Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания Русе - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Борис Александров Барбов  София СМГ 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
2 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 52,179 93,923 0 0,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 19 74,07 50 100,00 0 0,00
3 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 49,974 89,953 80 100,00 141 90,45 0 0,00 51 85,25 0 0,00 21 100,00 19 74,07 0 0,00 0 0,00
4 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 80,285 80,285 80 100,00 106 68,15 74 100,00 51 85,25 140 93,38 18 86,36 15 59,26 35 70,59 27 59,57
5 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 64,195 72,219 80 100,00 129 82,80 0 0,00 39 65,57 140 93,38 10 50,00 15 59,26 30 60,78 30 65,96
6 - Йоана Николаева Николова София СМГ 57,265 85,898 80 100,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 145 96,69 16 77,27 15 59,26 50 100,00 0 0,00
7 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 49,074 63,095 60 75,31 100 64,33 0 0,00 48 80,33 135 90,07 5 27,27 15 59,26 22 45,10 0 0,00
8 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Никола Обрешков 47,278 85,100 0 0,00 152 97,45 0 0,00 45 75,41 140 93,38 0 0,00 15 59,26 50 100,00 0 0,00
9 - Александър Димитров Панчев София 125 СОУ 60,968 68,589 66 82,72 96 61,78 0 0,00 51 85,25 130 86,75 12 59,09 14 55,56 34 68,63 22 48,94
10 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
11 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 56,096 84,144 80 100,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 145 96,69 21 100,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
12 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
13 - Мартин Светлинов Мавров  Бургас ПМГ Никола Обрешков 24,967 56,177 0 0,00 72 46,50 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
14 - Любомир Бойков Шойлев Бургас ПМГ Никола Обрешков 21,662 64,985 0 0,00 113 72,61 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
15 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 81,971 81,971 73 91,36 124 79,62 74 100,00 54 90,16 120 80,13 16 77,27 12 48,15 45 90,20 37 80,85
16 - Мария Пламенова Коева София ПЧМГ 74,559 74,559 61 76,54 125 80,25 74 100,00 39 65,57 135 90,07 14 68,18 12 48,15 39 78,43 29 63,83
17 - Георги Мирославов Александров  София 104 ОУ 68,271 76,805 68 85,19 121 77,71 74 100,00 57 95,08 150 100,00 13 63,64 12 48,15 0 0,00 20 44,68
18 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 68,101 76,613 61 76,54 118 75,80 74 100,00 48 80,33 125 83,44 20 95,45 12 48,15 0 0,00 24 53,19
19 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 64,424 72,477 73 91,36 100 64,33 74 100,00 33 55,74 120 80,13 13 63,64 12 48,15 38 76,47 0 0,00
20 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 61,598 79,197 80 100,00 135 86,62 0 0,00 48 80,33 140 93,38 16 77,27 12 48,15 34 68,63 0 0,00
21 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 54,516 81,773 80 100,00 156 100,00 0 0,00 33 55,74 130 86,75 21 100,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
22 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 50,374 64,767 66 82,72 114 73,25 0 0,00 39 65,57 115 76,82 10 50,00 12 48,15 28 56,86 0 0,00
23 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 43,566 65,350 0 0,00 104 66,88 74 100,00 39 65,57 0 0,00 8 40,91 12 48,15 35 70,59 0 0,00
24 - Ирина Михайлова Радева Варна МГ Петър Берон 35,272 63,490 0 0,00 90 57,96 0 0,00 42 70,49 95 63,58 16 77,27 12 48,15 0 0,00 0 0,00
25 - Жаклин Димитрова Проданова Бургас ПМГ Никола Обрешков 21,947 49,381 0 0,00 85 54,78 0 0,00 28 47,54 0 0,00 0 0,00 12 48,15 23 47,06 0 0,00
26 - Даниел Ивайлов Николов Бургас ПМГ Никола Обрешков 21,930 49,343 0 0,00 78 50,32 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 12 48,15 16 33,33 0 0,00
27 - Михаил Бойков Спасов Бургас ПМГ Никола Обрешков  20,804 62,412 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 12 48,15 39 78,43 0 0,00
28 - Радомир Радославов Пеев Русе МГ Баба Тонка 48,680 73,020 61 76,54 88 56,69 0 0,00 51 85,25 140 93,38 17 81,82 11 44,44 0 0,00 0 0,00
29 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Никола Обрешков 41,057 73,902 0 0,00 130 83,44 0 0,00 54 90,16 130 86,75 0 0,00 11 44,44 32 64,71 0 0,00
30 - Димитър Иванов Бедачев Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,821 69,879 0 0,00 105 67,52 69 93,33 36 60,66 125 83,44 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
31 - Мариета Петрова Петрова Бургас ПМГ Никола Обрешков 24,172 54,387 0 0,00 111 71,34 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 11 44,44 30 60,78 0 0,00
32 - Владимир Владимиров Цъгов Бургас ПМГ Никола Обрешков 12,652 56,936 0 0,00 108 69,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
33 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 56,661 63,743 70 87,65 83 53,50 64 86,67 45 75,41 0 0,00 14 68,18 10 40,74 25 50,98 21 46,81
34 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 51,561 66,293 60 75,31 119 76,43 0 0,00 48 80,33 140 93,38 5 27,27 10 40,74 35 70,59 0 0,00
35 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 45,354 68,032 0 0,00 85 54,78 74 100,00 36 60,66 105 70,20 17 81,82 10 40,74 0 0,00 0 0,00
36 - Ивайло Любомиров Иванов София 125 СОУ 41,445 53,286 50 62,96 107 68,79 0 0,00 0 0,00 130 86,75 5 27,27 10 40,74 29 58,82 12 27,66
37 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 38,892 70,006 0 0,00 121 77,71 0 0,00 45 75,41 125 83,44 15 72,73 10 40,74 0 0,00 0 0,00
38 - Васил Живков Великов София 125 СОУ 35,027 52,541 40 50,62 97 62,42 0 0,00 0 0,00 120 80,13 8 40,91 10 40,74 0 0,00 18 40,43
39 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 72,384 81,432 67 83,95 109 70,06 0 0,00 48 80,33 150 100,00 20,5 97,73 9 37,04 41 82,35 46 100,00
40 - Елинор Валериева Сергеева София 125 СОУ 63,226 71,129 58 72,84 91 58,60 0 0,00 48 80,33 135 90,07 21 100,00 9 37,04 35 70,59 27 59,57
41 - Мартин Соколов Николов София ПЧМГ 71,739 71,739 74 92,59 116 74,52 63 85,33 48 80,33 115 76,82 15 72,73 8 33,33 36 72,55 26 57,45
42 - Явор Красимиров Илиев София СМГ 39,787 71,617 0 0,00 82 52,87 74 100,00 0 0,00 135 90,07 17 81,82 8 33,33 0 0,00 0 0,00
43 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 39,647 59,471 0 0,00 87 56,05 71 96,00 36 60,66 0 0,00 10 50,00 8 33,33 30 60,78 0 0,00
44 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 33,090 59,562 0 0,00 123 78,98 0 0,00 30 50,82 120 80,13 11 54,55 8 33,33 0 0,00 0 0,00
45 - Александър Димитров Калчев Бургас ПМГ Никола Обрешков 30,902 55,624 0 0,00 67 43,31 0 0,00 42 70,49 105 70,20 0 0,00 8 33,33 30 60,78 0 0,00
46 - Кристина Георгиева Стамболийска Русе МГ Баба Тонка 14,236 42,707 0 0,00 105 67,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 27,27 8 33,33 0 0,00 0 0,00
47 - Нели Димитрова Стойкова София 125 СОУ 45,870 51,604 41 51,85 81 52,23 0 0,00 36 60,66 100 66,89 14 68,18 7 29,63 22 45,10 17 38,30
48 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 43,972 65,958 58 72,84 121 77,71 0 0,00 39 65,57 150 100,00 10 50,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
49 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 40,932 61,398 65 81,48 104 66,88 0 0,00 36 60,66 140 93,38 7 36,36 7 29,63 0 0,00 0 0,00
50 - Юлияна Красенова Тодорова Шумен ПМГ Нанчо Попович 36,783 55,175 0 0,00 73 47,13 0 0,00 27 45,90 120 80,13 16 77,27 7 29,63 25 50,98 0 0,00
51 - Георги Янков Янков  Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,645 65,961 0 0,00 103 66,24 59 80,00 42 70,49 125 83,44 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
52 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 36,001 64,803 75 93,83 116 74,52 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
53 - Александър Радомиров Драганов Варна МГ Петър Берон 31,483 56,669 68 85,19 0 0,00 0 0,00 33 55,74 135 90,07 4 22,73 7 29,63 0 0,00 0 0,00
54 - Христо Иванов Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов 25,920 46,655 0 0,00 92 59,24 0 0,00 27 45,90 110 73,51 4,5 25,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
55 - Йордан Димитров Димитров Шумен ПМГ Нанчо Попович 24,518 44,133 0 0,00 95 61,15 0 0,00 18 31,15 80 53,64 0 0,00 7 29,63 22 45,10 0 0,00
56 - Бояна Атанасова Атанасова София 125 СОУ 18,594 41,837 0 0,00 82 52,87 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 7 29,63 0 0,00 9 21,28
57 - Алекс Георгиев Иванов София 125 СОУ 16,626 49,879 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
58 - Тиха Георгиева Николова София 107 ОУ 14,763 44,288 0 0,00 0 0,00 42 57,33 27 45,90 0 0,00 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
59 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Никола Обрешков  11,125 50,061 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
60 - Надежда Енчева Цветкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,117 32,028 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 34,43 0 0,00 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
61 - Симона Даниелова Барокова София СМГ 57,418 73,824 61 76,54 118 75,80 0 0,00 48 80,33 140 93,38 18 86,36 6 25,93 39 78,43 0 0,00
62 - Николай Евгениев Благоев София ЧОУ Св. София 40,761 73,370 0 0,00 134 85,99 74 100,00 0 0,00 130 86,75 14 68,18 6 25,93 0 0,00 0 0,00
63 - Александър Юлиянов Запрянов София 125 СОУ 38,271 57,406 49 61,73 93 59,87 0 0,00 36 60,66 110 73,51 0 0,00 6 25,93 31 62,75 0 0,00
64 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 36,494 54,741 0 0,00 69 44,59 59 80,00 36 60,66 80 53,64 13 63,64 6 25,93 0 0,00 0 0,00
65 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Никола Обрешков 32,221 57,998 0 0,00 74 47,77 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 6 25,93 35 70,59 0 0,00
66 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 29,196 52,553 0 0,00 96 61,78 0 0,00 39 65,57 130 86,75 4 22,73 6 25,93 0 0,00 0 0,00
67 - Калоян Александров Ашиков Русе МГ Баба Тонка 28,425 51,166 0 0,00 94 60,51 0 0,00 30 50,82 130 86,75 6 31,82 6 25,93 0 0,00 0 0,00
68 - Златомир Георгиев Папазов Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,900 62,774 0 0,00 85 54,78 0 0,00 48 80,33 135 90,07 0 0,00 6 25,93 0 0,00 0 0,00
69 - Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ Гео Милев 27,347 61,530 73 91,36 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00 14 68,18 6 25,93 0 0,00 0 0,00
70 - Ангел Миланов Димитковски Благоевград ПМГ Благоевград 24,191 43,544 0 0,00 86 55,41 0 0,00 24 40,98 95 63,58 6 31,82 6 25,93 0 0,00 0 0,00
71 - Ирена Венкова Кадишева Ямбол МГ Атанас Радев 17,193 51,578 0 0,00 106 68,15 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 6 25,93 0 0,00 0 0,00
72 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 38,149 57,223 70 87,65 101 64,97 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 5 22,22 14 29,41 0 0,00
73 - Йордан Валентинов Петков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 27,318 49,173 56 70,37 78 50,32 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
74 - Виктор Георгиев Върбанов Шумен ПМГ Нанчо Попович 19,433 43,724 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 13 63,64 5 22,22 21 43,14 0 0,00
75 - Мила Янева Гайдурлиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 14,587 43,762 0 0,00 75 48,41 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
76 - Мария Кирилова Кирева Димитровград ПМГ Иван Вазов 11,006 33,017 0 0,00 63 40,76 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
77 - Савина Костадинова Цветкова Благоевград ПМГ Благоевград 9,126 27,378 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 1 9,09 5 22,22 0 0,00 0 0,00
78 - Теодора Живкова Божева Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,023 31,603 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
79 - Борис Петров Божинов София 107 ОУ 53,057 68,216 0 0,00 107 68,79 55 74,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 4 18,52 38 76,47 0 0,00
80 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 42,350 76,231 80 100,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 145 96,69 20 95,45 4 18,52 0 0,00 0 0,00
81 - Людмил Петров Стаменов София 125 СОУ 34,508 62,115 64 80,25 93 59,87 0 0,00 39 65,57 0 0,00 18 86,36 4 18,52 0 0,00 0 0,00
82 - Александър Захариев Цветков София 125 СОУ 28,242 42,363 0 0,00 87 56,05 0 0,00 33 55,74 95 63,58 4,5 25,00 4 18,52 17 35,29 0 0,00
83 - Цветелина Деянова Куртева Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 27,105 48,790 0 0,00 93 59,87 0 0,00 36 60,66 0 0,00 10 50,00 4 18,52 27 54,90 0 0,00
84 - Мариела Руменова Романова Плевен МГ Гео Милев 12,755 38,264 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 9 45,45 4 18,52 0 0,00 0 0,00
85 - Веселин Емилов Симеонов София СМГ 39,963 59,944 0 0,00 101 64,97 45 61,33 30 50,82 115 76,82 19 90,91 3 14,81 0 0,00 0 0,00
86 - Ванеса Борисова Искилиева Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,004 63,007 0 0,00 110 70,70 73 98,67 36 60,66 105 70,20 0 0,00 3 14,81 0 0,00 0 0,00
87 - Красимир Севдалинов Калоянов Шумен ПМГ Нанчо Попович 33,820 50,731 0 0,00 90 57,96 0 0,00 30 50,82 115 76,82 8,5 43,18 3 14,81 30 60,78 0 0,00
88 - Зорница Христова Гавраилова Добрич ПМГ Иван Вазов 15,254 34,320 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 110 73,51 4 22,73 3 14,81 0 0,00 0 0,00
89 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Иван Ценов 12,498 37,495 0 0,00 88 56,69 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 3 14,81 0 0,00 0 0,00
90 - Маргарита Стефанова Моллова  Габрово ПМГ Иван Гюзелев 26,976 48,557 39 49,38 90 57,96 0 0,00 30 50,82 110 73,51 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00
91 - Александър Георгиев Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов 18,543 33,378 0 0,00 70 45,22 0 0,00 9 16,39 100 66,89 5 27,27 2 11,11 0 0,00 0 0,00
92 - Димитър Владимиров Попов София 125 СОУ 17,943 40,372 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 110 73,51 4 22,73 2 11,11 0 0,00 0 0,00
93 - Преслава Валентинова Стоянова Добрич ПМГ Иван Вазов 13,098 29,471 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 80 53,64 6 31,82 2 11,11 0 0,00 0 0,00
94 - Рахат Бахитоглу Турганбек Шумен ПМГ Нанчо Попович 39,036 50,190 37 46,91 106 68,15 0 0,00 43 72,13 115 76,82 4,5 25,00 1 7,41 27 54,90 0 0,00
95 - Йоан Георгиев Саламбашев Пловдив ОМГ Кирил Попов 30,986 55,774 0 0,00 80 51,59 62 84,00 33 55,74 120 80,13 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
96 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 30,509 54,917 0 0,00 95 61,15 0 0,00 39 65,57 115 76,82 13 63,64 1 7,41 0 0,00 0 0,00
97 - Христо Георгиев Колчаков София 125 СОУ 26,437 47,586 36 45,68 71 45,86 0 0,00 45 75,41 95 63,58 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
98 - Кристиан Красимир Деянов Ямбол МГ Атанас Радев 15,135 45,405 0 0,00 106 68,15 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
99 - Телерик Тодоров Арсов София 125 СОУ 14,653 43,958 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
100 - Татяна Димитрова Ванчева Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,923 26,655 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS