Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 28 Октомври 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от математически турнир К. Попов Шумен
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Русана Георгиева Тончева Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,90 25 36,6 73 52,5 30 56,4 16 77,3 21 83,0 19 47,6 0 0,0
102 - Иван Ивелинов Богданов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 40,60 0 0,0 109 78,0 0 0,0 12,5 61,4 14 56,6 19 47,6 0 0,0
103 - Снежана Иванова Гавраилова Бургас ПМГ Н. Обрешков 55,42 39 56,3 91 65,2 24 45,5 13 63,6 14 56,6 18 45,2 0 0,0
104 - Стефани Лъчезарова Първина София 125 СОУ 53,58 53 76,1 97 69,5 18 34,5 16 77,3 4 18,9 18 45,2 0 0,0
105 - Иван Стоянов Иванов София СМГ 50,09 27 39,4 75 53,9 33 61,8 12 59,1 12 49,1 18 45,2 15 42,1
106 - Анастасия Станиславова Людмилова Варна МГ Петър Берон 49,43 42 60,6 77 55,3 21 40,0 20 95,5 0 0,0 18 45,2 0 0,0
107 - Калоян Стефанов Парасков Варна МГ Петър Берон 45,99 50 71,8 82 58,9 39 72,7 5 27,3 0 0,0 18 45,2 0 0,0
108 - Николета Ценимирова Чапанова София ПЧМГ 44,26 0 0,0 61 44,0 15 29,1 14 68,2 9,5 39,6 18 45,2 14 39,5
109 - Александра Емилова Нинова София 107 ОУ 41,59 0 0,0 90 64,5 33 61,8 12 59,1 4 18,9 18 45,2 0 0,0
110 - Калоян Бориславов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,05 30 43,7 83 59,6 18 34,5 0 0,0 11 45,3 18 45,2 0 0,0
111 - Стефан Йорданов Димитров Русе МГ Баба Тонка 30,54 0 0,0 71 51,1 0 0,0 9 45,5 10 41,5 18 45,2 0 0,0
112 - Димитър Маринов Лазаров София 125 СОУ 27,56 45 64,8 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 45,2 0 0,0
113 - Христо Атанасов Атанасов Шумен Школа А&Б 15,93 0 0,0 70 50,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 45,2 0 0,0
114 - Мартин Георгиев Георгиев София СМГ 71,64 49 70,4 114 81,6 24 45,5 20 95,5 22 86,8 17 42,9 29 78,9
115 - Пламен Ивайлов Николов София 107 ОУ 51,64 0 0,0 92 66,0 27 50,9 21 100,0 6 26,4 17 42,9 8 23,7
116 - Марио Яворов Йосифов София СМГ 47,61 37 53,5 98 70,2 27 50,9 14 68,2 0 0,0 17 42,9 0 0,0
117 - София Иванова Ганева София 107 ОУ 41,90 0 0,0 79 56,7 18 34,5 14 68,2 12 49,1 17 42,9 0 0,0
118 - Калоян Огнянов Петров Варна МГ Петър Берон 34,82 33 47,9 0 0,0 24 45,5 15 72,7 0 0,0 17 42,9 0 0,0
119 - Иван Мариянов Петков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 33,02 27 39,4 0 0,0 24 45,5 9,5 47,7 5 22,6 17 42,9 0 0,0
120 - Виктория Бориславова Славчева Варна МГ Петър Берон 24,37 44 63,4 0 0,0 21 40,0 0 0,0 0 0,0 17 42,9 0 0,0
121 - Даница Руменова Костова Варна МГ Петър Берон 64,04 44 63,4 119 85,1 33 61,8 13 63,6 17,5 69,8 16 40,5 0 0,0
122 - Гергана Бойкова Шойлева Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,36 42 60,6 80 57,4 21 40,0 12 59,1 14 56,6 16 40,5 0 0,0
123 - Александър Бисеров Димитров Варна МГ Петър Берон 44,37 39 56,3 93 66,7 18 34,5 14 68,2 0 0,0 16 40,5 0 0,0
124 - Ростислав Тихомиров Гордеев Русе МГ Баба Тонка 22,97 0 0,0 79 56,7 12 23,6 0 0,0 3,5 17,0 16 40,5 0 0,0
125 - Евгени Евгениев Кирилов София 125 СОУ 20,22 39 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 24,5 16 40,5 0 0,0
126 - Лъчезар Борисов Арнаудов София 125 СОУ 26,30 38 54,9 57 41,1 12 23,6 0 0,0 0 0,0 15 38,1 0 0,0
127 - Кристиян Стоянов Попов Варна МГ Петър Берон 24,99 0 0,0 0 0,0 33 61,8 10 50,0 0 0,0 15 38,1 0 0,0
128 - Антоанета Тихомирова Петкова Русе СОУ Хр. Ботев 15,44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 15 38,1 0 0,0
129 - Звездина Добринова Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,14 40 57,7 98 70,2 24 45,5 14 68,2 10 41,5 14 35,7 0 0,0
130 - Радослав Ангелов Кънев Варна МГ Петър Берон 34,67 39 56,3 83 59,6 30 56,4 0 0,0 0 0,0 14 35,7 0 0,0
131 - Самуил Георгиев Петров София 125 СОУ 33,95 23 33,8 78 56,0 12 23,6 11 54,5 0 0,0 14 35,7 0 0,0
132 - Станислав Цонев Григоров Русе МГ Баба Тонка 24,09 0 0,0 70 50,4 0 0,0 0 0,0 14,5 58,5 14 35,7 0 0,0
133 - Любомир Калоянов Калоянов Шумен Школа А&Б 21,57 0 0,0 67 48,2 24 45,5 0 0,0 0 0,0 14 35,7 0 0,0
134 - Чавдар Калинов Жеков Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,99 50 71,8 97 69,5 30 56,4 14 68,2 13,5 54,7 13 33,3 0 0,0
135 - Симона Николова Диловска София 125 СОУ 51,04 34 49,3 92 66,0 24 45,5 15 72,7 0 0,0 13 33,3 14 39,5
136 - Боряна Станимирова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 48,06 37 53,5 75 53,9 24 45,5 14 68,2 8 34,0 13 33,3 0 0,0
137 - Делян Веселинов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 42,22 0 0,0 86 61,7 33 61,8 14 68,2 6,5 28,3 13 33,3 0 0,0
138 - Ралица Стайкова Попова Варна МГ Петър Берон 32,01 31 45,1 0 0,0 24 45,5 14 68,2 0 0,0 13 33,3 0 0,0
139 - Маргарита Николаева Попова София 125 СОУ 23,97 20 29,6 49 35,5 0 0,0 9 45,5 0 0,0 13 33,3 0 0,0
140 - Даниел Илиев Шиков Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 35,46 0 0,0 91 65,2 0 0,0 18 86,4 7 30,2 12 31,0 0 0,0
141 - Цветлена Данаилова Димитрова София 125 СОУ 32,92 30 43,7 89 63,8 9 18,2 8 40,9 0 0,0 12 31,0 0 0,0
142 - Никифор Никифор Богданов София 107 ОУ 31,23 0 0,0 81 58,2 24 45,5 0 0,0 13 52,8 12 31,0 0 0,0
143 - Екатерина Петкова Минкова София 125 СОУ 21,65 33 47,9 71 51,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 31,0 0 0,0
144 - Сияна Яниславова Илиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 20,95 26 38,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 31,0 0 0,0
145 - Михаил Иванов Костов Шумен СОУ Сава Доброплодни 32,85 0 0,0 81 58,2 21 40,0 15 72,7 0 0,0 10 26,2 0 0,0
146 - Георги Стоянов Стоянов София 125 СОУ 22,13 26 38,0 38 27,7 0 0,0 8 40,9 0 0,0 10 26,2 0 0,0
147 - Кардам Троянов Петров София ПЧМГ 16,64 0 0,0 0 0,0 12 23,6 10 50,0 0 0,0 10 26,2 0 0,0
148 - Никол Руменова Колева София 125 СОУ 16,61 15 22,5 0 0,0 27 50,9 0 0,0 0 0,0 10 26,2 0 0,0
149 - Калоян Йорданов Караиванов Варна МГ Петър Берон 39,94 31 45,1 77 55,3 30 56,4 12 59,1 0 0,0 9 23,8 0 0,0
150 - Ралица Николаева Веселинова София 125 СОУ 34,67 34 49,3 70 50,4 18 34,5 10 50,0 0 0,0 9 23,8 0 0,0
151 - Виолета Младенова Тонева Шумен ПМГ Нанчо Попович 26,42 0 0,0 80 57,4 0 0,0 16 77,3 0 0,0 9 23,8 0 0,0
152 - Дарина Светлозарова Рафаилова Шумен ПМГ Нанчо Попович 18,59 0 0,0 74 53,2 18 34,5 0 0,0 0 0,0 9 23,8 0 0,0
153 - Аделина Димитрова Андреева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 28,88 13 19,7 52 37,6 21 40,0 11 54,5 0 0,0 8 21,4 0 0,0
154 - Михаил Михайлов Иванов София 125 СОУ 17,05 28 40,8 0 0,0 21 40,0 0 0,0 0 0,0 8 21,4 0 0,0
155 - Симона Емилова Петрова Шумен ПМГ Нанчо Попович 17,39 0 0,0 85 61,0 15 29,1 0 0,0 0 0,0 5 14,3 0 0,0
156 - Силвия Ванова Попова София 125 СОУ 34,91 28 40,8 79 56,7 24 45,5 11 54,5 0 0,0 4 11,9 0 0,0
157 - Александър Веселинов Маринов Добрич ПМГ И. Вазов 28,46 0 0,0 79 56,7 21 40,0 11 54,5 1 7,5 4 11,9 0 0,0
158 - Любомир Росенов Коцев София СМГ 78,92 70 100,0 112 80,1 45 83,6 15 72,7 13 52,8 0 0,0 31 84,2
159 - Вероника Тихомирова Тодорова София СМГ 70,07 58 83,1 98 70,2 27 50,9 14 68,2 18 71,7 0 0,0 28 76,3
160 - Владимир Огнянов Генковски София СМГ 62,62 36 52,1 98 70,2 27 50,9 21 100,0 15 60,4 0 0,0 15 42,1
161 - Димитър Илиянов Сомлев София СМГ 61,61 47 67,6 110 78,7 45 83,6 17 81,8 0 0,0 0 0,0 21 57,9
162 - Стефан Юлианов Драгославов София СМГ 60,81 47 67,6 118 84,4 42 78,2 13 63,6 0 0,0 0 0,0 26 71,1
163 - Даниел Хорхе Алберто Веласкес София СМГ 60,56 43 62,0 121 86,5 36 67,3 17 81,8 0 0,0 0 0,0 24 65,8
164 - Наталия Бориславова Борисова София СМГ 54,88 55 78,9 108 77,3 21 40,0 15 72,7 15 60,4 0 0,0 0 0,0
165 - Никол Бранимирова Големанова София СМГ 53,66 50 71,8 79 56,7 18 34,5 19 90,9 17 67,9 0 0,0 0 0,0
166 - Стивън Василев Василев  Враца ПМГ Иван Ценов 52,42 51 73,2 108 77,3 33 61,8 14 68,2 8 34,0 0 0,0 0 0,0
167 - Васил Рахнев София ЧСОУ ЕСПА 51,87 44 63,4 119 85,1 36 67,3 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
168 - Здравко Георгиев Раев София СМГ 49,72 61 87,3 126 90,1 33 61,8 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
169 - Теодора Николаева Маринова София СМГ 49,40 45 64,8 91 65,2 48 89,1 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
170 - Ивайло Бориславов Симов София ПЧМГ 48,52 33 47,9 112 80,1 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 14 39,5
171 - Теодор Георгиев Малчев София СМГ 48,50 48 69,0 121 86,5 36 67,3 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
172 - Михаил Любомиров Маринов София СМГ 47,81 47 67,6 121 86,5 27 50,9 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
173 - Александра Илианова Недкова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 47,80 29 42,3 87 62,4 33 61,8 18 86,4 8 34,0 0 0,0 0 0,0
174 - Симеон Стоилов Стойчев Силистра ОУ Отец Паисий 47,74 52 74,6 88 63,1 30 56,4 13,5 65,9 6 26,4 0 0,0 0 0,0
175 - Виктор Викторов Пъжев София СМГ 47,28 46 66,2 89 63,8 36 67,3 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
176 - Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ ЕСПА 47,25 47 67,6 115 82,3 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
177 - Красимира Красимирова Котова София СМГ 46,64 38 54,9 107 76,6 24 45,5 17 81,8 0 0,0 0 0,0 7 21,1
178 - Мария Рафаел Мирчова София СМГ 45,60 31 45,1 87 62,4 33 61,8 15 72,7 0 0,0 0 0,0 11 31,6
179 - Антоний Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 45,51 44 63,4 96 68,8 39 72,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
180 - Ванеса Петрова Мицева Благоевград ПМГ Благоевград 45,23 0 0,0 92 66,0 30 56,4 21 100,0 12 49,1 0 0,0 0 0,0
181 - Кирил Димитров Германлиев София СМГ 45,00 49 70,4 83 59,6 36 67,3 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
182 - Никол Лъчезарова Николова София СМГ 44,63 43 62,0 111 79,4 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
183 - Ким Нгок Анх София СМГ 44,50 34 49,3 97 69,5 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
184 - Филип Александров Андонов Хасково ПМГ Б. Петканчин  44,07 0 0,0 106 75,9 39 72,7 17 81,8 8 34,0 0 0,0 0 0,0
185 - Яна Николаева Кескинова София СМГ 43,97 41 59,2 84 60,3 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 10 28,9
186 - Мартин Ясенов Георгиев София СМГ 43,90 29 42,3 98 70,2 27 50,9 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
187 - Мартин Славчев Славов Долни Чифлик СОУ Васил Левски 43,88 52 74,6 106 75,9 21 40,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 - Антонио Недков Задгорски София СМГ 43,57 43 62,0 84 60,3 0 0,0 18 86,4 13 52,8 0 0,0 0 0,0
189 - Теодор Тодоров Пенчев София СМГ 43,57 39 56,3 0 0,0 0 0,0 20 95,5 15,5 62,3 0 0,0 17 47,4
190 - Томас Мартинов Белитц София СМГ 43,46 56 80,3 92 66,0 27 50,9 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
191 - Адриана Ценимирова Чапанова София СМГ 43,08 58 83,1 104 74,5 27 50,9 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
192 - Александър Андреев Асса София СМГ 42,96 47 67,6 77 55,3 15 29,1 13 63,6 0 0,0 0 0,0 15 42,1
193 - Криста Асенова Анева София СМГ 42,91 32 46,5 0 0,0 27 50,9 14 68,2 11,5 47,2 0 0,0 16 44,7
194 - Атанас Димитров Димитров София СМГ 42,61 41 59,2 112 80,1 33 61,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 - Никола Цанков Цанков София СМГ 41,51 38 54,9 92 66,0 42 78,2 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
196 - Ангел Огнянов Бъров София СМГ 40,82 46 66,2 91 65,2 0 0,0 14 68,2 11 45,3 0 0,0 0 0,0
197 - Мартин Яворов Габровски София СМГ 40,81 39 56,3 102 73,0 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
198 - Десислава Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 40,77 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
199 - Алекс Георгиев Заимов Пловдив ОМГ Кирил Попов 40,77 0 0,0 90 64,5 24 45,5 17 81,8 13 52,8 0 0,0 0 0,0
200 - Магдалина Петрова Генова София СМГ 40,57 34 49,3 83 59,6 33 61,8 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 | Страница 2 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS