Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Юли 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
3 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
4 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
5 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
6 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
7 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
8 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
9 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
10 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
11 - Красимира Атанасова Марчева Пловдив ОМГ Кирил Попов 25,26 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 100,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
13 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
14 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
15 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
16 - Константин Христов Илиев София СМГ 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
17 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
18 - Иван Росенов Маринов София СМГ 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
19 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
20 - Филип Иванов Тодоров София 107 ОУ 63,33 44 55,6 82 64,3 51 85,2 20 95,5 140 93,4 4 18,5 29 58,8 17 35,3
21 - Дарина Драгомирова Великова София ПЧМГ 57,27 24 30,9 76 59,7 33 55,7 20 95,5 115 76,8 8 33,3 0 0,0 24 49,0
22 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 83,35 41 51,9 90 70,5 60 100,0 19 90,9 140 93,4 24,5 94,4 41 82,4 0 0,0
23 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
24 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
25 - Теодор Живков Танков Бургас ПМГ Н. Обрешков 70,41 71 88,9 90 70,5 39 65,6 19 90,9 130 86,8 8 33,3 28 56,9 0 0,0
26 - Георги Калоянов Миланов Русе МГ Баба Тонка 43,73 0 0,0 88 69,0 0 0,0 19 90,9 125 83,4 0 0,0 31 62,7 0 0,0
27 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ Иван Вазов 71,43 0 0,0 90 70,5 48 80,3 18,5 88,6 140 93,4 24 92,6 37 74,5 0 0,0
28 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 77,76 70 87,7 83 65,1 30 50,8 18 86,4 140 93,4 25 96,3 32 64,7 0 0,0
29 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
30 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
31 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 67,42 55 69,1 77 60,5 48 80,3 18 86,4 120 80,1 10,5 42,6 26 52,9 0 0,0
32 - Габриела Григориева Желязкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,30 29 37,0 78 61,2 30 50,8 18 86,4 130 86,8 6 25,9 26 52,9 0 0,0
33 - Александър Георгиев Димитров София 96 СОУ 43,95 36 45,7 90 70,5 24 41,0 18 86,4 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 19,6
34 - Гергана Ивова Николаева Враца ПМГ Иван Ценов 41,47 0 0,0 88 69,0 0 0,0 18 86,4 130 86,8 12 48,1 0 0,0 0 0,0
35 - Атанас Христов Донев Варна МГ Петър Берон 23,98 38 48,1 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 16 33,3 0 0,0
36 - Христо Денев Денев Варна МГ Петър Берон 18,51 34 43,2 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 - Антонио Пламенов Скендерски Симитли СОУ Кирил и Методий 12,34 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
39 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
40 - Павел Иванов Панев София СМГ 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
41 - Кристиан Георгиев Христов София СМГ 52,09 34 43,2 92 72,1 36 60,7 17 81,8 110 73,5 0 0,0 0 0,0 16 33,3
42 - Никола Стефанов Зангов Русе МГ Баба Тонка 47,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 115 76,8 21,5 83,3 44 88,2 0 0,0
43 - Габриела Любомирова Любенова София СМГ 45,39 0 0,0 94 73,6 39 65,6 17 81,8 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Георги Атанасов Ганушев Пловдив ОМГ Кирил Попов 43,28 0 0,0 92 72,1 39 65,6 17 81,8 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Гриша Ивов Лилов София СМГ 40,36 0 0,0 97 76,0 0 0,0 17 81,8 140 93,4 0 0,0 0 0,0 15 31,4
46 - Гергана Георгиева Пеева София 125 СОУ 65,83 47 59,3 79 62,0 42 70,5 16 77,3 120 80,1 8,5 35,2 38 76,5 0 0,0
47 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 63,82 40 50,6 91 71,3 54 90,2 16 77,3 130 86,8 0 0,0 35 70,6 0 0,0
48 - Персиан Любомиров Турсунов София СМГ 57,18 36 45,7 62 48,8 36 60,7 16 77,3 135 90,1 11 44,4 0 0,0 16 33,3
49 - Преслав Милков Петров Варна VII СОУ Н.Геров 53,38 31 39,5 88 69,0 48 80,3 16 77,3 120 80,1 0 0,0 13 27,5 0 0,0
50 - Теодора Петрова Хущинарова София СМГ 52,71 47 59,3 115 89,9 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 - Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 51,46 60 75,3 83 65,1 33 55,7 16 77,3 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 51,07 0 0,0 111 86,8 60 100,0 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Йосиф Щерев Маринов София ПЧМГ 50,78 19 24,7 87 68,2 36 60,7 16 77,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
54 - Цвета Иванова Миндиликова София СМГ 41,34 0 0,0 76 59,7 33 55,7 16 77,3 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Борислава Божинова Божинова Свищов СОУ Н. Катранов 41,23 48 60,5 90 70,5 48 80,3 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
56 - Стефани Мирославова Тодорова София СМГ 40,28 0 0,0 90 70,5 36 60,7 16 77,3 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
57 - Асен Огнянов Патенов Русе МГ Баба Тонка 36,22 0 0,0 87 68,2 0 0,0 16 77,3 95 63,6 11 44,4 0 0,0 0 0,0
58 - Йордан Светославов Йорданов София 18 СОУ 35,70 0 0,0 97 76,0 0 0,0 16 77,3 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Габриела Кунова Чавгова Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,94 0 0,0 63 49,6 30 50,8 16 77,3 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
60 - Евтим Евтимов Иванов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 32,01 32 40,7 0 0,0 0 0,0 16 77,3 120 80,1 6 25,9 0 0,0 0 0,0
61 - Георги Николаев Калчев Варна МГ Петър Берон 29,62 0 0,0 72 56,6 0 0,0 16 77,3 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Ростислава Крумова Хаджирадкова Русе МГ Баба Тонка 26,83 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 110 73,5 9 37,0 0 0,0 0 0,0
63 - Десислава Георгиеа Ганчева Русе МГ Баба Тонка 21,54 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Калина Ивайлова Лалкова Враца ПМГ Иван Ценов 13,95 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 0 0,0 4,5 20,4 0 0,0 0 0,0
65 - Мария Вълчева Вълкова София 25 ОУ 11,04 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Камелия Светланова Иванова София 7 СОУ 11,04 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Георги Димов Гочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,05 30 38,3 107 83,7 54 90,2 15,5 75,0 140 93,4 17 66,7 46 92,2 0 0,0
68 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
69 - Хари Христов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 67,08 43 54,3 75 58,9 36 60,7 15 72,7 135 90,1 19 74,1 29 58,8 0 0,0
70 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 56,26 0 0,0 104 81,4 30 50,8 15 72,7 150 100,0 23 88,9 0 0,0 0 0,0
71 - Марина Пламенова Парушева Варна МГ Петър Берон 53,76 0 0,0 0 0,0 33 55,7 15 72,7 145 96,7 16 63,0 44 88,2 0 0,0
72 - Борис Иванов Костов София СМГ 50,06 35 44,4 97 76,0 42 70,5 15 72,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Кристиан Християн Викторов София СМГ 48,34 54 67,9 81 63,6 36 60,7 15 72,7 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Мила Тодорова Първанова Варна ЧЕУ Малкият принц 47,86 30 38,3 100 78,3 39 65,6 15 72,7 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Светла Петрова Драганова Варна МГ Петър Берон 47,26 39 49,4 93 72,9 33 55,7 15 72,7 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Ина Росенова Илкова София 125 СОУ 42,66 31 39,5 77 60,5 33 55,7 15 72,7 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 - Мая Чавдарова Ангелова Стара Загора ПМГ Гео Милев 41,57 48 60,5 78 61,2 0 0,0 15 72,7 100 66,9 7 29,6 0 0,0 0 0,0
78 - Христо Христов Урумов София ЧЕСОУ Дорис Тенеди 40,07 0 0,0 81 63,6 33 55,7 15 72,7 100 66,9 0 0,0 0 0,0 10 21,6
79 - Дарена Георгиева Георгиева Хасково ПМГ Б. Петканчин 38,95 43 54,3 92 72,1 0 0,0 15 72,7 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Калоян Светославов Димитров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 37,42 49 61,7 0 0,0 0 0,0 15 72,7 130 86,8 10 40,7 0 0,0 0 0,0
81 - Александър Емилов Стефанов София ПЧМГ 35,50 37 46,9 83 65,1 18 31,1 15 72,7 0 0,0 2,5 13,0 0 0,0 9 19,6
82 - Весела Веселинова Георгиева Варна МГ Петър Берон 32,85 0 0,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Калоян Христов Янчев Варна МГ Петър Берон 31,75 63 79,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Александър Пламенов Проданов Казанлък ПМГ Казанлък 23,73 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Виктория Тотева Тотева Казанлък ПМГ Казанлък 19,94 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Денислав Миленов Минчев Варна МГ Петър Берон 10,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Лия Пламенова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,64 37 46,9 94 73,6 45 75,4 14,5 70,5 115 76,8 21 81,5 31 62,7 0 0,0
88 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,84 49 61,7 86 67,4 42 70,5 14 68,2 130 86,8 19 74,1 44 88,2 0 0,0
89 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 70,95 54 67,9 82 64,3 36 60,7 14 68,2 135 90,1 15 59,3 43 86,3 0 0,0
90 - Димитър Емилов Димитров София СМГ 66,32 41 51,9 100 78,3 18 31,1 14 68,2 130 86,8 12,5 50,0 49 98,0 0 0,0
91 - Велизар Станиславов Чиликов Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,58 40 50,6 87 68,2 42 70,5 14 68,2 135 90,1 14,5 57,4 23 47,1 0 0,0
92 - Слав Христов Петков София СМГ 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
93 - Цветан Христов Станчев София СМГ 59,69 44 55,6 121 94,6 48 80,3 14 68,2 105 70,2 0 0,0 0 0,0 24 49,0
94 - Александър Федев Тослев София ПЧМГ 58,21 37 46,9 66 51,9 45 75,4 14 68,2 115 76,8 0 0,0 30 60,8 13 27,5
95 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 57,77 62 77,8 104 81,4 48 80,3 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Ема Илиянова Славкова София 125 СОУ 55,97 53 66,7 93 72,9 36 60,7 14 68,2 135 90,1 0 0,0 0 0,0 16 33,3
97 - Борис Иванов Чавдаров София СМГ 53,34 53 66,7 104 81,4 48 80,3 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Виктор Евгениев Алексиев София СМГ 53,15 42 53,1 90 70,5 39 65,6 14 68,2 110 73,5 0 0,0 0 0,0 20 41,2
99 - Мартин Радославов Иванов София СМГ 52,66 59 74,1 101 79,1 42 70,5 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 - Йордан Светославов Бозаджийски София ЧОУ Св. София 49,87 47 59,3 108 84,5 36 60,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 38 76,5 0 0,0
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS