Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 21 Януари 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
101 - Ангел Миланов Митковски Благоевград ПМГ Благоевград 14,57 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
102 - Виктор Митя Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 13,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 3 21,05 0 0,0
103 - Валентин Бисеров Иванов Смолян ПМГ Васил Левски 8,04 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 48,2 0 0,00 0 0,0
104 - Петър Косев Кирчев Ст. Загора ПМГ Гео Милев 8,49 12,73 4 25,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
105 - Калоян Радославов Кутийски Сливен ПМГ Д. Чинтулов 18,01 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 109 55,8 4 26,32 0 0,0
106 - Герман Стоянов Стоянов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 15,93 4,63 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 99 50,8 4 26,32 0 0,0
107 - Тина-Мария Димитрова Бурова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 13,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126 64,5 2 15,79 0 0,0
108 - Георги Димитров Друмев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 10,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 1 10,53 0 0,0
109 - Димитър Андонов Димитров Сливен ПМГ Д. Чинтулов 7,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
110 - Мирослав Георгиев Куртев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 7,87 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 47,2 0 0,00 0 0,0
111 - Деян Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 25,89 17,71 9 50,0 0 0,0 4 20,8 0 0,0 124 63,5 3 21,05 0 0,0
112 - Петър Красимиров Коцев Добрич ПМГ Иван Вазов 17,90 11,06 1 10,0 6 25,9 1 8,3 0 0,0 0 0,0 11 63,16 0 0,0
113 - Виктор Пламенов Венков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 70,6 0 0,00 0 0,0
114 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 64,0 0 0,00 0 0,0
115 - Калоян Боянов Ботев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 8,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 51,8 0 0,00 0 0,0
116 - Мартина Мартин Георгиева  Габрово ПМГ Иван Гюзелев 8,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 0 0,00 0 0,0
117 - Христо Иванов Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  11,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 1 10,53 0 0,0
118 - Александър Георгиев Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  11,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 2 15,79 0 0,0
119 - Димитър  Тодоров Тодоров Враца ПМГ Иван Ценов  11,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 1 10,53 0 0,0
120 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Иван Ценов  10,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 1 10,53 0 0,0
121 - Валентин Тониев Иванов Враца ПМГ Иван Ценов  6,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 40,1 0 0,00 0 0,0
122 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Н. Обрешков 60,21 79,78 19 100,0 14 55,6 22 95,8 20 67,7 0 0,0 7 42,11 0 0,0
123 - Михаела Николова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,95 35,93 12 65,0 9 37,0 9 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
124 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,85 26,78 7 40,0 7 29,6 8 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
125 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Н. Обрешков 14,03 21,04 5 30,0 0 0,0 12 54,2 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
126 - Стефан Тодоров Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,74 16,11 3 20,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
127 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,17 13,75 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
128 - Велина Атанасова Данева Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 49,7 0 0,00 0 0,0
129 - Димо Красимиров Савов Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 8,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 0 0,00 0 0,0
130 - Александър Ангелов Ангелов С Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 7,78 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 46,7 0 0,00 0 0,0
131 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 4 26,32 0 0,0
132 - Ивайло Иванов Гърнев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,95 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
133 - Стефан Иванов Пандев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 0 0,00 0 0,0
134 - Петко Милчев Милчев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,60 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 39,6 0 0,00 0 0,0
135 - Хюсеин Рифат Хюсеин Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,51 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 39,1 0 0,00 0 0,0
136 - Марина Петкова Цуцуманова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 64 33,0 0 0,00 0 0,0
137 - Васил Антонов Займов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 32,0 0 0,00 0 0,0
138 - Айтен Хасан Кьойбаши Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 26,4 0 0,00 0 0,0
139 - Доброелена Иванова Семова Смолян ППМГ Васил Левски 1,67 2,50 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
140 - Паулина Павлинова Иванова Шумен ППМГ Н.Попович 6,39 9,58 5 30,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
141 - Красимир Севдалинов Калоянов Шумен ППМГ Н.Попович 3,33 5,00 3 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
142 - Виктор Георгиев Върбанов Шумен ППМГ Н.Попович 1,67 2,50 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
143 - Румен Николаев Николаев Габрово ПТГ Д-р Н. Василиади 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 44,2 0 0,00 0 0,0
144 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 81,96 97,94 18 95,0 26 100,0 23 100,0 29 96,8 0 0,0 18 100,00 0 0,0
145 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 31,90 39,95 8 45,0 21 81,5 7 33,3 0 0,0 0 0,0 5 31,58 0 0,0
146 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 31,10 24,98 5 30,0 10 40,7 6 29,2 0 0,0 118 60,4 4 26,32 0 0,0
147 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 19,31 15,00 11 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 0 0,00 0 0,0
148 - Божидар Томиславов Русев София Първа АЕГ 6,67 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
149 - Преслав Иванов Петров София Първа АЕГ 5,00 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
150 - Данаил Веселинов Гушев София Първа АЕГ 4,17 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
151 - Красимир Красимиров Дюлгеров София Първа АЕГ 4,17 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
152 - Ясен Димитров Шопов София Първа АЕГ 4,17 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
153 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 83,78 85,55 19 100,0 19 74,1 20 87,5 24 80,6 170 86,8 13 73,68 0 0,0
154 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 83,44 80,42 16 85,0 26 100,0 14 62,5 22 74,2 196 100,0 14 78,95 0 0,0
155 - Борис Александров Барбов София СМГ 75,76 93,08 19 100,0 26 100,0 21 91,7 24 80,6 161 82,2 0 0,00 0 0,0
156 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 66,67 100,00 19 100,0 26 100,0 23 100,0 30 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
157 - Георги Мирославов Александров София СМГ 64,65 78,19 18 95,0 19 74,1 18 79,2 19 64,5 147 75,1 0 0,00 0 0,0
158 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 57,38 53,08 13 70,0 0 0,0 20 87,5 16 54,8 176 89,8 7 42,11 0 0,0
159 - Бойко Красимиров Борисов София СМГ 53,96 80,94 19 100,0 24 92,6 15 66,7 19 64,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
160 - Иван Недков Кирев София СМГ 45,45 49,14 16 85,0 19 74,1 8 37,5 0 0,0 149 76,1 0 0,00 0 0,0
161 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 45,22 47,52 11 60,0 15 59,3 16 70,8 0 0,0 159 81,2 0 0,00 0 0,0
162 - Никола Иванов Секулов София СМГ 43,19 46,57 12 65,0 16 63,0 13 58,3 0 0,0 101 51,8 3 21,05 0 0,0
163 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 43,00 45,97 13 70,0 14 55,6 13 58,3 0 0,0 145 74,1 0 0,00 0 0,0
164 - Александра Александрова Савова София СМГ 42,94 50,83 13 70,0 17 66,7 15 66,7 0 0,0 106 54,3 0 0,00 0 0,0
165 - Иво Томас Зерков София СМГ 39,34 38,96 16 85,0 0 0,0 16 70,8 0 0,0 157 80,2 0 0,00 0 0,0
166 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 37,66 35,30 9 50,0 9 37,0 12 54,2 0 0,0 166 84,8 0 0,00 0 0,0
167 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 36,46 32,55 8 45,0 13 51,9 7 33,3 0 0,0 132 67,5 3 21,05 0 0,0
168 - Люба Венелинова Конова София СМГ 35,73 48,33 11 60,0 17 66,7 15 66,7 0 0,0 0 0,0 3 21,05 0 0,0
169 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 34,96 32,96 10 55,0 13 51,9 5 25,0 0 0,0 111 56,9 3 21,05 0 0,0
170 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 29,19 27,29 10 55,0 0 0,0 12 54,2 0 0,0 129 66,0 0 0,00 0 0,0
171 - Радомир Радославов Пеев София СМГ 22,80 34,20 6 35,0 14 55,6 7 33,3 3 12,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
172 - Филип Красимиров Стоянов София СМГ 21,17 15,00 6 35,0 0 0,0 5 25,0 0 0,0 131 67,0 0 0,00 0 0,0
173 - Радимир Станимиров Ганчев София СМГ 20,00 13,75 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 0 0,00 0 0,0
174 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 19,60 29,40 14 75,0 6 25,9 3 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
175 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 18,86 28,30 6 35,0 11 44,4 4 20,8 3 12,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
176 - Иван Александров Дурев София СМГ 18,40 27,60 6 35,0 6 25,9 7 33,3 4 16,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
177 - Людмил Петров Стаменов София СМГ 17,89 12,50 9 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 57,4 0 0,00 0 0,0
178 - Гергана Пламенова Николова София СМГ 17,14 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
179 - Елинор Валериева Сергеева София СМГ 13,06 19,58 8 45,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
180 - Кристиян Даниелов Христов София СМГ 12,15 18,23 6 35,0 0 0,0 5 25,0 3 12,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
181 - Цветелина Деянова Куртева София СМГ 11,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 57,4 1 10,53 0 0,0
182 - Александър Велизар Чернев София СМГ 10,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 63,5 0 0,00 0 0,0
183 - Боян Тодоров Иванджиков София СМГ 10,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 62,9 0 0,00 0 0,0
184 - Борис Димитров Минков София СМГ 10,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
185 - Димитър Христов Цветков София СМГ 9,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
186 - Борис Петров Божинов София СМГ 9,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
187 - Антоан Добри Матеин София СМГ 8,88 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 53,3 0 0,00 0 0,0
188 - Александър Александров Лимонов София СМГ 8,71 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 0 0,00 0 0,0
189 - Калин Ваклинов Върбанов София СМГ 7,50 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
190 - Любен Валериев Тодоров София СМГ 7,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 43,1 0 0,00 0 0,0
191 - Ива Емилова Манчевска София СМГ 6,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 41,1 0 0,00 0 0,0
192 - Свилен Свиленов Киров София СМГ 3,33 5,00 3 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
193 - Иван Георгиев Стефанов Козлодуй СОУ Св. Кирил и Методий 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 49,7 0 0,00 0 0,0
194 - Александра Тониева Чобанова Козлодуй СОУ Св. Кирил и Методий 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 44,7 0 0,00 0 0,0
195 - Ралица Емилова Параскевова Козлодуй СОУ Св. Кирил и Методий 5,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 35,5 0 0,00 0 0,0
196 - Матей Светлан Йорданов Варна СОУ Св. Климент Охридски 3,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 23,4 0 0,00 0 0,0
197 - Десислава Димитрова Пенева Русе СОУ Христо Ботев 8,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 51,8 0 0,00 0 0,0
198 - Антон Делянов Попов Козлодуй СОУ Христо Ботев 5,84 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 35,0 0 0,00 0 0,0
199 - Сияна  Божидарова Божинова Козлодуй СОУ Христо Ботев 5,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 34,5 0 0,00 0 0,0
200 - Бирол Еролов Бехатов Русе СОУ Христо Ботев 4,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 28,9 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS