Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 09 Август 2020 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Рейтинг 2 - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Борислав Кирилов Кирилов София ПЧМГ 92,05 35,00 20 87,5 15 72,7 - 20 100,0 152 100,0 60 100,00 0 0,0
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 75,87 29,00 11 50,0 14 68,2 - 15 76,2 129 85,0 60 100,00 0 0,0
3 - Калина Александрова Николова София СМГ 75,46 22,00 16 70,8 8 40,9 - 14 71,4 143 94,1 60 100,00 0 0,0
4 - Десислава Пламенова Николова София СМГ 74,51 22,00 17 75,0 13 63,6 - 9 47,6 131 86,3 60 100,00 0 0,0
5 - Валери Чавдаров Ванков София СМГ 59,08 21,00 23 100,0 21 100,0 - 0 0,0 145 95,4 0 0,00 0 0,0
6 - Георги Христов Димитров София СМГ 56,20 17,00 4 20,8 9 45,5 - 8 42,9 124 81,7 54 90,16 0 0,0
7 - Павел Иванов Панев София СМГ 58,80 16,00 7 33,3 9 45,5 - 7 38,1 132 86,9 54 90,16 0 0,0
8 - Веселина Николаева Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 48,27 14,00 0 0,0 0 0,0 - 14 71,4 121 79,7 54 90,16 0 0,0
9 - Георги Дианов Динков София СМГ 38,75 13,00 11 50,0 6 31,8 - 7 38,1 112 73,9 0 0,00 0 0,0
10 - Андон Ивайлов Тодоров Благоевград ПМГ Благоевград 60,68 12,00 11 50,0 0 0,0 - 12 61,9 139 91,5 60 100,00 0 0,0
11 - Георги Цветелинов Игнатов Враца ПМГ Иван Ценов  49,77 12,00 0 0,0 0 0,0 - 12 61,9 132 86,9 60 100,00 0 0,0
12 - Георги Стефанов Златинов Благоевград ПМГ Благоевград 44,14 12,00 3 16,7 0 0,0 - 12 61,9 86 56,9 51 85,25 0 0,0
13 - Живомир Андреев Грозев Ямбол МГ Атанас Радев 41,79 12,00 0 0,0 4 22,7 - 8 42,9 118 77,8 39 65,57 0 0,0
14 - Елена Павлинова Вутова Добрич ПМГ И. Вазов 56,42 11,00 13 58,3 3 18,2 - 8 42,9 95 62,7 60 100,00 0 0,0
15 - Димитър Росенов Русев София 125 СОУ 49,26 11,00 7 33,3 11 54,5 - 0 0,0 126 83,0 45 75,41 0 0,0
16 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 45,57 10,00 0 0,0 0 0,0 - 10 52,4 122 80,4 57 95,08 0 0,0
17 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 40,39 10,00 0 0,0 0 0,0 - 10 52,4 120 79,1 42 70,49 0 0,0
18 - Ангел Иванов Райчев София 125 СОУ 58,36 9,00 12 54,2 9 45,5 - 0 0,0 140 92,2 60 100,00 0 0,0
19 - Милко Иванов Бакалов София СМГ 54,57 9,00 15 66,7 9 45,5 - 0 0,0 107 70,6 54 90,16 0 0,0
20 - Спас Жеков Димитров София СМГ 33,66 9,00 8 37,5 2 13,6 - 7 38,1 120 79,1 0 0,00 0 0,0
21 - Стефанка Тодорова Манахова София СМГ 52,77 8,00 10 45,8 8 40,9 - 0 0,0 117 77,1 60 100,00 0 0,0
22 - Иван Валентинов Божанин София СМГ 51,81 8,00 9 41,7 8 40,9 - 0 0,0 116 76,5 60 100,00 0 0,0
23 - Александър Христов Дойчинов София 125 СОУ 40,45 8,00 10 45,8 8 40,9 - 0 0,0 98 64,7 30 50,82 0 0,0
24 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 26,21 8,00 0 0,0 8 40,9 - 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
25 - Дарин Веселинов Крумов София 107 ОУ 24,39 8,00 0 0,0 4 22,7 - 4 23,8 0 0,0 45 75,41 0 0,0
26 - Калоян Христов Янчев Варна МГ Петър Берон 22,35 8,00 16 70,8 8 40,9 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
27 - Константин Каменов Каменов София СМГ 46,64 7,00 2 12,5 7 36,4 - 0 0,0 128 84,3 60 100,00 0 0,0
28 - Димитър Ангелов Митов София СМГ 45,17 7,00 7 33,3 7 36,4 - 0 0,0 115 75,8 48 80,33 0 0,0
29 - Любослав Иванов Стефанов София ПЧМГ 31,55 7,00 9 41,7 7 36,4 - 0 0,0 121 79,7 0 0,00 0 0,0
30 - Йоан Чавдаров Панев София 107 ОУ 26,22 7,00 6 29,2 7 36,4 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
31 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 24,67 7,00 2 12,5 7 36,4 - 0 0,0 113 74,5 0 0,00 0 0,0
32 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 41,31 6,00 0 0,0 0 0,0 - 6 33,3 111 73,2 60 100,00 0 0,0
33 - Румяна Иван-Асен Иванова София СМГ 27,72 6,00 8 37,5 6 31,8 - 0 0,0 105 69,3 0 0,00 0 0,0
34 - Александър Иванов Иванов София ПЧМГ 25,33 6,00 10 45,8 6 31,8 - 0 0,0 74 49,0 0 0,00 0 0,0
35 - Гергана Георгиева Пеева София 125 СОУ 46,99 5,00 8 37,5 5 27,3 - 0 0,0 144 94,8 45 75,41 0 0,0
36 - Ангел Пламенов Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,19 5,00 0 0,0 0 0,0 - 5 28,6 117 77,1 51 85,25 0 0,0
37 - Георги Димитров Вълков София СМГ 38,13 5,00 0 0,0 5 27,3 - 0 0,0 111 73,2 54 90,16 0 0,0
38 - Никола Георгиев Славчев София ПЧМГ 35,31 5,00 0 0,0 5 27,3 - 0 0,0 112 73,9 45 75,41 0 0,0
39 - Ина Росенова Илкова София 125 СОУ 33,68 5,00 0 0,0 5 27,3 - 0 0,0 92 60,8 48 80,33 0 0,0
40 - Иван Пламенов Петков София СМГ 25,27 5,00 6 29,2 0 0,0 - 5 28,6 104 68,6 0 0,00 0 0,0
41 - Никола Мирославов Максимов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 19,83 5,00 0 0,0 0 0,0 - 5 28,6 107 70,6 0 0,00 0 0,0
42 - Гергана Ивова Николаева Враца ПМГ Иван Ценов  18,39 5,00 0 0,0 0 0,0 - 5 28,6 96 63,4 0 0,00 0 0,0
43 - Мартин Светославов Давидов София СМГ 48,26 4,00 11 50,0 4 22,7 - 0 0,0 119 78,4 54 90,16 0 0,0
44 - Георги Пейчев Пеев София СМГ 47,63 4,00 6 29,2 4 22,7 - 0 0,0 131 86,3 60 100,00 0 0,0
45 - Константин Христов Илиев София СМГ 45,50 4,00 8 37,5 4 22,7 - 0 0,0 117 77,1 54 90,16 0 0,0
46 - Персиан Любомиров Турсунов София СМГ 43,51 4,00 6 29,2 4 22,7 - 0 0,0 122 80,4 51 85,25 0 0,0
47 - Цветан Христов Станчев София СМГ 35,21 4,00 0 0,0 0 0,0 - 4 23,8 94 62,1 54 90,16 0 0,0
48 - Иван Деянов Славов София 125 СОУ 32,76 4,00 0 0,0 4 22,7 - 0 0,0 107 70,6 42 70,49 0 0,0
49 - Стефан Ивайлов Иванов София СМГ 44,17 3,00 6 29,2 3 18,2 - 0 0,0 134 88,2 51 85,25 0 0,0
50 - Дарина Драгомирова Великова София ПЧМГ 44,07 3,00 11 50,0 3 18,2 - 0 0,0 124 81,7 42 70,49 0 0,0
51 - Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 32,82 3,00 0 0,0 0 0,0 - 3 19,0 98 64,7 48 80,33 0 0,0
52 - Филип Иванов Тодоров София 107 ОУ 45,20 2,00 11 50,0 2 13,6 - 0 0,0 117 77,1 51 85,25 0 0,0
53 - Антоанета Иванова Николова София 107 ОУ 28,85 2,00 3 16,7 2 13,6 - 0 0,0 73 48,4 39 65,57 0 0,0
54 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 33,51 1,00 0 0,0 1 9,1 - 0 0,0 96 63,4 57 95,08 0 0,0
55 - Георги Паскалев Апостолов Бургас ПМГ Н. Обрешков 45,35 0,00 15 66,7 0 0,0 - 0 0,0 106 69,9 54 90,16 0 0,0
56 - Владимир Стойчев Слепцов София 125 СОУ 41,96 0,00 10 45,8 0 0,0 - 0 0,0 127 83,7 48 80,33 0 0,0
57 - Калоян Дойчинов Дочев София СМГ 37,72 0,00 6 29,2 0 0,0 - 0 0,0 120 79,1 48 80,33 0 0,0
58 - Петя Георгиева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,25 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 146 96,1 54 90,16 0 0,0
59 - Мартин Димитров Димитров София 125 СОУ 36,69 0,00 9 41,7 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 48 80,33 0 0,0
60 - Красимир Славчев Лазаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,90 0,00 6 29,2 0 0,0 - 0 0,0 106 69,9 45 75,41 0 0,0
61 - Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 34,89 0,00 7 33,3 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 48 80,33 0 0,0
62 - Атанас Стоянов Хрисулев Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,76 0,00 7 33,3 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 48 80,33 0 0,0
63 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 33,46 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 117 77,1 54 90,16 0 0,0
64 - Йоана Монова София 125 СОУ 32,80 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 112 73,9 54 90,16 0 0,0
65 - Мария Иванова Митева Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,74 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 119 78,4 51 85,25 0 0,0
66 - Винченцо Тодоров Бунарджиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,41 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 109 71,9 54 90,16 0 0,0
67 - Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 31,89 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 105 69,3 54 90,16 0 0,0
68 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 31,83 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 64,1 57 95,08 0 0,0
69 - Димитър Росенов Чапаров Русе МГ Баба Тонка 31,70 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 57 95,08 0 0,0
70 - Калоян Бориславов Здравков София 125 СОУ 31,39 0,00 5 25,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 42 70,49 0 0,0
71 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 31,36 0,00 3 16,7 0 0,0 - 0 0,0 98 64,7 45 75,41 0 0,0
72 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 31,30 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 108 71,2 51 85,25 0 0,0
73 - Атанас Георгиев Илиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 54 90,16 0 0,0
74 - Гергана Тодорова Тагарева София СМГ 30,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 54 90,16 0 0,0
75 - Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,44 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 109 71,9 48 80,33 0 0,0
76 - Атанас Николаев Митрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,44 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 124 81,7 42 70,49 0 0,0
77 - Васил Георгиев Чиров София СМГ 30,38 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 101 66,7 51 85,25 0 0,0
78 - Борис Александров Вецев Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,38 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 116 76,5 45 75,41 0 0,0
79 - Ян Анастасов София ЧНУ Ерих Кестнер 30,31 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 123 81,0 42 70,49 0 0,0
80 - Велизар Станиславов Чиликов Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,22 0,00 1 8,3 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 51 85,25 0 0,0
81 - Симеон Бориславов Дачев София СМГ 30,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 106 69,9 48 80,33 0 0,0
82 - Павел Петров Ангелов Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 121 79,7 42 70,49 0 0,0
83 - Катя Иванова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,92 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 105 69,3 48 80,33 0 0,0
84 - Гергана Мирославова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,78 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 134 88,2 36 60,66 0 0,0
85 - Димитър Яниславов Михайлов Варна МГ Петър Берон 29,27 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 100 66,0 48 80,33 0 0,0
86 - Гергана Светлинова Димитрова Варна МГ Петър Берон 28,75 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 48 80,33 0 0,0
87 - Георги Атанасов Ганушев Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,61 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 95 62,7 48 80,33 0 0,0
88 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 28,61 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 110 72,5 42 70,49 0 0,0
89 - Христо Димитров Щерев Варна ОУ Св. св. Кирил и Методий 28,55 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 51 85,25 0 0,0
90 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,35 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 48 80,33 0 0,0
91 - Томислав Атанасов Колев Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 51 85,25 0 0,0
92 - Кристиян Иванов Гърчев Благоевград ПМГ Благоевград 28,28 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 100 66,0 45 75,41 0 0,0
93 - Даниел Рогачев София 125 СОУ 28,22 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 48 80,33 0 0,0
94 - Петър Иванов Иванов Димитровград ПМГ Иван Вазов 28,22 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 48 80,33 0 0,0
95 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,16 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 84 55,6 51 85,25 0 0,0
96 - Дебора Бориславова Петрова Русе МГ Баба Тонка 28,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 45 75,41 0 0,0
97 - Станислав Росенов Русев София СМГ 28,09 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 106 69,9 42 70,49 0 0,0
98 - Стефани Мирославова Тодорова София СМГ 28,09 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 106 69,9 42 70,49 0 0,0
99 - Силвия Тодорова Гелина Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,02 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 98 64,7 45 75,41 0 0,0
100 - Йосиф Илиев Йосифов София 125 СОУ 27,89 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 64,1 45 75,41 0 0,0
Страница 1 от 7 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS