Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 28 Октомври 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Гергана Бойкова Шойлева Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,36 42 60,6 80 57,4 21 40,0 12 59,1 14 56,6 16 40,5 0 0,0
102 - Радослав Славов Славов София СМГ 52,14 32 46,5 107 76,6 33 61,8 13 63,6 0 0,0 26 64,3 0 0,0
103 - Владо Светославов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,11 30 43,7 91 65,2 12 23,6 14 68,2 11 45,3 27 66,7 0 0,0
104 - Васил Рахнев София ЧСОУ ЕСПА 51,87 44 63,4 119 85,1 36 67,3 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
105 - Виктор Светославов Величков София ПЧМГ 51,62 0 0,0 94 67,4 21 40,0 15 72,7 10 41,5 36 88,1 0 0,0
106 - Калоян Янчев Йорданов Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,29 34 49,3 84 60,3 27 50,9 11 54,5 4 18,9 30 73,8 0 0,0
107 - Димитър Владиславов Живков София СМГ 51,02 36 52,1 112 80,1 42 78,2 8 40,9 0 0,0 22 54,8 0 0,0
108 - Месру Месру Гемеджи Варна МГ Петър Берон 50,86 31 45,1 87 62,4 27 50,9 14 68,2 0 0,0 32 78,6 0 0,0
109 - Виктория Петрова Неделчева София СМГ 50,62 41 59,2 100 71,6 24 45,5 15 72,7 0 0,0 22 54,8 0 0,0
110 - Даниел Емилов Димитров Варна МГ Петър Берон 49,95 49 70,4 86 61,7 27 50,9 10 50,0 0 0,0 27 66,7 0 0,0
111 - Здравко Георгиев Раев София СМГ 49,72 61 87,3 126 90,1 33 61,8 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
112 - Анастасия Станиславова Людмилова Варна МГ Петър Берон 49,43 42 60,6 77 55,3 21 40,0 20 95,5 0 0,0 18 45,2 0 0,0
113 - Теодора Николаева Маринова София СМГ 49,40 45 64,8 91 65,2 48 89,1 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
114 - Петя Красимирова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 48,54 29 42,3 74 53,2 24 45,5 14 68,2 5 22,6 24 59,5 0 0,0
115 - Теодор Георгиев Малчев София СМГ 48,50 48 69,0 121 86,5 36 67,3 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
116 - Неда Евгениева Георгиева София СМГ 48,28 19 28,2 101 72,3 24 45,5 17 81,8 0 0,0 25 61,9 0 0,0
117 - Боряна Станимирова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 48,06 37 53,5 75 53,9 24 45,5 14 68,2 8 34,0 13 33,3 0 0,0
118 - Рами Аид Хенади София 125 СОУ 47,95 39 56,3 70 50,4 27 50,9 14 68,2 0 0,0 25 61,9 0 0,0
119 - Михаил Любомиров Маринов София СМГ 47,81 47 67,6 121 86,5 27 50,9 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
120 - Александра Илианова Недкова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 47,80 29 42,3 87 62,4 33 61,8 18 86,4 8 34,0 0 0,0 0 0,0
121 - Симеон Стоилов Стойчев Силистра ОУ Отец Паисий 47,74 52 74,6 88 63,1 30 56,4 13,5 65,9 6 26,4 0 0,0 0 0,0
122 - Марио Яворов Йосифов София СМГ 47,61 37 53,5 98 70,2 27 50,9 14 68,2 0 0,0 17 42,9 0 0,0
123 - Теодора Станислав Василева София 125 СОУ 47,54 31 45,1 68 48,9 30 56,4 13 63,6 4 18,9 21 52,4 0 0,0
124 - Кристина Димитрова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,45 38 54,9 87 62,4 24 45,5 0 0,0 13 52,8 28 69,0 0 0,0
125 - Виктор Викторов Пъжев София СМГ 47,28 46 66,2 89 63,8 36 67,3 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
126 - Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ ЕСПА 47,25 47 67,6 115 82,3 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
127 - Богдан Петров Стаменов София 125 СОУ 46,18 37 53,5 80 57,4 24 45,5 11 54,5 2 11,3 22 54,8 0 0,0
128 - Калоян Стефанов Парасков Варна МГ Петър Берон 45,99 50 71,8 82 58,9 39 72,7 5 27,3 0 0,0 18 45,2 0 0,0
129 - Дарина Красимирова Чакърова София 107 ОУ 45,72 0 0,0 107 76,6 24 45,5 11 54,5 8,5 35,8 25 61,9 0 0,0
130 - Антоний Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 45,51 44 63,4 96 68,8 39 72,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
131 - Ванеса Петрова Мицева Благоевград ПМГ Благоевград 45,23 0 0,0 92 66,0 30 56,4 21 100,0 12 49,1 0 0,0 0 0,0
132 - Илиян Светославов Илиев Варна МГ Петър Берон 45,20 40 57,7 0 0,0 27 50,9 18 86,4 0 0,0 31 76,2 0 0,0
133 - Пламена Данаилова Димитрова София 125 СОУ 45,18 24 35,2 85 61,0 21 40,0 14 68,2 0 0,0 27 66,7 0 0,0
134 - Яна Добринова Каишева Варна МГ Петър Берон 45,01 24 35,2 93 66,7 24 45,5 15 72,7 0 0,0 20 50,0 0 0,0
135 - Кирил Димитров Германлиев София СМГ 45,00 49 70,4 83 59,6 36 67,3 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
136 - Никол Лъчезарова Николова София СМГ 44,63 43 62,0 111 79,4 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 - Ким Нгок Анх София СМГ 44,50 34 49,3 97 69,5 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
138 - Александър Бисеров Димитров Варна МГ Петър Берон 44,37 39 56,3 93 66,7 18 34,5 14 68,2 0 0,0 16 40,5 0 0,0
139 - Филип Александров Андонов Хасково ПМГ Б. Петканчин  44,07 0 0,0 106 75,9 39 72,7 17 81,8 8 34,0 0 0,0 0 0,0
140 - Мартин Ясенов Георгиев София СМГ 43,90 29 42,3 98 70,2 27 50,9 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
141 - Мартин Славчев Славов Долни Чифлик СОУ Васил Левски 43,88 52 74,6 106 75,9 21 40,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
142 - Антонио Недков Задгорски София СМГ 43,57 43 62,0 84 60,3 0 0,0 18 86,4 13 52,8 0 0,0 0 0,0
143 - Томас Мартинов Белитц София СМГ 43,46 56 80,3 92 66,0 27 50,9 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 - Християн Руменов Денчев Шумен ПМГ Нанчо Попович 43,15 0 0,0 97 69,5 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
145 - Адриана Ценимирова Чапанова София СМГ 43,08 58 83,1 104 74,5 27 50,9 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
146 - Атанас Димитров Димитров София СМГ 42,61 41 59,2 112 80,1 33 61,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
147 - Йово Георгиев Йовчев София 125 СОУ 42,37 31 45,1 76 54,6 24 45,5 12 59,1 0 0,0 20 50,0 0 0,0
148 - Делян Веселинов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 42,22 0 0,0 86 61,7 33 61,8 14 68,2 6,5 28,3 13 33,3 0 0,0
149 - Деница Маринова Янкова Шумен СОУ Сава Доброплодни 42,22 0 0,0 103 73,8 24 45,5 17,5 84,1 0 0,0 20 50,0 0 0,0
150 - София Иванова Ганева София 107 ОУ 41,90 0 0,0 79 56,7 18 34,5 14 68,2 12 49,1 17 42,9 0 0,0
151 - Александра Емилова Нинова София 107 ОУ 41,59 0 0,0 90 64,5 33 61,8 12 59,1 4 18,9 18 45,2 0 0,0
152 - Никола Цанков Цанков София СМГ 41,51 38 54,9 92 66,0 42 78,2 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
153 - Мария Александрова Кирилова Русе МГ Баба Тонка 41,27 0 0,0 85 61,0 27 50,9 11 54,5 6 26,4 22 54,8 0 0,0
154 - Ангел Огнянов Бъров София СМГ 40,82 46 66,2 91 65,2 0 0,0 14 68,2 11 45,3 0 0,0 0 0,0
155 - Мартин Яворов Габровски София СМГ 40,81 39 56,3 102 73,0 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
156 - Десислава Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 40,77 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
157 - Алекс Георгиев Заимов Пловдив ОМГ Кирил Попов 40,77 0 0,0 90 64,5 24 45,5 17 81,8 13 52,8 0 0,0 0 0,0
158 - Иван Ивелинов Богданов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 40,60 0 0,0 109 78,0 0 0,0 12,5 61,4 14 56,6 19 47,6 0 0,0
159 - Магдалина Петрова Генова София СМГ 40,57 34 49,3 83 59,6 33 61,8 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
160 - Георги Станимиров Тончев Плевен МГ Гео Милев 40,54 42 60,6 0 0,0 24 45,5 13 63,6 18,5 73,6 0 0,0 0 0,0
161 - Христо Иванов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 40,38 0 0,0 69 49,6 33 61,8 12 59,1 3,5 17,0 22 54,8 0 0,0
162 - Александър Цветанов Попов София СМГ 39,97 33 47,9 94 67,4 30 56,4 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
163 - Калоян Йорданов Караиванов Варна МГ Петър Берон 39,94 31 45,1 77 55,3 30 56,4 12 59,1 0 0,0 9 23,8 0 0,0
164 - Момчил Ивайлов Марков Варна МГ Петър Берон 39,72 38 54,9 0 0,0 27 50,9 14 68,2 0 0,0 26 64,3 0 0,0
165 - Борис Бисеров Станчев Варна МГ Петър Берон 39,55 27 39,4 78 56,0 27 50,9 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
166 - Иван Стилиянов Лупов Варна МГ Петър Берон 39,51 56 80,3 88 63,1 18 34,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
167 - Иван Димитров Иванов Варна МГ Петър Берон 39,24 35 50,7 0 0,0 15 29,1 17 81,8 0 0,0 30 73,8 0 0,0
168 - Стилиян Пламенов Петров Варна МГ Петър Берон 39,16 31 45,1 0 0,0 27 50,9 17 81,8 0 0,0 23 57,1 0 0,0
169 - Йоан Руменов Василев  Плевен МГ Гео Милев 38,99 0 0,0 114 81,6 0 0,0 18 86,4 16,5 66,0 0 0,0 0 0,0
170 - Виктория Калоянова Бачева София СМГ 38,98 26 38,0 97 69,5 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
171 - Максим Петров Петров Варна МГ Петър Берон 38,76 44 63,4 0 0,0 18 34,5 15 72,7 0 0,0 25 61,9 0 0,0
172 - Димитър Атанасов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 38,72 0 0,0 59 42,6 33 61,8 12 59,1 4 18,9 20 50,0 0 0,0
173 - Константин Радостин Гамишев Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,52 35 50,7 60 43,3 0 0,0 0 0,0 12 49,1 36 88,1 0 0,0
174 - Румен Ангелов Виденов София СМГ 38,44 0 0,0 103 73,8 0 0,0 14 68,2 8 34,0 22 54,8 0 0,0
175 - Иван Руменов Камберов София СМГ 38,35 34 49,3 104 74,5 30 56,4 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
176 - Стефан Стефанов Райчев София СМГ 38,33 35 50,7 89 63,8 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
177 - Моника Галинова Ганева Варна МГ Петър Берон 38,23 35 50,7 83 59,6 27 50,9 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
178 - Емилияна Станимирова Георгиева Шумен СОУ Сава Доброплодни 38,08 0 0,0 86 61,7 18 34,5 15 72,7 0 0,0 24 59,5 0 0,0
179 - Крум Найденов Александров Плевен МГ Гео Милев 38,06 34 49,3 0 0,0 33 61,8 14 68,2 12 49,1 0 0,0 0 0,0
180 - Калояна Стоянова Ненкова Варна МГ Петър Берон 38,06 0 0,0 89 63,8 24 45,5 10 50,0 0 0,0 28 69,0 0 0,0
181 - Калоян Бориславов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,05 30 43,7 83 59,6 18 34,5 0 0,0 11 45,3 18 45,2 0 0,0
182 - Иванина Атанасова Кошничарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,05 37 53,5 82 58,9 30 56,4 0 0,0 0 0,0 24 59,5 0 0,0
183 - Димитър Димитров Йонов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 37,90 39 56,3 70 50,4 15 29,1 15 72,7 4 18,9 0 0,0 0 0,0
184 - Ясен Владев Кирилов София СМГ 37,65 65 93,0 107 76,6 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
185 - Кристина Красимирова Чанова Добрич ПМГ И. Вазов 37,56 0 0,0 82 58,9 39 72,7 10,5 52,3 10 41,5 0 0,0 0 0,0
186 - Дамян Славов Славов Варна МГ Петър Берон 37,51 24 35,2 0 0,0 27 50,9 17 81,8 0 0,0 23 57,1 0 0,0
187 - Теодор Александров Попов Варна МГ Петър Берон 37,31 39 56,3 75 53,9 24 45,5 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 - Мартин Станимиров Димитров Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,25 30 43,7 77 55,3 30 56,4 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 - Петя Федева Чиликова Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,18 0 0,0 101 72,3 18 34,5 0 0,0 11,5 47,2 28 69,0 0 0,0
190 - Рая Емилова Демирева Варна МГ Петър Берон 36,60 32 46,5 89 63,8 0 0,0 11 54,5 0 0,0 22 54,8 0 0,0
191 - Дара Радославова Димитрова София 107 ОУ 36,26 0 0,0 88 63,1 15 29,1 14 68,2 0 0,0 23 57,1 0 0,0
192 - Румен Мартинов Иванов Враца ПМГ Иван Ценов 36,25 0 0,0 84 60,3 33 61,8 15 72,7 5 22,6 0 0,0 0 0,0
193 - Богдан Михаилов  Стефанов София СМГ 36,21 44 63,4 75 53,9 0 0,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
194 - Александър Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,93 0 0,0 94 67,4 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 - Христо Венелинов Жеков София 125 СОУ 35,90 30 43,7 87 62,4 0 0,0 11 54,5 0 0,0 22 54,8 0 0,0
196 - Георги Пламенов Пунчев София СМГ 35,88 45 64,8 83 59,6 0 0,0 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 - Елица Стоянова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,82 36 52,1 76 54,6 21 40,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
198 - Михаил Миленов Кирков Плевен МГ Гео Милев 35,71 30 43,7 0 0,0 30 56,4 15 72,7 10 41,5 0 0,0 0 0,0
199 - Радко Василев Василев Карнобат ОУ Христо Смирненски 35,67 36 52,1 85 61,0 27 50,9 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
200 - Найден Теодоров Бороджиев София СМГ 35,58 31 45,1 98 70,2 18 34,5 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 | Страница 2 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS