Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 20 Април 2018 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала НМС
1 - Вержил Валерив Тодоров София 133 СОУ 7,07 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 56,52 0 0,0
2 - Ангел Бориславов Христов София 91 НЕГ 1,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
3 - Иван Даниелов Иванов София АК 33,08 30,52 15 61,5 13 51,9 0 0,0 1 8,7 15 55,2 144 87,3 0 0,00 0 0,0
4 - Здравка Симеонова Тодорова София АК 4,70 9,40 3 15,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
5 - Яна Абдул Ал-Хебри София АК 3,24 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
6 - Васил Янев Янсен София АК 2,40 4,81 0 0,0 0 0,0 4 19,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
7 - Божан Иво Орозов Бургас ГПАЕ Гео Милев 7,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 56,0 0 0,00 0 0,0
8 - Поля Николаева Янева Бургас ГПАЕ Гео Милев 6,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 50,6 0 0,00 0 0,0
9 - Петя Младенова Караушева Бургас ГПАЕ Гео Милев 3,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47 28,9 0 0,00 0 0,0
10 - Свобода Стоянова Каврошилова Смолян ГПЧЕ Иван Вазов  8,28 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 66,3 0 0,00 0 0,0
11 - Симона Валериева Йорданова Шумен ГПЧЕ Никола Й. Вапцаров 6,25 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 50,0 0 0,00 0 0,0
12 - Живка Димитрова Димитрова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 8,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 54,2 2 13,04 0 0,0
13 - Гергана Тенева Тенева Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 8,13 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 65,1 0 0,00 0 0,0
14 - Тодор Маринов Кирев Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 7,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 63,9 0 0,00 0 0,0
15 - Пламена Владимирова Вълчанова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 7,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 59,0 0 0,00 0 0,0
16 - Антонио Михайлов Калайджиев Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 7,30 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 58,4 0 0,00 0 0,0
17 - Елис Харетин Иълмаз Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 7,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
18 - Ива Петрова Клисарова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 6,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 51,8 0 0,00 0 0,0
19 - Мариела Иванова Ангелова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 6,48 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 51,8 0 0,00 0 0,0
20 - Хелена-София Русева Христозова Хасково ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 6,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 48,8 0 0,00 0 0,0
21 - Виолета Валентинова Бакалова Бургас ГРЕЕ Г. С. Раковски 8,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 64,5 0 0,00 0 0,0
22 - Цветомир Цветанов Василковски Ловеч ГЧЕ 1,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
23 - Теодор Илиев Стоянов Димитровград ЕГ Д-р Иван Богоров 3,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 25,9 0 0,00 0 0,0
24 - Радослав Цветанов Узунов Пловдив ЕГ Пловдив 10,74 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 72,9 2 13,04 0 0,0
25 - Александър Цветанов Цанов Пловдив ЕГ Пловдив 7,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 62,0 0 0,00 0 0,0
26 - Владислава  Иванова Желева Пловдив ЕГ Пловдив 5,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 42,2 0 0,00 0 0,0
27 - Виктория Иванова Патишева Ямбол МГ Атанас Радев 18,84 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 60,2 0 0,00 0 0,0
28 - Николай Вълчев Стоянов Ямбол МГ Атанас Радев 7,09 14,17 7 30,8 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
29 - Александра Детелинова Неделчева Русе МГ Баба Тонка 32,79 34,08 11 46,2 14 55,6 8 34,6 0 0,0 3 13,8 142 86,1 5 26,09 0 0,0
30 - Емил Емилов Инджев Русе МГ Баба Тонка 15,94 12,50 0 0,0 0 0,0 12 50,0 0 0,0 4 17,2 99 60,2 0 0,00 0 0,0
31 - Владислав Ивов Стефанов Плевен МГ Гео Милев 28,00 27,83 0 0,0 11 44,4 13 53,8 2 13,0 14 51,7 0 0,0 0 0,00 24 61,0
32 - Васил Николаев Василев Плевен МГ Гео Милев 12,82 25,64 7 30,8 8 33,3 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - Василена Любенова Стоянова Плевен МГ Гео Милев 12,22 17,13 0 0,0 4 18,5 12 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 11 29,3
34 - Живко Митков Георгиев Плевен МГ Гео Милев 9,16 15,06 6 26,9 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,04 0 0,0
35 - Теодосия Илкова Несторова Плевен МГ Гео Милев 4,81 9,62 0 0,0 0 0,0 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
36 - Симона Светозарова Любенова Плевен МГ Гео Милев 3,70 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
37 - Симона Емилиянова Кукова Варна МГ Петър Берон 39,92 46,74 11 46,2 20 77,8 12 50,0 2 13,0 21 75,9 0 0,0 12 56,52 0 0,0
38 - Асел Ерлановна Исмолдаева Варна МГ Петър Берон 30,76 50,32 13 53,8 17 66,7 20 80,8 0 0,0 12 44,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
39 - Александър Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 15,19 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 8 31,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
40 - Мартин Руменов Чиков Варна МГ Петър Берон 4,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 34,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
41 - Атанас Евгениев Чобанов Ямбол МГ Ямбол 4,17 8,33 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
42 - Самуил Илиев Железаров Габрово НАГ 6,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 79 48,2 0 0,00 0 0,0
43 - Стефани Георгиева Кангалова София НПМГ 15,42 23,08 10 42,3 0 0,0 12 50,0 0 0,0 8 31,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
44 - Мирела Мариова Манолова София НПМГ 14,17 24,04 11 46,2 0 0,0 12 50,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Христо Георгиев Делев София НПМГ 13,50 22,69 0 0,0 10 40,7 12 50,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
46 - Деница Александрова Асова София НПМГ 13,46 22,61 10 42,3 12 48,1 0 0,0 0 0,0 4 17,2 0 0,0 0 0,00 0 0,0
47 - Мая Апостолова Добрева София НПМГ 10,35 20,69 8 34,6 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
48 - Петър Маринов Тошев София НПМГ 9,77 16,10 9 38,5 6 25,9 0 0,0 0 0,0 3 13,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
49 - Мартин Георгиев Игнатов София НПМГ 9,40 18,80 7 30,8 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
50 - Мариела Мариова Манолова София НПМГ 6,02 12,04 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
51 - Мартин Георгиев Георгиев София НПМГ 5,14 7,69 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Анастасия Йорданова Андреева София НПМГ 4,17 8,33 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
53 - Любослав Пламенов Любенов София НПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
54 - Ханх Ван Хоанг Нгуен София НПМГ 3,37 6,73 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
55 - Жан Пламенов Кисев Пловдив ОМГ 1,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,8 0 0,0 0 0,00 0 0,0
56 - Цветомира Димитрова Памукчиева Пловдив ОМГ 1,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
57 - Николай Даринов Вълков Пловдив ОМГ Кирил Попов 10,16 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 108 65,7 1 8,70 0 0,0
58 - Мануел Ивов Сотиров Пловдив ОМГ Кирил Попов 6,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 54,8 0 0,00 0 0,0
59 - Мариела Веселинова Иванова Пловдив ОМГ Кирил Попов 6,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 51,2 0 0,00 0 0,0
60 - Христо Стоянов Хрисков Пловдив ОМГ Кирил Попов 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
61 - Теодор Иванов Иванов Пловдив ОМГОМГ Кирил Попов 5,29 10,58 0 0,0 0 0,0 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
62 - Десислав Димитров Лечев Бургас ПГЕЕ Константин Фотинов 6,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 48,2 0 0,00 0 0,0
63 - Йордан Иванов Бинев Бургас ПГМЕЕ 7,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
64 - Дончо Христов Атанасов Бургас ПГМЕЕ 5,27 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 42,2 0 0,00 0 0,0
65 - Георги Иванов Маджаров Бургас ПГМЕЕ 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 41,0 0 0,00 0 0,0
66 - Илия Лазаров Божинов Благоевград ПМГ 23,53 37,57 0 0,0 24 92,6 14 57,7 0 0,0 10 37,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
67 - Георги Лъчезаров Белинчев Благоевград ПМГ 16,40 10,58 10 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,2 118 71,7 0 0,00 0 0,0
68 - Валентин Петров Илиев Благоевград ПМГ 13,47 9,62 9 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 69,3 0 0,00 0 0,0
69 - Кирилка Боянова Дончева Благоевград ПМГ 13,33 12,50 12 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 56,6 0 0,00 0 0,0
70 - Янита Апосолова Терзиева Казанлък ПМГ 12,01 18,84 0 0,0 10 40,7 8 34,6 0 0,0 5 20,7 0 0,0 0 0,00 0 0,0
71 - Георги Димитров Славков Благоевград ПМГ 10,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,9 128 77,7 0 0,00 0 0,0
72 - Михаела Мариова Александрова Кюстендил ПМГ 8,02 13,46 4 19,2 0 0,0 8 34,6 0 0,0 2 10,3 0 0,0 0 0,00 0 0,0
73 - Светослав Бойков Георгиев Кюстендил ПМГ 7,69 15,38 7 30,8 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
74 - Радослав Петров Александров Благоевград ПМГ 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 60,8 0 0,00 0 0,0
75 - Васил Емануилов Михайлов Кюстендил ПМГ 5,29 10,58 3 15,4 0 0,0 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Ирина Валентинова Христова Ловеч ПМГ 4,33 8,65 0 0,0 0 0,0 8 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
77 - Румен Петров Тодоров Видин ПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
78 - Мирела Светломирова Кирова Ловеч ПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
79 - Виктория Георгиева Панчева Ловеч ПМГ 3,85 7,69 0 0,0 0 0,0 7 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
80 - Ивана Иванова Карамфилова Кюстендил ПМГ 3,37 6,73 0 0,0 0 0,0 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
81 - Мартин Мирославов Белчев Казанлък ПМГ 3,37 6,73 0 0,0 0 0,0 6 26,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
82 - Елена Калинова Митова Кюстендил ПМГ 2,88 5,77 5 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Десислава Евгениева Желязкова Разград ПМГ 2,31 4,63 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
84 - Александър Владимиров Георгиев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 10,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 132 80,1 0 0,00 0 0,0
85 - Ралица Георгиева Манолова Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 8,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 68,1 0 0,00 0 0,0
86 - Рени Димитрова Иванова Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 11,55 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,5 15,5 105 63,9 2 13,04 0 0,0
87 - Гергана Ивайлова Денчева Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,3 85 51,8 3 17,39 0 0,0
88 - Георги Делянов Генков Габрово ПМГ Акад. Иван Гюзелев 9,34 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,5 5,2 100 60,8 1 8,70 0 0,0
89 - Кристина Тошкова Йотова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 11,23 7,41 0 0,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 60,2 0 0,00 0 0,0
90 - Калоян Миленов Кръстев Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 11,17 1,85 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 71,1 1,5 10,87 0 0,0
91 - Захари Пламенов Аспарухов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 70,5 0,5 6,52 0 0,0
92 - Павел Николаев Петков Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 8,09 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 56,0 1 8,70 0 0,0
93 - Александър Анжел Найденов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 8,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 64,5 0 0,00 0 0,0
94 - Моника Красимирова Георгиева Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 7,91 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 63,3 0 0,00 0 0,0
95 - Иван Атанасов Спасов Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 6,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 53,0 0 0,00 0 0,0
96 - Петко Петков Казанджиев В.Търново ПМГ В. Друмев 32,56 23,58 11 46,2 12 48,1 0 0,0 0 0,0 12 44,8 0 0,0 14 65,22 22 56,1
97 - Драгослав Пламенов Цветков В. Търново ПМГ В. Друмев 9,94 19,87 0 0,0 8 33,3 11 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
98 - Андрей Златков Върбанов В. Търново ПМГ Васил Друмев 20,98 9,26 0 0,0 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 91,0 2 13,04 10 26,8
99 - Мартина Седефова Билянска Смолян ПМГ Васил Левски 6,93 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 55,4 0 0,00 0 0,0
100 - Андон Димитров Грибачев Смолян ПМГ Васил Левски 4,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 59 36,1 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+