Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Юли 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Салабашев
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 96,34 80 100,0 126 98,4 60 100,0 21 100,0 140 93,4 25 96,3 43 86,3 0 0,0
2 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 95,32 66 82,7 122 95,3 60 100,0 21 100,0 150 100,0 25 96,3 50 100,0 44 88,2
3 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 85,36 67 84,0 100 78,3 60 100,0 17 81,8 130 86,8 17 66,7 50 100,0 0 0,0
4 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 83,35 41 51,9 90 70,5 60 100,0 19 90,9 140 93,4 24,5 94,4 41 82,4 0 0,0
5 - Спас Жеков Димитров София СМГ 78,11 58 72,8 98 76,7 60 100,0 5 27,3 145 96,7 23 88,9 42 84,3 0 0,0
6 - Георги Дианов Динков София СМГ 69,52 72 90,1 84 65,9 60 100,0 0 0,0 140 93,4 0 0,0 45 90,2 23 47,1
7 - Константин Иванов Пеев София ЧОУ Св. София 67,03 41 51,9 97 76,0 60 100,0 10 50,0 140 93,4 0 0,0 39 78,4 9 19,6
8 - Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 51,07 0 0,0 111 86,8 60 100,0 16 77,3 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 37,27 0 0,0 111 86,8 60 100,0 0 0,0 0 0,0 19 74,1 0 0,0 0 0,0
10 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 97,60 80 100,0 121 94,6 54 90,2 21 100,0 150 100,0 26 100,0 48 96,1 50 100,0
11 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 89,59 74 92,6 118 92,2 54 90,2 17 81,8 145 96,7 21 81,5 46 92,2 0 0,0
12 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов 85,81 54 67,9 115 89,9 54 90,2 21 100,0 145 96,7 23 88,9 44 88,2 32 64,7
13 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 84,13 39 49,4 119 93,0 54 90,2 21 100,0 140 93,4 26 100,0 40 80,4 33 66,7
14 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 83,04 54 67,9 104 81,4 54 90,2 21 100,0 130 86,8 22 85,2 47 94,1 29 58,8
15 - Георги Димов Гочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 77,05 30 38,3 107 83,7 54 90,2 15,5 75,0 140 93,4 17 66,7 46 92,2 0 0,0
16 - Мартин Евгениев Генчев Варна МГ Петър Берон 68,53 65 81,5 96 75,2 54 90,2 11 54,5 135 90,1 0 0,0 44 88,2 0 0,0
17 - Слав Христов Петков София СМГ 64,53 0 0,0 105 82,2 54 90,2 14 68,2 135 90,1 19 74,1 0 0,0 23 47,1
18 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 63,82 40 50,6 91 71,3 54 90,2 16 77,3 130 86,8 0 0,0 35 70,6 0 0,0
19 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,30 70 87,7 87 68,2 54 90,2 5,5 29,5 0 0,0 22 85,2 41 82,4 0 0,0
20 - Боян Симеонов Михов Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,91 19 24,7 78 61,2 54 90,2 12 59,1 120 80,1 15 59,3 29 58,8 0 0,0
21 - Атанас Георгиев Илиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 44,96 0 0,0 76 59,7 54 90,2 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Ангел Пламенов Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 43,60 0 0,0 84 65,9 54 90,2 12 59,1 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 - Виктор Пламенов Койчев София СМГ 75,16 66 82,7 108 84,5 51 85,2 15 72,7 130 86,8 15 59,3 0 0,0 27 54,9
24 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 67,36 49 61,7 111 86,8 51 85,2 7 36,4 135 90,1 19 74,1 0 0,0 18 37,3
25 - Филип Иванов Тодоров София 107 ОУ 63,33 44 55,6 82 64,3 51 85,2 20 95,5 140 93,4 4 18,5 29 58,8 17 35,3
26 - Алекс Петров Петров София СМГ 59,40 56 70,4 118 92,2 51 85,2 13 63,6 115 76,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5
27 - Галин Атанасов Иванов Варна МГ Петър Берон 45,21 68 85,2 84 65,9 51 85,2 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Калина Александрова Николова София СМГ 93,93 76 95,1 112 87,6 48 80,3 21 100,0 150 100,0 25 96,3 48 96,1 48 96,1
29 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 87,68 71 88,9 118 92,2 48 80,3 20 95,5 150 100,0 26 100,0 0 0,0 28 56,9
30 - Константин Каменов Каменов София СМГ 84,80 66 82,7 104 81,4 48 80,3 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 27 54,9
31 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 82,25 48 60,5 111 86,8 48 80,3 20 95,5 120 80,1 26 100,0 36 72,5 0 0,0
32 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 81,30 60 75,3 104 81,4 48 80,3 19 90,9 150 100,0 0 0,0 33 66,7 37 74,5
33 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 80,91 53 66,7 119 93,0 48 80,3 19 90,9 150 100,0 23 88,9 40 80,4 23 47,1
34 - Боил Юлиянов Христов София СМГ 79,28 73 91,4 101 79,1 48 80,3 11 54,5 145 96,7 0 0,0 48 96,1 28 56,9
35 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 74,23 32 40,7 128 100,0 48 80,3 21 100,0 130 86,8 0 0,0 38 76,5 17 35,3
36 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ Иван Вазов 71,43 0 0,0 90 70,5 48 80,3 18,5 88,6 140 93,4 24 92,6 37 74,5 0 0,0
37 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 67,42 55 69,1 77 60,5 48 80,3 18 86,4 120 80,1 10,5 42,6 26 52,9 0 0,0
38 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 66,42 66 82,7 115 89,9 48 80,3 8 40,9 130 86,8 0 0,0 42 84,3 0 0,0
39 - Елисавета Росенова Недялкова София СМГ 64,81 54 67,9 104 81,4 48 80,3 12 59,1 125 83,4 21 81,5 0 0,0 0 0,0
40 - Цветан Христов Станчев София СМГ 59,69 44 55,6 121 94,6 48 80,3 14 68,2 105 70,2 0 0,0 0 0,0 24 49,0
41 - София Миленова Димчева София СМГ 58,29 35 44,4 95 74,4 48 80,3 10 50,0 150 100,0 0 0,0 29 58,8 0 0,0
42 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 57,98 0 0,0 107 83,7 48 80,3 13 63,6 145 96,7 21 81,5 0 0,0 0 0,0
43 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 57,77 62 77,8 104 81,4 48 80,3 14 68,2 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Никола Кирилов Драганов София СМГ 53,94 54 67,9 111 86,8 48 80,3 12 59,1 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Преслав Милков Петров Варна VII СОУ Н.Геров 53,38 31 39,5 88 69,0 48 80,3 16 77,3 120 80,1 0 0,0 13 27,5 0 0,0
46 - Борис Иванов Чавдаров София СМГ 53,34 53 66,7 104 81,4 48 80,3 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Силвия Тодорова Гелина Пловдив ОМГ Кирил Попов 46,92 0 0,0 80 62,8 48 80,3 8 40,9 150 100,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0
48 - Михаил Цветанов Димитров София 125 СОУ 46,58 63 79,0 0 0,0 48 80,3 8 40,9 115 76,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
49 - Иван Мирчев Попов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 45,90 34 43,2 82 64,3 48 80,3 10 50,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Юлиан Кристианов Лечев София 107 ОУ 43,09 0 0,0 107 83,7 48 80,3 0 0,0 115 76,8 0 0,0 30 60,8 0 0,0
51 - Стилян Пламенов Пенчев София СМГ 41,92 0 0,0 97 76,0 48 80,3 13 63,6 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Борислава Божинова Божинова Свищов СОУ Н. Катранов 41,23 48 60,5 90 70,5 48 80,3 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Дария Климентова Господинова София СМГ 33,35 59 74,1 101 79,1 48 80,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 84,03 80 100,0 97 76,0 45 75,4 13,5 65,9 140 93,4 21 81,5 48 96,1 0 0,0
55 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 78,48 40 50,6 122 95,3 45 75,4 12 59,1 145 96,7 18,5 72,2 50 100,0 0 0,0
56 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 78,05 71 88,9 115 89,9 45 75,4 20 95,5 145 96,7 26 100,0 0 0,0 0 0,0
57 - Иван Росенов Маринов София СМГ 73,93 62 77,8 97 76,0 45 75,4 20 95,5 135 90,1 13 51,9 0 0,0 25 51,0
58 - Яна Цветанова Василева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 72,96 73 91,4 86 67,4 45 75,4 12 59,1 140 93,4 14,5 57,4 33 66,7 0 0,0
59 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 71,86 0 0,0 80 62,8 45 75,4 18 86,4 150 100,0 26 100,0 0 0,0 39 78,4
60 - Лия Пламенова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,64 37 46,9 94 73,6 45 75,4 14,5 70,5 115 76,8 21 81,5 31 62,7 0 0,0
61 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 62,88 51 64,2 100 78,3 45 75,4 9 45,5 125 83,4 11 44,4 34 68,6 21 43,1
62 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 60,51 56 70,4 94 73,6 45 75,4 9 45,5 135 90,1 0 0,0 34 68,6 0 0,0
63 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково ПМГ Б. Петканчин 58,46 59 74,1 107 83,7 45 75,4 2 13,6 115 76,8 13 51,9 33 66,7 12 25,5
64 - Александър Федев Тослев София ПЧМГ 58,21 37 46,9 66 51,9 45 75,4 14 68,2 115 76,8 0 0,0 30 60,8 13 27,5
65 - Калояна Живкова Балева Бургас ПМГ Н. Обрешков 57,87 35 44,4 80 62,8 45 75,4 0 0,0 140 93,4 18,5 72,2 28 56,9 0 0,0
66 - Михаил Владимирович Завялов Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,25 34 43,2 97 76,0 45 75,4 10,5 52,3 130 86,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0
67 - Константин Ивайлов Иванов Каварна ОУ Йордан Йовков 38,49 50 63,0 86 67,4 45 75,4 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - Александър Николаев Дончев Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,16 33 42,0 66 51,9 45 75,4 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Живомир Андреев Грозев Ямбол МГ Атанас Радев 30,73 0 0,0 98 76,7 45 75,4 0 0,0 0 0,0 16 63,0 0 0,0 0 0,0
70 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 82,58 50 63,0 101 79,1 42 70,5 20 95,5 140 93,4 24 92,6 45 90,2 38 76,5
71 - Десислава Стойчева Нейкова Силистра ОУ Отец Паисий 82,45 62 77,8 89 69,8 42 70,5 20 95,5 130 86,8 24 92,6 42 84,3 0 0,0
72 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 74,15 61 76,5 101 79,1 42 70,5 12 59,1 135 90,1 14 55,6 44 88,2 0 0,0
73 - Весела Пенчева Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,84 49 61,7 86 67,4 42 70,5 14 68,2 130 86,8 19 74,1 44 88,2 0 0,0
74 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 72,85 32 40,7 90 70,5 42 70,5 11 54,5 130 86,8 22 85,2 42 84,3 45 90,2
75 - Никол Добромирова Добрева Варна МГ Петър Берон 72,32 29 37,0 87 68,2 42 70,5 12 59,1 145 96,7 25 96,3 39 78,4 0 0,0
76 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 71,83 53 66,7 101 79,1 42 70,5 7 36,4 140 93,4 0 0,0 50 100,0 28 56,9
77 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,45 35 44,4 115 89,9 42 70,5 12 59,1 125 83,4 18 70,4 41 82,4 0 0,0
78 - Гергана Георгиева Пеева София 125 СОУ 65,83 47 59,3 79 62,0 42 70,5 16 77,3 120 80,1 8,5 35,2 38 76,5 0 0,0
79 - Велизар Станиславов Чиликов Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,58 40 50,6 87 68,2 42 70,5 14 68,2 135 90,1 14,5 57,4 23 47,1 0 0,0
80 - Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 64,24 36 45,7 58 45,7 42 70,5 13 63,6 130 86,8 16,5 64,8 36 72,5 0 0,0
81 - Мария Иванова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,36 20 25,9 73 57,4 42 70,5 13 63,6 140 93,4 12 48,1 35 70,6 0 0,0
82 - Радостина Пламенова Богданова Варна МГ Петър Берон 58,72 53 66,7 96 75,2 42 70,5 13 63,6 120 80,1 0 0,0 27 54,9 0 0,0
83 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,46 0 0,0 84 65,9 42 70,5 11 54,5 110 73,5 18,5 72,2 36 72,5 0 0,0
84 - Димитър Иванов Маренов Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,26 0 0,0 92 72,1 42 70,5 9,5 47,7 125 83,4 22,5 87,0 23 47,1 0 0,0
85 - Калина Кръстева Костова София СМГ 53,86 64 80,2 115 89,9 42 70,5 7 36,4 150 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 52,96 60 75,3 101 79,1 42 70,5 12 59,1 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Мартин Радославов Иванов София СМГ 52,66 59 74,1 101 79,1 42 70,5 14 68,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Борис Иванов Костов София СМГ 50,06 35 44,4 97 76,0 42 70,5 15 72,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Свилен Маринов Дилчев София 107 ОУ 50,04 0 0,0 94 73,6 42 70,5 8 40,9 110 73,5 10 40,7 25 51,0 0 0,0
90 - Ивалин Александров Александров Варна МГ Петър Берон 47,08 0 0,0 86 67,4 42 70,5 8 40,9 120 80,1 0 0,0 35 70,6 0 0,0
91 - Йоана Тихомирова Монова София 125 СОУ 46,22 59 74,1 78 61,2 42 70,5 8 40,9 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Алкира Василий Неделчева София 107 ОУ 46,21 0 0,0 86 67,4 42 70,5 11 54,5 105 70,2 0 0,0 30 60,8 0 0,0
93 - Йоан Илиянов Смилянски София СМГ 45,73 41 51,9 82 64,3 42 70,5 10 50,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Димитър Яниславов Михайлов Варна МГ Петър Берон 45,52 52 65,4 86 67,4 42 70,5 6 31,8 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Камен Валентинов Живков София 107 ОУ 41,82 0 0,0 69 54,3 42 70,5 7 36,4 125 83,4 12 48,1 0 0,0 0 0,0
96 - Васко Ивелинов Ковачев Варна МГ Петър Берон 38,29 0 0,0 95 74,4 42 70,5 7 36,4 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Божидар Габриелов Замфиров Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,09 40 50,6 0 0,0 42 70,5 8 40,9 115 76,8 6,5 27,8 0 0,0 0 0,0
98 - Весела Веселинова Георгиева Варна МГ Петър Берон 32,85 0 0,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Борис Димитров Калинов София СМГ 31,79 49 61,7 75 58,9 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 31,4
100 - Калоян Христов Янчев Варна МГ Петър Берон 31,75 63 79,0 0 0,0 42 70,5 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 18 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS