Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 28 Октомври 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
201 - Ясмин Бехич Ердим Плевен МГ Гео Милев 34,37 40 57,7 99 70,9 24 45,5 0 0,0 7,5 32,1 0 0,0 0 0,0
202 - Надежда Пламенова Митева Димитровград ПМГ Иван Вазов 34,26 0 0,0 93 66,7 30 56,4 13 63,6 4 18,9 0 0,0 0 0,0
203 - Георги Иванов Гочев Димитровград ПМГ Иван Вазов 34,10 0 0,0 72 51,8 24 45,5 11 54,5 13 52,8 0 0,0 0 0,0
204 - Никола Йорданов Колев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 34,09 0 0,0 90 64,5 21 40,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
205 - Адриан Емилианов Тодоров София СМГ 34,08 0 0,0 91 65,2 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 26 71,1
206 - Самуил Георгиев Петров София 125 СОУ 33,95 23 33,8 78 56,0 12 23,6 11 54,5 0 0,0 14 35,7 0 0,0
207 - Иван Светославов Димов Варна МГ Петър Берон 33,93 28 40,8 0 0,0 21 40,0 15 72,7 0 0,0 20 50,0 0 0,0
208 - Вяра Александрова Тодорова Враца ПМГ Иван Ценов 33,85 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 3,5 17,0 0 0,0 0 0,0
209 - Невена Стоянова Павлова Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,65 34 49,3 86 61,7 9 18,2 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
210 - Яница Атанасова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,59 32 46,5 76 54,6 18 34,5 13,5 65,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
211 - Таня Живкова Живкова София 138  СОУ 33,53 0 0,0 84 60,3 24 45,5 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
212 - Генади Младенов Колев Димитровград ПМГ Иван Вазов 33,49 0 0,0 72 51,8 24 45,5 16 77,3 6 26,4 0 0,0 0 0,0
213 - Никола Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 33,39 0 0,0 84 60,3 24 45,5 14 68,2 6 26,4 0 0,0 0 0,0
214 - Павел Иванов Писанов София 125 СОУ 33,32 28 40,8 0 0,0 0 0,0 14 68,2 3 15,1 22 54,8 7 21,1
215 - Атанас Ивайлов Иванов Плевен МГ Гео Милев 33,30 30 43,7 0 0,0 21 40,0 15 72,7 10,5 43,4 0 0,0 0 0,0
216 - Васил Асенов Кръстенов Пловдив ОМГ Кирил Попов 33,10 0 0,0 94 67,4 0 0,0 15 72,7 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
217 - Иван Мариянов Петков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 33,02 27 39,4 0 0,0 24 45,5 9,5 47,7 5 22,6 17 42,9 0 0,0
218 - Фани Илчева Тенева Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,98 29 42,3 71 51,1 24 45,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
219 - Радо Красимиров Добрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,94 23 33,8 80 57,4 30 56,4 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
220 - Цветлена Данаилова Димитрова София 125 СОУ 32,92 30 43,7 89 63,8 9 18,2 8 40,9 0 0,0 12 31,0 0 0,0
221 - Михаил Иванов Костов Шумен СОУ Сава Доброплодни 32,85 0 0,0 81 58,2 21 40,0 15 72,7 0 0,0 10 26,2 0 0,0
222 - Калоян Ясенов Петров София 107 ОУ 32,78 0 0,0 102 73,0 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
223 - Антония Манева Манева Добрич ПМГ И. Вазов 32,58 0 0,0 72 51,8 36 67,3 12,5 61,4 3 15,1 0 0,0 0 0,0
224 - Мартин Ивов Първанов Плевен МГ Гео Милев 32,53 32 46,5 0 0,0 24 45,5 13 63,6 9,5 39,6 0 0,0 0 0,0
225 - Владимир Альошев Николов София СМГ 32,48 24 35,2 87 62,4 15 29,1 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
226 - Силвия Ивайлова Андреева София ПЧМГ 32,44 0 0,0 95 68,1 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 16 44,7
227 - Александър Мартинов Николов София СМГ 32,33 42 60,6 91 65,2 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
228 - Жара Недкова Еленска Велико Търново ОУ Бачо Киро 32,21 0 0,0 110 78,7 27 50,9 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
229 - Йоана Иванова Янкова Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,20 0 0,0 83 59,6 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
230 - Катерина Тошкова Казанджиева София СМГ 32,18 0 0,0 79 56,7 24 45,5 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
231 - Петър Емилиянов Куков Варна СОУ Найден Геров 32,17 30 43,7 75 53,9 24 45,5 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
232 - Ива Дойчинова Бонджева Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,12 0 0,0 90 64,5 27 50,9 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
233 - Марко Здравков Стефанов София СМГ 32,11 48 69,0 0 0,0 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
234 - Любомир Борисов Манчев София 125 СОУ 32,02 19 28,2 0 0,0 33 61,8 14 68,2 8 34,0 0 0,0 0 0,0
235 - Ралица Стайкова Попова Варна МГ Петър Берон 32,01 31 45,1 0 0,0 24 45,5 14 68,2 0 0,0 13 33,3 0 0,0
236 - Стефан Стефанов Манолов Варна СОУ Св. Климент Охридски 31,95 39 56,3 86 61,7 12 23,6 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
237 - Сияна Георгиева Добрева Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,94 32 46,5 87 62,4 12 23,6 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
238 - Росица Боянова Караиванова София ПЧМГ 31,90 23 33,8 76 54,6 15 29,1 6 31,8 0 0,0 0 0,0 15 42,1
239 - Деница Цветомирова Цанова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 31,78 15 22,5 63 45,4 24 45,5 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 - Емин Шукри Арифов Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,75 0 0,0 83 59,6 36 67,3 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
241 - Иван Илиев Николов Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,73 0 0,0 79 56,7 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
242 - Малин Кирилов Гаджелов Благоевград ПМГ Благоевград 31,67 0 0,0 99 70,9 27 50,9 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
243 - Виктор Станиславов Сираков София СМГ 31,37 46 66,2 107 76,6 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
244 - Филип Венциславов Киров Враца СОУ Никола Войводов 31,33 0 0,0 107 76,6 24 45,5 13,5 65,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
245 - Давид Венелинов Димитров София 107 ОУ 31,30 0 0,0 92 66,0 21 40,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
246 - Никифор Никифор Богданов София 107 ОУ 31,23 0 0,0 81 58,2 24 45,5 0 0,0 13 52,8 12 31,0 0 0,0
247 - Гаврил Михайлов Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,99 30 43,7 73 52,5 18 34,5 7 36,4 4 18,9 0 0,0 0 0,0
248 - Петрослава Станимирова Братанова София СМГ 30,91 17 25,4 103 73,8 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
249 - Иван Николаев Иванов Левски ОУ М. Горки 30,88 0 0,0 69 49,6 27 50,9 11 54,5 7 30,2 0 0,0 0 0,0
250 - Велизар Радославов Илиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,87 33 47,9 67 48,2 18 34,5 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
251 - Александър Саид Шанди Варна СОУ Найден Геров 30,84 40 57,7 0 0,0 24 45,5 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 - Деан Радостинов Цанков София ПЧМГ 30,78 0 0,0 82 58,9 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 14 39,5
253 - Александър Валентинов Златков София 107 ОУ 30,72 0 0,0 91 65,2 27 50,9 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
254 - Йоан Йоцев София ЧСОУ ЕСПА 30,71 47 67,6 84 60,3 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
255 - Мина Тодорова Ялъмова София НУТИ 30,60 0 0,0 98 70,2 21 40,0 11 54,5 4 18,9 0 0,0 0 0,0
256 - Петър Николаев Панайотов София СМГ 30,59 45 64,8 87 62,4 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
257 - Владимир Георгиев Павлов София СМГ 30,54 28 40,8 69 49,6 15 29,1 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
258 - Полина Димитрова Димитрова София СМГ 30,54 0 0,0 66 47,5 18 34,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 15 42,1
259 - Стефан Йорданов Димитров Русе МГ Баба Тонка 30,54 0 0,0 71 51,1 0 0,0 9 45,5 10 41,5 18 45,2 0 0,0
260 - Ивет Дианова Анева София 125 СОУ 30,48 29 42,3 90 64,5 0 0,0 12 59,1 3,5 17,0 0 0,0 0 0,0
261 - Михаил Огнянов Банков Плевен МГ Гео Милев 30,48 0 0,0 0 0,0 27 50,9 16 77,3 13,5 54,7 0 0,0 0 0,0
262 - Гергана Атанасова Гинева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,29 29 42,3 79 56,7 12 23,6 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
263 - Йоан Янев Василев Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,28 0 0,0 77 55,3 36 67,3 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 - Мартин Валентинов Петров Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,27 0 0,0 100 71,6 27 50,9 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
265 - Хари Рашков Ковачев София СМГ 30,15 36 52,1 55 39,7 18 34,5 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
266 - Даниел Кристиян Ервин Де Храул Варна МГ Петър Берон 30,05 0 0,0 89 63,8 0 0,0 11 54,5 0 0,0 25 61,9 0 0,0
267 - Тони Мирославов Хинков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,03 0 0,0 80 57,4 24 45,5 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
268 - Петър Пламенов Бончев Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 29,87 43 62,0 0 0,0 21 40,0 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
269 - Станислав Петков Пашкулев София ПЧМГ 29,77 0 0,0 86 61,7 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 60,5
270 - Камелия Димитрова Димитрова Пловдив ОМГ Кирил Попов 29,46 0 0,0 72 51,8 24 45,5 16,5 79,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
271 - Виктор Николаев Николов Варна СОУ Найден Геров 29,41 25 36,6 100 71,6 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
272 - Камелия Светославова Михайлова Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,25 0 0,0 74 53,2 27 50,9 0 0,0 0 0,0 29 71,4 0 0,0
273 - Николай Бориславов Николов Пловдив СОУ СВ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28,98 0 0,0 75 53,9 30 56,4 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
274 - Марина Даниелова Гугушева София СМГ 28,96 24 35,2 86 61,7 21 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 36,8
275 - Аделина Димитрова Андреева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 28,88 13 19,7 52 37,6 21 40,0 11 54,5 0 0,0 8 21,4 0 0,0
276 - Милена Захариева Кънева София ПЧМГ 28,88 0 0,0 66 47,5 0 0,0 12 59,1 0 0,0 27 66,7 0 0,0
277 - Християн Иванов Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,84 0 0,0 84 60,3 21 40,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
278 - Димитър Владимиров Панайотов София СМГ 28,67 38 54,9 100 71,6 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
279 - Емил Яниславов Трифонов Варна МГ Петър Берон 28,67 0 0,0 89 63,8 21 40,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
280 - Белослава Димитрова Чунчукова София СМГ 28,58 28 40,8 96 68,8 18 34,5 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 - Явор Димитров Гънев Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,50 32 46,5 0 0,0 30 56,4 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
282 - Александър Станимиров Стратиев София 107 ОУ 28,47 0 0,0 95 68,1 18 34,5 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
283 - Александър Веселинов Маринов Добрич ПМГ И. Вазов 28,46 0 0,0 79 56,7 21 40,0 11 54,5 1 7,5 4 11,9 0 0,0
284 - Антон Антонов Симеонов Димитровград ПМГ Иван Вазов 28,42 0 0,0 92 66,0 24 45,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
285 - Атанас Пламенов Димитров Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,38 21 31,0 89 63,8 18 34,5 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
286 - Калина Бухлева София 125 СОУ 28,38 45 64,8 99 70,9 18 34,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
287 - Стефан Цанков Мутафов София СМГ 28,35 34 49,3 86 61,7 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
288 - Ян Олегович Червинский Русе МГ Баба Тонка 28,09 0 0,0 79 56,7 18 34,5 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
289 - Александър Радомиров Димитров Варна МГ Петър Берон 27,99 34 49,3 83 59,6 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
290 - Ния Николаева Бажлекова София 112 СОУ 27,71 0 0,0 86 61,7 24 45,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
291 - Димитър Маринов Лазаров София 125 СОУ 27,56 45 64,8 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 45,2 0 0,0
292 - Виктория Виолинова Маринова Добрич ПМГ И. Вазов 27,33 0 0,0 72 51,8 27 50,9 10 50,0 2 11,3 0 0,0 0 0,0
293 - Богдан Славчев Стоянов Варна СОУ Любен Каравелов 27,22 0 0,0 78 56,0 18 34,5 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
294 - Станислав Красимиров Великов Варна МГ Петър Берон 27,13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 0 0,0 33 81,0 0 0,0
295 - Весела Георгиева Балдева Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,09 0 0,0 91 65,2 15 29,1 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
296 - Мария Илиан Лангарова Варна МГ Петър Берон 26,98 37 53,5 80 57,4 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
297 - Александър Захариев Мандев Варна VІІ СОУ Найден Геров 26,77 0 0,0 87 62,4 18 34,5 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
298 - Алекс Стефанов Нацев Бургас ПМГ Н. Обрешков 26,64 26 38,0 99 70,9 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
299 - Ивайло Мартинов Атанасов Русе МГ Баба Тонка 26,57 0 0,0 92 66,0 0 0,0 15 72,7 4,5 20,8 0 0,0 0 0,0
300 - Симеон Кирилов Господинов София СМГ 26,53 35 50,7 75 53,9 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS