Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 21 Януари 2022 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
101 - Владислав Иванов София 55 СОУ 10,85 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 82 54,2 0 0,00 0 0,0
102 - Бойко Георгиев Георгиев София 55 СОУ 8,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 64 42,5 0 0,00 0 0,0
103 - Янина Йорданова Банкова София 74 СОУ 26,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 45 75,41 0 0,0
104 - Йоана Иванова Тренкова София 88 СОУ 9,41 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 71 47,1 0 0,00 0 0,0
105 - Теодор Емилиянов Шопов Русе I ОУ Отец Паисий  10,46 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 79 52,3 0 0,00 0 0,0
106 - Величка Стоянова Манолчева Сандански I ОУ Сандански 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
107 - Васил Стойчев Стойков Сандански II ОУ-Сандански 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
108 - Николай Димитров Пугьов Благоевград III ОУ Д. Талев 18,06 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 64,1 15 26,23 0 0,0
109 - Стилян Николаев Велков Сандански III ОУ Д. Талев 9,80 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 74 49,0 0 0,00 0 0,0
110 - Тифани Огнянова Минкова Благоевград III ОУ Д. Талев 4,44 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 33 22,2 0 0,00 0 0,0
111 - Димитринка Данаилова Иванова Благоевград XI ОУ Хр. Ботев 8,89 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 67 44,4 0 0,00 0 0,0
112 - Кристиан Михаилов Кръстев София Евростар 23,12 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 68 45,1 42 70,49 0 0,0
113 - Добрина Николаева Христова Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 4,58 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 34 22,9 0 0,00 0 0,0
114 - Георги Диянов Николов Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 4,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 30 20,3 0 0,00 0 0,0
115 - Момчил Здравков Йовков Пловдив МГ Кирил Попов 17,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
116 - Никита Радославов Койнов Пловдив МГ Кирил Попов 14,10 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
117 - Живомир Андреев Грозев Ямбол МГ Атанас Радев 41,79 12,00 0 0,0 4 22,7 - 8 42,9 118 77,8 39 65,57 0 0,0
118 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 40,39 10,00 0 0,0 0 0,0 - 10 52,4 120 79,1 42 70,49 0 0,0
119 - Денислав Мирославов Христанов Ямбол МГ Атанас Радев 26,71 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 103 68,0 39 65,57 0 0,0
120 - Денислава Андонова Чемширова Ямбол МГ Атанас Радев 21,80 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 78 51,6 34 57,38 0 0,0
121 - Камен Георгиев Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 21,54 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 30 50,82 0 0,0
122 - Йоан Григоров Павлов Ямбол МГ Атанас Радев 19,70 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 24 40,98 0 0,0
123 - Ивайло Николаев Миланов Ямбол МГ Атанас Радев 18,66 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 64 42,5 30 50,82 0 0,0
124 - Илиян Христов Колев Ямбол МГ Атанас Радев 18,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 67 44,4 27 45,90 0 0,0
125 - Михаела Спасова Спасова Ямбол МГ Атанас Радев 17,93 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 81 53,6 21 36,07 0 0,0
126 - Александър Стоянов Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 11,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 29 19,6 21 36,07 0 0,0
127 - Себастиян Габриел Калабалъков Ямбол МГ Атанас Радев 9,28 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 70 46,4 0 0,00 0 0,0
128 - Ирина Георгиева Иванова Ямбол МГ Атанас Радев 8,10 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 61 40,5 0 0,00 0 0,0
129 - Мария Тонева Джеджева Ямбол МГ Атанас Радев 5,88 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 44 29,4 0 0,00 0 0,0
130 - Димитър Росенов Чапаров Русе МГ Баба Тонка 31,70 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 57 95,08 0 0,0
131 - Дебора Бориславова Петрова Русе МГ Баба Тонка 28,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 45 75,41 0 0,0
132 - Ния Красенова Неделчева Русе МГ Баба Тонка 25,40 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 39 65,57 0 0,0
133 - Кристиан Христов Когелов Русе МГ Баба Тонка 25,40 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 39 65,57 0 0,0
134 - Миряна Бойкова Иванова Русе МГ Баба Тонка 24,95 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 82 54,2 42 70,49 0 0,0
135 - Иво Калинов Гьошков Русе МГ Баба Тонка 24,95 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 82 54,2 42 70,49 0 0,0
136 - Калоян Миленов Дянков Русе МГ Баба Тонка 21,54 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 30 50,82 0 0,0
137 - Пресиян Тихомиров Петев Русе МГ Баба Тонка 21,34 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 77 51,0 33 55,74 0 0,0
138 - Асен Огнянов Патенов Русе МГ Баба Тонка 18,98 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 89 58,8 21 36,07 0 0,0
139 - Павел Тонев Енев Плевен МГ Гео Милев 20,68 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 27 45,90 0 0,0
140 - Дарин Венциславов Хитов Плевен МГ Гео Милев 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
141 - Валентин Ивайлов Тонов Плевен МГ Гео Милев 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
142 - Емилиян Светозаров Симеонов Плевен МГ Гео Милев 9,93 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 75 49,7 0 0,00 0 0,0
143 - Велизар Пламенов Петров Пловдив МГ Кирил Попов 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
144 - Ирина Ангелова Голева Пловдив МГ Кирил Попов 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
145 - Георги Георгиев Петков Варна МГ Петър Берон 45,57 10,00 0 0,0 0 0,0 - 10 52,4 122 80,4 57 95,08 0 0,0
146 - Елица Ивайлова Василева Варна МГ Петър Берон 41,31 6,00 0 0,0 0 0,0 - 6 33,3 111 73,2 60 100,00 0 0,0
147 - Боряна Теодосиева Бочева Варна МГ Петър Берон 33,51 1,00 0 0,0 1 9,1 - 0 0,0 96 63,4 57 95,08 0 0,0
148 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 31,83 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 64,1 57 95,08 0 0,0
149 - Димитър Руменов Пандев Варна МГ Петър Берон 31,30 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 108 71,2 51 85,25 0 0,0
150 - Димитър Яниславов Михайлов Варна МГ Петър Берон 29,27 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 100 66,0 48 80,33 0 0,0
151 - Гергана Светлинова Димитрова Варна МГ Петър Берон 28,75 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 48 80,33 0 0,0
152 - Димитър Иванов Маринчев Варна МГ Петър Берон 28,61 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 110 72,5 42 70,49 0 0,0
153 - Мартин Евгениев Генчев Варна МГ Петър Берон 27,83 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 89 58,8 48 80,33 0 0,0
154 - Павел Желев Желев Варна МГ Петър Берон 26,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 45 75,41 0 0,0
155 - Ивалин Александров Александров Варна МГ Петър Берон 26,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 45 75,41 0 0,0
156 - Димитър Неделчев Неделчев Варна МГ Петър Берон 26,21 8,00 0 0,0 8 40,9 - 0 0,0 0 0,0 54 90,16 0 0,0
157 - Александър Деянов Донков Варна МГ Петър Берон 26,19 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 39 65,57 0 0,0
158 - Радостина Пламенова Богданова Варна МГ Петър Берон 26,12 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 42 70,49 0 0,0
159 - Калоян Христов Янчев Варна МГ Петър Берон 22,35 8,00 16 70,8 8 40,9 - 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
160 - Гергана Савова Попова Варна МГ Петър Берон 17,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
161 - Галин Атанасов Иванов Варна МГ Петър Берон 17,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 51 85,25 0 0,0
162 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 15,08 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
163 - Никол Добромирова Добрева Варна МГ Петър Берон 14,64 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 111 73,2 0 0,00 0 0,0
164 - Ели Минчева Мичева Варна МГ Петър Берон 14,10 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
165 - Весела Веселинова Георгиева Варна МГ Петър Берон 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
166 - Светла Петрова Драганова Варна МГ Петър Берон 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
167 - Симона Стоянова Стоянова Варна МГ Петър Берон 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
168 - Даниел Веселинов Янков Варна МГ Петър Берон 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
169 - Антоний Добринов Цанков Варна МГ Петър Берон 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
170 - Марина Пламенова Парушева Варна МГ Петър Берон 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
171 - Мартин Пламенов Ангелов Варна МГ Петър Берон 10,72 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 81 53,6 0 0,00 0 0,0
172 - Калоян Димов Милев Варна МГ Петър Берон 9,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 69 45,8 0 0,00 0 0,0
173 - Любомир Янев София Меридиан 22 14,77 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 112 73,9 0 0,00 0 0,0
174 - Максим Николаев Йорданов  Русе НУИ 10,72 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 81 53,6 0 0,00 0 0,0
175 - Ангел Пламенов Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,19 5,00 0 0,0 0 0,0 - 5 28,6 117 77,1 51 85,25 0 0,0
176 - Виктория Данаилова Христова Пловдив ОМГ Кирил Попов 33,46 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 117 77,1 54 90,16 0 0,0
177 - Атанас Георгиев Илиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 54 90,16 0 0,0
178 - Борис Александров Вецев Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,38 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 116 76,5 45 75,41 0 0,0
179 - Павел Петров Ангелов Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 121 79,7 42 70,49 0 0,0
180 - Георги Атанасов Ганушев Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,61 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 95 62,7 48 80,33 0 0,0
181 - Атанас Тодоров Бунтов Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,35 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 48 80,33 0 0,0
182 - Силвия Тодорова Гелина Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,02 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 98 64,7 45 75,41 0 0,0
183 - Христан Стефанов Стефанов Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 45 75,41 0 0,0
184 - Кристиана Георгиева Кръстева Пловдив ОМГ Кирил Попов 25,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 113 74,5 30 50,82 0 0,0
185 - Иван Стоянов Марков Пловдив ОМГ Кирил Попов 23,05 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 75 49,7 39 65,57 0 0,0
186 - Красимира Атанасова Марчева Пловдив ОМГ Кирил Попов 17,52 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 133 87,6 0 0,00 0 0,0
187 - Габриела Кунова Чавгова Пловдив ОМГ Кирил Попов 12,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 0 0,00 0 0,0
188 - Борислав Бориславов Стоянов Пловдив ОУ Алеко Константинов 19,25 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 76 50,3 27 45,90 0 0,0
189 - Мартин Ангелов Джамбов Пловдив ОУ Алеко Константинов 16,95 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 81 53,6 18 31,15 0 0,0
190 - Арда Руслан Бояджиев Пловдив ОУ Алеко Константинов 10,85 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 82 54,2 0 0,00 0 0,0
191 - Бояна Ценкова Цветковска Пловдив ОУ Алеко Константинов 10,46 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 79 52,3 0 0,00 0 0,0
192 - Антон Росенов Раев Пловдив ОУ Алеко Константинов 8,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 62 41,2 0 0,00 0 0,0
193 - Георги Методиев Галчев Пловдив ОУ Алеко Константинов 8,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 62 41,2 0 0,00 0 0,0
194 - Ивелина Венциславова Николова Пловдив ОУ Алеко Константинов 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 56 37,3 0 0,00 0 0,0
195 - София Тодорова Павлова Пловдив ОУ Алеко Константинов 5,62 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 42 28,1 0 0,00 0 0,0
196 - Димитър Ивайлов Казаков Добрич ОУ Антим I грБалчик 9,28 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 70 46,4 0 0,00 0 0,0
197 - Стоил Тодоров Иванов В. Търново ОУ Бачо Киро 24,81 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 36 60,66 0 0,0
198 - Росен Милков Спиридонов В. Търново ОУ Бачо Киро 15,08 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
199 - Денис Николаев Асенов В. Търново ОУ Бачо Киро 14,10 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 42 70,49 0 0,0
200 - Варта Варужан Ехигян Пловдив ОУ В. и К. Тютюнджиян 10,33 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 78 51,6 0 0,00 0 0,0
 | Страница 2 от 7 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS