Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 18 Януари 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК
1 - Аделина Михайлова Войнова София СМГ 6,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
2 - Аделина Николова Копривщенова Пазарджик ОУ Иван Батаклиев 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
3 - Адреян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
4 - Адриана Харамбиева София 125 СОУ 11,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 130 89,7
5 - Адриян Ивов Ибовски  Габрово ПМГ Иван Гюзелев 20,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9,5 47,7 91 54,4 0 0,00 90 62,3
6 - Адрияна Антонова Соколова София СМГ 14,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 101 60,4 0 0,00 0 0,0
7 - Айдоан Айдун Ахмед Хасково СОУ П. Хилендарски 3,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 27,2 0 0,00 0 0,0
8 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 56,01 35,00 5 23,1 18 76,0 10 47,8 7 36,4 16 77,3 147 87,6 60 100,00 0 0,0
9 - Алек Стилиян Вукадинов София 107 ОУ 18,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 121 72,2 45 75,41 0 0,0
10 - Алекс Захариев Евтимов с.Смилян ОУ Кирил и Методий 3,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 30,2 0 0,00 0 0,0
11 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 21,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 84 50,3 36 60,66 0 0,0
12 - Александра Борисова Бонжолова Пазарджик СОУ Чапай Белово 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
13 - Александра Василева Китанова Пловдив СОУ П. Евтимий 5,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 43,2 0 0,00 0 0,0
14 - Александра Владимирова Тренева София ПЧМГ 5,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 47,9 0 0,00 0 0,0
15 - Александра Георгиева Добрева Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 36,7 0 0,00 0 0,0
16 - Александра Николаева Гайтанджиева София СМГ 14,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 91 54,4 0 0,00 0 0,0
17 - Александра Николаева Христова София СМГ 11,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 43,8 0 0,00 65 45,2
18 - Александра Николова Манасиева Благоевград ІІ ОУ 14,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 78 46,7 30 50,82 0 0,0
19 - Александра Рангелова Пашова Пловдив ОУ Драган Манчов 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49 29,6 0 0,00 0 0,0
20 - Александра Танева Ямбол МГ Атанас Радев 5,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 46,7 0 0,00 0 0,0
21 - Александрина Илиянова Иванова София СМГ 48,96 20,00 0 0,0 0 0,0 13 60,9 7 36,4 16 77,3 101 60,4 42 70,49 125 86,3
22 - Александър Александров Гъбов Пловдив СОУ Кн. Александър 8,80 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 34,3 21 36,07 0 0,0
23 - Александър Александров Стоянов Враца СОУ Н. Войводов 4,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 34,9 0 0,00 0 0,0
24 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 44,73 29,00 0 0,0 19 80,0 10 47,8 0 0,0 15 72,7 129 76,9 48 80,33 0 0,0
25 - Александър Бориславов Иванов София 20 ОУ 8,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 100 69,2
26 - Александър Вапцаров София 125 СОУ 7,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 58,0 0 0,00 0 0,0
27 - Александър Веселинов Георгиев София СМГ 10,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 120 82,9
28 - Александър Георгиев Петков Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 29,5 97 58,0 0 0,00 0 0,0
29 - Александър Георгиев Радославов София СМГ 32,70 8,00 0 0,0 0 0,0 8 39,1 0 0,0 12 59,1 135 80,5 0 0,00 120 82,9
30 - Александър Димитров Димитров Варна VІІ СОУ Н. Геров 5,62 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 45,0 0 0,00 0 0,0
31 - Александър Димитров Михайлов София 125 СОУ 21,11 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 86 51,5 54 90,16 0 0,0
32 - Александър Дмитриев Гергинов Благоевград ПМГ С. П. Корольов 10,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 40,2 27 45,90 0 0,0
33 - Александър Емануилов Милисов София 95 СОУ 16,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 0 0,0 18 31,15 105 72,6
34 - Александър Емилов Георгиев София 107 ОУ 8,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 32,5 21 36,07 0 0,0
35 - Александър Живодаров Василев София СМГ 38,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 116 69,2 51 85,25 130 89,7
36 - Александър Ивайлов Милчев София 107 ОУ 38,37 23,00 9 38,5 16 68,0 7 34,8 0 0,0 0 0,0 135 80,5 51 85,25 0 0,0
37 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 38,03 12,00 0 0,0 0 0,0 12 56,5 0 0,0 15 72,7 0 0,0 51 85,25 130 89,7
38 - Александър Йорданов Ямбол МГ Атанас Радев 5,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 44,4 0 0,00 0 0,0
39 - Александър Йорданов Банков София СМГ 29,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 118 70,4 57 95,08 0 0,0
40 - Александър Красимиров Дуков Благоевград ІІ ОУ 20,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 67 40,2 12 21,31 75 52,1
41 - Александър Куколев Благоевград ПМГ С. Корольов 4,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 36,07 0 0,0
42 - Александър Манев Добрич ПМГ Иван Вазов 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
43 - Александър Николаев Иванов Габрово ОУ Неофит Рилски 6,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 35 24,7
44 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ С. Корольов 6,19 1,00 0 0,0 0 0,0 1 8,7 0 0,0 0 0,0 68 40,8 0 0,00 0 0,0
45 - Александър Пламенов Балабанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 2,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 0 0,0
46 - Александър Първанов София 108 СОУ 5,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 46,2 0 0,00 0 0,0
47 - Александър Юлианов Русков София 107 ОУ 5,62 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 45,0 0 0,00 0 0,0
48 - Алиса Ивелинова Симеонова Шумен ІІІ ОУ 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
49 - Алтан Алканов Махмудов  Бургас ПМГ Н. Обрешков 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
50 - Ана Драгомирова Пейкова София 73 СОУ 24,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 93 55,6 54 90,16 0 0,0
51 - Ана Кирилова Калчева Варна ОУ Стефан Караджа 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
52 - Ангел Валентинов Йорданов София ПЧМГ 20,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 105 62,7 0 0,00 95 65,8
53 - Ангел Василев Чернаев Пловдив СОУ П. Евтимий 4,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 32,5 0 0,00 0 0,0
54 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 46,86 23,00 0 0,0 10 44,0 13 60,9 0 0,0 7 36,4 118 70,4 48 80,33 120 82,9
55 - Ангел Георгиев Коджаиванов София СМГ 12,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 97 58,0 0 0,00 0 0,0
56 - Ангел Грозданов Тодоров Айтос СОУ Христо Ботев 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
57 - Ангел Петров Седмаков Благоевград ОДК 13,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 41,4 0 0,00 95 65,8
58 - Андреа Александрова Мазгалева София ПЧМГ 19,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 79 47,3 33 55,74 0 0,0
59 - Андреа Еухенио Баррантес София 35 СОУ 9,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
60 - Андрей Андреев Чорбанов София 1 СОУ 6,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 46 27,8 0 0,00 0 0,0
61 - Андрей Ивайлов Цочев  Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,70 9,00 0 0,0 0 0,0 9 43,5 0 0,0 0 0,0 97 58,0 51 85,25 120 82,9
62 - Ани Енчева Ямбол МГ Атанас Радев 12,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 46,2 30 50,82 0 0,0
63 - Аника Христова Христова Русе МГ Баба Тонка 6,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 50,9 0 0,00 0 0,0
64 - Анна Александрова Стоянова София 107 ОУ 5,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 43,2 0 0,00 0 0,0
65 - Анна Асенова Асенова София СМГ 11,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 130 89,7
66 - Анна Димитрова Димитрова Благоевград ПМГ С. Корольов 3,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 30,2 0 0,00 0 0,0
67 - Анна Каренинна Ованнисян Плевен СОУ Иван Вазов 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
68 - Анна Теодорова Пастармаджиева Пловдив ОУ Райна Княгиня 3,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47 28,4 0 0,00 0 0,0
69 - Анна-Мария Светлозарова Димитрова Варна ОУ З. Стоянов 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
70 - Антоан Бисер Георгиев Монтана ПМГ К. Охридски 6,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 53,3 0 0,00 0 0,0
71 - Антон Минков Илчев Плевен МГ Гео Милев 25,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 45 75,41 115 79,5
72 - Антон Митков Пашов Казанлък ПМГ 10,79 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 125 86,3
73 - Антонио Атанасов Фешев София ЧСОУ Евростар 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
74 - Антонио Николаев Иванов Враца СОУ Христо Ботев 2,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 0 0,0
75 - Антонио Янков Наков София 112 ОУ 2,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 0 0,0
76 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 18,61 4,00 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 103 61,5 39 65,57 0 0,0
77 - Арзу Ахмедова Раимова Шумен ІІІ ОУ 2,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 0 0,0
78 - Асен Асенов Антонов Варна I ОУ 6,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
79 - Асен Емилов Джалев Благоевград ПМГ С. Корольов 10,69 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 59 35,5 0 0,00 0 0,0
80 - Атанас Василев Атанасов Пловдив СОУ П. Евтимий 28,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 73,4 45 75,41 115 79,5
81 - Атанас Георгиев Кондаков София ЧЕСОУ Дорис Тенеди 13,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 88 52,7 0 0,00 0 0,0
82 - Атанас Димитров Митев Варна ОУ Цар Симеон І 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
83 - Атанас Желев Арнаудов Хасково ПМГ Б. Петканчин 3,62 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 29,0 0 0,00 0 0,0
84 - Атанас Хубомиров Цветков Хасково ОУ Св. Иван Рилски 4,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 39,1 0 0,00 0 0,0
85 - Атанас Юлиянов Янев Стара Загора V ОУ Митьо Станев 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
86 - Берг Мехмедов Търговище I СОУ 2,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 0 0,0
87 - Беркан Октай Бейти Дулово ОУ Хр.Смирненски 3,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 30,8 0 0,00 0 0,0
88 - Бетина Александрова Александрова София ЧСОУ Евростар 10,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 36 60,66 0 0,0
89 - Бетина Дианова Бонева Търговище I СОУ 2,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,39 0 0,0
90 - Биляна Николовеа Добрич СОУ П.Р.Славейков 2,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,31 0 0,0
91 - Благовест Георгиев Папазов Пловдив СОУ П. Евтимий 12,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,5 88 52,7 0 0,00 0 0,0
92 - Благовеста Антонова Нейчева Добрич ОУ Христо Ботев 3,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43 26,0 0 0,00 0 0,0
93 - Богдан Марио Христов София СМГ 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 57,4 0 0,00 0 0,0
94 - Богомил Бинев с.Оброчище СОУ Хр.Смирненски 3,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 26,23 0 0,0
95 - Богомил Василев Ямбол МГ Атанас Радев 5,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
96 - Божан Димитров Семов Айтос СОУ Христо Ботев 4,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 36,07 0 0,0
97 - Божидар Валентинов Вангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,41 1,00 0 0,0 0 0,0 1 8,7 0 0,0 0 0,0 86 51,5 42 70,49 105 72,6
98 - Божидар Иванов Райнов Благоевград ПМГ С. Корольов 10,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 46,7 21 36,07 0 0,0
99 - Божидар Иванчев Иванов Плевен МГ Гео Милев 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
100 - Божидар Мирославов Манджуков Пловдив СОУ П. Евтимий 25,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 55,6 48 80,33 100 69,2
Страница 1 от 9 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS