Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 05 Март 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от СМТ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
201 - Петър Димитров Ивановски ЧНУ Питагор 267,375 27,5 64,63 73,473 ЕК, Оли 43 57,7 90 72,5 15 74,4 17,5 18 22,5 24,5 0
202 - Александър Мартинов Николов 105 СОУ 256,306 26 60,98 73,379 ЕК, СМТ 43 57,7 105 89,0 11 55,8 0 0 33 20,5 32
203 - Станислава Валентинова Минчева 133 СОУ 271,945 28,5 67,07 70,726 ЕК, Оли 43 57,7 85 67,0 15 74,4 14 27 22,5 22,5 30,5
204 - Рая Яворова Бойчева 38 ОУ 180,388 16 36,59 70,631 ЕК, СМТ 43 57,7 100 83,5 11 55,8 0 0 17,5 15 21,5
205 - Стефан Стоянов Стайков 38 ОУ 263,146 27,5 64,63 69,244 ЕК, Оли 43 57,7 95 78,0 12 60,5 0 0 0 23 33,5
206 - Александър Тодоров Балабанов 96 СОУ 208,731 21 48,78 62,390 ЕК, СМТ 43 57,7 85 67,0 4 23,3 0 0 15,5 0 17,5
207 - Калоян Калинов Кокошаров 119 СОУ 157,512 14 31,71 62,390 ЕК, СМТ 43 57,7 85 67,0 5 27,9 0 0 0 14 0
208 - Владимир Георгиев Павлов 120 ОУ 251,675 27 63,41 61,431 СМТ, Оли 43 57,7 75 56,0 13 65,1 0 0 26 25,5 28
209 - Никола Николев Динов 4 ОУ 222,407 23 53,66 61,431 СМТ, Оли 43 57,7 70 50,5 13 65,1 0 0 0 0 29
210 - Кристиан Николаев Христов 18 СОУ 216,960 22,5 52,44 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 7 37,2 0 0 21 17,5 14,5
211 - Марио Евгениев Николов 133 СОУ 205,984 21 48,78 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 9 46,5 0 0 14 0 19,5
212 - Велина Симеонова Тонева 55 СОУ 140,130 12 26,83 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 7 37,2 0 20 0 0 0
213 - Теодор Руменов Димитров 17 СОУ 221,529 23,5 54,88 56,895 ЕК, СМТ 43 57,7 75 56,0 11 55,8 0 0 20,5 12,5 22
214 - Калоян Светославов Георгиев 11 ОУ 210,554 22 51,22 56,895 ЕК, СМТ 43 57,7 75 56,0 9 46,5 0 0 0 0 21
215 - Борис Стефанов Владимиров 109 ОУ 162,878 15,5 35,37 56,780 СМТ, Оли 43 57,7 70 50,5 11 55,8 0 0 14 0 20
216 - Иван Александров Петров 96 СОУ 141,953 13 29,27 54,148 ЕК, СМТ 43 57,7 70 50,5 0 0,0 0 0 10 5,5 0
217 - Димитър Асенов Хаджитодоров ЧСОУ Българско школо 51,401 0 0,00 51,401 ЕК, СМТ 43 57,7 65 45,1 0 0,0 0 0 19 0 0
218 - Владислав Бисеров Иванов 88 СОУ 48,653 0 0,00 48,653 ЕК, СМТ 43 57,7 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
219 - Никол Панайотова Савова 137 СОУ 142,288 16,5 37,80 28,873 ЕК, СМТ 43 57,7 0 0,0 0 0,0 0 0 23 15 19
220 - Иван Йовчев 128 СОУ 28,873 0 0,00 28,873 ЕК, СМТ 43 57,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
221 - Теодора Иванова Ачева НУКК 28,873 0 0,00 28,873 ЕК, СМТ 43 57,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
222 - Андрей Георгиев Пиринков 12 СОУ 28,873 0 0,00 28,873 ЕК, СМТ 43 57,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
223 - Белослава Людмилова Кръстева 6 ОУ 268,871 26 60,98 85,944 ЕК, Оли 42 56,3 100 83,5 18 88,4 0 0 30 21,5 33
224 - Тереза Христова Ламбова 125 СОУ 266,124 26 60,98 83,197 ЕК, Оли 42 56,3 95 78,0 18 88,4 0 0 30,5 25 28,5
225 - Люба Деянова Апостолова 20 ОУ 247,260 24 56,10 78,968 ЕК, Оли 42 56,3 100 83,5 15 74,4 0 0 33 0 26,5
226 - Александър Росенов Коларов 134 СОУ 184,253 17 39,02 67,180 ЕК, СМТ 42 56,3 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
227 - Яна Иванова Иванова 138 СОУ 141,262 11,5 25,61 64,433 ЕК, СМТ 42 56,3 90 72,5 10 51,2 0 0 0 0 0
228 - Ида Иванова Груева ЧНУ Питагор 64,433 0 0,00 64,433 ЕК, СМТ 42 56,3 90 72,5 0 0,0 0 11 0 0 0
229 - Максим Ивайлов Марков 134 СОУ 255,588 27,5 64,63 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 5 27,9 0 0 23 15,5 20
230 - Дара Божидарова Стайкова 36 СОУ 251,929 27 63,41 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 10,5 53,5 0 11 27,5 20 25
231 - Александър Владимиров Цанев 12 СОУ 189,734 18,5 42,68 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 11 55,8 0 0 14 15,5 17
232 - Виктор Милен Велчев ЧНУ Питагор 220,540 23 53,66 59,564 СМТ, Оли 42 56,3 70 50,5 12,5 62,8 0 0 17 14 0
233 - Лора Калоянова Касабова 43 ОУ 193,767 19,5 45,12 58,402 СМТ, Оли 42 56,3 75 56,0 12 60,5 0 0 24 21,5 23
234 - Калина Константинова Бухлева 55 СОУ 184,240 18,5 42,68 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 0 0,0 0 0 16,5 14,5 21
235 - Христо Петров Бакрачев 34 ОУ 180,581 18 41,46 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 7 37,2 0 0 12 0 0
236 - Калоян Стоянов Недков 107 ОУ 56,191 0 0,00 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 8 41,9 0 0 21 14 0
237 - Ивайло Пламенов Петров 90 СОУ 56,191 0 0,00 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
238 - Павел Калинов Стоев 28 СОУ 185,458 19 43,90 53,750 СМТ, Оли 42 56,3 65 45,1 10 51,2 0 0 22 15 24,5
239 - Калина Валентинова Христозова 74 СОУ 148,872 14 31,71 53,750 СМТ, Оли 42 56,3 0 0,0 10 51,2 0 0 19 9,5 0
240 - Ния Цветелинова Иванова 145 ОУ 148,566 14 31,71 53,444 ЕК, СМТ 42 56,3 70 50,5 3 18,6 0 0 12,5 8,5 12,5
241 - Жаклин Генадиева Георгиева 25 ОУ 53,444 0 0,00 53,444 ЕК, СМТ 42 56,3 70 50,5 5 27,9 0 0 17 18,5 25
242 - Манол Владимиров Димитров 41 ОУ 212,583 23,5 54,88 47,949 ЕК, СМТ 42 56,3 60 39,6 6 32,6 0 0 16 12 19
243 - Мария Божидарова Мачева 120 ОУ 168,681 17,5 40,24 47,949 ЕК, СМТ 42 56,3 60 39,6 4 23,3 0 0 22,5 13 18
244 - Александър Тодоров Божков 120 ОУ 45,202 0 0,00 45,202 ЕК, СМТ 42 56,3 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
245 - Ева Дмитриева Съртмаджиева 104 ОУ 28,169 0 0,00 28,169 ЕК, СМТ 42 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
246 - Радослав Димитров Димитров ОУ Пловдив 28,169 0 0,00 28,169 ЕК, СМТ 42 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
247 - Мина Пламенова Торманова 41 ОУ 28,169 0 0,00 28,169 ЕК, СМТ 42 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
248 - Кристиан Николаев Димитров 138 СОУ 28,169 0 0,00 28,169 ЕК, СМТ 42 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
249 - Тодора Славова Савова 107 ОУ 28,169 0 0,00 28,169 ЕК, СМТ 42 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
250 - Мартин Петров Цветков 20 ОУ 223,793 22,5 52,44 66,476 ЕК, СМТ 41 54,9 95 78,0 0 0,0 0 23 18 17 26,5
251 - Цветелена Генчева Добрева 107 ОУ 66,476 0 0,00 66,476 ЕК, СМТ 41 54,9 95 78,0 1 9,3 0 0 0 0 0
252 - Велина Красимирова Андонова 25 ОУ 199,537 19,5 45,12 64,171 ЕК, Оли 41 54,9 90 72,5 11 55,8 0 0 27 24,5 29
253 - Яна Николаева Кескинова 97 СОУ 235,680 24,5 57,32 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 0 0,0 0 0 22 15,5 15,5
254 - Георги Панайотов Мечев ЧСОУ Дрита 177,143 16,5 37,80 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 6 32,6 0 4 27 14 16,5
255 - Антон Илиянов Братинов 127 СОУ 63,729 0 0,00 63,729 ЕК, СМТ 41 54,9 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
256 - Александър Димитров Драганов 93 СОУ 159,762 14,5 32,93 60,981 ЕК, СМТ 41 54,9 85 67,0 8 41,9 0 0 0 17,5 21
257 - Яна Огнянова Топалова 107 ОУ 58,234 0 0,00 58,234 ЕК, СМТ 41 54,9 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 0
258 - Таня Стефанова Влаева 55 СОУ 57,697 0 0,00 57,697 СМТ, Оли 41 54,9 60 39,6 12 60,5 0 0 0 0 0
259 - Теодор Владимиров Кандов НУ Христо Ботев 190,853 19,5 45,12 55,487 ЕК, СМТ 41 54,9 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 13
260 - Полина Димитрова Димитрова 17 СОУ 235,973 26 60,98 53,046 СМТ, Оли 41 54,9 70 50,5 10 51,2 0 0 17 17 31
261 - Лъчезар Светлинов Филипов 125 СОУ 53,046 0 0,00 53,046 СМТ, Оли 41 54,9 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 14
262 - Станислав Красимиров Стефанов 55 СОУ 206,398 22 51,22 52,740 ЕК, СМТ 41 54,9 70 50,5 8 41,9 0 0 0 13,5 18,5
263 - Бояна Атанасова Атанасова 42 ОУ 52,740 0 0,00 52,740 ЕК, СМТ 41 54,9 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
264 - Йово Георгиев Йовчев 39 СОУ 185,358 19,5 45,12 49,992 ЕК, СМТ 41 54,9 65 45,1 8 41,9 0 0 17,5 0 17,5
265 - Стефан Стефанов Ненов 32 СОУ 148,773 14,5 32,93 49,992 ЕК, СМТ 41 54,9 65 45,1 0 0,0 0 0 19 10 13
266 - Борис Борисов Павлов 45 ОУ 49,992 0 0,00 49,992 ЕК, СМТ 41 54,9 65 45,1 0 0,0 0 0 15 4,5 0
267 - Александър Кирилов Апостолов 121 СОУ 43,744 0 0,00 43,744 СМТ, Оли 41 54,9 50 28,6 6 32,6 0 0 0 0 0
268 - Мартин Димитров Петрин 10 СОУ 27,465 0 0,00 27,465 ЕК, СМТ 41 54,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
269 - Евелина Даниелова Боянова 138 СОУ 175,593 15 34,15 73,154 ЕК, Оли 40 53,5 100 83,5 12,5 62,8 0 0 15 14 16
270 - Митко Николаев Бузов 18 СОУ 182,845 17 39,02 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 16
271 - Мартин Йорданов Канлиев 41 ОУ 65,772 0 0,00 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 6 0 0 0
272 - Яна Александрова Атанасова ЧОУ Св Кл Охр 65,772 0 0,00 65,772 ЕК, СМТ 40 53,5 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
273 - Мария Светлозарова Григорова ЧОУ Св. София 63,024 0 0,00 63,024 ЕК, СМТ 40 53,5 90 72,5 10,5 53,5 0 0 0 0 0
274 - Симона Николова Диловска 125 СОУ 228,570 24 56,10 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 10 51,2 0 0 32 20 22
275 - Александър Валентинов Златков 97 СОУ 199,301 20 46,34 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 20 20 26,5
276 - Теодор Тодоров Лозов 55 СОУ 188,326 18,5 42,68 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 10 51,2 0 0 0 14,5 0
277 - Нели Радославова Янчева 138 СОУ 159,058 14,5 32,93 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 10 0 16
278 - Яна Златиславова Ивкова 20 ОУ 60,277 0 0,00 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
279 - Божидар Кирилов Бонев ЧНУ Питагор 170,944 16,5 37,80 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 4 23,3 4 12 0 0 0
280 - Йосиф Хамуд Хамед 54 СОУ 130,701 11 24,39 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 0 0,0 0 0 16 0 0
281 - Димитър Радославов Лозанов 33 ОУ 130,701 11 24,39 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 6 32,6 0 9 22 17,5 18
282 - Яна Росенова Михайлова 138 СОУ 182,831 18,5 42,68 54,783 ЕК, СМТ 40 53,5 75 56,0 0 0,0 0 0 0 14 22
283 - Виктория Цветелинова Велчева 137 СОУ 164,539 16 36,59 54,783 ЕК, СМТ 40 53,5 75 56,0 2 14,0 0 0 18 18 17
284 - Любо Даниел Дилов 96 СОУ 191,060 20 46,34 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 7 37,2 0 0 19 21,5 19,5
285 - Радосвет Лъчезаров Сечков 95 СОУ 172,767 17,5 40,24 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 9 46,5 0 16 0 0 0
286 - Симеон Антонов Делев 18 СОУ 139,840 13 29,27 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 0 0,0 0 0 14,5 15,5 15
287 - Виктор Лозков Проданов 26 СОУ 52,035 0 0,00 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
288 - Божидара Гълъбова 145 ОУ 49,288 0 0,00 49,288 ЕК, СМТ 40 53,5 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
289 - Георги Александров Димитров 10 СОУ 26,761 0 0,00 26,761 ЕК, СМТ 40 53,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
290 - Петя Христова Николова 143 ОУ 26,761 0 0,00 26,761 ЕК, СМТ 40 53,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
291 - Владимир Митев Тенев 83 ОУ 26,761 0 0,00 26,761 ЕК, СМТ 40 53,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
292 - Патрик Йосиф Ангелов 36 СОУ 26,761 0 0,00 26,761 ЕК, СМТ 40 53,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
293 - Борислав Данаилов Желев 56 СОУ 212,919 20 46,34 73,895 ЕК, Оли 39 52,1 95 78,0 14 69,8 16,5 0 23 15 23
294 - Александър Александров Вичев 1 СОУ 217,067 21 48,78 70,726 ЕК, Оли 39 52,1 85 67,0 15 74,4 0 0 15 14 23
295 - Никол Лъчезарова Николова 145 ОУ 249,845 26 60,98 66,918 ЕК, Оли 39 52,1 95 78,0 11 55,8 0 0 36 25,5 0
296 - Виктория Валентинова Цанкова 145 ОУ 277,262 30 70,73 65,067 ЕК, СМТ 39 52,1 95 78,0 10 51,2 13 29 35 24,5 36
297 - Катрин Александрова Атанасова 36 СОУ 235,700 24,5 57,32 63,749 ЕК, Оли 39 52,1 85 67,0 12 60,5 0 11 31 19,5 23
298 - Калоян Добромиров Икономов 49 ОУ 183,052 17,5 40,24 62,320 ЕК, СМТ 39 52,1 90 72,5 7 37,2 0 0 21 8,5 0
299 - Христиана Цветомилова Цолова 61 ОУ 183,963 18 41,46 59,573 ЕК, СМТ 39 52,1 85 67,0 0 0,0 0 0 0 14 16
300 - Димитър Веселинов Господинов 119 СОУ 59,573 0 0,00 59,573 ЕК, СМТ 39 52,1 85 67,0 0 0,0 0 0 22,5 0 0

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS