Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 05 Март 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от 3-ти пробен изпит в СМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
201 - Боряна Миленова Райчева 32 СОУ 150,042 14,5 32,93 51,261 ЕК, СМТ 35 46,5 75 56,0 6 32,6 0 0 0 11 19
202 - Манол Владимиров Димитров 41 ОУ 212,583 23,5 54,88 47,949 ЕК, СМТ 42 56,3 60 39,6 6 32,6 0 0 16 12 19
203 - Дарен Антонов Костов 6 ОУ 159,816 16,5 37,80 46,401 ЕК, СМТ 32 42,3 70 50,5 4 23,3 4,5 0 0 0 19
204 - Марина Владимирова Брусарска 36 СОУ 115,415 11,5 25,61 38,585 ЕК, СМТ 17 21,1 75 56,0 0 0,0 0 0 19 15 19
205 - Явор Мирославов Димитров НМУ 80,859 8 17,07 29,639 ЕК, СМТ 16 19,7 60 39,6 0 0,0 0 0 6 7 19
206 - Никол Панайотова Савова 137 СОУ 142,288 16,5 37,80 28,873 ЕК, СМТ 43 57,7 0 0,0 0 0,0 0 0 23 15 19
207 - Станислав Красимиров Стефанов 55 СОУ 206,398 22 51,22 52,740 ЕК, СМТ 41 54,9 70 50,5 8 41,9 0 0 0 13,5 18,5
208 - Анна Боянова Николова 191 ОУ 198,307 21 48,78 51,966 ЕК, СМТ 36 47,9 75 56,0 6 32,6 0 0 24 14 18,5
209 - Мария Василева Кърджиева 1 СОУ 131,956 12,5 28,05 47,810 ЕК, СМТ 34 45,1 70 50,5 5 27,9 0 0 16 11,5 18,5
210 - Явор Георгиев Толев 31 СУЧЕМ 186,060 20 46,34 47,036 ЕК, СМТ 29 38,0 75 56,0 7 37,2 0 0 0 14 18,5
211 - Пламена Данаилова Димитрова 108 СОУ 223,438 25,5 59,76 44,170 СМТ, Оли 35 46,5 60 39,6 8 41,9 0 0 16,5 18,5 18,5
212 - Десислава Иванова Иванова 22 СОУ 175,774 20,5 47,56 33,091 ЕК, СМТ 17 21,1 65 45,1 0 0,0 0 0 9 13 18,5
213 - Симеон Кирилов Господинов 134 СОУ 249,164 24 56,10 80,871 ЕК, Оли 38 50,7 95 78,0 17 83,7 0 0 0 0 18
214 - Цветелина Николаева Белева 43 ОУ 215,497 20,5 47,56 72,814 ЕК, СМТ 50 67,6 95 78,0 12 60,5 0 0 19 0 18
215 - Богдан Михайлов Стефанов 20 ОУ 64,502 0 0,00 64,502 ЕК, СМТ 46 62,0 85 67,0 12 60,5 0 0 0 19 18
216 - Владислав Александров Павлов 56 СОУ 227,798 23,5 54,88 63,164 ЕК, СМТ 48 64,8 80 61,5 5 27,9 0 0 26 20,5 18
217 - Станимир Димитров Димитров ЧСОУ Дрита 175,720 17 39,02 58,647 СМТ, Оли 44 59,2 75 56,0 11,5 58,1 0 0 17 17 18
218 - Димитър Радославов Лозанов 33 ОУ 130,701 11 24,39 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 6 32,6 0 9 22 17,5 18
219 - Милица Бойкова Стефанова 145 ОУ 186,895 19 43,90 55,188 ЕК, Оли 29 38,0 80 61,5 9,5 48,8 0 0 30 16 18
220 - Мария Божидарова Мачева 120 ОУ 168,681 17,5 40,24 47,949 ЕК, СМТ 42 56,3 60 39,6 4 23,3 0 0 22,5 13 18
221 - Катерина Христова Костова ЧСОУ Българско школо 207,377 23 53,66 46,401 ЕК, СМТ 32 42,3 70 50,5 0 0,0 0 0 0 16 18
222 - Димитър Венциславов Василев 143 ОУ 178,523 20 46,34 39,499 ЕК, СМТ 30 39,4 60 39,6 0 0,0 0 9 16,5 9 18
223 - Ивайла Николаева Николова 134 СОУ 147,777 16 36,59 38,020 ЕК, СМТ 24 31,0 65 45,1 0 0,0 0 0 24 16 18
224 - Александър Тодоров Балабанов 96 СОУ 208,731 21 48,78 62,390 ЕК, СМТ 43 57,7 85 67,0 4 23,3 0 0 15,5 0 17,5
225 - Никола Николаев Панайотов 55 СОУ 262,270 28,5 67,07 61,051 ЕК, СМТ 45 60,6 80 61,5 0 0,0 0 0 33,5 14 17,5
226 - Калоян Цветелинов Ангелов 109 ОУ 190,009 19,5 45,12 54,643 ЕК, СМТ 32 42,3 85 67,0 0 0,0 0 0 11 0 17,5
227 - Стилияна Планенова Хаджиева 4 ОУ 206,099 22 51,22 52,441 ЕК, Оли 28 36,6 75 56,0 9,5 48,8 0 0 22 13,5 17,5
228 - Ана-Дариа Иванова Димитрова 145 ОУ 50,627 0 0,00 50,627 ЕК, СМТ 38 50,7 70 50,5 0 0,0 0 0 20 18 17,5
229 - Йово Георгиев Йовчев 39 СОУ 185,358 19,5 45,12 49,992 ЕК, СМТ 41 54,9 65 45,1 8 41,9 0 0 17,5 0 17,5
230 - Йордан Тихомиров Трифонов 148 ОУ 150,319 15 34,15 47,880 ЕК, СМТ 38 50,7 65 45,1 8 41,9 0 0 23 8 17,5
231 - Виктор Огнянов Герасимов 133 СОУ 134,010 13 29,27 46,205 ЕК, Оли 30 39,4 70 50,5 8 41,9 0 0 23,5 0 17,5
232 - Георги Ивайлов Панов 34 ОУ 101,059 9,5 20,73 38,864 ЕК, СМТ 33 43,7 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 17,5
233 - Михаил Александров Владов 17 СОУ 239,092 24 56,10 70,799 СМТ, Оли 53 71,8 75 56,0 14 69,8 0 0 19 16,5 17
234 - Искрен Божидаров Александров НУКК 190,729 17,5 40,24 69,997 ЕК, СМТ 46 62,0 95 78,0 0 0,0 0 0 24,5 20,5 17
235 - Яна Маринова Сеизова 138 СОУ 139,010 11,5 25,61 62,181 ЕК, СМТ 31 40,8 100 83,5 6 32,6 0 0 11 0 17
236 - Александър Владимиров Цанев 12 СОУ 189,734 18,5 42,68 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 11 55,8 0 0 14 15,5 17
237 - Никифор Никифор Богданов 79 СОУ 192,191 19,5 45,12 56,826 ЕК, СМТ 39 52,1 80 61,5 0 0,0 0 0 23 0 17
238 - Виктория Цветелинова Велчева 137 СОУ 164,539 16 36,59 54,783 ЕК, СМТ 40 53,5 75 56,0 2 14,0 0 0 18 18 17
239 - Георги Венциславов Михайлов 159 ОУ 226,525 24,5 57,32 54,574 ЕК, СМТ 28 36,6 90 72,5 5 27,9 0 0 18 10,5 17
240 - Ралица Николаева Веселинова 118 СОУ 228,280 25 58,54 52,670 ЕК, СМТ 37 49,3 75 56,0 6 32,6 0 0 26 17,5 17
241 - Стефан Георгиев Карадобрев 39 СОУ 147,088 14 31,71 51,966 ЕК, СМТ 36 47,9 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 17
242 - Бетина Бориславова Ангелова 85 СОУ 197,198 21 48,78 50,856 ЕК, Оли 30 39,4 70 50,5 10 51,2 0 0 26 13,5 17
243 - Димитрия Иванова Димитрова ЧОУ Веда 164,019 17 39,02 46,946 ЕК, Оли 16 19,7 65 45,1 9,5 48,8 0 0 23 10,5 17
244 - Милена Ивелинова Ганчева 109 ОУ 192,968 21 48,78 46,627 ЕК, Оли 28 36,6 75 56,0 7 37,2 0 0 24,5 14 17
245 - Велислав Димитров Атмаджов 64 ОУ 210,471 23,5 54,88 45,837 ЕК, СМТ 39 52,1 60 39,6 0 0,0 0 0 0 11,5 17
246 - Катрин Николаева Попова 22 СОУ 115,140 10,5 23,17 45,628 ЕК, СМТ 27 35,2 75 56,0 0 0,0 0 0 14,5 10 17
247 - Божидар Спасов Попниколов 119 СОУ 132,024 13 29,27 44,219 ЕК, СМТ 25 32,4 75 56,0 1 9,3 0 0 30,5 0 17
248 - Иван Василев Шишков 22 СОУ 193,078 24,5 57,32 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 17 10,5 17
249 - Дарина Георгиева Георгиева 51 СОУ 105,685 14 31,71 10,563 ЕК, СМТ 17 21,1 0 0,0 0 0,0 0 0 10,5 9 17
250 - Маргарита Евгениева Николова 51 СОУ 195,575 19 43,90 63,868 ЕК, СМТ 49 66,2 80 61,5 0 0,0 0 0 28 13 16,5
251 - Георги Панайотов Мечев ЧСОУ Дрита 177,143 16,5 37,80 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 6 32,6 0 4 27 14 16,5
252 - Мартина Георгиева Михайлова 104 ОУ 144,050 15 34,15 41,611 ЕК, СМТ 33 43,7 60 39,6 0 0,0 0 0 23 11 16,5
253 - Бойко Александров Стоилов 109 ОУ 112,739 11 24,39 39,568 ЕК, СМТ 34 45,1 55 34,1 0 0,0 0 0 0 7,5 16,5
254 - Евелина Даниелова Боянова 138 СОУ 175,593 15 34,15 73,154 ЕК, Оли 40 53,5 100 83,5 12,5 62,8 0 0 15 14 16
255 - Митко Николаев Бузов 18 СОУ 182,845 17 39,02 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 16
256 - Нели Радославова Янчева 138 СОУ 159,058 14,5 32,93 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 10 0 16
257 - Христиана Цветомилова Цолова 61 ОУ 183,963 18 41,46 59,573 ЕК, СМТ 39 52,1 85 67,0 0 0,0 0 0 0 14 16
258 - Ема Георгиева Стоянова 8 СОУ 129,692 11,5 25,61 52,862 ЕК, Оли 33 43,7 80 61,5 8,5 44,2 0 0 25 0 16
259 - Стоян Атанасов Грозев 54 СОУ 153,631 15 34,15 51,192 ЕК, СМТ 31 40,8 80 61,5 0 0,0 0 0 20 10 16
260 - Ивет Дианова Анева 163 ОУ 155,951 15,5 35,37 49,853 ЕК, СМТ 33 43,7 75 56,0 3 18,6 0 0 13 18 16
261 - Николай Невен Маджаров 38 ОУ 157,703 16,5 37,80 44,289 ЕК, СМТ 29 38,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 16
262 - Амелия Людмил Димитрова ЧОУ Св. Кл. Охр. 112,240 12 26,83 31,752 ЕК, СМТ 19 23,9 60 39,6 1 9,3 0 0 13 10,5 16
263 - Десислава Христова Станкова СОУ, Божурище 147,200 19 43,90 15,493 ЕК, СМТ 24 31,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 14 16
264 - Ивайла Чавдарова Илиева 32 СОУ 117,365 15,5 35,37 11,268 ЕК, СМТ 18 22,5 0 0,0 0 0,0 0 0 13 0 16
265 - Божана Александрова Табакова 2 СОУ 186,228 16,5 37,80 72,814 ЕК, СМТ 50 67,6 95 78,0 8 41,9 0 0 15,5 0 15,5
266 - Александър Станимиров Стратиев 39 СОУ 153,012 13 29,27 65,207 ЕК, СМТ 47 63,4 85 67,0 9 46,5 0 0 0 14 15,5
267 - Иво Ивов Петридис 17 СОУ 155,212 13,5 30,49 63,749 ЕК, Оли 38 50,7 85 67,0 12 60,5 0 0 18 12 15,5
268 - Яна Николаева Кескинова 97 СОУ 235,680 24,5 57,32 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 0 0,0 0 0 22 15,5 15,5
269 - Момчил Иванов Милушев 55 СОУ 54,574 0 0,00 54,574 ЕК, СМТ 28 36,6 90 72,5 0 0,0 0 0 0 12,5 15,5
270 - Георги Бойков Боянов 143 ОУ 135,118 13,5 30,49 43,654 ЕК, СМТ 32 42,3 65 45,1 6,5 34,9 0 0 14 12,5 15,5
271 - Кристиан Ивайлов Александров 36 СОУ 140,392 14,5 32,93 41,611 ЕК, СМТ 33 43,7 60 39,6 7 37,2 0 0 18 12 15,5
272 - Блага Иванова Хаджиева 88 СОУ 190,133 21,5 50,00 40,133 ЕК, СМТ 27 35,2 65 45,1 0 0,0 0 0 13 16 15,5
273 - Никола Ивайлов Кръстев 133 СОУ 86,920 7,5 15,85 39,359 ЕК, СМТ 22 28,2 70 50,5 0 0,0 0 0 0 13,5 15,5
274 - Владимир Генчев Денчев НСОУ 155,880 17 39,02 38,807 ЕК, Оли 22 28,2 65 45,1 6 32,6 0 0 19 11 15,5
275 - Кристина Христова Христова 61 ОУ 99,014 10 21,95 33,161 ЕК, СМТ 21 26,8 60 39,6 0 0,0 0 0 21 12 15,5
276 - Васил Василев Райков 54 СОУ 127,811 14 31,71 32,689 СМТ, Оли 22 28,2 0 0,0 7 37,2 0 0 0 14,5 15,5
277 - Петър Любомиров Крилчев 36 СОУ 154,947 19 43,90 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 19 11,5 15,5
278 - Константин Георгиев Черганов 68 СОУ 235,612 24 56,10 67,319 ЕК, СМТ 50 67,6 85 67,0 0 0,0 0 0 22 11,5 15
279 - Мартин Людмилов Савов 118 СОУ 156,243 14 31,71 61,121 ЕК, СМТ 49 66,2 75 56,0 4 23,3 0 0 17 12,5 15
280 - Мира Василева Стоянова 8 СОУ 149,061 14 31,71 53,939 ЕК, СМТ 31 40,8 85 67,0 7 37,2 0 0 18 0 15
281 - Симеон Антонов Делев 18 СОУ 139,840 13 29,27 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 0 0,0 0 0 14,5 15,5 15
282 - Анна Бориславова Пепелянкова 138 СОУ 120,200 10,5 23,17 50,688 СМТ, Оли 36 47,9 60 39,6 10,5 53,5 0 0 0 12 15
283 - Александра Станимирова Станчева 23 СОУ 149,785 15 34,15 47,346 ЕК, СМТ 31 40,8 73 53,8 0 0,0 0 0 21 11,5 15
284 - Арман Тахир Расули 81 СОУ 121,463 12,5 28,05 37,316 ЕК, СМТ 23 29,6 65 45,1 0 0,0 0 0 15 12,5 15
285 - Стоян Огнянов Стоянов 18 СОУ 101,761 10 21,95 35,908 ЕК, СМТ 21 26,8 65 45,1 0 0,0 0 0 9 8,5 15
286 - Виктория Емилиова Морел 22 СОУ 62,955 0 0,00 62,955 ЕК, СМТ 36 47,9 95 78,0 0 0,0 0 0 0 14,5 14,5
287 - Кристиан Николаев Христов 18 СОУ 216,960 22,5 52,44 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 7 37,2 0 0 21 17,5 14,5
288 - Красимира Пламенова Делчева 43 ОУ 117,491 10 21,95 51,638 СМТ, Оли 39 52,1 55 34,1 10 51,2 0 0 0 0 14,5
289 - Саша Иванова Илчева 105 СОУ 41,472 0 0,00 41,472 ЕК, СМТ 25 32,4 70 50,5 0 0,0 0 0 16 10 14,5
290 - Андреа Венцеславов Велков 149 СОУ 106,898 10,5 23,17 37,386 ЕК, СМТ 27 35,2 60 39,6 0 0,0 0 0 19 11,5 14,5
291 - Преслава Иренева Иванова ЧНУ Питагор 26,188 0 0,00 26,188 ЕК, СМТ 15 18,3 55 34,1 0 0,0 0 0 16 9,5 14,5
292 - Цветимир Светлозаров Стойков 81 СОУ 109,421 12,5 28,05 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 14,5
293 - Петър Детелинов Рачев 32 СОУ 171,084 16,5 37,80 57,669 ЕК, СМТ 48 64,8 70 50,5 9 46,5 0 0 0 0 14
294 - Далена Николаева Стаменова 17 СОУ 180,512 18 41,46 56,121 ЕК, СМТ 38 50,7 80 61,5 6 32,6 0 0 21 11 14
295 - Лъчезар Светлинов Филипов 125 СОУ 53,046 0 0,00 53,046 СМТ, Оли 41 54,9 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 14
296 - Симона Димитрова Ризова 55 СОУ 173,106 17,5 40,24 52,375 СМТ, Оли 45 60,6 0 0,0 8,5 44,2 0 0 0 15,5 14
297 - Марина Даниелова Гугушева 6 ОУ 196,332 21,5 50,00 46,332 ЕК, СМТ 28 36,6 75 56,0 0 0,0 0 0 13 7 14
298 - Андрей Роберт Ковачев 20 ОУ 122,457 11,5 25,61 45,628 ЕК, СМТ 27 35,2 75 56,0 0 0,0 0 7 13,5 11 14
299 - Белослава Лазарова Малакова 92 ОУ 151,091 15,5 35,37 44,993 ЕК, СМТ 30 39,4 70 50,5 6 32,6 3,5 0 26 0 14
300 - Калоян Иво Лефтеров 34 ОУ 124,846 12 26,83 44,358 ЕК, СМТ 33 43,7 65 45,1 3 18,6 0 0 0 0 14

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS