Общо класиране на математиците от София в четвърти, пети и шести клас

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Мария Илиева Секулова 6 2,938 28 20,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 - Борис Кирилов Костадинов ??? 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
3 - Ева Ивайлова Кортезова 1 СОУ 4 84,029 94 56,60 52 68,57 105 83,52 21 100,00 12 - 0 - 0 -
4 - Александра Димитрова Димитрова 1 СОУ 4 79,097 91 53,77 0 0,00 105 83,52 21 100,00 5 - 0 - 0 -
5 - Ния Георгиева Христова 1 СОУ 4 63,968 79 42,45 54 71,43 100 78,02 2 13,64 0 - 0 - 0 -
6 - Янко Петков Янков 1 СОУ 4 60,592 89 51,89 48 62,86 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
7 - Калоян Красимиров Китанов 1 СОУ 4 57,538 63 27,36 0 0,00 95 72,53 15 72,73 0 - 0 - 0 -
8 - Александър Росенов Орешков 1 СОУ 4 50,017 69 33,02 39 50,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
9 - Стефания Александрова Кръстева 1 СОУ 4 48,449 62 26,42 0 0,00 100 78,02 8 40,91 0 - 0 - 0 -
10 - Михаил Цветанов Георгиев 1 СОУ 4 34,168 49 14,15 42 54,29 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 -
11 - Иван Боянов Димитров 1 СОУ 4 29,632 63 27,36 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
12 - Виктория Петрова Русчуклиева 1 СОУ 4 26,284 64 28,30 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 -
13 - Анна Иванова 1 СОУ 4 26,007 0 0,00 0 0,00 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
14 - Наталия Спасова Миланова 1 СОУ 5 22,073 0 0,00 46 62,67 80 55,48 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 - Павел Ангелов Атанасов 1 СОУ 5 19,649 0 0,00 40 54,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 - Йорданка Ивайлова Ушагелова 1 СОУ 4 18,384 68 32,08 0 0,00 50 23,08 0 0,00 0 - 0 - 0 -
17 - Йоана Петрова Петрова 1 СОУ 4 16,981 88 50,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
18 - Божидар Йорданова Джогански 1 СОУ 5 11,35 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Димитър Красимиров Ненчев 1 СОУ 5 8,985 42 31,39 0 0,00 45 31,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Ани Крумова Иванова 1 СОУ 4 6,604 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
21 - Калоян Благов Кирилов 1 СОУ 4 5,346 51 16,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
22 - Петър Божидаров Тодоров 10 СОУ 5 15,329 70 51,82 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Виктория Атанасова Владова 10 СОУ 5 7,926 0 0,00 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Александър Бойков Бойков 100 ОУ 5 28,896 102 75,18 45 61,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 - Александра Александрова Гергова 101 СОУ 4 21,418 66 30,19 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 -
26 - Николета Ванева Иванова 102 ОУ 4 11,95 72 35,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
27 - Аделина Владимирова Димитрова 102 ОУ 4 6,604 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
28 - Михаела Филипова Гледачева 104 ОУ 4 96,541 129 89,62 74 100,00 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 -
29 - Гергана Георгиева Вълкова 104 ОУ 4 93,956 111 72,64 69 92,86 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 -
30 - Никола Детелинов Бачовски 104 ОУ 4 90,999 91 53,77 73 98,57 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 -
31 - Мирослав Василев Големански 104 ОУ 4 81,305 75 38,68 61 81,43 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 -
32 - Давид Юлианов Добрев 104 ОУ 4 78,691 77 40,57 51 67,14 100 78,02 19 90,91 15 - 0 - 0 -
33 - Виктория Миленова Кирилова 104 ОУ 4 76,127 71 34,91 61 81,43 80 56,04 19 90,91 0 - 0 - 0 -
34 - Юлиян Петков Стефанов 104 ОУ 4 74,392 73 36,79 49 64,29 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 -
35 - Никола Емилов Димитров 104 ОУ 4 68,765 0 0,00 69 92,86 95 72,53 8 40,91 0 - 0 - 0 -
36 - Георги Мирославов Александров 104 ОУ 6 65,86 140 100,00 57 77,33 135 93,15 20 95,45 0 0,00 57 95,08 0 0,00
37 - Стилян Стойчев Колев 104 ОУ 4 65,504 96 58,49 46 60,00 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
38 - Александър Бориславов Иванов 104 ОУ 4 64,823 100 62,26 52 68,57 80 56,04 13 63,64 0 - 0 - 0 -
39 - Мария Сергиева Влайкова 104 ОУ 4 59,098 0 0,00 43 55,71 90 67,03 11 54,55 0 - 0 - 0 -
40 - Катерина Андреева Милчева 104 ОУ 4 57,362 103 65,09 0 0,00 85 61,54 9 45,45 0 - 0 - 0 -
41 - Димитър Петров Пенчев 104 ОУ 4 47,985 0 0,00 54 71,43 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
42 - Емил Николаев Младенов 104 ОУ 4 44,322 0 0,00 54 71,43 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
43 - Светослав Владимиров Димитров 104 ОУ 4 41,786 90 52,83 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
44 - Никола Живков Павловски 104 ОУ 4 34,664 79 42,45 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
45 - Емил Тодоров Георгиев 104 ОУ 6 31,234 107 76,60 0 0,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
46 - Павел Борисов Йордакиев 104 ОУ 5 27,703 95 70,07 40 54,67 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Димитър Димитров Крачунов 104 ОУ 5 27,25 0 0,00 51 69,33 90 62,33 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Теодора Димиславова Кайтазова 104 ОУ 4 20,476 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
49 - Стилиян Станиславов Югов 104 ОУ 6 19,948 0 0,00 39 53,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 - Невена Живкова Павловска 104 ОУ 5 19,435 77 56,93 27 37,33 60 41,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Александър Николаев Василев 104 ОУ 5 17,558 0 0,00 47 64,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Петко Петров Петков 104 ОУ 4 17,143 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
53 - Емилия Николаева Тенева 104 ОУ 5 16,268 79 58,39 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Александър Станиславов Рангелов 104 ОУ 5 9,143 0 0,00 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 - Филипа Стоянова Русева 104 ОУ 6 8,713 85 60,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Лъчезар Александров Марков 104 ОУ 6 5,876 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Иван Георгиев Касапов 105 СОУ 4 33,333 0 0,00 39 50,00 0 0,00 10 50,00 0 - 0 - 0 -
58 - Майкъл Захариев Зарков 105 СОУ 6 18,454 0 0,00 44 60,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Димитър Андреев Минчев 105 СОУ 5 8,19 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Елена Даниел Пенчева 105 СОУ 6 7,619 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Ради Петров Козлев 105 СОУ 6 7,429 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Диян Христинов Димитров 105 СОУ 4 85,415 87 50,00 74 100,00 105 83,52 15 72,73 12 - 0 - 0 -
63 - Камен Живков Желязков 105 СОУ 4 85,386 111 72,64 47 61,43 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 -
64 - Васил Димитров Димитров 105 СОУ 4 34,066 0 0,00 44 57,14 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 -
65 - Мартин Пламенов Бойчев 105 СОУ 6 31,747 87 62,41 34 46,67 90 62,33 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
66 - Георги Владимиров Доканин 105 СОУ 4 30,372 77 40,57 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 -
67 - Йоана Миленова Тодорова 105 СОУ 4 28,171 70 33,96 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 -
68 - Алекс Радославов Ангелов 105 СОУ 4 19,735 49 14,15 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 -
69 - Кристиян Здравков Атанасов 105 СОУ 4 19,366 42 7,55 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 -
70 - Камен Юлианов Генчев 105 СОУ 4 13,871 42 7,55 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 -
71 - Божидар Бориславов Пелов 105 СОУ 5 11,821 75 55,47 0 0,00 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 - Яна Валентинова Вълчева 105 СОУ 4 7,862 59 23,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
73 - Лора Светославова Ташева 105 СОУ 4 2,201 41 6,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
74 - До Виет Кьонг 107 ОУ 4 97,799 133 93,40 74 100,00 110 89,01 21 100,00 26 - 60 - 50 -
75 - Рая Димитрова Димитрова 107 ОУ 4 94,286 89 51,89 62 82,86 120 100,00 21 100,00 13 - 48 - 45 -
76 - Александър Стоянов Недков 107 ОУ 4 87,786 129 89,62 71 95,71 100 78,02 16 77,27 14 - 39 - 45 -
77 - Георги Атанасов Лалев 107 ОУ 4 87,419 111 72,64 68 91,43 110 89,01 17 81,82 0 - 45 - 45 -
78 - Йоана Петрова Кичева 107 ОУ 4 85,531 97 59,43 59 78,57 100 78,02 21 100,00 0 - 39 - 34 -
79 - Кристина Богданова Николова 107 ОУ 4 85,447 114 75,47 54 71,43 115 94,51 18 86,36 0 - 0 - 31 -
80 - Константин Стефанов Мирински 107 ОУ 4 82,197 104 66,04 52 68,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 38 -
81 - Рангел Леонидов Плачков 107 ОУ 4 81,393 118 79,25 59 78,57 75 50,55 18 86,36 12 - 0 - 46 -
82 - Рада Петрова Димитрова 107 ОУ 4 80,93 90 52,83 0 0,00 115 94,51 20 95,45 0 - 0 - 0 -
83 - Стефан Станиславов Бояджиев 107 ОУ 4 78,863 87 50,00 45 58,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 -
84 - Иво Станиславов Йорданов 107 ОУ 4 77,166 84 47,17 60 80,00 80 56,04 20 95,45 0 - 39 - 33 -
85 - Георги Диянов Ганев 107 ОУ 4 76,224 0 0,00 49 64,29 100 78,02 18 86,36 0 - 30 - 0 -
86 - Борис Петров Божинов 107 ОУ 6 73,149 129 92,20 54 73,33 130 89,73 11 54,55 11 44,44 51 85,25 36 72,55
87 - Михаела Михайлова Георгиева 107 ОУ 4 71,783 95 57,55 56 74,29 105 83,52 0 0,00 14 - 0 - 0 -
88 - Павел Димитров Теодосиев 107 ОУ 4 70,002 93 55,66 39 50,00 95 72,53 17 81,82 0 - 15 - 0 -
89 - Калоян Валентинов Игнатов 107 ОУ 5 65,63 103 75,91 47 64,00 105 72,60 16 77,27 12 48,15 42 70,49 25 50,98
90 - Деница Станимирова Василева 107 ОУ 4 65,564 80 43,40 49 64,29 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 -
91 - Маргарита Ивова Ташева 107 ОУ 4 64,815 110 71,70 43 55,71 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
92 - Александър Ивайлов Милчев 107 ОУ 5 64,475 112 82,48 52 70,67 115 79,45 14 68,18 5 22,22 39 65,57 31 62,75
93 - Лиляна Тодорова Ангелова 107 ОУ 6 64,29 101 72,34 44 60,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 54 90,16 38 76,47
94 - Елена Ивайлова Велева 107 ОУ 5 63,877 106 78,10 49 66,67 90 62,33 15 72,73 9 37,04 39 65,57 32 64,71
95 - Симеон Деянов Василев 107 ОУ 6 61,841 111 79,43 56 76,00 105 72,60 0 0,00 17 66,67 51 85,25 26 52,94
96 - Елица Павлова Богданова 107 ОУ 6 59,606 108 77,30 53 72,00 115 79,45 0 0,00 11 44,44 45 75,41 34 68,63
97 - Мария Златкова Палашева 107 ОУ 5 57,005 84 62,04 39 53,33 115 79,45 7 36,36 11 44,44 36 60,66 31 62,75
98 - Никола Василев Драгнев 107 ОУ 5 55,979 104 76,64 60 81,33 90 62,33 0 0,00 12 48,15 36 60,66 31 62,75
99 - Симеон Вихренов Петков 107 ОУ 5 55,572 98 72,26 47 64,00 115 79,45 0 0,00 13 51,85 36 60,66 30 60,78
100 - Лиана Златева Петрова 107 ОУ 6 55,539 109 78,01 44 60,00 135 93,15 0 0,00 13 51,85 36 60,66 22 45,10
Страница 1 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS