Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Юли 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
2 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
3 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
4 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
5 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
6 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
7 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
8 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
9 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
10 - Десислава Пламенова Николова София СМГ 49,36 41 51,9 107 83,7 0 0,0 12 59,1 135 90,1 0 0,0 0 0,0 30 60,8
11 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
12 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
13 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
14 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 71,83 53 66,7 101 79,1 42 70,5 7 36,4 140 93,4 0 0,0 50 100,0 28 56,9
15 - Георги Христов Димитров Самоков ПГ К. Фотинов 71,59 39 49,4 108 84,5 36 60,7 18 86,4 145 96,7 0 0,0 33 66,7 28 56,9
16 - Ролф Кирил Магнусон София СМГ 50,03 35 44,4 100 78,3 30 50,8 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 28 56,9
17 - Кристина Цанкова Михова София ПЧМГ 40,91 28 35,8 89 69,8 33 55,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 56,9
18 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
19 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
20 - Константин Христов Илиев София СМГ 78,58 68 85,2 93 72,9 39 65,6 20 95,5 120 80,1 26 100,0 38 76,5 26 52,9
21 - Василена Георгиева Годинячка София СМГ 31,18 47 59,3 83 65,1 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 52,9
22 - Иван Росенов Маринов София СМГ 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
23 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 48,98 48 60,5 104 81,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21,5 83,3 33 66,7 25 51,0
24 - Ян Дамянов Анастасов София ЧНУ Ерих Кестнер 23,93 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 120 80,1 0 0,0 0 0,0 25 51,0
25 - Цветан Христов Станчев София СМГ 59,69 44 55,6 121 94,6 48 80,3 14 68,2 105 70,2 0 0,0 0 0,0 24 49,0
26 - Дарина Драгомирова Великова София ПЧМГ 57,27 24 30,9 76 59,7 33 55,7 20 95,5 115 76,8 8 33,3 0 0,0 24 49,0
27 - Цветомир Иванов Иванов София СМГ 56,12 39 49,4 114 89,1 36 60,7 11 54,5 135 90,1 0 0,0 0 0,0 24 49,0
28 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
29 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 78,23 66 82,7 115 89,9 39 65,6 0 0,0 150 100,0 19 74,1 44 88,2 23 47,1
30 - Георги Дианов Динков София СМГ 69,52 72 90,1 84 65,9 60 100,0 0 0,0 140 93,4 0 0,0 45 90,2 23 47,1
31 - Слав Христов Петков София СМГ 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
32 - Христина Венциславова Иванова София СМГ 77,72 64 80,2 94 73,6 39 65,6 21 100,0 135 90,1 24 92,6 37 74,5 22 45,1
33 - Гергана Тодорова Тагарева София СМГ 58,99 35 44,4 98 76,7 33 55,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 30 60,8 22 45,1
34 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
35 - Риаз Шагор Бхуян София ПЧМГ 56,44 42 53,1 102 79,8 36 60,7 11 54,5 125 83,4 4,5 20,4 0 0,0 21 43,1
36 - Надежда Георгиева Спасова София ПЧМГ 14,77 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 21 43,1
37 - Монир Жихад Ел-Букай София ПЧМГ 56,02 39 49,4 74 58,1 0 0,0 9 45,5 105 70,2 15,5 61,1 33 66,7 20 41,2
38 - Виктор Евгениев Алексиев София СМГ 53,15 42 53,1 90 70,5 39 65,6 14 68,2 110 73,5 0 0,0 0 0,0 20 41,2
39 - Йосиф Щерев Маринов София ПЧМГ 50,78 19 24,7 87 68,2 36 60,7 16 77,3 125 83,4 0 0,0 0 0,0 20 41,2
40 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 63,08 53 66,7 101 79,1 39 65,6 9 45,5 115 76,8 15 59,3 36 72,5 19 39,2
41 - Василена Рангелова Янчева София ПЧМГ 56,28 53 66,7 104 81,4 30 50,8 9 45,5 135 90,1 4,5 20,4 0 0,0 19 39,2
42 - Камен Данаилов Прангов София СМГ 48,65 56 70,4 73 57,4 27 45,9 8 40,9 130 86,8 0 0,0 0 0,0 19 39,2
43 - Кевин Владиславов Васев София ПЧМГ 38,88 0 0,0 74 58,1 27 45,9 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 19 39,2
44 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 71,75 60 75,3 83 65,1 30 50,8 20 95,5 140 93,4 18 70,4 43 86,3 18 37,3
45 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
46 - Исидор Илиянов Хлебаров София СМГ 51,87 60 75,3 83 65,1 39 65,6 7 36,4 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
47 - Анна Веселинова Дочева София СМГ 41,44 37 46,9 83 65,1 36 60,7 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 18 37,3
48 - Александър Венциславов Банков София СМГ 27,31 0 0,0 0 0,0 42 70,5 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 18 37,3
49 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
50 - Павел Иванов Панев София СМГ 72,44 56 70,4 101 79,1 39 65,6 17 81,8 135 90,1 24 92,6 32 64,7 17 35,3
51 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 68,09 56 70,4 105 82,2 36 60,7 10 50,0 120 80,1 0 0,0 49 98,0 17 35,3
52 - Филип Иванов Тодоров София 107 ОУ 63,33 44 55,6 82 64,3 51 85,2 20 95,5 140 93,4 4 18,5 29 58,8 17 35,3
53 - Маргарита Ангелова Иванова София ПЧМГ 51,84 28 35,8 89 69,8 39 65,6 7 36,4 130 86,8 8 33,3 0 0,0 17 35,3
54 - Тома Георгиев Златарев София ПЧМГ 51,52 42 53,1 102 79,8 27 45,9 10 50,0 100 66,9 7 29,6 0 0,0 17 35,3
55 - Андрей Сашов Митов София СМГ 47,02 34 43,2 90 70,5 33 55,7 8 40,9 125 83,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
56 - Борис Насков Василев София СМГ 45,72 40 50,6 115 89,9 30 50,8 0 0,0 140 93,4 0 0,0 0 0,0 17 35,3
57 - Александър Иванов Иванов София ПЧМГ 42,05 29 37,0 90 70,5 21 36,1 8 40,9 0 0,0 0 0,0 37 74,5 17 35,3
58 - Виктор Атанасов Ангелов София ЧСОУ ЕСПА 40,22 34 43,2 73 57,4 39 65,6 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 17 35,3
59 - Максим Браян Селвелиев София ПЧМГ 39,49 0 0,0 92 72,1 24 41,0 11 54,5 110 73,5 0 0,0 0 0,0 17 35,3
60 - Персиан Любомиров Турсунов София СМГ 57,18 36 45,7 62 48,8 36 60,7 16 77,3 135 90,1 11 44,4 0 0,0 16 33,3
61 - Ема Илиянова Славкова София 125 СОУ 55,97 53 66,7 93 72,9 36 60,7 14 68,2 135 90,1 0 0,0 0 0,0 16 33,3
62 - Кристиан Георгиев Христов София СМГ 52,09 34 43,2 92 72,1 36 60,7 17 81,8 110 73,5 0 0,0 0 0,0 16 33,3
63 - Станислав Росенов Русев София СМГ 51,49 49 61,7 93 72,9 33 55,7 10 50,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 16 33,3
64 - Калоян Бориславов Здравков София ПЧМГ 45,18 0 0,0 83 65,1 39 65,6 5 27,3 90 60,3 0 0,0 32 64,7 16 33,3
65 - Иван Деянов Славов София 125 СОУ 58,48 40 50,6 83 65,1 36 60,7 11 54,5 135 90,1 9 37,0 39 78,4 15 31,4
66 - Георги Димитров Вълков София СМГ 49,44 56 70,4 76 59,7 33 55,7 9 45,5 125 83,4 0 0,0 0 0,0 15 31,4
67 - Мария Димитрова Льотева София 107 ОУ 41,90 0 0,0 69 54,3 24 41,0 11 54,5 115 76,8 0 0,0 17 35,3 15 31,4
68 - Гриша Ивов Лилов София СМГ 40,36 0 0,0 97 76,0 0 0,0 17 81,8 140 93,4 0 0,0 0 0,0 15 31,4
69 - Борис Димитров Калинов София СМГ 31,79 49 61,7 75 58,9 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 31,4
70 - Марио Красимиров Велков София ПЧМГ 21,30 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 115 76,8 0 0,0 0 0,0 15 31,4
71 - Георги Теодоров Узунов София СМГ 46,63 34 43,2 100 78,3 36 60,7 3 18,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 14 29,4
72 - Виктор Светлинов Георгиев София ПЧМГ 37,55 0 0,0 79 62,0 33 55,7 9 45,5 105 70,2 0 0,0 0 0,0 14 29,4
73 - Виктор Максимов Заяков София ААУ 32,83 0 0,0 80 62,8 30 50,8 0 0,0 130 86,8 0 0,0 0 0,0 14 29,4
74 - Маргарита Деянова Златева София ПЧМГ 28,76 34 43,2 62 48,8 15 26,2 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 14 29,4
75 - Адриана Евгениева Блажева София ПЧМГ 26,25 48 60,5 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 26 52,9 14 29,4
76 - Алекс Петров Петров София СМГ 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
77 - Александър Федев Тослев София ПЧМГ 58,21 37 46,9 66 51,9 45 75,4 14 68,2 115 76,8 0 0,0 30 60,8 13 27,5
78 - Владислав Ивайлов Георгиев София ПЧМГ 49,93 48 60,5 100 78,3 24 41,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 29 58,8 13 27,5
79 - Николай Димитров Драганов София ПЧМГ 34,99 31 39,5 77 60,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 66,7 13 27,5
80 - Ники Ивайлов Иванов София 104 ОУ 20,44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 105 70,2 0 0,0 0 0,0 13 27,5
81 - Калоян Георгиев Георгиев Самоков ОУ Кирил и Методий 14,22 0 0,0 92 72,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 27,5
82 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
83 - Радостин Бисеров Хаджимарков София ПЧМГ 57,34 38 48,1 102 79,8 36 60,7 12 59,1 120 80,1 10,5 42,6 31 62,7 12 25,5
84 - Петър Иво Михайлов София СМГ 42,55 31 39,5 90 70,5 33 55,7 7 36,4 105 70,2 0 0,0 0 0,0 12 25,5
85 - Дара Бориславова Танкова София ПЧМГ 40,59 31 39,5 100 78,3 30 50,8 7 36,4 80 53,6 0 0,0 0 0,0 12 25,5
86 - Никола Юрий Грудов София СМГ 39,75 32 40,7 108 84,5 36 60,7 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 12 25,5
87 - Борислава Христова Боцева София 125 СОУ 27,14 0 0,0 78 61,2 0 0,0 7 36,4 100 66,9 0 0,0 0 0,0 12 25,5
88 - Мартин Тодоров Донев София 138 СОУ 21,41 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 125 83,4 0 0,0 0 0,0 12 25,5
89 - Христо Христов Урумов София ЧЕСОУ Дорис Тенеди 40,07 0 0,0 81 63,6 33 55,7 15 72,7 100 66,9 0 0,0 0 0,0 10 21,6
90 - Антон Велимиров Йотов София ПЧМГ 22,70 0 0,0 52 41,1 27 45,9 0 0,0 75 50,3 0 0,0 0 0,0 10 21,6
91 - Константин Иванов Пеев София ЧОУ Св. София 67,03 41 51,9 97 76,0 60 100,0 10 50,0 140 93,4 0 0,0 39 78,4 9 19,6
92 - Александър Георгиев Димитров София 96 СОУ 43,95 36 45,7 90 70,5 24 41,0 18 86,4 0 0,0 11 44,4 0 0,0 9 19,6
93 - Александър Емилов Стефанов София ПЧМГ 35,50 37 46,9 83 65,1 18 31,1 15 72,7 0 0,0 2,5 13,0 0 0,0 9 19,6
94 - Петър Славов Иванов София 137 СОУ 22,52 0 0,0 55 43,4 24 41,0 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 9 19,6
95 - Николай Райчев Маров София ПЧМГ 21,47 0 0,0 77 60,5 0 0,0 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 9 19,6
96 - Иван Ивов Панайотов София 31 СУЧЕМ 21,27 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 105 70,2 0 0,0 0 0,0 9 19,6
97 - Атанас Атанасов Мишев София СМГ 37,95 17 22,2 92 72,1 27 45,9 8 40,9 100 66,9 0 0,0 0 0,0 8 17,6
98 - Кристиян Александров  Караджов София 125 СОУ 31,94 35 44,4 81 63,6 24 41,0 0 0,0 85 57,0 0 0,0 0 0,0 8 17,6
99 - Веселин Пламенов Дерменджиев София ПЧМГ 19,97 0 0,0 66 51,9 0 0,0 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 8 17,6
100 - Ясен Георгиев Милев София ПЧМГ 17,60 0 0,0 66 51,9 0 0,0 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 8 17,6
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS