Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 29 Ноември 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК
101 - Васил Бояджиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 36,1 0 0,00 0 0,0
102 - Веселина Гавраилова Бачева Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,44 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 59 35,5 0 0,00 0 0,0
103 - Румяна Атанасова Евстатиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 33,7 0 0,00 0 0,0
104 - Мария Николаева Мерджанова Бургас ПМГ Н. Обрешков 3,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 31,15 0 0,0
105 - Мария-Василена Петрова Казакова Бургас ПМГ Н. Обрешков 2,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 23,7 0 0,00 0 0,0
106 - Васил Николаев Бояджиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
107 - Лора Първанова Тренева Бургас СОУ К. Охридски 2,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 20,7 0 0,00 0 0,0
108 - Николай Николов Пановски Бяла Слатина П Климент Охридски 18,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 68,0 48 80,33 0 0,0
109 - Теодора Людмилова Йолова Бяла Слатина П Климент Охридски 6,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 20,7 18 31,15 0 0,0
110 - Невена Емилова Христова В. Търново ОУ Св. П. Евтимий 27,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 48 80,33 120 82,9
111 - Ивет Тихомирова Тодорова В. Търново СОУ Вела Благоева 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
112 - Павел Мирославов Йорданов В.Преслав ОУ 11,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 130 89,7
113 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 70,22 41,00 0 0,0 0 0,0 20 91,3 21 100,0 21 100,0 152 90,5 54 90,16 130 89,7
114 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 57,98 21,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 13 63,6 21 100,0 133 79,3 51 85,25 140 96,6
115 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 51,19 17,00 0 0,0 0 0,0 10 47,8 7 36,4 20 95,5 120 71,6 45 75,41 120 82,9
116 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 45,68 10,00 0 0,0 0 0,0 10 47,8 0 0,0 15 72,7 123 73,4 51 85,25 125 86,3
117 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 42,40 9,00 0 0,0 0 0,0 9 43,5 0 0,0 11 54,5 125 74,6 48 80,33 125 86,3
118 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 38,03 12,00 0 0,0 0 0,0 12 56,5 0 0,0 15 72,7 0 0,0 51 85,25 130 89,7
119 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 36,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 126 75,1 48 80,33 125 86,3
120 - Камелия Каменова Иванова Варна МГ Петър Берон 32,78 9,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 1 9,1 16 77,3 86 51,5 51 85,25 0 0,0
121 - Любомир Георгиев Стойков Варна МГ Петър Берон 32,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 79 47,3 48 80,33 115 79,5
122 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 30,45 14,00 0 0,0 0 0,0 14 65,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 135 93,2
123 - Драгомир Димитров Николов Варна VІІ СОУ Н. Геров 28,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 66 39,6 45 75,41 100 69,2
124 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 28,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 0 0,0 39 65,57 130 89,7
125 - Дочко Антонов Маджаров Варна МГ Петър Берон 28,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 106 63,3 0 0,00 130 89,7
126 - Ирина Антонова Антонова Варна МГ Петър Берон 27,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 0 0,0 39 65,57 120 82,9
127 - Никола Николов Стоянов Варна МГ Петър Берон 27,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 0 0,0 45 75,41 105 72,6
128 - Ралица Николаева Коюва Варна МГ Петър Берон 27,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 0 0,0 51 85,25 105 72,6
129 - Станислав Веселинов Василев Варна МГ Петър Берон 26,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 51 85,25 110 76,0
130 - Петър Георгиев Димитров Варна МГ Петър Берон 24,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 33 55,74 130 89,7
131 - Венислав Миленов Трендафилов Варна МГ Петър Берон 23,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 88 52,7 51 85,25 0 0,0
132 - Христо Георгиев Христов Варна МГ Петър Берон 21,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 120 82,9
133 - Дейвид Георгиев Петров Варна МГ Петър Берон 20,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 130 89,7
134 - Иван Димитров Яръмов Варна МГ Петър Берон 18,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 51 85,25 0 0,0
135 - Даниел Георгиев Петров Варна МГ Петър Берон 17,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 60,66 120 82,9
136 - Георги Бисеров Добрев Варна МГ Петър Берон 17,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 70,49 100 69,2
137 - Георги Живков Ганчев Варна МГ Петър Берон 17,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 0 0,0 48 80,33 0 0,0
138 - Мартина Галинова Цанева Варна МГ Петър Берон 15,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 92 55,0 0 0,00 0 0,0
139 - Стоян Деянов Генчев Варна МГ Петър Берон 15,20 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 51 85,25 0 0,0
140 - Борислав Димитров Димитров Варна МГ Петър Берон 15,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 81 48,5 0 0,00 0 0,0
141 - Георги Бранимиров Георгиев Варна ОУ Кирил и Методий 14,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 58,0 33 55,74 0 0,0
142 - Тихомир Деянов Ковачев Варна МГ Петър Берон 13,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 95 65,8
143 - Мария Огнянова Джогова Варна МГ Петър Берон 12,50 2,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,6 18 86,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
144 - Христо Данчев Петров Варна МГ Петър Берон 11,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 24 40,98 0 0,0
145 - Петър Тодоров Петров Варна МГ Петър Берон 11,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
146 - Калоян Росенов Дичев Варна MГ Петър Берон 10,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 120 82,9
147 - Иван Найденов Николов Варна МГ Петър Берон 9,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
148 - Виктория Ралева Гарчева Варна МГ Петър Берон 9,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
149 - Катерина Стаматова Бахтиалиева Варна VІІІ СОУПЧЕ 6,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 62 37,3 0 0,00 0 0,0
150 - Асен Асенов Антонов Варна I ОУ 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
151 - Боян Свиленов Добрев Варна I ОУ 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
152 - Светослав Станимиров Илиев Варна VІІ СОУ Н. Геров 6,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 49,7 0 0,00 0 0,0
153 - Петя Димчева Димитрова Варна VІІ СОУ Н. Геров 5,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 47,3 0 0,00 0 0,0
154 - Виктор Георгиев Добрев Варна VІІ СОУ Н. Геров 5,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 46,2 0 0,00 0 0,0
155 - Йордан Христов Крачунов Варна VІІІ СОУПЧЕ 5,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 46,2 0 0,00 0 0,0
156 - Александър Димитров Димитров Варна VІІ СОУ Н. Геров 5,62 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 45,0 0 0,00 0 0,0
157 - Микаела Дамянова Илиева Варна СОУ Гео Милев 5,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 43,8 0 0,00 0 0,0
158 - Радомир Живков Георгиев Варна ОУ П. Р. Славейков 5,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 40,8 0 0,00 0 0,0
159 - Кристиан Миленов Петров Варна МГ Петър Берон 4,73 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 37,9 0 0,00 0 0,0
160 - Васил Бориславов Беков Варна ОУ П. Р. Славейков 3,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 30,2 0 0,00 0 0,0
161 - Иван Георгиев Колев Варна VІІ СОУ Н. Геров 3,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 27,2 0 0,00 0 0,0
162 - Ана Кирилова Калчева Варна ОУ Стефан Караджа 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
163 - Анна-Мария Светлозарова Димитрова Варна ОУ З. Стоянов 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
164 - Атанас Димитров Митев Варна ОУ Цар Симеон І 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
165 - Даниел Емилов Тодоров Варна VІІІ СОУПЧЕ 3,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 25,4 0 0,00 0 0,0
166 - Велимира Симеонова Симеонова Варна ОУ Цар Симеон І 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
167 - Павлина Руменова Георгиева Варна ОУ Цар Симеон І 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
168 - Мина Цветанова Шишкова Варна ОУ Цар Симеон І 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
169 - Христина Христова Колева Варна ОУ З. Стоянов 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
170 - Самуил Радославов Стоянов Варна СОУ К. Охридски 2,37 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 18,9 0 0,00 0 0,0
171 - Йоана Руменова Лалковска Враца ПМГ Иван Ценов 24,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 52,7 36 60,66 125 86,3
172 - Цветелина Цветанова Георгиева Враца ПМГ Иван Ценов 23,94 3,00 0 0,0 0 0,0 3 17,4 0 0,0 11 54,5 82 49,1 42 70,49 0 0,0
173 - Иво Ивов Николов Враца ПМГ Иван Ценов 17,87 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 71 42,6 18 31,15 100 69,2
174 - Михаил Радославов Коцев Враца ПМГ Иван Ценов 16,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 105 72,6
175 - Божидар Росенов Станчев Враца ПМГ Иван Ценов 12,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 125 86,3
176 - Ивалена Георгиева Атанасова Враца ПМГ Иван Ценов 7,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 37,3 15 26,23 0 0,0
177 - Данаил Илианов Дамянов Враца СОУ Христо Ботев 7,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 40,2 9 16,39 0 0,0
178 - Валентина Тодорова Димова Враца ПМГ Иван Ценов 6,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 55,0 0 0,00 0 0,0
179 - Никол Момчилова Николаева Враца СОУ Христо Ботев 6,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 33,7 9 16,39 0 0,0
180 - Цветомир Веселинов Каменов Враца ПМГ Иван Ценов 5,62 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 45,0 0 0,00 0 0,0
181 - Мартин Венциславов Враца ОУ Васил Левски 5,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 44,4 0 0,00 0 0,0
182 - Джордж Георгиев Петров Враца ОУ Кирил и Методий 5,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70 42,0 0 0,00 0 0,0
183 - Моника Петрова Милчева Враца СОУ Христо Ботев 5,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 40,2 0 0,00 0 0,0
184 - Искра Спасова Петрова Враца ПМГ Иван Ценов 5,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 40,2 0 0,00 0 0,0
185 - Симона Николаева Николова 7 Враца ОУ Кирил и Методий 4,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 66 39,6 0 0,00 0 0,0
186 - Никола Красимир Николов Враца СОУ Христо Ботев 4,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 39,1 0 0,00 0 0,0
187 - Тодор Цветанов Тодоров Враца СОУ Н. Войводов 4,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 37,3 0 0,00 0 0,0
188 - Йордан Цветанов  Враца СОУ Христо Ботев 4,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 36,7 0 0,00 0 0,0
189 - Рая Пламенова Георгиева  Враца СОУ Христо Ботев 4,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 36,1 0 0,00 0 0,0
190 - Хелън Тониева Христова Враца СОУ Христо Ботев 4,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 36,07 0 0,0
191 - Иван Дургом Ал Сафар Враца СОУ Христо Ботев 4,44 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 59 35,5 0 0,00 0 0,0
192 - Александър Александров Стоянов Враца СОУ Н. Войводов 4,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 34,9 0 0,00 0 0,0
193 - Теодора Тодорова Цветкова Враца СОУ Н. Войводов 4,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 34,3 0 0,00 0 0,0
194 - Венелин Цветелинов Тинчев Враца ОУ Васил Левски 4,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 33,1 0 0,00 0 0,0
195 - Памела Анатолиева Димитрова Враца СОУ Христо Ботев 4,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 33,1 0 0,00 0 0,0
196 - Любомир Валериев Цветанов Враца ОУ Васил Левски 4,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 33,1 0 0,00 0 0,0
197 - Стефани Калоянова Стефанова Враца СОУ Н. Войводов 3,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 53 32,0 0 0,00 0 0,0
198 - Виолин Николаев Панов Враца ПМГ Иван Ценов 3,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 31,15 0 0,0
199 - Томас Мирославов Димитров Враца СОУ Христо Ботев 3,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 46 27,8 0 0,00 0 0,0
200 - Мила Славова Милева Враца СОУ Христо Ботев 2,44 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 19,5 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 9 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS