Класиране на четвъртокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас ФР СМГ ОМТ Р1 Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп. Точки
п1 СМГ
Точки
п2 СМГ
Точки
п3 СМГ
1 - Борис Кирилов Костадинов ??? 4 183,529 27 0 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
2 - Ева Ивайлова Кортезова 1 СОУ 4 366,382 41 84,029 СМТ, Оли, ЕК 94 56,60 52 68,57 105 83,52 21 100,00 12 - 0 - 0 - 36 26 40
3 - Александра Димитрова Димитрова 1 СОУ 4 283,803 30 79,097 ЧХ, Оли, ЕК 91 53,77 0 0,00 105 83,52 21 100,00 5 - 0 - 0 - 29 23 35
4 - Ния Георгиева Христова 1 СОУ 4 63,968 0 63,968 ЧХ, СМТ, ЕК 79 42,45 54 71,43 100 78,02 2 13,64 0 - 0 - 0 - 21 17 0
5 - Янко Петков Янков 1 СОУ 4 205,298 21,5 60,592 ЧХ, СМТ, ЕК 89 51,89 48 62,86 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
6 - Калоян Красимиров Китанов 1 СОУ 4 57,538 0 57,538 ЧХ, Оли, ЕК 63 27,36 0 0,00 95 72,53 15 72,73 0 - 0 - 0 - 18 14 22
7 - Александър Росенов Орешков 1 СОУ 4 258,252 30,5 50,017 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 39 50,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 19
8 - Стефания Александрова Кръстева 1 СОУ 4 186,096 20,5 48,449 ЧХ, Оли, ЕК 62 26,42 0 0,00 100 78,02 8 40,91 0 - 0 - 0 - 20 0 17
9 - Михаил Цветанов Георгиев 1 СОУ 4 34,168 0 34,168 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 42 54,29 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 21 0 14
10 - Иван Боянов Димитров 1 СОУ 4 29,632 0 29,632 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 28 12 0
11 - Виктория Петрова Русчуклиева 1 СОУ 4 26,284 0 26,284 ЧХ, СМТ, ЕК 64 28,30 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 10 0
12 - Анна Иванова 1 СОУ 4 26,007 0 26,007 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
13 - Йорданка Ивайлова Ушагелова 1 СОУ 4 18,384 0 18,384 ЧХ, СМТ, ЕК 68 32,08 0 0,00 50 23,08 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
14 - Йоана Петрова Петрова 1 СОУ 4 16,981 0 16,981 ЧХ, СМТ, ЕК 88 50,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
15 - Ани Крумова Иванова 1 СОУ 4 6,604 0 6,604 ЧХ, СМТ, ЕК 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 13 0
16 - Калоян Благов Кирилов 1 СОУ 4 5,346 0 5,346 ЧХ, СМТ, ЕК 51 16,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
17 - Александра Александрова Гергова 101 СОУ 4 21,418 0 21,418 ЧХ, СМТ, ЕК 66 30,19 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
18 - Николета Ванева Иванова 102 ОУ 4 11,950 0 11,95 ЧХ, СМТ, ЕК 72 35,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 4 0
19 - Аделина Владимирова Димитрова 102 ОУ 4 6,604 0 6,604 ЧХ, Оли, ЕК 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 7 6 0
20 - Михаела Филипова Гледачева 104 ОУ 4 350,659 37 96,541 ЧХ, СМТ, Оли 129 89,62 74 100,00 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 0 0 0
21 - Гергана Георгиева Вълкова 104 ОУ 4 298,662 30 93,956 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 69 92,86 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 40 32 0
22 - Никола Детелинов Бачовски 104 ОУ 4 320,411 33,5 90,999 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 73 98,57 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 40 26 37
23 - Мирослав Василев Големански 104 ОУ 4 275,423 28,5 81,305 СМТ, Оли, ЕК 75 38,68 61 81,43 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 - 22 30 27
24 - Давид Юлианов Добрев 104 ОУ 4 209,279 19,5 78,691 СМТ, Оли, ЕК 77 40,57 51 67,14 100 78,02 19 90,91 15 - 0 - 0 - 0 0 0
25 - Виктория Миленова Кирилова 104 ОУ 4 210,245 20 76,127 СМТ, Оли, ЕК 71 34,91 61 81,43 80 56,04 19 90,91 0 - 0 - 0 - 22 22 30
26 - Юлиян Петков Стефанов 104 ОУ 4 247,333 25,5 74,392 СМТ, Оли, ЕК 73 36,79 49 64,29 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 0 30
27 - Никола Емилов Димитров 104 ОУ 4 68,765 0 68,765 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 69 92,86 95 72,53 8 40,91 0 - 0 - 0 - 0 0 0
28 - Стилян Стойчев Колев 104 ОУ 4 65,504 0 65,504 ЧХ, СМТ, ЕК 96 58,49 46 60,00 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 21
29 - Александър Бориславов Иванов 104 ОУ 4 64,823 0 64,823 ЧХ, СМТ, Оли 100 62,26 52 68,57 80 56,04 13 63,64 0 - 0 - 0 - 0 0 0
30 - Мария Сергиева Влайкова 104 ОУ 4 242,627 27 59,098 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 43 55,71 90 67,03 11 54,55 0 - 0 - 0 - 0 0 0
31 - Катерина Андреева Милчева 104 ОУ 4 212,656 23 57,362 ЧХ, Оли, ЕК 103 65,09 0 0,00 85 61,54 9 45,45 0 - 0 - 0 - 0 0 27
32 - Димитър Петров Пенчев 104 ОУ 4 47,985 0 47,985 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 54 71,43 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
33 - Емил Николаев Младенов 104 ОУ 4 44,322 0 44,322 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 54 71,43 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
34 - Светослав Владимиров Димитров 104 ОУ 4 41,786 0 41,786 ЧХ, СМТ, ЕК 90 52,83 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 20 9 16
35 - Никола Живков Павловски 104 ОУ 4 34,664 0 34,664 ЧХ, СМТ, ЕК 79 42,45 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
36 - Теодора Димиславова Кайтазова 104 ОУ 4 20,476 0 20,476 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
37 - Петко Петров Петков 104 ОУ 4 17,143 0 17,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
38 - Иван Георгиев Касапов 105 СОУ 4 33,333 0 33,333 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 39 50,00 0 0,00 10 50,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
39 - Диян Христинов Димитров 105 СОУ 4 339,533 37 85,415 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 74 100,00 105 83,52 15 72,73 12 - 0 - 0 - 37 39 44
40 - Камен Живков Желязков 105 СОУ 4 244,210 23,5 85,386 ЧХ, Оли, ЕК 111 72,64 47 61,43 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 24 37 32
41 - Васил Димитров Димитров 105 СОУ 4 34,066 0 34,066 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
42 - Георги Владимиров Доканин 105 СОУ 4 30,372 0 30,372 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
43 - Йоана Миленова Тодорова 105 СОУ 4 28,171 0 28,171 ЧХ, СМТ, ЕК 70 33,96 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 17 19 24
44 - Алекс Радославов Ангелов 105 СОУ 4 19,735 0 19,735 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
45 - Кристиян Здравков Атанасов 105 СОУ 4 19,366 0 19,366 ЧХ, СМТ, ЕК 42 7,55 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
46 - Камен Юлианов Генчев 105 СОУ 4 13,871 0 13,871 ЧХ, СМТ, ЕК 42 7,55 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
47 - Яна Валентинова Вълчева 105 СОУ 4 7,862 0 7,862 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 10 0 0
48 - Лора Светославова Ташева 105 СОУ 4 2,201 0 2,201 ЧХ, СМТ, ЕК 41 6,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
49 - До Виет Кьонг 107 ОУ 4 - 0 97,799 ЧХ, СМТ, Оли 133 93,40 74 100,00 110 89,01 21 100,00 26 - 60 - 50 - 40 0 0
50 - Рая Димитрова Димитрова 107 ОУ 4 94,286 0 94,286 СМТ, Оли, ЕК 89 51,89 62 82,86 120 100,00 21 100,00 13 - 48 - 45 - 0 0 0
51 - Александър Стоянов Недков 107 ОУ 4 274,845 27,5 87,786 ЧХ, СМТ, ЕК 129 89,62 71 95,71 100 78,02 16 77,27 14 - 39 - 45 - 0 0 0
52 - Георги Атанасов Лалев 107 ОУ 4 278,007 28 87,419 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 68 91,43 110 89,01 17 81,82 0 - 45 - 45 - 35 37 36
53 - Йоана Петрова Кичева 107 ОУ 4 269,060 27 85,531 СМТ, Оли, ЕК 97 59,43 59 78,57 100 78,02 21 100,00 0 - 39 - 34 - 0 0 0
54 - Кристина Богданова Николова 107 ОУ 4 233,682 22 85,447 ЧХ, Оли, ЕК 114 75,47 54 71,43 115 94,51 18 86,36 0 - 0 - 31 - 41 25 28
55 - Константин Стефанов Мирински 107 ОУ 4 276,315 28,5 82,197 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 52 68,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 38 - 36 30 38
56 - Рангел Леонидов Плачков 107 ОУ 4 215,511 20 81,393 ЧХ, СМТ, Оли 118 79,25 59 78,57 75 50,55 18 86,36 12 - 0 - 46 - 34 25 42
57 - Рада Петрова Димитрова 107 ОУ 4 197,401 17,5 80,93 ЧХ, Оли, ЕК 90 52,83 0 0,00 115 94,51 20 95,45 0 - 0 - 0 - 27 26 23
58 - Стефан Станиславов Бояджиев 107 ОУ 4 276,510 29 78,863 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 45 58,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 36 33 29
59 - Иво Станиславов Йорданов 107 ОУ 4 235,990 23,5 77,166 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 60 80,00 80 56,04 20 95,45 0 - 39 - 33 - 29 27 40
60 - Георги Диянов Ганев 107 ОУ 4 245,636 25 76,224 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 49 64,29 100 78,02 18 86,36 0 - 30 - 0 - 0 0 0
61 - Михаела Михайлова Георгиева 107 ОУ 4 223,548 22,5 71,783 ЧХ, СМТ, ЕК 95 57,55 56 74,29 105 83,52 0 0,00 14 - 0 - 0 - 36 25 37
62 - Павел Димитров Теодосиев 107 ОУ 4 225,296 23 70,002 ЧХ, Оли, ЕК 93 55,66 39 50,00 95 72,53 17 81,82 0 - 15 - 0 - 0 18 37
63 - Деница Станимирова Василева 107 ОУ 4 65,564 0 65,564 ЧХ, СМТ, ЕК 80 43,40 49 64,29 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
64 - Маргарита Ивова Ташева 107 ОУ 4 64,815 0 64,815 ЧХ, СМТ, ЕК 110 71,70 43 55,71 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
65 - Виктор Маринов Стоянов 107 ОУ 4 54,279 0 54,279 ЧХ, Оли, ЕК 96 58,49 0 0,00 95 72,53 6 31,82 0 - 12 - 0 - 0 0 0
66 - Стефан Владимиров Попов 107 ОУ 4 52,338 0 52,338 ЧХ, СМТ, ЕК 85 48,11 41 52,86 80 56,04 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
67 - Лилия Станиславова Лазарова 107 ОУ 4 50,945 0 50,945 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 46 60,00 80 56,04 0 0,00 0 - 12 - 0 - 18 9 0
68 - Константин Каменов Диков 107 ОУ 4 44,616 0 44,616 ЧХ, СМТ, ЕК 99 61,32 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 20 10 25
69 - Рая Боянова Христова 107 ОУ 4 40,583 0 40,583 ЧХ, СМТ, ЕК 92 54,72 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 30 - 0 - 0 0 0
70 - Деян Деянов Йотов 107 ОУ 4 40,341 0 40,341 ЧХ, СМТ, ЕК 79 42,45 59 78,57 0 0,00 0 0,00 0 - 18 - 0 - 0 0 0
71 - Анна Станимирова Драганова 107 ОУ 4 34,239 0 34,239 ЧХ, СМТ, ЕК 66 30,19 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 0 0
72 - Александър Анатолиев Стоименов 107 ОУ 4 28,374 0 28,374 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
73 - Явор Иванов Иванов 107 ОУ 4 28,374 0 28,374 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
74 - Явор Димов Калайджиев 107 ОУ 4 27,801 0 27,801 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
75 - Георги Деянов Танев 107 ОУ 4 27,673 0 27,673 ЧХ, СМТ, ЕК 122 83,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
76 - Георги Юри Славчев 107 ОУ 4 20,476 0 20,476 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 6 - 0 - 0 0 0
77 - Александър Светославов Христов 107 ОУ 4 17,610 0 17,61 ЧХ, СМТ, ЕК 90 52,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 9 - 0 - 25 0 0
78 - Филип Ясенов Дамянов 107 ОУ 4 16,038 0 16,038 ЧХ, СМТ, ЕК 85 48,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
79 - Анна-Белла Самвел Багдасарян 107 ОУ 4 15,554 0 15,554 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 50 23,08 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 9
80 - Росен Здравков Ружев 107 ОУ 4 13,522 0 13,522 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 23 0 0
81 - Константин Николаев Николов 107 ОУ 4 12,264 0 12,264 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 6 - 0 - 0 0 0
82 - Денис Асенов Николов 107 ОУ 4 11,321 0 11,321 ЧХ, СМТ, ЕК 70 33,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
83 - Ивет Ивайлова Игликина 107 ОУ 4 9,434 0 9,434 ЧХ, СМТ, ЕК 64 28,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
84 - Златина Добринова Недева 107 ОУ 4 8,805 0 8,805 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
85 - Нана Николаева Иванова 107 ОУ 4 2,516 0 2,516 ЧХ, СМТ, ЕК 42 7,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 0 0
86 - Илиян Николаев Николов 108 СОУ 4 307,968 31,5 92,674 СМТ, Оли, ЕК 107 68,87 74 100,00 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 25 36 41
87 - Калоян Христов Крайнин 108 СОУ 4 275,629 27,5 88,57 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 50 65,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 40 30
88 - Мартин Ивов Йосифов 108 СОУ 4 15,018 0 15,018 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 9 - 0 - 0 0 0
89 - Яница Христова Георгиева 109 ОУ 4 220,620 22,5 68,855 ЧХ, СМТ, ЕК 90 52,83 57 75,71 100 78,02 7 36,36 0 - 0 - 0 - 30 0 34
90 - Никола Маринов Коцев 109 ОУ 4 266,187 29 68,54 ЧХ, СМТ, Оли 88 50,94 55 72,86 75 50,55 17 81,82 0 - 0 - 0 - 15 20 32
91 - Емилия Веселинова Василева 109 ОУ 4 153,248 17,5 36,777 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 42 54,29 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 30
92 - Теодор Искренов Виденов 109 ОУ 4 19,811 0 19,811 ЧХ, СМТ, ЕК 97 59,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 9 0 0
93 - Стефан Димитров Попов 109 ОУ 4 18,095 0 18,095 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
94 - Кристиана Здравкова Анджерова 109 ОУ 4 12,613 0 12,613 ЧХ, СМТ, ЕК 38 3,77 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
95 - Божидар Климентов Горанов 11 ОУ 4 49,780 0 49,78 СМТ, Оли, ЕК 65 29,25 42 54,29 70 45,05 10 50,00 0 - 0 - 0 - 14 15 20
96 - Ивайло Владимиров Василев 11 ОУ 4 37,729 0 37,729 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
97 - Боян Димитров Киров 11 ОУ 4 35,866 0 35,866 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 14 0 14
98 - Радосвет Николаев Русев 11 ОУ 4 29,688 0 29,688 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 12 0
99 - Кристиян Василев Борисов 11 ОУ 4 29,688 0 29,688 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
100 - Камелия Иванова Жирова 11 ОУ 4 6,918 0 6,918 ЧХ, СМТ, ЕК 56 20,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
Страница 1 от 9 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS