Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 7 54,516 81,773 80 100,00 156 100,00 0 0,00 33 55,74 130 86,75 21 100,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
2 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 47,278 85,100 0 0,00 152 97,45 0 0,00 45 75,41 140 93,38 0 0,00 15 59,26 50 100,00 0 0,00
3 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 7 56,096 84,144 80 100,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 145 96,69 21 100,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
4 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 7 52,179 93,923 0 0,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 19 74,07 50 100,00 0 0,00
5 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 7 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
6 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 7 49,974 89,953 80 100,00 141 90,45 0 0,00 51 85,25 0 0,00 21 100,00 19 74,07 0 0,00 0 0,00
7 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 5 91,482 91,482 43 61,97 140 100,00 59 80,00 60 100,00 135 90,07 21 100,00 20 91,30 50 100,00 41 100,00
8 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 52,669 94,804 67 100,00 140 100,00 57 77,33 60 100,00 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 7 61,598 79,197 80 100,00 135 86,62 0 0,00 48 80,33 140 93,38 16 77,27 12 48,15 34 68,63 0 0,00
10 - Николай Евгениев Благоев София ЧОУ Св. София 7 40,761 73,370 0 0,00 134 85,99 74 100,00 0 0,00 130 86,75 14 68,18 6 25,93 0 0,00 0 0,00
11 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Н. Катранов 6 68,004 87,434 54 80,88 133 95,04 74 100,00 54 90,16 135 90,07 17 81,82 19 74,07 0 0,00 0 0,00
12 - Калоян Тодоров Фачиков София СМГ 5 64,848 83,376 0 0,00 133 95,04 60 81,33 42 70,49 140 93,38 14 68,18 0 0,00 41 82,35 38 92,86
13 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 6 59,493 89,239 53 79,41 133 95,04 0 0,00 45 75,41 145 96,69 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
14 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 42,385 76,294 0 0,00 133 95,04 0 0,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 23 88,89 34 70,00 0 0,00
15 - Люба Венелинова Конова София СМГ 7 36,569 82,279 61 76,54 131 84,08 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 39 78,43 0 0,00
16 - Борис Радославов Батанов Русе МГ Баба Тонка 7 17,638 52,914 0 0,00 131 84,08 0 0,00 39 65,57 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 41,057 73,902 0 0,00 130 83,44 0 0,00 54 90,16 130 86,75 0 0,00 11 44,44 32 64,71 0 0,00
18 - Радина Ивайлова Илиева София СМГ 7 35,851 80,665 0 0,00 130 83,44 71 96,00 42 70,49 0 0,00 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 7 64,195 72,219 80 100,00 129 82,80 0 0,00 39 65,57 140 93,38 10 50,00 15 59,26 30 60,78 30 65,96
20 - Матей Костадинов Петков София 107 ОУ 6 57,804 86,705 0 0,00 129 92,20 71 96,00 36 60,66 140 93,38 21 100,00 0 0,00 38 78,00 0 0,00
21 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 5 54,294 81,441 59 84,51 129 92,20 0 0,00 42 70,49 125 83,44 17,5 84,09 16 73,91 0 0,00 0 0,00
22 - Христо Костов Христов Варна ОУ Цар Симеон I 7 36,254 65,258 61 76,54 129 82,80 0 0,00 27 45,90 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Борис Александров Барбов  София СМГ 7 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
24 - Йоана Николаева Николова София СМГ 7 57,265 85,898 80 100,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 145 96,69 16 77,27 15 59,26 50 100,00 0 0,00
25 - Преслав Валериев Милетиев София СМГ 5 39,278 70,701 0 0,00 128 91,49 62 84,00 33 55,74 115 76,82 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 - Виктор Иванов Кушелиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 9,130 82,166 0 0,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 6 90,170 90,170 55 82,35 126 90,07 74 100,00 60 100,00 145 96,69 21 100,00 26 100,00 33 68,00 31 74,42
28 - Ивайло Ивайлов Стоянов София ЧСОУ ЕСПА 6 87,849 87,849 46 69,12 126 90,07 69 93,33 60 100,00 140 93,38 21 100,00 26 100,00 33 68,00 32 76,74
29 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 6 79,294 79,294 34 51,47 126 90,07 64 86,67 54 90,16 125 83,44 21 100,00 25 96,30 37 76,00 16 39,53
30 - Спасиян Иванов Тодоров София СМГ 6 61,557 69,252 30 45,59 126 90,07 60 81,33 51 85,25 125 83,44 15 72,73 11 44,44 0 0,00 21 51,16
31 - Димитър Георгиев Христов София СМГ 6 58,580 87,870 0 0,00 126 90,07 62 84,00 42 70,49 135 90,07 21 100,00 24 92,59 0 0,00 0 0,00
32 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 6 52,865 79,297 49 73,53 126 90,07 0 0,00 51 85,25 135 90,07 12 59,09 20 77,78 0 0,00 0 0,00
33 - Ралица Юлиянова Андреева Варна МГ Петър Берон 6 52,612 78,918 48 72,06 126 90,07 0 0,00 45 75,41 125 83,44 13 63,64 23 88,89 0 0,00 0 0,00
34 - Христо Христов Чапаров  София СМГ 6 45,741 68,612 54 80,88 126 90,07 46 62,67 27 45,90 75 50,33 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 45,295 81,530 0 0,00 126 90,07 0 0,00 45 75,41 145 96,69 0 0,00 21 81,48 31 64,00 0 0,00
36 - Радостин Пламенов Петков София СМГ 6 40,409 72,736 0 0,00 126 90,07 59 80,00 42 70,49 130 86,75 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Зорница Георгиева Анастасова София СМГ 6 28,784 64,764 0 0,00 126 90,07 39 53,33 0 0,00 105 70,20 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 - Константин Константинов Кисимов София СМГ 6 26,472 79,416 0 0,00 126 90,07 55 74,67 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Мария Пламенова Коева София ПЧМГ 7 74,559 74,559 61 76,54 125 80,25 74 100,00 39 65,57 135 90,07 14 68,18 12 48,15 39 78,43 29 63,83
40 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 5 71,203 91,547 53 76,06 125 89,36 0 0,00 45 75,41 150 100,00 21 100,00 22 100,00 50 100,00 0 0,00
41 - Владимир Николаев Тошев София СМГ 7 44,434 79,981 0 0,00 125 80,25 74 100,00 42 70,49 135 90,07 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 7 81,971 81,971 73 91,36 124 79,62 74 100,00 54 90,16 120 80,13 16 77,27 12 48,15 45 90,20 37 80,85
43 - Гергана Георгиева Гочева Димитровград ПМГ Иван Вазов 6 20,165 60,496 0 0,00 124 88,65 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
44 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 7 33,090 59,562 0 0,00 123 78,98 0 0,00 30 50,82 120 80,13 11 54,55 8 33,33 0 0,00 0 0,00
45 - До Виет Къонг София СМГ 5 86,517 86,517 44 63,38 122 87,23 69 93,33 48 80,33 125 83,44 20 95,45 20 91,30 48 96,08 36 88,10
46 - Борислав Евгениев Любенов София СМГ 6 83,393 83,393 42 63,24 122 87,23 70 94,67 48 80,33 125 83,44 21 100,00 23 88,89 37 76,00 32 76,74
47 - Йоан Найденов Найденов Враца ПМГ Иван Ценов 5 78,031 78,031 39 56,34 122 87,23 56 76,00 48 80,33 115 76,82 20 95,45 20 91,30 37 74,51 26 64,29
48 - Иван Антонов Андонов София СМГ 6 70,512 79,326 0 0,00 122 87,23 71 96,00 45 75,41 135 90,07 18 86,36 18 70,37 38 78,00 21 51,16
49 - Деница Петрова Павлова София СМГ 6 65,921 65,921 19 29,41 122 87,23 62 84,00 39 65,57 120 80,13 16 77,27 13 51,85 30 62,00 23 55,81
50 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 62,795 80,737 47 70,59 122 87,23 0 0,00 51 85,25 140 93,38 20 95,45 15 59,26 36 74,00 0 0,00
51 - Александър Йорданов Банков София СМГ 6 57,428 73,836 21 32,35 122 87,23 62 84,00 48 80,33 130 86,75 14 68,18 0 0,00 38 78,00 0 0,00
52 - Александър Ивайлов Милчев София 107 ОУ 6 53,601 80,401 0 0,00 122 87,23 60 81,33 51 85,25 0 0,00 10 50,00 24 92,59 42 86,00 0 0,00
53 - Петър - Делян Даниелов Шентов София СМГ 6 42,099 75,778 0 0,00 122 87,23 61 82,67 33 55,74 100 66,89 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Боряна Пламенова Каракашева Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 38,575 69,436 0 0,00 122 87,23 0 0,00 30 50,82 130 86,75 0 0,00 18 70,37 25 52,00 0 0,00
55 - Кристиян Емилов Минчев Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 36,028 81,064 0 0,00 122 87,23 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 23 88,89 33 68,00 0 0,00
56 - Мартин Стефанов Теохаров София СМГ 6 27,167 61,125 0 0,00 122 87,23 0 0,00 39 65,57 110 73,51 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Георги Мирославов Александров  София 104 ОУ 7 68,271 76,805 68 85,19 121 77,71 74 100,00 57 95,08 150 100,00 13 63,64 12 48,15 0 0,00 20 44,68
58 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
59 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 7 43,972 65,958 58 72,84 121 77,71 0 0,00 39 65,57 150 100,00 10 50,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
60 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 7 38,892 70,006 0 0,00 121 77,71 0 0,00 45 75,41 125 83,44 15 72,73 10 40,74 0 0,00 0 0,00
61 - Нина Росенова Димова София СМГ 7 26,580 79,741 0 0,00 121 77,71 69 93,33 0 0,00 0 0,00 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Иво Ивайлов Костов София СМГ 6 26,054 58,621 0 0,00 121 86,52 39 53,33 24 40,98 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Петър Петров Йорданов Русе СОУПНЕ Фридрих Шилер 6 24,304 72,911 0 0,00 121 86,52 0 0,00 0 0,00 130 86,75 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 7 41,897 94,268 0 0,00 120 77,07 74 100,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
65 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 5 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
66 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 6 82,214 82,214 51 76,47 119 85,11 74 100,00 51 85,25 135 90,07 16 77,27 26 100,00 27 56,00 29 69,77
67 - Иво Владиславов Петров  София СМГ 6 80,725 90,815 49 73,53 119 85,11 74 100,00 54 90,16 140 93,38 20 95,45 23 88,89 0 0,00 42 100,00
68 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 5 55,251 71,037 35 50,70 119 85,11 64 86,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 0 0,00 0 0,00 14 35,71
69 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 6 54,749 70,392 41 61,76 119 85,11 41 56,00 42 70,49 140 93,38 17 81,82 0 0,00 0 0,00 18 44,19
70 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 6 54,727 82,091 31 47,06 119 85,11 0 0,00 0 0,00 125 83,44 20 95,45 21 81,48 49 100,00 0 0,00
71 - Виктория Стоянова Спасова София СМГ 6 52,494 78,741 0 0,00 119 85,11 74 100,00 0 0,00 140 93,38 14 68,18 20 77,78 23 48,00 0 0,00
72 - Кристиян Пламенов Спиров София СМГ 6 52,461 59,019 0 0,00 119 85,11 55 74,67 48 80,33 120 80,13 12 59,09 5 22,22 25 52,00 7 18,60
73 - Борис Тодоров Панайотов София СМГ 6 51,878 93,380 0 0,00 119 85,11 69 93,33 57 95,08 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 7 51,561 66,293 60 75,31 119 76,43 0 0,00 48 80,33 140 93,38 5 27,27 10 40,74 35 70,59 0 0,00
75 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 50,715 76,073 50 71,83 119 85,11 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 20 91,30 30 60,78 0 0,00
76 - Ивелин Артин Бохосян Русе МГ Баба Тонка 6 46,407 59,667 31 47,06 119 85,11 0 0,00 36 60,66 120 80,13 9 45,45 15 59,26 19 40,00 0 0,00
77 - Лазарина Живкова Попова София СМГ 6 45,542 68,313 0 0,00 119 85,11 54 73,33 48 80,33 115 76,82 9 45,45 0 0,00 0 0,00 20 48,84
78 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 6 37,785 85,016 52 77,94 119 85,11 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
79 - Мирослав Антонов Димитров Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 34,489 77,599 0 0,00 119 85,11 55 74,67 42 70,49 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Антъни Антонов Господинов Ямбол МГ Атанас Радев 6 34,292 77,157 0 0,00 119 85,11 0 0,00 42 70,49 135 90,07 0 0,00 16 62,96 0 0,00 0 0,00
81 - Даниел Христов Янков Димитровград ПМГ Иван Вазов 5 29,946 67,380 27 39,44 119 85,11 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 15 69,57 0 0,00 0 0,00
82 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 7 68,101 76,613 61 76,54 118 75,80 74 100,00 48 80,33 125 83,44 20 95,45 12 48,15 0 0,00 24 53,19
83 - Николай Димитров Митев София ЧОУ Св. София 6 62,453 70,260 32 48,53 118 84,40 66 89,33 48 80,33 140 93,38 14 68,18 11 44,44 0 0,00 22 53,49
84 - Симона Даниелова Барокова София СМГ 7 57,418 73,824 61 76,54 118 75,80 0 0,00 48 80,33 140 93,38 18 86,36 6 25,93 39 78,43 0 0,00
85 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 6 56,667 85,001 36 54,41 118 84,40 0 0,00 54 90,16 145 96,69 20 95,45 23 88,89 0 0,00 0 0,00
86 - Алек Емил Мечикян София СМГ 5 40,217 72,391 0 0,00 118 84,40 51 69,33 30 50,82 120 80,13 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Мартина Галинова Цанева Варна МГ Петър Берон 6 39,127 70,428 34 51,47 118 84,40 0 0,00 0 0,00 110 73,51 19 90,91 13 51,85 0 0,00 0 0,00
88 - Мариян Александров Сливаров Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 28,985 65,217 0 0,00 118 84,40 43 58,67 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 50,056 75,083 42 60,56 117 83,69 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 20 91,30 36 72,55 0 0,00
90 - Александра Александрова Савова София СМГ 7 48,145 86,661 70 87,65 117 75,16 74 100,00 42 70,49 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Калоян Станиславов Владимиров София СМГ 7 34,465 77,546 0 0,00 117 75,16 69 93,33 0 0,00 110 73,51 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Преслава Валентинова Бойчева София СМГ 6 30,986 69,718 0 0,00 117 83,69 62 84,00 24 40,98 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Николета Костадинова Николова Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 28,649 64,460 0 0,00 117 83,69 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 8 33,33 44 90,00 0 0,00
94 - Николай Георгиев Колев София 107 ОУ 6 21,463 64,389 0 0,00 117 83,69 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Димитър Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 5 20,548 61,645 0 0,00 117 83,69 0 0,00 24 40,98 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Мартин Соколов Николов София ПЧМГ 7 71,739 71,739 74 92,59 116 74,52 63 85,33 48 80,33 115 76,82 15 72,73 8 33,33 36 72,55 26 57,45
97 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 7 36,001 64,803 75 93,83 116 74,52 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
98 - Катерина Росенова Василева Благоевград ПМГ Благоевград 6 35,703 64,265 0 0,00 116 82,98 0 0,00 24 40,98 130 86,75 16 77,27 8 33,33 0 0,00 0 0,00
99 - Даниел Данаилов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 7 27,077 60,922 38 48,15 116 74,52 0 0,00 30 50,82 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Ростислав Димитров Петров Русе МГ Баба Тонка 7 15,566 70,048 0 0,00 116 74,52 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 60 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS