Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 06 Октомври 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Училище
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Никола Емилов Димитров София 104 ОУ 25,03 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 140 93,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 - Ради Ангелов Андреев София 104 ОУ 10,03 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 - Юлиан Петков Стефанов София 104 ОУ 9,56 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 - Александър Сашов Иванов София 107 ОУ 55,53 0 0,0 84 60,3 48 80,3 14 68,2 120 80,1 9 37,0 31 62,7 0 0,0
5 - Борис Кирилов Костадинов София 107 ОУ 46,00 0 0,0 97 69,5 54 90,2 6 31,8 125 83,4 0 0,0 23 47,1 0 0,0
6 - Теодор Свиленов Маслянков София 107 ОУ 45,72 0 0,0 0 0,0 54 90,2 9 45,5 135 90,1 7 29,6 32 64,7 0 0,0
7 - Рангел Леонидов Плачков София 107 ОУ 44,80 0 0,0 69 49,6 36 60,7 10 50,0 115 76,8 0 0,0 38 76,5 0 0,0
8 - Самуил Ивайлов Георгиев София 107 ОУ 42,44 0 0,0 96 68,8 48 80,3 0 0,0 0 0,0 22 85,2 31 62,7 0 0,0
9 - Георги Диянов Ганев София 107 ОУ 41,40 0 0,0 106 75,9 51 85,2 0 0,0 115 76,8 13 51,9 0 0,0 0 0,0
10 - Антон Тенчев Янчев София 107 ОУ 40,81 0 0,0 101 72,3 36 60,7 6 31,8 120 80,1 10 40,7 0 0,0 0 0,0
11 - Александър Асенов Илиев София 107 ОУ 39,60 0 0,0 100 71,6 33 55,7 5 27,3 110 73,5 0 0,0 24 49,0 0 0,0
12 - Виктор Ивайлов Велев София 107 ОУ 39,42 0 0,0 90 64,5 30 50,8 0 0,0 105 70,2 7 29,6 30 60,8 0 0,0
13 - Петър-Габриел Георгиев Матев София 107 ОУ 38,45 0 0,0 75 53,9 42 70,5 3 18,2 125 83,4 0 0,0 21 43,1 0 0,0
14 - Любомир Илков Илиев София 107 ОУ 30,57 0 0,0 93 66,7 42 70,5 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 - Кирил Недялков Чингаров София 107 ОУ 29,97 0 0,0 80 57,4 36 60,7 3 18,2 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 - Александър Савов Тодоров София 107 ОУ 29,11 0 0,0 79 56,7 30 50,8 4 22,7 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17 - Георги Николаев Давидков София 107 ОУ 28,44 0 0,0 86 61,7 42 70,5 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Димитър Стоилов Стоилов София 107 ОУ 26,24 35 51,4 93 66,7 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Момчил Красимиров Захариев София 107 ОУ 26,04 0 0,0 83 59,6 27 45,9 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 - Павел Димитров Теодосиев София 107 ОУ 24,30 0 0,0 79 56,7 15 26,2 2 13,6 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - Ирина  Димитрова Карчинова София 107 ОУ 23,47 0 0,0 76 54,6 15 26,2 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Стефан Иванов  Стефанов София 107 ОУ 22,41 0 0,0 82 58,9 18 31,1 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 - Рая Димитрова Димитрова София 107 ОУ 21,85 0 0,0 97 69,5 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 - Калоян Красимиров Китанов София 107 ОУ 19,23 0 0,0 69 49,6 6 11,5 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 - Златина Димитрова Мавродиева София 107 ОУ 16,99 0 0,0 61 44,0 12 21,3 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Николай Николаев Ганчев София 107 ОУ 16,21 0 0,0 74 53,2 0 0,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 - Ивайло Георгиев Стоянов София 107 ОУ 15,86 0 0,0 70 50,4 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Станислав Делянов Делчев София 107 ОУ 12,14 0 0,0 61 44,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 - Христо Георгиев Гергов София 107 ОУ 12,04 0 0,0 67 48,2 21 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 - Янко Христов  Янков София 107 ОУ 10,83 0 0,0 62 44,7 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Георги Юри Славчев София 107 ОУ 9,37 0 0,0 0 0,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - Десислава Каменова  Каменова София 107 ОУ 7,70 0 0,0 75 53,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Стефан Владимиров Попов София 107 ОУ 6,69 0 0,0 65 46,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
34 - Маргарита Ивова Ташева София 107 ОУ 6,28 0 0,0 61 44,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Никол Тихомирова Игнатова София 107 ОУ 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Емилиян Ивайлов Гешков София 107 ОУ 3,04 0 0,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 - Цветилин Петров Цветилов Сливен 11 СОУ 33,38 0 0,0 0 0,0 45 75,4 14 68,2 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Радослав Иванов Койчев София 112 ОУ 30,21 23 34,3 69 49,6 36 60,7 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 - Рада Радославова Мангалджиева София 112 ОУ 11,21 0 0,0 0 0,0 33 55,7 4 22,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Кристина Костадинова Котева София 112 ОУ 7,26 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Виктория Георгиева Николова София 112 ОУ 7,26 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Николета Костадинова Чернева София 112 ОУ 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 - Ива Стоянова Петрова София 112 ОУ 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 - Яна Владимирова Цветкова София 112 ОУ 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Алекс Йорданов Сотиров София 112 ОУ 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
46 - Константин Тодоров Николов София 119 СОУ 20,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 4 22,7 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Хьoн Дзунг Парк София 119 СОУ 10,97 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48 - Теодор Янков Кръндаров София 119 СОУ 10,03 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 - Стефан Павлов Василев София 119 СОУ 8,61 0 0,0 84 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Дамян Атанасов Димитров София 119 СОУ 8,00 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 - Николай Генов Гаджев София 119 СОУ 2,23 0 0,0 21 15,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Марин-Константин Кирилов Палатов София 120 ОУ 17,82 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Георги Георгиев Димитров С София 120 ОУ 15,70 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 - Стоян Делянов Керемедчиев София 120 ОУ 13,44 0 0,0 56 40,4 0 0,0 0 0,0 80 53,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Андония Георгиева Станишева София 125 СОУ 65,19 26 38,6 84 60,3 48 80,3 10 50,0 140 93,4 15 59,3 37 74,5 0 0,0
56 - Илина Калоянова Илиева София 125 СОУ 61,56 49 71,4 107 76,6 39 65,6 0 0,0 140 93,4 15 59,3 32 64,7 0 0,0
57 - Изабел Галинова Сотирова София 125 СОУ 52,09 38 55,7 83 59,6 30 50,8 12 59,1 125 83,4 3 14,8 20 41,2 0 0,0
58 - Николай Живков Живков София 125 СОУ 51,36 36 52,9 72 51,8 36 60,7 10 50,0 125 83,4 0 0,0 30 60,8 0 0,0
59 - Георги Викторов Любенов София 125 СОУ 49,96 43 62,9 97 69,5 42 70,5 0 0,0 130 86,8 2 11,1 24 49,0 0 0,0
60 - Александър Николаев Илиев София 125 СОУ 49,77 44 64,3 72 51,8 42 70,5 8 40,9 100 66,9 3 14,8 19 39,2 0 0,0
61 - Емилия Василева Игнева София 125 СОУ 47,58 32 47,1 88 63,1 48 80,3 8 40,9 130 86,8 3 14,8 0 0,0 0 0,0
62 - Димитър Михайлов Михайлов София 125 СОУ 46,18 54 78,6 77 55,3 51 85,2 0 0,0 145 96,7 1 7,4 0 0,0 0 0,0
63 - Валентин Ивов Николов София 125 СОУ 41,97 44 64,3 73 52,5 27 45,9 0 0,0 120 80,1 0 0,0 25 51,0 0 0,0
64 - Лора Илианова Цекова София 125 СОУ 41,62 35 51,4 70 50,4 24 41,0 4 22,7 115 76,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
65 - Лара Александрова Ангелова София 125 СОУ 41,61 40 58,6 100 71,6 36 60,7 2 13,6 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Петя Юлианова Ненова София 125 СОУ 37,02 23 34,3 69 49,6 57 95,1 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Борис Асенов Карадалиев София 125 СОУ 36,51 50 72,9 72 51,8 30 50,8 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - Кристиян Николаев Кюркчиев София 125 СОУ 33,64 48 70,0 0 0,0 42 70,5 3 18,2 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Апостол Иванов Сираков София 125 СОУ 31,86 40 58,6 81 58,2 21 36,1 0 0,0 105 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 - Георги Момчилов Маринов София 125 СОУ 31,78 46 67,1 0 0,0 33 55,7 4 22,7 115 76,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Мирослав Яворов Бояджиев София 125 СОУ 31,17 26 38,6 70 50,4 33 55,7 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 - Тодор Калинов Чиновски София 125 СОУ 31,16 22 32,9 64 46,1 33 55,7 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Асен Ивайлов Пантов София 125 СОУ 30,71 37 54,3 0 0,0 33 55,7 3 18,2 130 86,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Филип Георгиев Бусаров София 125 СОУ 30,11 29 42,9 65 46,8 24 41,0 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Симона Ангелова Сотирова София 125 СОУ 29,52 19 28,6 95 68,1 21 36,1 2 13,6 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Кристиян Мирославов Антов София 125 СОУ 28,71 25 37,1 80 57,4 15 26,2 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 - Борис Ивайлов Лиловски София 125 СОУ 27,19 22 32,9 76 54,6 27 45,9 0 0,0 85 57,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Мартин Петров Шивачев София 125 СОУ 26,65 34 50,0 51 36,9 21 36,1 0 0,0 95 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
79 - Стефан Добринов Иванов София 125 СОУ 25,73 15 22,9 78 56,0 24 41,0 0 0,0 90 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 - Ясен Анастасов Анастасов София 125 СОУ 25,19 25 37,1 0 0,0 33 55,7 0 0,0 125 83,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 - Василий Иванов  София 125 СОУ 23,71 0 0,0 74 53,2 27 45,9 0 0,0 100 66,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 - Виктор Димитров Гилин  София 125 СОУ 20,61 27 40,0 109 78,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Петър Здравков София 125 СОУ 16,77 0 0,0 0 0,0 48 80,3 0 0,0 55 37,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Симона Андреева Митренска София 125 СОУ 16,41 17 25,7 60 43,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Васил Иванов Милов София 125 СОУ 14,74 33 48,6 76 54,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Владимир Долапчиев София 125 СОУ 13,81 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 145 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Натали Бориславова Арнаудова София 125 СОУ 13,64 0 0,0 72 51,8 0 0,0 0 0,0 65 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Огнян Тенев София 125 СОУ 11,45 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 80,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Силян Пешев София 125 СОУ 10,50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Йоана Красимирова Топалска София 125 СОУ 9,96 22 32,9 51 36,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Траяна Христова Христова София 125 СОУ 9,20 25 37,1 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Кристиян Русев София 125 СОУ 8,00 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Александър Г. Димитров София 125 СОУ 4,96 0 0,0 48 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Десислава Чобанова София 125 СОУ 4,45 0 0,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Иван Станев София 125 СОУ 3,75 0 0,0 36 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Иван Иванов Райчинов София 129 ОУ 21,48 0 0,0 84 60,3 0 0,0 0 0,0 135 90,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Татяна Лъчезарева Михайлова София 133 СОУ 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Славина Петрова Райкова София 133 СОУ 6,56 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Веселин Пламенов Гергинов София 133 СОУ 6,08 0 0,0 59 42,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 - Ния Климент Петрова София 133 СОУ 5,85 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 13 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS