Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 13 Декември 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Илия Лазаров Божинов Благоевград ПМГ 23,53 37,57 0 0,0 24 92,6 14 57,7 0 0,0 10 37,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
2 - Георги Лъчезаров Белинчев Благоевград ПМГ 16,40 10,58 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,2 118 71,7 0 0,00 0 0,0
3 - Валентин Петров Илиев Благоевград ПМГ 13,47 9,62 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 69,3 0 0,00 0 0,0
4 - Кирилка Боянова Дончева Благоевград ПМГ 13,33 12,50 12 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
5 - Георги Димитров Славков Благоевград ПМГ 10,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 128 77,7 0 0,00 0 0,0
6 - Радослав Петров Александров Благоевград ПМГ 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 60,8 0 0,00 0 0,0
7 - Атанас Боянов Динев Бургас ПМГ Н. Обрешков 74,22 89,42 21 84,6 26 100,0 18 73,1 22 100,0 19 69,0 132 80,1 19 86,96 0 0,0
8 - Константин Радосветов Гаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,61 83,99 20 80,8 26 100,0 19 76,9 17 78,3 25 89,7 0 0,0 20 91,30 0 0,0
9 - Христо Добрев Добрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,71 44,62 18 73,1 15 59,3 11 46,2 0 0,0 7 27,6 101 61,4 5 26,09 22 56,1
10 - Радостин Асенов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,70 38,96 15 61,5 12 48,1 11 46,2 0 0,0 8 31,0 157 95,2 5 26,09 16 41,5
11 - Кристина Веселинова Атанасова Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,01 38,00 14 57,7 12 48,1 11 46,2 0 0,0 6 24,1 121 73,5 6 30,43 0 0,0
12 - Денислав Валентинов Михалев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,12 32,23 8 34,6 12 48,1 11 46,2 0 0,0 2 10,3 128 77,7 0 0,00 0 0,0
13 - Стамо Георгиев Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 21,94 32,19 8 34,6 13 51,9 10 42,3 0 0,0 5 20,7 0 0,0 5 26,09 0 0,0
14 - Калин Златков Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,01 25,64 8 34,6 8 33,3 8 34,6 0 0,0 6 24,1 0 0,0 3 17,39 0 0,0
15 - Виктор Иванов Кушелиев Бургас ПМГ Н. Обрешкв 12,32 24,64 7 30,8 9 37,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
16 - Билян Пламенов Гегов Бургас ПМГ Н. Обрешков 8,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 66,9 0 0,00 0 0,0
17 - Виолета Валентинова Бакалова Бургас ГРЕЕ Г. С. Раковски 8,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 64,5 0 0,00 0 0,0
18 - Теодор Даниелов Добрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,88 12,50 6 26,9 0 0,0 5 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,04 0 0,0
19 - Йордан Иванов Бинев Бургас ПГМЕЕ 7,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
20 - Веселина Пламенова Герова Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,8 70 42,8 0 0,00 0 0,0
21 - Божан Иво Орозов Бургас ГПАЕ Гео Милев 7,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 56,0 0 0,00 0 0,0
22 - Поля Николаева Янева Бургас ГПАЕ Гео Милев 6,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 50,6 0 0,00 0 0,0
23 - Десислав Димитров Лечев Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 6,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 48,2 0 0,00 0 0,0
24 - Кристияна Красимирова Гадълева Бургас ПМГ Н. Обрешков 5,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 45,2 0 0,00 0 0,0
25 - Ганчо Валентинов Ганчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 5,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 71 43,4 0 0,00 0 0,0
26 - Дончо Христов Атанасов Бургас ПГМЕЕ 5,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 42,2 0 0,00 0 0,0
27 - Георги Иванов Маджаров Бургас ПГМЕЕ 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 41,0 0 0,00 0 0,0
28 - Атанас Илиев Драганов Бургас ПМГ Н. Обрешков 5,00 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
29 - Петя Младенова Караушева Бургас ГПАЕ Гео Милев 3,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47 28,9 0 0,00 0 0,0
30 - Емилия Тодорова Илиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 3,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 24,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
31 - Андрей Златков Върбанов В. Търново ПМГ Васил Друмев 20,98 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 91,0 2 13,04 10 26,8
32 - Драгослав Пламенов Цветков В. Търново ПМГ В. Друмев 9,94 19,87 0 0,0 8 33,3 11 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - Петко Петков Казанджиев В.Търново ПМГ В. Друмев 32,56 23,58 11 46,2 12 48,1 0 0,0 0 0,0 12 44,8 0 0,0 14 65,22 22 56,1
34 - Симона Емилиянова Кукова Варна МГ Петър Берон 39,92 46,74 11 46,2 20 77,8 12 50,0 2 13,0 21 75,9 0 0,0 12 56,52 0 0,0
35 - Асел Ерлановна Исмолдаева Варна МГ Петър Берон 30,76 50,32 13 53,8 17 66,7 20 80,8 0 0,0 12 44,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Александър Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 15,19 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 8 31,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Мартин Руменов Чиков Варна МГ Петър Берон 4,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 34,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
38 - Ралица Венелинова Апостолова Видин ПМГ Екзарх Антим I 9,62 19,23 8 34,6 0 0,0 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
39 - Виктор Антонов Алексиев Видин ПМГ Екзарх Антим I 8,65 17,31 9 38,5 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
40 - Ивайло Емилов Стоянов Видин ПМГ Екзарх Антим I 4,33 8,65 8 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
41 - Румен Петров Тодоров Видин ПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
42 - Диана Красимирова Миленова Видин ПМГ Екзарх Антим I 2,40 4,81 4 19,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
43 - Кристина Тошкова Йотова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 11,23 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 60,2 0 0,00 0 0,0
44 - Калоян Миленов Кръстев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 11,17 1,85 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 71,1 1,5 10,87 0 0,0
45 - Захари Пламенов Аспарухов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 70,5 0,5 6,52 0 0,0
46 - Павел Николаев Петков Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 8,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 56,0 1 8,70 0 0,0
47 - Александър Анжел Найденов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 8,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 64,5 0 0,00 0 0,0
48 - Моника Красимирова Георгиева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 7,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 63,3 0 0,00 0 0,0
49 - Иван Атанасов Спасов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 6,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 53,0 0 0,00 0 0,0
50 - Теодора Ивайлова Иванова Враца ПМГ Иван Ценов 5,86 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
51 - Илина Георгиева Павлова Враца ПМГ Иван Ценов 5,40 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Рени Димитрова Иванова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 11,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,5 15,5 105 63,9 2 13,04 0 0,0
53 - Гергана Ивайлова Денчева Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 85 51,8 3 17,39 0 0,0
54 - Георги Делянов Генков Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,34 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,5 5,2 100 60,8 1 8,70 0 0,0
55 - Самуил Илиев Железаров Габрово НАГ 6,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 79 48,2 0 0,00 0 0,0
56 - Екатерина Тодорова Терзиева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 11,53 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 70,5 4 21,74 0 0,0
57 - Милен Георгиев Георгиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 14,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 69,3 9 43,48 0 0,0
58 - Теодор Илиев Стоянов Димитровград ЕГ Д-р Иван Богоров 3,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 25,9 0 0,00 0 0,0
59 - Никола Веселинов Димитров Добрич ПМГ Иван Вазов 12,96 7,69 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 72,9 0 0,00 0 0,0
60 - Борис Боянов Караиванов Добрич ПМГ Иван Вазов 3,37 6,73 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
61 - Янита Апосолова Терзиева Казанлък ПМГ 12,01 18,84 0 0,0 10 40,7 8 34,6 0 0,0 5 20,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Мартин Мирославов Белчев Казанлък ПМГ 3,37 6,73 0 0,0 0 0,0 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
63 - Цветелина Милкова Карамфилова Кърджали СОУ П. Р. Славейков 9,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 20,7 91 55,4 0 0,00 0 0,0
64 - Сиел Риен Шефкетова Кърджали СОУ П. Р. Славейков 7,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 93 56,6 0 0,00 0 0,0
65 - Джан Мюмюн Махмуд Кърджали СОУ П. Р. Славейков 7,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 59,0 0 0,00 0 0,0
66 - Йоанна Ивайлова Димитрова Кърджали СОУ П. Р. Славейков 6,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 54,8 0 0,00 0 0,0
67 - Божидар Андреев Касабов Кърджали СОУ П. Р. Славейков 6,78 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 54,2 0 0,00 0 0,0
68 - Михаела Мариова Александрова Кюстендил ПМГ 8,02 13,46 4 19,2 0 0,0 8 34,6 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
69 - Светослав Бойков Георгиев Кюстендил ПМГ 7,69 15,38 7 30,8 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
70 - Васил Емануилов Михайлов Кюстендил ПМГ 5,29 10,58 3 15,4 0 0,0 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
71 - Ивана Иванова Карамфилова Кюстендил ПМГ 3,37 6,73 0 0,0 0 0,0 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
72 - Елена Калинова Митова Кюстендил ПМГ 2,88 5,77 5 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
73 - Ирина Валентинова Христова Ловеч ПМГ 4,33 8,65 0 0,0 0 0,0 8 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Мирела Светломирова Кирова Ловеч ПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Виктория Георгиева Панчева Ловеч ПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Цветомир Цветанов Василковски Ловеч ГЧЕ 1,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
77 - Йоан Йорданов Георгиев Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 59,6 0 0,00 0 0,0
78 - Нина Захариева Ценкова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 7,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 56,0 0 0,00 0 0,0
79 - Диана Димитрова Михайлова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 6,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 55,4 0 0,00 0 0,0
80 - Иванка Тодорова Луканова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 44,0 0 0,00 0 0,0
81 - Владислав Ивов Стефанов Плевен МГ Гео Милев 28,00 27,83 0 0,0 11 44,4 13 53,8 2 13,0 14 51,7 0 0,0 0 0,00 24 61,0
82 - Васил Николаев Василев Плевен МГ Гео Милев 12,82 25,64 7 30,8 8 33,3 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Василена Любенова Стоянова Плевен МГ Гео Милев 12,22 17,13 0 0,0 4 18,5 12 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 11 29,3
84 - Живко Митков Георгиев Плевен МГ Гео Милев 9,16 15,06 6 26,9 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,04 0 0,0
85 - Анелия Димитрова Миланова Плевен СОУ Иван Вазов 8,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 65,1 0 0,00 0 0,0
86 - Мерилин Мариянова Писина Плевен СОУ Иван Вазов 7,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
87 - Теодосия Илкова Несторова Плевен МГ Гео Милев 4,81 9,62 0 0,0 0 0,0 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
88 - Симона Светозарова Любенова Плевен МГ Гео Милев 3,70 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
89 - Радослав Цветанов Узунов Пловдив ЕГ Пловдив 10,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 72,9 2 13,04 0 0,0
90 - Николай Даринов Вълков Пловдив ОМГ Кирил Попов 10,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 108 65,7 1 8,70 0 0,0
91 - Александър Цветанов Цанов Пловдив ЕГ Пловдив 7,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 62,0 0 0,00 0 0,0
92 - Мануел Ивов Сотиров Пловдив ОМГ Кирил Попов 6,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 54,8 0 0,00 0 0,0
93 - Мариела Веселинова Иванова Пловдив ОМГ Кирил Попов 6,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 51,2 0 0,00 0 0,0
94 - Деница Костадинова Димитрова Пловдив СОУ Димитър Благоев 5,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 47,6 0 0,00 0 0,0
95 - Теодор Иванов Иванов Пловдив ОМГОМГ Кирил Попов 5,29 10,58 0 0,0 0 0,0 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
96 - Владислава  Иванова Желева Пловдив ЕГ Пловдив 5,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 42,2 0 0,00 0 0,0
97 - Христо Стоянов Хрисков Пловдив ОМГ Кирил Попов 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
98 - Жан Пламенов Кисев Пловдив ОМГ 1,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
99 - Цветомира Димитрова Памукчиева Пловдив ОМГ 1,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
100 - Десислава Евгениева Желязкова Разград ПМГ 2,31 4,63 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+