Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 5 91,482 91,482 43 61,97 140 100,00 59 80,00 60 100,00 135 90,07 21 100,00 20 91,30 50 100,00 41 100,00
2 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 6 90,170 90,170 55 82,35 126 90,07 74 100,00 60 100,00 145 96,69 21 100,00 26 100,00 33 68,00 31 74,42
3 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 5 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
4 - Ивайло Ивайлов Стоянов София ЧСОУ ЕСПА 6 87,849 87,849 46 69,12 126 90,07 69 93,33 60 100,00 140 93,38 21 100,00 26 100,00 33 68,00 32 76,74
5 - Михаела Филипова Гледачева  София ПЧМГ 5 86,765 86,765 65 92,96 105 75,18 72 97,33 48 80,33 125 83,44 14 68,18 20 91,30 46 92,16 41 100,00
6 - До Виет Къонг София СМГ 5 86,517 86,517 44 63,38 122 87,23 69 93,33 48 80,33 125 83,44 20 95,45 20 91,30 48 96,08 36 88,10
7 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 5 84,221 84,221 56 80,28 112 80,14 62 84,00 54 90,16 125 83,44 13 63,64 21 95,65 45 90,20 37 90,48
8 - Борислав Евгениев Любенов София СМГ 6 83,393 83,393 42 63,24 122 87,23 70 94,67 48 80,33 125 83,44 21 100,00 23 88,89 37 76,00 32 76,74
9 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 6 82,214 82,214 51 76,47 119 85,11 74 100,00 51 85,25 135 90,07 16 77,27 26 100,00 27 56,00 29 69,77
10 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 7 81,971 81,971 73 91,36 124 79,62 74 100,00 54 90,16 120 80,13 16 77,27 12 48,15 45 90,20 37 80,85
11 - Иво Владиславов Петров  София СМГ 6 80,725 90,815 49 73,53 119 85,11 74 100,00 54 90,16 140 93,38 20 95,45 23 88,89 0 0,00 42 100,00
12 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 5 80,495 80,495 30 43,66 101 72,34 74 100,00 48 80,33 135 90,07 14 68,18 20 91,30 50 100,00 32 78,57
13 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 7 80,285 80,285 80 100,00 106 68,15 74 100,00 51 85,25 140 93,38 18 86,36 15 59,26 35 70,59 27 59,57
14 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 6 79,294 79,294 34 51,47 126 90,07 64 86,67 54 90,16 125 83,44 21 100,00 25 96,30 37 76,00 16 39,53
15 - Йоан Найденов Найденов Враца ПМГ Иван Ценов 5 78,031 78,031 39 56,34 122 87,23 56 76,00 48 80,33 115 76,82 20 95,45 20 91,30 37 74,51 26 64,29
16 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 5 76,575 76,575 36 52,11 111 79,43 60 81,33 36 60,66 135 90,07 18,5 88,64 16 73,91 36 72,55 37 90,48
17 - Мария Пламенова Коева София ПЧМГ 7 74,559 74,559 61 76,54 125 80,25 74 100,00 39 65,57 135 90,07 14 68,18 12 48,15 39 78,43 29 63,83
18 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 7 72,384 81,432 67 83,95 109 70,06 0 0,00 48 80,33 150 100,00 20,5 97,73 9 37,04 41 82,35 46 100,00
19 - Мартин Соколов Николов София ПЧМГ 7 71,739 71,739 74 92,59 116 74,52 63 85,33 48 80,33 115 76,82 15 72,73 8 33,33 36 72,55 26 57,45
20 - Диян Христов Димитров София СМГ 5 71,597 71,597 44 63,38 108 77,30 62 84,00 36 60,66 125 83,44 14 68,18 19 86,96 41 82,35 15 38,10
21 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 5 71,203 91,547 53 76,06 125 89,36 0 0,00 45 75,41 150 100,00 21 100,00 22 100,00 50 100,00 0 0,00
22 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 5 70,980 70,980 34 49,30 97 69,50 50 68,00 33 55,74 130 86,75 19 90,91 20 91,30 36 72,55 22 54,76
23 - Иван Антонов Андонов София СМГ 6 70,512 79,326 0 0,00 122 87,23 71 96,00 45 75,41 135 90,07 18 86,36 18 70,37 38 78,00 21 51,16
24 - Александър Живодаров Василев София СМГ 6 70,481 79,292 0 0,00 112 80,14 54 73,33 45 75,41 140 93,38 20 95,45 20 77,78 44 90,00 20 48,84
25 - Георги Ивов Цонков София СМГ 5 70,258 79,040 0 0,00 107 76,60 58 78,67 45 75,41 135 90,07 14 68,18 19 86,96 46 92,16 26 64,29
26 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 69,869 78,603 45 67,65 115 82,27 56 76,00 54 90,16 130 86,75 15 72,73 15 59,26 46 94,00 0 0,00
27 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 5 68,905 88,593 62 88,73 115 82,27 0 0,00 39 65,57 140 93,38 21 100,00 22 100,00 45 90,20 0 0,00
28 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 5 68,644 77,224 0 0,00 96 68,79 49 66,67 39 65,57 125 83,44 21 100,00 19 86,96 36 72,55 30 73,81
29 - Георги Мирославов Александров  София 104 ОУ 7 68,271 76,805 68 85,19 121 77,71 74 100,00 57 95,08 150 100,00 13 63,64 12 48,15 0 0,00 20 44,68
30 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 7 68,101 76,613 61 76,54 118 75,80 74 100,00 48 80,33 125 83,44 20 95,45 12 48,15 0 0,00 24 53,19
31 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Н. Катранов 6 68,004 87,434 54 80,88 133 95,04 74 100,00 54 90,16 135 90,07 17 81,82 19 74,07 0 0,00 0 0,00
32 - Иван Николаев Николов София СМГ 6 66,439 85,421 55 82,35 112 80,14 67 90,67 45 75,41 140 93,38 21 100,00 0 0,00 37 76,00 0 0,00
33 - Борис Александров Барбов  София СМГ 7 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
34 - Цвета Ивова Радославова София ЧОУ Св. София 5 66,168 74,439 0 0,00 97 69,50 64 86,67 42 70,49 130 86,75 18 86,36 11 52,17 37 74,51 28 69,05
35 - Деница Петрова Павлова София СМГ 6 65,921 65,921 19 29,41 122 87,23 62 84,00 39 65,57 120 80,13 16 77,27 13 51,85 30 62,00 23 55,81
36 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 5 65,786 65,786 57 81,69 73 52,48 56 76,00 21 36,07 115 76,82 21 100,00 17 78,26 21 43,14 19 47,62
37 - Ханг Хоанг Та София СМГ 6 65,627 73,830 0 0,00 108 77,30 60 81,33 42 70,49 125 83,44 21 100,00 14 55,56 37 76,00 19 46,51
38 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 7 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
39 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 5 64,848 83,376 0 0,00 133 95,04 60 81,33 42 70,49 140 93,38 14 68,18 0 0,00 41 82,35 38 92,86
40 - До Хю Тунг София СМГ 5 64,776 72,873 38 54,93 107 76,60 52 70,67 39 65,57 115 76,82 17 81,82 0 0,00 40 80,39 31 76,19
41 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 7 64,424 72,477 73 91,36 100 64,33 74 100,00 33 55,74 120 80,13 13 63,64 12 48,15 38 76,47 0 0,00
42 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 7 64,195 72,219 80 100,00 129 82,80 0 0,00 39 65,57 140 93,38 10 50,00 15 59,26 30 60,78 30 65,96
43 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 5 63,307 81,395 55 78,87 108 77,30 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 20 91,30 41 82,35 0 0,00
44 - Иван Нейков Пелтеков София 125 СОУ 6 63,300 71,213 42 63,24 112 80,14 66 89,33 39 65,57 140 93,38 14 68,18 0 0,00 33 68,00 17 41,86
45 - Елинор Валериева Сергеева София 125 СОУ 7 63,226 71,129 58 72,84 91 58,60 0 0,00 48 80,33 135 90,07 21 100,00 9 37,04 35 70,59 27 59,57
46 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 62,795 80,737 47 70,59 122 87,23 0 0,00 51 85,25 140 93,38 20 95,45 15 59,26 36 74,00 0 0,00
47 - Николай Димитров Митев София ЧОУ Св. София 6 62,453 70,260 32 48,53 118 84,40 66 89,33 48 80,33 140 93,38 14 68,18 11 44,44 0 0,00 22 53,49
48 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 5 61,708 69,421 48 69,01 103 73,76 53 72,00 36 60,66 100 66,89 20 95,45 14 65,22 0 0,00 21 52,38
49 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 7 61,598 79,197 80 100,00 135 86,62 0 0,00 48 80,33 140 93,38 16 77,27 12 48,15 34 68,63 0 0,00
50 - Спасиян Иванов Тодоров София СМГ 6 61,557 69,252 30 45,59 126 90,07 60 81,33 51 85,25 125 83,44 15 72,73 11 44,44 0 0,00 21 51,16
51 - Александър Димитров Панчев София 125 СОУ 7 60,968 68,589 66 82,72 96 61,78 0 0,00 51 85,25 130 86,75 12 59,09 14 55,56 34 68,63 22 48,94
52 - Костадин Цветомиров Пенчев София СМГ 6 60,371 77,620 38 57,35 107 76,60 49 66,67 48 80,33 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
53 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 5 60,090 77,258 0 0,00 93 66,67 64 86,67 42 70,49 135 90,07 17 81,82 0 0,00 39 78,43 27 66,67
54 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 5 59,807 76,895 56 80,28 106 75,89 54 73,33 42 70,49 130 86,75 14 68,18 0 0,00 0 0,00 34 83,33
55 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 5 59,646 76,687 39 56,34 105 75,18 0 0,00 45 75,41 125 83,44 14 68,18 17 78,26 50 100,00 0 0,00
56 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 6 59,493 89,239 53 79,41 133 95,04 0 0,00 45 75,41 145 96,69 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
57 - Любослав Владимиров Панайотов София СМГ 5 59,384 76,350 0 0,00 106 75,89 54 73,33 60 100,00 120 80,13 18 86,36 17 78,26 0 0,00 16 40,48
58 - Николай Николаев Бъчваров София ЧСОУ ЕСПА 6 58,931 66,298 42 63,24 104 74,47 61 82,67 36 60,66 130 86,75 13 63,64 16 62,96 17 36,00 0 0,00
59 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 6 58,580 87,870 0 0,00 126 90,07 62 84,00 42 70,49 135 90,07 21 100,00 24 92,59 0 0,00 0 0,00
60 - Кристиян Светлозаров Стоянов София СМГ 6 58,392 75,075 0 0,00 112 80,14 66 89,33 33 55,74 125 83,44 12 59,09 20 77,78 39 80,00 0 0,00
61 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 6 58,205 87,307 41 61,76 112 80,14 0 0,00 51 85,25 145 96,69 21 100,00 26 100,00 0 0,00 0 0,00
62 - Васил Валентинов Пирински София 125 СОУ 6 58,127 74,735 44 66,18 111 79,43 66 89,33 24 40,98 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 25 60,47
63 - Дамян Стоянов Францов София СМГ 6 57,895 74,437 0 0,00 115 82,27 64 86,67 33 55,74 120 80,13 18 86,36 19 74,07 0 0,00 23 55,81
64 - Матей Костадинов Петков София 107 ОУ 6 57,804 86,705 0 0,00 129 92,20 71 96,00 36 60,66 140 93,38 21 100,00 0 0,00 38 78,00 0 0,00
65 - Иван Евтимов Григоров  София СМГ 6 57,683 74,164 39 58,82 108 77,30 53 72,00 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 30 62,00 0 0,00
66 - Виктор Стилиянов Колев София СМГ 5 57,584 74,036 0 0,00 97 69,50 58 78,67 33 55,74 130 86,75 21 100,00 0 0,00 41 82,35 18 45,24
67 - Александър Йорданов Банков София СМГ 6 57,428 73,836 21 32,35 122 87,23 62 84,00 48 80,33 130 86,75 14 68,18 0 0,00 38 78,00 0 0,00
68 - Симона Даниелова Барокова София СМГ 7 57,418 73,824 61 76,54 118 75,80 0 0,00 48 80,33 140 93,38 18 86,36 6 25,93 39 78,43 0 0,00
69 - Йоана Николаева Николова София СМГ 7 57,265 85,898 80 100,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 145 96,69 16 77,27 15 59,26 50 100,00 0 0,00
70 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 57,159 85,738 0 0,00 101 72,34 74 100,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 21,5 97,83 40 80,39 0 0,00
71 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 5 56,901 73,158 37 53,52 89 63,83 59 80,00 39 65,57 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 28 69,05
72 - Симеон Владимиров Йорданов София СМГ 6 56,775 72,997 47 70,59 108 77,30 56 76,00 36 60,66 135 90,07 18 86,36 0 0,00 24 50,00 0 0,00
73 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 6 56,667 85,001 36 54,41 118 84,40 0 0,00 54 90,16 145 96,69 20 95,45 23 88,89 0 0,00 0 0,00
74 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 7 56,661 63,743 70 87,65 83 53,50 64 86,67 45 75,41 0 0,00 14 68,18 10 40,74 25 50,98 21 46,81
75 - Никол Николаева Данкинова София ПЧМГ 5 56,425 63,478 29 42,25 91 65,25 60 81,33 24 40,98 120 80,13 14 68,18 0 0,00 36 72,55 23 57,14
76 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 5 56,196 63,220 29 42,25 104 74,47 57 77,33 33 55,74 85 56,95 16,5 79,55 0 0,00 32 64,71 22 54,76
77 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 7 56,096 84,144 80 100,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 145 96,69 21 100,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
78 - Александър Стоянов Недков София СМГ 5 55,825 71,775 0 0,00 65 46,81 59 80,00 39 65,57 120 80,13 20 95,45 0 0,00 36 72,55 25 61,90
79 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 6 55,693 83,540 35 52,94 0 0,00 0 0,00 51 85,25 130 86,75 21 100,00 25 96,30 39 80,00 0 0,00
80 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 5 55,511 83,267 0 0,00 112 80,14 0 0,00 45 75,41 125 83,44 16 77,27 22 100,00 0 0,00 34 83,33
81 - Иво Томас Зерков София ПЧМГ 7 55,502 71,359 62 77,78 102 65,61 74 100,00 45 75,41 140 93,38 7 36,36 0 0,00 25 50,98 0 0,00
82 - Петър Емилов Лангов София СМГ 6 55,287 82,930 0 0,00 91 65,25 67 90,67 48 80,33 135 90,07 16 77,27 0 0,00 46 94,00 0 0,00
83 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 5 55,251 71,037 35 50,70 119 85,11 64 86,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 0 0,00 0 0,00 14 35,71
84 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 55,021 82,532 0 0,00 115 82,27 71 96,00 60 100,00 135 90,07 0 0,00 16 73,91 26 52,94 0 0,00
85 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 6 54,777 82,166 36 54,41 0 0,00 0 0,00 48 80,33 130 86,75 19 90,91 24 92,59 43 88,00 0 0,00
86 - Александрина Илианова Иванова София СМГ 6 54,758 82,137 0 0,00 112 80,14 60 81,33 54 90,16 115 76,82 18 86,36 0 0,00 38 78,00 0 0,00
87 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 6 54,749 70,392 41 61,76 119 85,11 41 56,00 42 70,49 140 93,38 17 81,82 0 0,00 0 0,00 18 44,19
88 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 6 54,727 82,091 31 47,06 119 85,11 0 0,00 0 0,00 125 83,44 20 95,45 21 81,48 49 100,00 0 0,00
89 - Димитър Кръстинов Ангелов София 125 СОУ 6 54,626 70,233 42 63,24 98 70,21 59 80,00 39 65,57 135 90,07 11 54,55 0 0,00 33 68,00 0 0,00
90 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 7 54,516 81,773 80 100,00 156 100,00 0 0,00 33 55,74 130 86,75 21 100,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
91 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 5 54,294 81,441 59 84,51 129 92,20 0 0,00 42 70,49 125 83,44 17,5 84,09 16 73,91 0 0,00 0 0,00
92 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 5 54,157 81,235 29 42,25 112 80,14 0 0,00 60 100,00 130 86,75 21 100,00 17 78,26 0 0,00 0 0,00
93 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 5 54,020 81,031 0 0,00 101 72,34 67 90,67 39 65,57 120 80,13 17 81,82 21 95,65 0 0,00 0 0,00
94 - Александър Ивайлов Милчев София 107 ОУ 6 53,601 80,401 0 0,00 122 87,23 60 81,33 51 85,25 0 0,00 10 50,00 24 92,59 42 86,00 0 0,00
95 - Тодор Пенев Христов София СМГ 6 53,552 80,328 0 0,00 105 75,18 51 69,33 39 65,57 120 80,13 20 95,45 25 96,30 0 0,00 0 0,00
96 - Павел Георгиев Василев София СМГ 5 53,442 68,711 0 0,00 66 47,52 50 68,00 42 70,49 115 76,82 20 95,45 0 0,00 30 60,78 25 61,90
97 - Борис Петров Божинов София 107 ОУ 7 53,057 68,216 0 0,00 107 68,79 55 74,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 4 18,52 38 76,47 0 0,00
98 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 6 52,865 79,297 49 73,53 126 90,07 0 0,00 51 85,25 135 90,07 12 59,09 20 77,78 0 0,00 0 0,00
99 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 52,669 94,804 67 100,00 140 100,00 57 77,33 60 100,00 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Ралица Юлиянова Андреева Варна МГ Петър Берон 6 52,612 78,918 48 72,06 126 90,07 0 0,00 45 75,41 125 83,44 13 63,64 23 88,89 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 60 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS