Математика - Национално Класиране за 5 и 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Юли 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 5 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
3 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 5 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
4 - Калина Александрова Николова София СМГ 5 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
5 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 6 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
6 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 6 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
7 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 6 90,13 51 74,3 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 22 85,2 38 76,5 50 100,0
8 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 6 90,12 67 97,1 108 77,3 60 100,0 21 100,0 145 96,7 22 85,2 37 74,5 0 0,0
9 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 89,46 57 82,9 122 87,2 48 80,3 21 100,0 150 100,0 20 77,8 49 98,0 0 0,0
10 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 6 88,67 45 65,7 126 90,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 37 74,5
11 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 6 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
12 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,31 48 70,0 126 90,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 21 81,5 37 74,5 0 0,0
13 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,11 41 60,0 122 87,2 51 85,2 21 100,0 145 96,7 25 96,3 42 84,3 0 0,0
14 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 5 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
15 - Константин Каменов Каменов София СМГ 5 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
16 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 5 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
17 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 6 83,98 60 87,1 105 75,2 60 100,0 21 100,0 145 96,7 21 81,5 36 72,5 29 58,8
18 - Диян Христинов Димитров София СМГ 6 83,31 53 77,1 126 90,1 60 100,0 21 100,0 140 93,4 17 66,7 41 82,4 28 56,9
19 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 5 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
20 - Йоан Найденов Найденов  Враца ПМГ Иван Ценов 6 79,12 49 71,4 112 80,1 48 80,3 21 100,0 145 96,7 15 59,3 44 88,2 28 56,9
21 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 6 78,00 46 67,1 94 67,4 54 90,2 21 100,0 150 100,0 20 77,8 35 70,6 25 51,0
22 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 5 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
23 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 75,83 0 0,0 112 80,1 54 90,2 21 100,0 145 96,7 21 81,5 41 82,4 0 0,0
24 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 5 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
25 - Вая Симеонова Григорова София СМГ 6 63,88 64 92,9 108 77,3 48 80,3 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Цветан Ивелинов Иванов София СМГ 6 61,64 53 77,1 108 77,3 48 80,3 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 - Светислав Георгиев Тодоров София СМГ 6 58,19 35 51,4 101 72,3 54 90,2 21 100,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Ивана Евгениева Кацарска София СМГ 6 55,87 55 80,0 98 70,2 30 50,8 21 100,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Явор Евгениев Алексиев София СМГ 6 55,03 46 67,1 94 67,4 36 60,7 21 100,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 - Валентин Валентинов Найденов София СМГ 6 53,14 0 0,0 126 90,1 51 85,2 21 100,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Красимира Атанасова Марчева Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 25,26 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 100,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - До Виет Къонг София СМГ 6 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
33 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 5 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
34 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 5 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
35 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 5 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
36 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 5 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
37 - Константин Христов Илиев София СМГ 5 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
38 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 5 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
39 - Иван Росенов Маринов София СМГ 5 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
40 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 6 72,37 32 47,1 108 77,3 57 95,1 20 95,5 120 80,1 19 74,1 37 74,5 17 35,3
41 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 5 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
42 - Филип Иванов Тодоров София 107 ОУ 5 63,33 44 55,6 82 64,3 51 85,2 20 95,5 140 93,4 4 18,5 29 58,8 17 35,3
43 - Дарина Драгомирова Великова София ПЧМГ 5 57,27 24 30,9 76 59,7 33 55,7 20 95,5 115 76,8 8 33,3 0 0,0 24 49,0
44 - Мая Петрова Панова София СМГ 6 46,49 39 57,1 111 79,4 0 0,0 20 95,5 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 95,36 67 97,1 140 100,0 60 100,0 19 90,9 145 96,7 24 92,6 45 90,2 0 0,0
46 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 6 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
47 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 6 87,98 68 98,6 98 70,2 57 95,1 19 90,9 135 90,1 24 92,6 39 78,4 0 0,0
48 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 6 85,11 56 81,4 108 77,3 54 90,2 19 90,9 145 96,7 24 92,6 0 0,0 33 66,7
49 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 5 83,35 41 51,9 90 70,5 60 100,0 19 90,9 140 93,4 24,5 94,4 41 82,4 0 0,0
50 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 5 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
51 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 5 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
52 - Теодор Живков Танков Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 70,41 71 88,9 90 70,5 39 65,6 19 90,9 130 86,8 8 33,3 28 56,9 0 0,0
53 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 65,31 45 65,7 83 59,6 30 50,8 19 90,9 95 63,6 21 81,5 22 45,1 0 0,0
54 - Лъчезар Иванов Вълчев София СМГ 6 44,66 37 54,3 101 72,3 57 95,1 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Георги Калоянов Миланов Русе МГ Баба Тонка 5 43,73 0 0,0 88 69,0 0 0,0 19 90,9 125 83,4 0 0,0 31 62,7 0 0,0
56 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ Иван Вазов 5 71,43 0 0,0 90 70,5 48 80,3 18,5 88,6 140 93,4 24 92,6 37 74,5 0 0,0
57 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 90,57 69 100,0 126 90,1 57 95,1 18 86,4 145 96,7 21 81,5 42 84,3 0 0,0
58 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 6 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
59 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 6 80,04 52 75,7 126 90,1 60 100,0 18 86,4 135 90,1 15 59,3 0 0,0 29 58,8
60 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 5 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
61 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 6 75,88 48 70,0 105 75,2 57 95,1 18 86,4 145 96,7 17 66,7 0 0,0 20 41,2
62 - Любослав Владимирова Панайотов София СМГ 6 74,89 34 50,0 101 72,3 54 90,2 18 86,4 135 90,1 0 0,0 41 82,4 26 52,9
63 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 5 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
64 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 5 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
65 - Владимир Пламенов Петков София СМГ 6 67,53 43 62,9 105 75,2 60 100,0 18 86,4 140 93,4 0 0,0 0 0,0 27 54,9
66 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 5 67,42 55 69,1 77 60,5 48 80,3 18 86,4 120 80,1 10,5 42,6 26 52,9 0 0,0
67 - Ангел Емилов Димитров София СМГ 6 64,60 45 65,7 121 86,5 54 90,2 18 86,4 135 90,1 0 0,0 0 0,0 16 33,3
68 - Атанас Манолов Семов Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 59,74 0 0,0 114 81,6 45 75,4 18 86,4 140 93,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
69 - Нели Динкова Митева София СМГ 6 59,35 41 60,0 114 81,6 39 65,6 18 86,4 115 76,8 0 0,0 0 0,0 22 45,1
70 - Габриела Григориева Желязкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 5 57,30 29 37,0 78 61,2 30 50,8 18 86,4 130 86,8 6 25,9 26 52,9 0 0,0
71 - Петър Пламенов Петров Силистра СОУ Н. Вапцаров 6 52,16 0 0,0 118 84,4 60 100,0 18 86,4 0 0,0 7 29,6 32 64,7 0 0,0
72 - Александър Георгиев Димитров София 96 СОУ 5 43,95 36 45,7 90 70,5 24 41,0 18 86,4 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 19,6
73 - Стефани Андреева Асенова София СМГ 6 43,43 40 58,6 110 78,7 48 80,3 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Гергана Ивова Николаева Враца ПМГ Иван Ценов 5 41,47 0 0,0 88 69,0 0 0,0 18 86,4 130 86,8 12 48,1 0 0,0 0 0,0
75 - Мила Росенова Поцкова София ПЧМГ 6 33,51 0 0,0 95 68,1 0 0,0 18 86,4 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Атанас Христов Донев Варна МГ Петър Берон 5 23,98 38 48,1 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 16 33,3 0 0,0
77 - Божидар Славчев Костов София СМГ 6 23,79 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 86,4 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Христо Денев Денев Варна МГ Петър Берон 5 18,51 34 43,2 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
79 - Антонио Пламенов Скендерски Симитли СОУ Кирил и Методий 5 12,34 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
81 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 87,60 54 78,6 115 82,3 54 90,2 17 81,8 150 100,0 26 100,0 40 80,4 0 0,0
82 - Александър Стоянов Недков София СМГ 6 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
83 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
84 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 6 84,42 48 70,0 119 85,1 60 100,0 17 81,8 145 96,7 24 92,6 32 64,7 0 0,0
85 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 81,38 54 78,6 111 79,4 57 95,1 17 81,8 135 90,1 19 74,1 35 70,6 0 0,0
86 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 6 80,68 41 60,0 119 85,1 54 90,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 41 82,4 34 68,6
87 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 6 80,06 35 51,4 112 80,1 57 95,1 17 81,8 150 100,0 23 88,9 44 88,2 27 54,9
88 - Виктор Стилиянов Колев  София СМГ 6 78,76 53 77,1 105 75,2 60 100,0 17 81,8 120 80,1 18 70,4 33 66,7 0 0,0
89 - Георги Ивов Цонков София СМГ 6 74,59 59 85,7 105 75,2 57 95,1 17 81,8 140 93,4 13 51,9 27 54,9 29 58,8
90 - Павел Иванов Панев София СМГ 5 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
91 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 6 63,38 49 71,4 115 82,3 54 90,2 17 81,8 115 76,8 0 0,0 0 0,0 20 41,2
92 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 6 60,24 58 84,3 119 85,1 0 0,0 17 81,8 135 90,1 0 0,0 40 80,4 0 0,0
93 - Димитър Христов Данов Бургас ПМГ Н. Обрешков 6 59,57 32 47,1 82 58,9 54 90,2 17 81,8 125 83,4 14 55,6 0 0,0 0 0,0
94 - Николай Николаев Георгиев Сандански 2 ОУ 6 59,37 38 55,7 89 63,8 0 0,0 17 81,8 135 90,1 23 88,9 0 0,0 17 35,3
95 - Тея Мирославова Касабова Силистра ОУ Отец Паисий 6 59,28 0 0,0 115 82,3 51 85,2 17 81,8 130 86,8 6 25,9 26 52,9 0 0,0
96 - Гергана Георгиева Вълкова София СМГ 6 58,82 43 62,9 119 85,1 51 85,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Нина Юлиянова Атанасова София СМГ 6 56,06 39 57,1 100 71,6 57 95,1 17 81,8 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Кристиан Георгиев Христов София СМГ 5 52,09 34 43,2 92 72,1 36 60,7 17 81,8 110 73,5 0 0,0 0 0,0 16 33,3
99 - Никола Стефанов Зангов Русе МГ Баба Тонка 5 47,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 115 76,8 21,5 83,3 44 88,2 0 0,0
100 - Габриела Любомирова Любенова София СМГ 5 45,39 0 0,0 94 73,6 39 65,6 17 81,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 30 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+