Математика - Национално Класиране за 8 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 28 Октомври 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
101 - Симона Стефанова Василева София НПМГ 20,28 5,00 6 28,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
102 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Н. Обрешков 20,17 6,00 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 122 69,9 39 65,57 0 0,0
103 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 19,70 3,00 3 16,0 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 124 71,0 33 55,74 0 0,0
104 - Радостина Ивайлова Василева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 19,67 6,00 0 0,0 4 18,5 2 11,1 0 0,0 2 13,6 93 53,4 36 60,66 0 0,0
105 - Радостин Пламенов Петков София СМГ 19,51 0,00 7 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 73,3 30 50,82 0 0,0
106 - Мария Иванова Стоянова София СМГ 19,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 145 83,0 0 0,00 0 0,0
107 - Николай Ангелов Мъглов Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 19,32 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,5 29,5 95 54,5 42 70,49 0 0,0
108 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 19,23 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 54 90,16 0 0,0
109 - Александър Георгиев Радославов София СМГ 18,84 0,00 5 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 118 67,6 0 0,00 0 0,0
110 - Пламен Венелинов Динев Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 18,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9,5 47,7 70 40,3 36 60,66 0 0,0
111 - Катрин Александрова Събева Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 57 95,08 0 0,0
112 - Йоана Костадинова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,14 5,00 0 0,0 3 14,8 2 11,1 0 0,0 0 0,0 102 58,5 36 60,66 0 0,0
113 - Калина Владимирова Стоименова Благоевград ПМГ 18,06 5,00 3 16,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 11 54,5 90 51,7 0 0,00 0 0,0
114 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 17,73 8,00 0 0,0 0 0,0 8 33,3 0 0,0 8 40,9 118 67,6 0 0,00 0 0,0
115 - Гергана Георгиева Гочева Димитровград ПМГ Иван Вазов 17,70 7,00 0 0,0 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
116 - Татяна Йосифова Друмева Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 17,70 5,00 0 0,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 5 27,3 89 51,1 24 40,98 0 0,0
117 - Пламена Руменова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,38 9,00 0 0,0 2 11,1 7 29,6 0 0,0 6 31,8 116 66,5 0 0,00 0 0,0
118 - Христо Христов Чапаров София СМГ 17,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 134 76,7 36 60,66 0 0,0
119 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ Иван Вазов 17,03 13,00 4 20,0 7 29,6 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
120 - Мария Мирославова Мутафчиева София СМГ 16,86 0,00 7 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 68 39,2 0 0,00 0 0,0
121 - Радослав Радославов Велчев София СМГ 16,81 13,00 0 0,0 0 0,0 12 48,1 1 9,1 16 77,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
122 - Адриана Антонова Соколова София СМГ 16,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 131 75,0 0 0,00 0 0,0
123 - Калин Христов Цветков София НПМГ 16,76 0,00 4 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 38,6 45 75,41 0 0,0
124 - Диляна Тошкова Гичева Сливен ПМГ Добри Чинтулов 16,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 98 56,3 27 45,90 0 0,0
125 - Недена Николаева Кръстева Димитровград ПМГ Иван Вазов 16,71 4,00 0 0,0 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 95 54,5 36 60,66 0 0,0
126 - Александра Пепина Танева Ямбол МГ Атанас Радев 16,72 11,00 4 20,0 5 22,2 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
127 - Калоян Красимиров Божилски София НПМГ 16,63 0,00 8 36,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 51,1 27 45,90 0 0,0
128 - Дочко Антонов Маджаров Варна МГ Петър Берон 16,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 54 90,16 0 0,0
129 - Радина Витанова Грънчарова София СМГ 15,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11,5 56,8 0 0,0 42 70,49 0 0,0
130 - Спас Николаев Николов София СМГ 15,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72,7 94 54,0 0 0,00 0 0,0
131 - Никола Николов Стоянов Варна МГ Петър Берон 15,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 54 90,16 0 0,0
132 - Моника Калоянова Иванова София СМГ 15,80 5,00 8 36,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
133 - Валентина Емилова Стефанова Димитровград ПМГ Иван Вазов 15,73 5,00 0 0,0 0 0,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 66 38,1 39 65,57 0 0,0
134 - Иван Красимиров Недков Русе МГ Баба Тонка 15,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 55,1 42 70,49 0 0,0
135 - Лилия Любенова Панайотова София СМГ 15,70 0,00 5 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 36 60,66 0 0,0
136 - Елиязар Гаврилов Ганчев Русе МГ Баба Тонка 15,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 97 55,7 30 50,82 0 0,0
137 - Цветелина Цветозарова Стефанова Русе МГ Баба Тонка 15,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 0 0,0 39 65,57 0 0,0
138 - Ренета Андонова Димитрова Сливен ПМГ Добри Чинтулов 15,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 53,4 42 70,49 0 0,0
139 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Николай Катранов 15,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 128 73,3 0 0,00 0 0,0
140 - Християн Христов Георгиев В. Търново ПМГ Васил Друмев 15,40 6,00 0 0,0 5 22,2 1 7,4 0 0,0 3 18,2 0 0,0 45 75,41 0 0,0
141 - Павел Якимов Павлов София СМГ 15,34 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 127 72,7 0 0,00 0 0,0
142 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Н. Обрешков 15,14 11,00 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 134 76,7 0 0,00 0 0,0
143 - Огнян Ивов Атанасов София СМГ 14,80 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,8 39 65,57 0 0,0
144 - Венелин Милчев Минчев              Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 14,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,5 25,0 71 40,9 30 50,82 0 0,0
145 - Станислав Чавдаров Николов София СМГ 14,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 55,1 36 60,66 0 0,0
146 - Игнес Михайлова Симеонова София СМГ 14,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 106 60,8 0 0,00 0 0,0
147 - Константина Атанасова Георгиева Димитровград ПМГ Иван Вазов 14,26 6,00 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 82 47,2 24 40,98 0 0,0
148 - Кирил Георгиев Ангелов София НПМГ 14,23 0,00 6 28,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,9 24 40,98 0 0,0
149 - Надежда Владимирова Никова Бургас ПМГ Н. Обрешков 14,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 62,5 30 50,82 0 0,0
150 - Кирил Борил Гуринов София НПМГ 14,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 47,7 39 65,57 0 0,0
151 - Стефан Радостинов Стефанов София НПМГ 14,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 56,8 33 55,74 0 0,0
152 - Любомир Георгиев Стойков Варна МГ Петър Берон 14,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 51 85,25 0 0,0
153 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 14,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
154 - Васил Ивов Костомберов София НПМГ 14,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 56,3 33 55,74 0 0,0
155 - Боряна Делянова Генкова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 13,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 98 56,3 27 45,90 0 0,0
156 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 13,79 9,00 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 73,3 0 0,00 0 0,0
157 - Денис Динчеров Къров Разград ПМГ 13,74 6,00 0 0,0 4 18,5 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
158 - Станислав Веселинов Василев Варна МГ Петър Берон 13,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 51 85,25 0 0,0
159 - Борис Валериев Трифонов София СМГ 13,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 115 65,9 0 0,00 0 0,0
160 - Симеон Пенчев Събев В. Търново ПМГ Васил Друмев 13,31 7,00 0 0,0 1 7,4 6 25,9 0 0,0 5 27,3 0 0,0 27 45,90 0 0,0
161 - Виктория Ралева Гарджева Варна МГ Петър Берон 12,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 48 80,33 0 0,0
162 - Иван Кирилов Муртов София СМГ 12,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 76 43,8 0 0,00 0 0,0
163 - Димана Йорданова Мирчева Разград ПМГ 12,82 4,00 0 0,0 2 11,1 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
164 - Никола   Николаев   Ненков Плевен МГ 12,67 6,00 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
165 - Божидар Валентинов Вангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 55,1 27 45,90 0 0,0
166 - Тодор Георгиев Тодоров София СМГ 12,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 104 59,7 0 0,00 0 0,0
167 - Александър Емилов Георгиев София НПМГ 12,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,8 36 60,66 0 0,0
168 - Пресиян Цветославов Цветков София СМГ 12,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 135 77,3 0 0,00 0 0,0
169 - Елена Николова Петрова София НПМГ 12,45 0,00 6 28,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,8 69 39,8 0 0,00 0 0,0
170 - Владимир Лъчезаров Железарски София СМГ 12,44 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,7 106 60,8 0 0,00 0 0,0
171 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ 12,31 2,00 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 98 56,3 18 31,15 0 0,0
172 - Йоанна Димчева Николова София СМГ 12,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 67 38,6 0 0,00 0 0,0
173 - Дария Иванова Иванова  Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 12,14 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 98 56,3 0 0,00 0 0,0
174 - Едуард Вахан Саркисян Русе МГ Баба Тонка 12,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 55,7 24 40,98 0 0,0
175 - Александра Николаева Гайтанджиева София СМГ 12,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 97 55,7 0 0,00 0 0,0
176 - Борислав Бориславов Кръстев София НПМГ 11,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,9 30 50,82 0 0,0
177 - Василена Дончева Попова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 11,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 49,4 27 45,90 0 0,0
178 - Явор Ивайлов Божинов София НПМГ 11,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 44,3 30 50,82 0 0,0
179 - Марио Тодоров Михайлов Сливен ПМГ Добри Чинтулов 11,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 58,5 21 36,07 0 0,0
180 - Иван Тодоров Талков София НПМГ 11,81 0,00 3 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 52,3 15 26,23 0 0,0
181 - Богдан Бранимиров Лозанов София НПМГ 11,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 48,3 27 45,90 0 0,0
182 - Деница Венцеславова Цалова София СМГ 11,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 116 66,5 0 0,00 0 0,0
183 - Томас Мартинов Дойчев Севлиево СОУ Васил Левски 11,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 42,6 30 50,82 0 0,0
184 - Кристия Николаева Николова София НПМГ 11,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 37,5 33 55,74 0 0,0
185 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков  11,60 9,00 0 0,0 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
186 - Красимира Мирославова Костова Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,43 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 112 64,2 0 0,00 0 0,0
187 - Александър Димитров Банков София СМГ 11,36 3,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 15 72,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
188 - Александр Димитриевич Гергинов Благоевград ПМГ 11,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 48,3 24 40,98 0 0,0
189 - Ралица Николаева Коюва Варна МГ Петър Берон 11,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,2 0 0,0 42 70,49 0 0,0
190 - Стефани Петкова Георгиева Сливен ПМГ Добри Чинтулов 11,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 37,5 30 50,82 0 0,0
191 - Сава Константинов Казаков София НПМГ 10,97 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 51,7 21 36,07 0 0,0
192 - Константин Пламенов Мъцински Сливен ПМГ Добри Чинтулов 10,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 46,6 24 40,98 0 0,0
193 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 10,80 17,00 3 16,0 9 37,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
194 - Калоян Ивайлов Попдончев София СМГ 10,80 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 103 59,1 0 0,00 0 0,0
195 - Александра Александрова Радолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 102 58,5 0 0,00 0 0,0
196 - Александрян Николай Борисов Варна МГ Петър Берон 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
197 - Мирослав Лъчезаров Маринов Варна МГ Петър Берон 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
198 - Георги Бисеров Добрев Варна МГ Петър Берон 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
199 - Никита Владиславович Степанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 149 85,2 0 0,00 0 0,0
200 - Петър Станимиров Колев Варна МГ Петър Берон 10,63 6,00 0 0,0 0 0,0 6 25,9 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 5 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS