Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 24 Октомври 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК
1 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 95,99 67,00 21 84,6 24 100,0 22 100,0 21 100,0 21 100,0 168 100,0 54 90,16 135 93,2
2 - Иво Владиславов Петров София СМГ 84,97 44,50 25 100,0 17 72,0 12,5 58,7 15 72,7 21 100,0 162 96,4 54 90,16 130 89,7
3 - Кристиян Пламенов Спиров София СМГ 28,69 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 159 94,7 48 80,33 0 0,0
4 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 70,22 41,00 0 0,0 0 0,0 20 91,3 21 100,0 21 100,0 152 90,5 54 90,16 130 89,7
5 - Борислав Евгениев Любенов София СМГ 46,64 17,00 7 30,8 0 0,0 9 43,5 8 40,9 16 77,3 152 90,5 54 90,16 0 0,0
6 - Мартин Русланов Германов Стара Загора ПМГ Гео Милев 68,01 30,00 15 61,5 14 60,0 16 73,9 0 0,0 18 86,4 149 88,8 48 80,33 135 93,2
7 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 56,01 35,00 5 23,1 18 76,0 10 47,8 7 36,4 16 77,3 147 87,6 60 100,00 0 0,0
8 - Кристиян Светлозаров Стоянов София СМГ 45,23 10,00 0 0,0 0 0,0 10 47,8 0 0,0 13 63,6 147 87,6 54 90,16 105 72,6
9 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОУ Д. Хаджидеков 40,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 143 85,2 54 90,16 140 96,6
10 - Денис Рангелов Цветков София СМГ 10,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 143 85,2 0 0,00 0 0,0
11 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 35,15 10,00 0 0,0 0 0,0 10 47,8 0 0,0 15 72,7 142 84,6 0 0,00 110 76,0
12 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 45,33 4,00 7 30,8 0 0,0 4 21,7 0 0,0 11 54,5 141 84,0 51 85,25 125 86,3
13 - Ивайло Ивайлов Стоянов София ЧСОУ ЕСПА 21,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 139 82,8 54 90,16 0 0,0
14 - Иван Николаев Николов София СМГ 38,71 7,00 9 38,5 0 0,0 7 34,8 0 0,0 12 59,1 138 82,2 57 95,08 0 0,0
15 - Петър Емилов Лангов София СМГ 66,25 40,00 10 42,3 19 80,0 21 95,7 0 0,0 15 72,7 136 81,1 45 75,41 120 82,9
16 - Александър Ивайлов Милчев София 107 ОУ 38,37 23,00 9 38,5 16 68,0 7 34,8 0 0,0 0 0,0 135 80,5 51 85,25 0 0,0
17 - Александър Георгиев Радославов София СМГ 32,70 8,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 0 0,0 12 59,1 135 80,5 0 0,00 120 82,9
18 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 31,37 4,00 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 15 72,7 135 80,5 0 0,00 110 76,0
19 - Мардирос Хашк Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,51 6,00 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 7 36,4 134 79,9 42 70,49 120 82,9
20 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 57,98 21,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 13 63,6 21 100,0 133 79,3 51 85,25 140 96,6
21 - Матей Костадинов Петков София 107 ОУ 51,75 22,00 1 7,7 12 52,0 10 47,8 0 0,0 12 59,1 133 79,3 51 85,25 120 82,9
22 - Ханг Хоанг Та София СМГ 47,09 19,00 10 42,3 11 48,0 0 0,0 8 40,9 16 77,3 131 78,1 54 90,16 0 0,0
23 - Виктор Данаилов Панайотов София СМГ 39,44 19,00 0 0,0 8 36,0 11 52,2 0 0,0 12 59,1 131 78,1 54 90,16 0 0,0
24 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 59,26 27,00 5 23,1 13 56,0 14 65,2 0 0,0 16 77,3 130 77,5 51 85,25 130 89,7
25 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 44,73 29,00 0 0,0 19 80,0 10 47,8 0 0,0 15 72,7 129 76,9 48 80,33 0 0,0
26 - Георги Стефанов Савов Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,44 8,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 0 0,0 0 0,0 129 76,9 45 75,41 110 76,0
27 - Димитър Любомиров Спасов  Пазарджик МГ К. Величков 31,07 1,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 16 77,3 129 76,9 51 85,25 0 0,0
28 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 49,64 8,00 0 0,0 0 0,0 7 34,8 1 9,1 17 81,8 128 76,3 57 95,08 145 100,0
29 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Н. Катранов 27,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 128 76,3 51 85,25 0 0,0
30 - Мартина Божидарова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,30 13,00 0 0,0 0 0,0 6 30,4 7 36,4 17 81,8 127 75,7 48 80,33 130 89,7
31 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 46,44 9,00 0 0,0 0 0,0 7 34,8 2 13,6 16 77,3 127 75,7 48 80,33 130 89,7
32 - Спасиян Иванов Тодоров София СМГ 44,01 23,00 1 7,7 0 0,0 12 56,5 11 54,5 16 77,3 127 75,7 48 80,33 0 0,0
33 - София Лъчезарова Матеева София ЧОУ Св. София 26,37 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 127 75,7 51 85,25 0 0,0
34 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,01 19,00 2 11,5 0 0,0 19 87,0 0 0,0 11 54,5 126 75,1 54 90,16 130 89,7
35 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 36,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 126 75,1 48 80,33 125 86,3
36 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 45,71 11,00 0 0,0 0 0,0 11 52,2 0 0,0 16 77,3 125 74,6 45 75,41 125 86,3
37 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 42,99 8,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 0 0,0 13 63,6 125 74,6 48 80,33 125 86,3
38 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 42,40 9,00 0 0,0 0 0,0 9 43,5 0 0,0 11 54,5 125 74,6 48 80,33 125 86,3
39 - Севда Хараламбиева Мочева София 107 ОУ 40,98 8,00 3 15,4 4 20,0 4 21,7 0 0,0 11 54,5 125 74,6 39 65,57 110 76,0
40 - Иван Нейков Пелтеков София 125 СОУ 31,34 4,00 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 125 74,6 51 85,25 100 69,2
41 - Десислава Илиянова Илиева София СМГ 19,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 74,6 0 0,00 115 79,5
42 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 34,93 15,00 3 15,4 0 0,0 15 69,6 0 0,0 10 50,0 124 74,0 42 70,49 0 0,0
43 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 45,68 10,00 0 0,0 0 0,0 10 47,8 0 0,0 15 72,7 123 73,4 51 85,25 125 86,3
44 - Атанас Василев Атанасов Пловдив СОУ П. Евтимий 28,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 73,4 45 75,41 115 79,5
45 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,59 8,00 0 0,0 0 0,0 5 26,1 3 18,2 16 77,3 122 72,8 51 85,25 135 93,2
46 - Добрина Христова Енева София СМГ 15,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 122 72,8 0 0,00 0 0,0
47 - Петър-Делян Даниелов Шентов София СМГ 25,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 121 72,2 0 0,00 115 79,5
48 - Алек Стилиян Вукадинов София 107 ОУ 18,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 121 72,2 45 75,41 0 0,0
49 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 51,19 17,00 0 0,0 0 0,0 10 47,8 7 36,4 20 95,5 120 71,6 45 75,41 120 82,9
50 - Радослав Емилов Иванов Павликени СОУ Бачо Киро 37,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 120 71,6 51 85,25 110 76,0
51 - Радостин Пламенов Петков София СМГ 34,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 120 71,6 45 75,41 115 79,5
52 - Симеон Владимиров Йорданов София СМГ 33,22 11,00 0 0,0 0 0,0 11 52,2 0 0,0 12 59,1 120 71,6 0 0,00 120 82,9
53 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 40,61 17,00 9 38,5 5 24,0 12 56,5 0 0,0 11 54,5 119 71,0 48 80,33 0 0,0
54 - Деница Венцеславова Цалова София СМГ 27,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 119 71,0 0 0,00 115 79,5
55 - Калоян Николаев Кирилов София СМГ 15,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 119 71,0 0 0,00 0 0,0
56 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 46,86 23,00 0 0,0 10 44,0 13 60,9 0 0,0 7 36,4 118 70,4 48 80,33 120 82,9
57 - Александър Йорданов Банков София СМГ 29,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 118 70,4 57 95,08 0 0,0
58 - Божидар Панайотов Андонов Сливен ОУ Панайот Хитов 28,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 70,4 51 85,25 110 76,0
59 - Тодор Георгиев Тодоров Пловдив СОУ П. Евтимий 23,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 70,4 33 55,74 95 65,8
60 - Александър Живодаров Василев София СМГ 38,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 116 69,2 51 85,25 130 89,7
61 - Владимир Димитров Лалев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 36,31 2,00 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 11 54,5 114 68,0 45 75,41 115 79,5
62 - Николай Николов Пановски Бяла Слатина П Климент Охридски 18,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 68,0 48 80,33 0 0,0
63 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,26 44,00 13 53,8 13 56,0 22 100,0 9 45,5 16 77,3 113 67,5 48 80,33 130 89,7
64 - Христо Ангелов Ангелов Пловдив СОУ П. Евтимий 14,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 67,5 27 45,90 0 0,0
65 - Илиян Венциславов Иванов София СМГ 49,95 20,00 0 0,0 12 52,0 8 39,1 0 0,0 13 63,6 112 66,9 57 95,08 120 82,9
66 - Деница Петрова Павлова София СМГ 48,94 29,00 10 42,3 19 80,0 10 47,8 0 0,0 11 54,5 112 66,9 60 100,00 0 0,0
67 - Никола Златомиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 36,11 14,00 0 0,0 0 0,0 14 65,2 0 0,0 13 63,6 112 66,9 0 0,00 135 93,2
68 - Гергана Тихомирова Тодорова Пловдив ОМГ Кирил Попов 26,67 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 112 66,9 0 0,00 120 82,9
69 - Калоян Ивайлов Попдончев София СМГ 12,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 112 66,9 0 0,00 0 0,0
70 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,18 8,00 4 19,2 0 0,0 8 39,1 0 0,0 14 68,2 111 66,3 45 75,41 100 69,2
71 - Нети Добринова Крълева Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,58 3,00 0 0,0 0 0,0 3 17,4 0 0,0 14 68,2 111 66,3 42 70,49 90 62,3
72 - Гергана Драгомирова Пейкова София 73 СОУ 25,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 77,3 111 66,3 36 60,66 0 0,0
73 - Даниел Милчев Бумбалов Ямбол СОУ К. Охридски 22,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 111 66,3 33 55,74 0 0,0
74 - Николай Иваклов Войников София СМГ 16,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 66,3 0 0,00 100 69,2
75 - Георги Любомиров Ненов Пловдив СОУ П. Евтимий 8,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 66,3 0 0,00 0 0,0
76 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 45,94 7,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 19 90,9 110 65,7 57 95,08 115 79,5
77 - Недко Митков Иванов Ямбол СОУ К. Охридски 8,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 65,1 0 0,00 0 0,0
78 - Георги Миленов Марков София СМГ 8,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 65,1 0 0,00 0 0,0
79 - Иван Антонов Андонов София СМГ 32,67 9,00 0 0,0 0 0,0 9 43,5 0 0,0 13 63,6 108 64,5 0 0,00 130 89,7
80 - Боряна Пламенова Каракашева Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,49 10,00 2 11,5 0 0,0 10 47,8 0 0,0 0 0,0 107 63,9 36 60,66 110 76,0
81 - Валентина Веселинова Георгиева София 125 СОУ 14,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 107 63,9 0 0,00 0 0,0
82 - Любомир Янков Костадинов София ПЧМГ 11,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 107 63,9 0 0,00 0 0,0
83 - Дария Здравкова Павлова Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 63,9 0 0,00 0 0,0
84 - Дочко Антонов Маджаров Варна МГ Петър Берон 28,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 106 63,3 0 0,00 130 89,7
85 - Лазарина Живкова Попова София СМГ 23,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 63,3 42 70,49 80 55,5
86 - Виктор Росенов Тодоров София ПЧМГ 22,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 106 63,3 36 60,66 0 0,0
87 - Михаил Любомиров Христов Шумен ПМГ Нанчо Попович 19,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 63,3 9 16,39 105 72,6
88 - Михаил Михов Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 63,3 0 0,00 0 0,0
89 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,27 23,00 0 0,0 0 0,0 19 87,0 4 22,7 16 77,3 105 62,7 54 90,16 125 86,3
90 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 44,30 12,00 0 0,0 0 0,0 12 56,5 0 0,0 13 63,6 105 62,7 51 85,25 125 86,3
91 - Костадин Цветомиров Пенчев София СМГ 23,55 9,00 0 0,0 0 0,0 7 34,8 2 13,6 16 77,3 105 62,7 0 0,00 0 0,0
92 - Ангел Валентинов Йорданов София ПЧМГ 20,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 105 62,7 0 0,00 95 65,8
93 - Пресиян Цветославов Цветков София СМГ 28,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 62,1 48 80,33 125 86,3
94 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 28,57 2,00 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 0 0,0 104 62,1 42 70,49 120 82,9
95 - Борис Антоанов Камбуров София ПЧМГ 15,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 104 62,1 18 31,15 0 0,0
96 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 49,95 21,00 0 0,0 0 0,0 21 95,7 0 0,0 12 59,1 103 61,5 54 90,16 135 93,2
97 - Катерина Маринова Кунева София СМГ 36,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 103 61,5 48 80,33 120 82,9
98 - Николай Димитров Митев София ЧОУ Св. София 24,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 103 61,5 39 65,57 0 0,0
99 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 18,61 4,00 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 103 61,5 39 65,57 0 0,0
100 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 18,13 2,00 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 0 0,0 103 61,5 42 70,49 0 0,0
Страница 1 от 9 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS