Резултати по математика за 4 - 7 клас от математически състезния

Резултати от математически състезния през 2013 - 2014 г.

4 клас

Резултати на ученици в 4 клас от софийски училища от състезания, формиращи рейтинг за прием в Софийската Математическа Гимназия. Тази година, състезанията в рейтинга на СМГ са:
• Черноризец Храбър
• СМТ - Софийски Математически Турнир
• Областен кръг на Олимпиада по Математика
• Областен кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру
• Финално състезание на СМГ - Откриване на Млади таланти - ОМТ

С течение на времето, в рейтинга на четвъртокласниците могат да се появят допълнителни колони с резултати от други състезания, но те са само информативни - не участват в рейтинга!
Резултати на четвъртокласници.

5, 6 и 7 клас

Обща, национална класация на младите математици в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, базирана на резултатите им от важни математически състезания. Учениците, участващи в тази класация ще имат два рейтинга:
Рейтинг 1 ще отразява общите им постижения от всички състезания, включени в класацията. Ако дете не се е явило на някое от състезанията, то получава 0 точки за него и това ще намали общия му рейтинг!
Рейтинг 2 ще оценява резултатите на ученика само от състезанията, на които се е явил - ако не се е явявал на дадено състезание, то това няма да се отрази отрицателно на общия му рейтинг.
Моля, имайте предвид, че Рейтинг 2 е неточен параметър и не е редно да се прави класиране по него, защото води до парадокси... Например:
Ученик 1 се е явил само на Черноризец Храбър и е изкарал 115 точки. Това означава, че рейтинг 2 е равен на рейтинга му от ЧХ и е 80.105.
Ученик 2 се е явил на ЧХ и е изкарал по-висок резултат - 122 точки, което му дава по-висок рейтинг от 87.23. Освен на това състезание, той се е явил и на Хитър Петър и е изкарал 19 точки, което му дава рейтинг за ХП от 29.41. Рейтинг 2 вече е осреднен от двете състезания и е по-нисък - 58.323, който е по-нисък от този на Ученик 1...
Състезанията, които ще бъдат включени в неофициалната национална класация на математиците в България ще са:
• Хитър Петър, Габрово;
• Черноризец Храбър, национално;
• СМТ, София;
• Салабашев, национално;
• Областен кръг на Олимпиада по математика, национално;
• Пролетни математически състезания, Русе;
• акад. Кирил Попов, Шумен;
• Европейско Кенгуру, областен кръг, национално;
• Състезание на ПЧМГ, София.

Неофициалната национална рейтинг класация, базирана на математическите състезания за 5 - 7 ви дава няколко типа информация - общи класирания по класове, резултати на ученици от дадено училище (Включени са математическите гимназии в страната), резултати на ученици от даден град.
Резултати на петокласници.
Резултати на шестокласници.
Резултати на седмокласници.

Facebook
Facebook
RSS
RSS