СОУ Иван Вазов 3,70 20 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS