Математика - Национално Класиране за 11 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 11 Май 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Борис Евгениев Петров Благоевград ПМГ 14,61 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 96 53,3 1 11,76 0 0,0
2 - Георги Илиев Стойков Благоевград ПМГ 10,37 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 96 53,3 0 0,00 0 0,0
3 - Елена Георгиева Тупарова Благоевград ПМГ 10,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 106 58,8 1 11,76 0 0,0
4 - Стефан Тодоров Величков Благоевград ПМГ 5,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 43,4 0 0,00 0 0,0
5 - Костадин Светлинов Гаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,76 73,99 17 66,7 21 81,5 22 100,0 10 47,8 19 74,1 0 0,0 16 100,00 0 0,0
6 - Ина Деянова Добрева Бургас ПМГ Н. Обрешков 25,80 25,52 10 40,7 5 22,2 8 39,1 0 0,0 8 33,3 96 53,3 2 17,65 0 0,0
7 - Мария Тодорова Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 16,08 25,68 4 18,5 10 40,7 9 43,5 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
8 - Екатерина Руменова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,50 18,52 11 44,4 7 29,6 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
9 - Александър Златев Сокеров Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,21 15,94 0 0,0 8 33,3 6 30,4 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
10 - Симеон Руменов Точев Бургас ПМГ Н.Обрешков 7,87 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
11 - Даниел Анастасов Рохов Бургас ПМГ Н. Обрешков  7,38 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 4 29,41 0 0,0
12 - Димитър Никодимов Стоянов Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 6,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 49,5 0 0,00 0 0,0
13 - Ивайло Георгиев Узунов Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 5,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 47,3 0 0,00 0 0,0
14 - Денис Федаил Сюлейман Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 5,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 42,3 0 0,00 0 0,0
15 - Мариян Андонов Серафимов Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 3,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 28,6 0 0,00 0 0,0
16 - Михаела Иванова Попова В. Търново ПМГ Васил Друмев 4,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 2 17,65 0 0,0
17 - Мартин Добринов Иванов В.Търново ПМГ В. Друмев 44,72 26,25 11 44,4 13 51,9 0 0,0 1 8,7 17 66,7 0 0,0 16 100,00 30 86,1
18 - Димитър Николаев Маркович Варна МГ Петър Берон 61,33 50,12 13 51,9 18 70,4 14 65,2 2 13,0 21 81,5 154 85,2 3 23,53 35 100,0
19 - Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ Петър Берон 52,43 54,63 19 74,1 11 44,4 14 65,2 7 34,8 16 63,0 143 79,1 9 58,82 0 0,0
20 - Веселина Евгениева Стефанова Варна МГ Петър Берон 25,97 23,47 8 33,3 13 51,9 0 0,0 1 8,7 14 55,6 0 0,0 0 0,00 20 58,3
21 - Явор Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 21,85 35,59 9 37,0 11 44,4 13 60,9 0 0,0 3 14,8 0 0,0 2 17,65 0 0,0
22 - Екатерина Иванова Колева Варна І ЕГ 7,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 60,4 0 0,00 0 0,0
23 - Васил Цветанов Алистаров Варна І ЕГ 7,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 59,3 0 0,00 0 0,0
24 - Веселин Пламенов Богданов Варна СОУ Св. Климент Охридски 5,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 46,7 0 0,00 0 0,0
25 - Александър Венциславов Господинов Варна ЧЕГ А.Екзюпери 4,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,4 54 30,2 0 0,00 0 0,0
26 - Тодор Димитров Въргулев Варна МГ Петър Берон 3,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
27 - Памела Даниелова Йорданова Велико Търново ПМГ 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
28 - Наталия Димитрова Янчева Велико Търново ПМГ Васил Друмев 4,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
29 - Патрик Бориславов Димитров Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 21,87 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 121 67,0 3,5 26,47 0 0,0
30 - Денис Константинов Костадинов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 19,35 8,33 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 11 44,4 107 59,3 2 17,65 0 0,0
31 - Ивайло Светлинов Вутов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 17,36 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 8 33,3 96 53,3 6 41,18 0 0,0
32 - Мартин Георгиев Георгиев Вр Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 16,42 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 102 56,6 1 11,76 0 0,0
33 - Адриана Георгиева Диковска Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,29 1,85 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 52,2 1,5 14,71 0 0,0
34 - Дилян Ивов Димитров Враца ПМГ 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
35 - Милен Иванов Василев Враца ПМГ Иван Ценов 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Калина Илиева Щерева Враца ПМГ 4,17 8,33 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Емилия Людмилова Недялкова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 113 62,6 0 0,00 0 0,0
38 - Таня Стефанова Христова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 24,1 102 56,6 0 0,00 0 0,0
39 - Христина Максимова Христова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 10,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 105 58,2 0 0,00 0 0,0
40 - Надежда Деянова Петрова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 104 57,7 0 0,00 0 0,0
41 - Таня Живкова Желева Габрово НАГ 8,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,5 9,3 78 43,4 1 11,76 0 0,0
42 - Мелиса Емилова Хубенова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 7,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 58,8 0 0,00 0 0,0
43 - Мария Димитрова Байрякова Гоце Делчев ПМГ 9,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,2 93 51,6 0 0,00 0 0,0
44 - Николай Балтаджиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 3,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 29,41 0 0,0
45 - Мария Карталова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 2,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,65 0 0,0
46 - Боряна Георгиева Димова Димитровград ПМГ Иван Вазов 11,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 66,5 3 23,53 0 0,0
47 - Марио Каменов Илиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 9,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 73,1 0 0,00 0 0,0
48 - Йордан Бориславов Иванов Димитровград ПМГ Иван Вазов 6,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 52,2 0 0,00 0 0,0
49 - Иванка Николаева Динева Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 42,9 0 0,00 0 0,0
50 - Татяна Иванова Иванова Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 42,3 0 0,00 0 0,0
51 - Ради Георгиев Сергеев Добрич ПМГ Иван Вазов 28,79 25,08 5 22,2 6 25,9 11 52,2 0 0,0 0 0,0 75 41,8 14 88,24 0 0,0
52 - Антония Иванова Кръстева Добрич ПМГ Иван Вазов 18,90 15,74 9 37,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 88,24 0 0,0
53 - Ивана Василева Добрич ПМГ Иван Вазов 11,03 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 88,24 0 0,0
54 - Александър Красимиров Пампоров Добрич ЧПГ Леонардо да Винчи 6,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 55,5 0 0,00 0 0,0
55 - Георги Красимиров Пампоров Добрич ЧПГ Леонардо да Винчи 5,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 45,6 0 0,00 0 0,0
56 - Пламена Веселинова Петкова Добрич ПМГ Иван Вазов 4,17 8,33 6 25,9 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
57 - Пресиян-Мартин Джамбазов Добрич ПМГ Иван Вазов 2,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,65 0 0,0
58 - Ния Деянова Костадинова Добрич ПМГ Иван Вазов 1,39 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
59 - Стоян Христов Бинев Казанлък ПМГ Н. Обрешков 22,77 25,81 9 37,0 11 44,4 4 21,7 0 0,0 8 33,3 82 45,6 0 0,00 0 0,0
60 - Калоян Кънчев Стефанов Казанлък ПМГ Н. Обрешков 13,89 19,44 8 33,3 11 44,4 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
61 - Даниел Маргаритов Шуманов Казанлък ПМГ Н. Обрешков 11,76 23,51 7 29,6 7 29,6 7 34,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Иван Стефанов Динов Казанлък ПМГ 5,41 10,83 0 0,0 6 25,9 3 17,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
63 - Денислав Николаев Минчев Казанлък ПМГ Н. Обрешков 2,48 4,95 2 11,1 0 0,0 1 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
64 - Димитър Данаилов Джапунов Казанлък ПМГ 1,63 3,26 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
65 - Яна Емилова Цолова Козлодуй СОУ Христо Ботев 6,39 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 51,1 0 0,00 0 0,0
66 - Борислава Анатолиева Багалийска Кюстендил ПМГ 15,16 21,98 11 44,4 0 0,0 9 43,5 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
67 - Олег Антонов Александров Кюстендил ПМГ 5,56 3,70 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,00 0 0,0
68 - Маргарита Николова Петрова Кюстендил ПМГ 4,89 9,78 0 0,0 0 0,0 8 39,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
69 - Тони Тончев Костов Кюстендил ПМГ 2,78 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
70 - Давид Слачов Станиславов Кюстендил ПМГ 2,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
71 - Иван Антонов Янев Кюстендил ПМГ 2,31 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
72 - Лили Цветанова Стефанова Ловеч ПМГ 5,66 7,61 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
73 - Радина Димитрова Иванова Ловеч ПМГ 3,02 3,26 0 0,0 0 0,0 2 13,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Александра Ивилинова Йовкова Ловеч ПМГ 2,17 4,35 0 0,0 0 0,0 3 17,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Милица Красимирова Каменова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 6,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 53,3 0 0,00 0 0,0
76 - Неда Димитрова Петрова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 6,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,0 0 0,00 0 0,0
77 - Боян Борисов Иванов Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 6,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 48,4 0 0,00 0 0,0
78 - Ана Даниелова Йорданова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 47,8 0 0,00 0 0,0
79 - Валентина Павлова Илиева Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 47,3 0 0,00 0 0,0
80 - Петя Младенова Петрова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 44,5 0 0,00 0 0,0
81 - Цветелина Захариева Ценкова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 44,5 0 0,00 0 0,0
82 - Антонио Велков Ангелов Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 42,9 0 0,00 0 0,0
83 - Дейвид Пламенов Димитров Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 41,8 0 0,00 0 0,0
84 - Надя Станчева Александрова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 5,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 40,1 0 0,00 0 0,0
85 - Александрина Антониева Иванова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 4,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 38,5 0 0,00 0 0,0
86 - Цветелина Емилова Франкова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 4,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 37,9 0 0,00 0 0,0
87 - Кристиян Георгиев Георгиев Плевен МГ Гео Милев 3,80 7,61 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
88 - Иван Иванов Василев Плевен МГ 2,72 5,43 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
89 - Мартин Антонов Касаветов Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,84 42,23 13 51,9 13 51,9 14 65,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 64,71 21 61,1
90 - Илия Мирославов Манолов Пловдив ОМГ Кирил Попов 11,91 7,61 0 0,0 0 0,0 6 30,4 0 0,0 0 0,0 117 64,8 0 0,00 0 0,0
91 - Мартин  Антонов Касаветов Пловдив ОМГ Кирил Попов 8,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 66,5 0 0,00 0 0,0
92 - Бойко Добромир Димов Пловдив ЕГ Пловдив 7,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 56,0 0 0,00 0 0,0
93 - Паолина Стоянова Гаджулова Пловдив ОМГ 2,72 5,43 0 0,0 0 0,0 4 21,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
94 - Мартин Лъчезаров Лазаров Пловдив ОМГ 1,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
95 - Борис Пламенов Ангелов ПМГ Велико Търново 1,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
96 - Антония Косева Косева Разград ПМГ 5,66 11,31 0 0,0 3 14,8 6 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
97 - Радмил Радостинов Райчев Разград ПМГ 1,85 3,70 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
98 - Пресиана Ивайлова Маринова Русе МГ Баба Тонка 36,18 41,26 13 51,9 19 74,1 8 39,1 0 0,0 13 51,9 131 72,5 0 0,00 0 0,0
99 - Дона-Мария Радославова Иванова Русе МГ Баба Тонка 27,44 44,69 13 51,9 18 70,4 12 56,5 0 0,0 10 40,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
100 - Мартин Веселинов Михайлов Русе МГ Баба Тонка 16,66 16,71 7 29,6 2 11,1 5 26,1 0 0,0 3 14,8 93 51,6 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 2 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS