Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 09 Декември 2021 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Есенен Математически Турнир - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Евгени Стаев Кайряков София СМГ 79,37 94,05 26 100,0 26 100,0 26 100,0 15 76,2 178 100,0 0 0,00 0 0,0
2 - Добрин Марианов Бараков Плевен МГ Гео Милев 76,63 89,95 19 74,1 26 100,0 26 100,0 17 85,7 0 0,0 60 100,00 0 0,0
3 - Петър Емилов Лангов София СМГ 59,10 65,74 19 74,1 23 88,9 26 100,0 0 0,0 163 91,6 0 0,00 0 0,0
4 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 92,59 88,89 18 70,4 22 85,2 26 100,0 20 100,0 178 100,0 60 100,00 0 0,0
5 - Василена Александрова Цветанова Пловдив ОМГ Кирил Попов 70,82 68,39 16 63,0 25 96,3 26 100,0 2 14,3 135 76,0 45 75,41 0 0,0
6 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,41 72,49 15 59,3 26 100,0 24 92,6 7 38,1 107 60,3 54 90,16 0 0,0
7 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 70,59 62,04 14 55,6 25 96,3 25 96,3 0 0,0 134 75,4 60 100,00 0 0,0
8 - Иво Владиславов Петров София СМГ 40,12 60,19 13 51,9 25 96,3 24 92,6 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
9 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 67,90 76,85 11 44,4 25 96,3 26 100,0 13 66,7 0 0,0 60 100,00 0 0,0
10 - Ханг Хоанг Та София СМГ 56,18 50,00 11 44,4 20 77,8 20 77,8 0 0,0 127 71,5 39 65,57 0 0,0
11 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 49,60 51,85 11 44,4 20 77,8 22 85,2 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
12 - Кристиан Емилов Минчев Бургас ПМГ Н. Обрешков 83,62 78,17 10 40,7 25 96,3 22 85,2 18 90,5 176 98,9 54 90,16 0 0,0
13 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 67,96 58,73 10 40,7 19 74,1 25 96,3 4 23,8 147 82,7 54 90,16 0 0,0
14 - Матей Костадинов Петков София НПМГ 60,46 48,15 10 40,7 19 74,1 20 77,8 0 0,0 151 84,9 51 85,25 0 0,0
15 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 52,36 35,19 10 40,7 13 51,9 12 48,1 0 0,0 148 83,2 54 90,16 0 0,0
16 - Тодор Пенев Христов София СМГ 35,22 34,26 10 40,7 10 40,7 14 55,6 0 0,0 132 74,3 0 0,00 0 0,0
17 - Александър Живодаров Василев София СМГ 27,72 23,15 10 40,7 13 51,9 0 0,0 0 0,0 131 73,7 0 0,00 0 0,0
18 - Мартин Русланов Германов София СМГ 67,35 55,69 9 37,0 22 85,2 21 81,5 3 19,0 171 96,1 51 85,25 0 0,0
19 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 52,80 38,89 9 37,0 16 63,0 14 55,6 0 0,0 135 76,0 51 85,25 0 0,0
20 - Николай Димитров Митев София Американски колеж 25,93 38,89 9 37,0 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
21 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 19,49 9,26 9 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 142 79,9 0 0,00 0 0,0
22 - Деница Петрова Павлова София СМГ 41,04 39,02 8 33,3 14 55,6 12 48,1 3 19,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
23 - Лилия Петрова Вигенина София СМГ 37,88 37,96 8 33,3 20 77,8 10 40,7 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
24 - Димитър Кръстинов Ангелов София НПМГ 46,61 32,41 7 29,6 12 48,1 13 51,9 0 0,0 115 64,8 51 85,25 0 0,0
25 - Джемма Цонева Русева Ямбол МГ Атанас Радев 45,86 37,04 7 29,6 13 51,9 17 66,7 0 0,0 109 61,5 39 65,57 0 0,0
26 - Кирил Ивайлов Павлов София СМГ 43,19 20,37 7 29,6 0 0,0 13 51,9 0 0,0 138 77,7 60 100,00 0 0,0
27 - Ксения Станиславова Бакалова Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,55 15,74 7 29,6 8 33,3 0 0,0 0 0,0 94 53,1 51 85,25 0 0,0
28 - Александър Ангелов Желязков София Американски колеж 24,69 37,04 7 29,6 13 51,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
29 - Александрина Илианова Иванова София СМГ 16,90 11,11 7 29,6 0 0,0 3 14,8 0 0,0 101 57,0 0 0,00 0 0,0
30 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,94 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
31 - Александър Ивайлов Милчев София НПМГ 49,85 37,96 6 25,9 18 70,4 14 55,6 0 0,0 110 62,0 51 85,25 0 0,0
32 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 42,06 27,78 6 25,9 12 48,1 9 37,0 0 0,0 108 60,9 48 80,33 0 0,0
33 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 34,01 20,37 6 25,9 7 29,6 6 25,9 0 0,0 101 57,0 39 65,57 0 0,0
34 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 29,29 25,00 6 25,9 13 51,9 5 22,2 0 0,0 70 39,7 21 36,07 0 0,0
35 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 27,44 23,15 6 25,9 17 66,7 0 0,0 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
36 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,04 24,07 6 25,9 5 22,2 12 48,1 0 0,0 117 65,9 0 0,00 0 0,0
37 - Асен Светлинов Марков София СМГ 23,48 19,44 6 25,9 13 51,9 0 0,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
38 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 12,35 18,52 6 25,9 0 0,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
39 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 9,88 14,81 6 25,9 0 0,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
40 - Спасиян Иванов Тодоров София ПЧМГ 58,84 50,00 5 22,2 22 85,2 24 92,6 0 0,0 138 77,7 45 75,41 0 0,0
41 - Веселина Тодорова Велкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,17 37,04 5 22,2 13 51,9 19 74,1 0 0,0 123 69,3 39 65,57 0 0,0
42 - Елена Николаева Кескинова София СМГ 37,56 24,07 5 22,2 0 0,0 19 74,1 0 0,0 95 53,6 45 75,41 0 0,0
43 - Иван Антонов Андонов София СМГ 20,05 16,67 5 22,2 0 0,0 11 44,4 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
44 - Моника Калоянова Иванова София СМГ 3,70 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Радослав Радославов Велчев София СМГ 49,25 29,63 4 18,5 12 48,1 13 51,9 0 0,0 172 96,6 48 80,33 0 0,0
46 - Йоан Миленов Минев София СМГ 48,59 34,26 4 18,5 22 85,2 8 33,3 0 0,0 123 69,3 51 85,25 0 0,0
47 - Мария Златкова Палашева София НПМГ 43,57 29,63 4 18,5 14 55,6 11 44,4 0 0,0 111 62,6 48 80,33 0 0,0
48 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 41,20 16,67 4 18,5 0 0,0 12 48,1 0 0,0 152 85,5 57 95,08 0 0,0
49 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 38,69 34,26 4 18,5 15 59,3 15 59,3 0 0,0 0 0,0 57 95,08 0 0,0
50 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 35,18 13,89 4 18,5 0 0,0 9 37,0 0 0,0 116 65,4 54 90,16 0 0,0
51 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 28,40 42,59 4 18,5 20 77,8 19 74,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Гергана Василева Чолакова София СМГ 26,16 4,63 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 48 80,33 0 0,0
53 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 25,59 20,37 4 18,5 8 33,3 7 29,6 0 0,0 128 72,1 0 0,00 0 0,0
54 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 25,15 22,22 4 18,5 9 37,0 8 33,3 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
55 - Станислав Чавдаров Николов София СМГ 21,28 18,52 4 18,5 0 0,0 14 55,6 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
56 - Иван Николаев Николов София Американски колеж 20,99 31,48 4 18,5 9 37,0 18 70,4 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
57 - Никола Николаев Ненков Плевен МГ Гео Милев 7,41 11,11 4 18,5 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
58 - Мартин Петров Григоров Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,64 11,11 3 14,8 5 22,2 1 7,4 0 0,0 135 76,0 45 75,41 0 0,0
59 - Иван Кирилов Муртов София СМГ 12,15 3,70 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 103 58,1 0 0,00 0 0,0
60 - Мардирос Хачик Овагемян Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,28 31,48 2 11,1 12 48,1 17 66,7 0 0,0 118 66,5 51 85,25 0 0,0
61 - Гавраил Иванов Димов Добрич ПМГ И. Вазов 39,21 20,24 2 11,1 7 29,6 6 25,9 2 14,3 105 59,2 57 95,08 0 0,0
62 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 37,99 13,49 2 11,1 0 0,0 0 0,0 8 42,9 149 83,8 54 90,16 0 0,0
63 - Красимир Орлинов Маринов София НПМГ 35,79 25,00 2 11,1 14 55,6 8 33,3 0 0,0 87 49,2 39 65,57 0 0,0
64 - Велизара Боянова Захариева София НПМГ 33,45 19,44 2 11,1 9 37,0 7 29,6 0 0,0 84 47,5 45 75,41 0 0,0
65 - Мария Завен Астадурова София НПМГ 28,77 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 109 61,5 51 85,25 0 0,0
66 - Жасмина Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 25,72 6,48 2 11,1 3 14,8 0 0,0 0 0,0 85 48,0 48 80,33 0 0,0
67 - Атанас Василев Атанасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 25,03 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 63,7 45 75,41 0 0,0
68 - Димитър Любомиров Спасов Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,33 14,81 2 11,1 0 0,0 12 48,1 0 0,0 122 68,7 0 0,00 0 0,0
69 - Спас Николаев Николов София СМГ 18,36 12,04 2 11,1 9 37,0 0 0,0 0 0,0 110 62,0 0 0,00 0 0,0
70 - Симона Стефанова Василева София НПМГ 17,79 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 27 45,90 0 0,0
71 - Момчил Генов Генов София НПМГ 15,69 11,11 2 11,1 0 0,0 8 33,3 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
72 - Лазарина Живкова Попова София СМГ 10,88 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 54,2 0 0,00 0 0,0
73 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,11 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
74 - Яна Ивайлова Иванова София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
75 - Джин Джънг София Първа АЕГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
76 - Невена Емилова Христова В. Търново ППМГ Васил Друмев 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
77 - Деница Венцеславова Цалова София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
78 - Радостин Пламенов Петков София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
79 - Стефания Цветанова Цветкова София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
80 - Александър Георгиев Радославов София СМГ 1,85 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
81 - Ралица Юлианова Андреева Варна МГ Петър Берон 37,31 23,15 1 7,4 9 37,0 12 48,1 0 0,0 99 55,9 45 75,41 0 0,0
82 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 34,71 12,04 1 7,4 0 0,0 10 40,7 0 0,0 133 74,9 51 85,25 0 0,0
83 - Васил Валентинов Пирински София СМГ 28,43 10,19 1 7,4 0 0,0 8 33,3 0 0,0 114 64,2 39 65,57 0 0,0
84 - Севда Хараламбиева Мочева София НПМГ 24,60 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 45 75,41 0 0,0
85 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,26 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0 48 80,33 0 0,0
86 - Борислав Мартинов Минчев София НПМГ 22,98 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 51 85,25 0 0,0
87 - Веделин Венциславов Гъров Добрич ПМГ И. Вазов 22,86 10,19 1 7,4 6 25,9 1 7,4 0 0,0 63 35,8 36 60,66 0 0,0
88 - Николина Станиславова Роячки София НПМГ 22,28 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 45 75,41 0 0,0
89 - Елена Бойкова Недялкова София НПМГ 21,89 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 48 80,33 0 0,0
90 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 21,52 14,81 1 7,4 0 0,0 13 51,9 0 0,0 124 69,8 0 0,00 0 0,0
91 - Елена Ивайлова Велева София НПМГ 21,34 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 45 75,41 0 0,0
92 - Анна Каренинна Ованнисян Плевен МГ Гео Милев 21,31 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 59,8 36 60,66 0 0,0
93 - Елица Пламенова Бояджиева Добрич ПМГ Иван Вазов 19,97 7,41 1 7,4 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
94 - Владимир Лъчезаров Железарски София СМГ 17,93 11,11 1 7,4 0 0,0 9 37,0 0 0,0 112 63,1 0 0,00 0 0,0
95 - Гергана Драгомирова Пейкова София Американски колеж 17,90 26,85 1 7,4 13 51,9 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
96 - Лилия Любенова Панайотова София СМГ 17,28 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 24 40,98 0 0,0
97 - Игнес Михаилова Симеонова София СМГ 14,09 9,26 1 7,4 0 0,0 7 29,6 0 0,0 84 47,5 0 0,00 0 0,0
98 - Кристина Калоянова Караиванова Ст. Загора ПМГ Гео Милев 12,98 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
99 - Георги Константинов Димитров София СМГ 12,59 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 121 68,2 0 0,00 0 0,0
100 - Катерина Маринова Кунева София СМГ 12,04 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 64,8 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS