Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Мартин Даниел Копчев Габрово 100,000 0 0,000 100,000 ЧХ, ЕК, СМТ 133 100,00 74 100,00 120 100,00 19 95,24 24 37 0 0 0
2 - Георги Дианов Динков 163 ОУ 351,032 39,5 86,905 90,317 ЧХ, СМТ, Оли 133 100,00 67 90,00 100 79,17 16 80,95 0 0 28 0 37
3 - Мартин Светославов Давидов 125 СОУ 341,907 37,5 82,143 95,479 ЧХ, ЕК, Оли 129 95,96 64 85,71 120 100,00 18 90,48 25 0 0 0 0
4 - Валери Чавдаров Ванков ЧНУ Питагор 378,117 43,5 96,429 - - 129 95,96 59 78,57 110 89,58 16 80,95 21 33 45 38 38
5 - Стефанка Тодорова Манахова 119 СОУ 395,907 45 100,000 - - 126 92,93 74 100,00 115 94,79 10 52,38 0 0 0 0 39
6 - Константин Каменов Каменов 138 СОУ 357,167 40 88,095 - - 126 92,93 59 78,57 120 100,00 17 85,71 0 32 0 0 0
7 - Иван Пламенов Петков 36 СОУ 295,461 33 71,429 81,175 ЧХ, ЕК, СМТ 126 92,93 54 71,43 100 79,17 10 52,38 0 0 0 26,5 30
8 - Ралица Николаева Ралева 22 СОУ 281,297 30,5 65,476 84,868 ЧХ, ЕК, СМТ 121 87,88 58 77,14 110 89,58 0 0,00 0 23 0 31 0
9 - Георги Пейчев Пеев 107 ОУ 351,239 39,5 86,905 90,524 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 64 85,71 120 100,00 17 85,71 20 0 28 38,5 31,5
10 - Томислав Миленов Димитров 18 СОУ 290,623 31,5 67,857 87,052 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 64 85,71 110 89,58 16 80,95 13,5 0 0 26 32
11 - Димитър Ангелов Митов 107 ОУ 331,883 37,5 82,143 85,455 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 57 75,71 115 94,79 11 57,14 19 0 34 35 31,5
12 - Крум Борисов Ангелов 145 ОУ 252,727 27,5 58,333 77,727 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 59 78,57 90 68,75 0 0,00 0 0 28 30 34
13 - Даниел Владимиров Василев 107 ОУ 309,573 35 76,190 81,001 ЧХ, ЕК, СМТ 118 84,85 52 68,57 110 89,58 11 57,14 0 0 31,5 35 26
14 - Василена Рангелова Янчева 34 ОУ 256,576 28 59,524 78,005 ЧХ, ЕК, СМТ 118 84,85 53 70,00 100 79,17 0 0,00 0 0 27,5 25 27
15 - Георги Христов Димитров Самоков 280,426 29,5 63,095 91,141 ЧХ, ЕК, Оли 117 83,84 60 80,00 110 89,58 20 100,00 0 0 0 0 0
16 - Ролф Кирил Магнусон НСОУ 283,045 33 71,429 68,760 ЧХ, ЕК, СМТ 117 83,84 27 32,86 110 89,58 0 0,00 20,5 26 18 26,5 30
17 - Павел Иванов Панев 73 СОУ 291,013 31,5 67,857 87,441 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 64 85,71 115 94,79 0 0,00 0 20 22,5 29 34
18 - Александър Венциславов Банков 104 ОУ 319,207 36 78,571 83,493 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 63 84,29 105 84,38 0 0,00 16 30 0 0 0
19 - Калина Александрова Николова 41 ОУ 371,370 43,5 96,429 - - 115 81,82 54 71,43 95 73,96 18 90,48 0 0 22 35 33
20 - Мартин Радославов Иванов 104 ОУ 308,731 35 76,190 80,160 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 56 74,29 105 84,38 0 0,00 21 17 33,5 30 34
21 - Константин Иванов Пеев ЧОУ Св. София - 0 0,000 - - 115 81,82 52 68,57 105 84,38 11 57,14 26 0 33,5 0 0
22 - Димитър Николаев Танков 2 СОУ 294,852 33,5 72,619 76,995 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 53 70,00 100 79,17 10 52,38 0 0 22 17,5 23
23 - Калин-Феликс Светославов Стефанов 112 ОУ 273,255 30,5 65,476 76,826 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 49 64,29 105 84,38 10,5 54,76 0 0 0 0 0
24 - Виктор Максимов Заяков ААУ 286,598 32,5 70,238 75,884 ЧХ, ЕК, Оли 115 81,82 42 54,29 100 79,17 13 66,67 0 0 28 26,5 0
25 - Боян Симеонов Манолов НМУ 176,797 21 42,857 48,225 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 48 62,86 0 0,00 0 0,00 0 0 17,5 36 0
26 - София Миленова Димиева 36 СОУ 309,892 34,5 75,000 84,892 ЧХ, ЕК, СМТ 114 80,81 63 84,29 110 89,58 0 0,00 22,5 0 27,5 0 28
27 - Десислава Пламенова Николова НУКК 302,105 33,5 72,619 84,248 ЧХ, ЕК, СМТ 114 80,81 58 77,14 115 94,79 13 66,67 0 0 38 35 35
28 - Йордан Милков Георгиев 145 ОУ 215,825 22 45,238 80,111 ЧХ, СМТ, Оли 114 80,81 59 78,57 75 53,13 16 80,95 0 11 31 25 27
29 - Милко Иванов Бакалов 81 СОУ 351,252 41 90,476 - - 114 80,81 56 74,29 105 84,38 14,5 73,81 0 0 31,5 36,5 36,5
30 - Дориан Драгомиров Неделчев 121 СОУ 247,373 27,5 58,333 72,373 ЧХ, ЕК, СМТ 114 80,81 44 57,14 100 79,17 0 0,00 0 0 24 25,5 23
31 - Георги Иванов Иванов 107 ОУ 73,127 0 0,000 73,127 ЧХ, ЕК, СМТ 113 79,80 39 50,00 110 89,58 0 0,00 10 0 0 0 0
32 - Борис Иванов Костов НУКК - 0 0,000 - - 112 78,79 69 92,86 120 100,00 16 80,95 0 0 29 33,5 29
33 - Борислав Кирилов Кирилов ЧНУ Питагор 389,385 45 100,000 - - 112 78,79 69 92,86 110 89,58 17 85,71 23 39 45 0 43
34 - Ангел Иванов Райчев 125 СОУ 88,167 0 0,000 88,167 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 64 85,71 120 100,00 14 71,43 21 0 0 0 0
35 - Спас Жеков Димитров ЧОУ Св Кл Охр 301,141 33 71,429 86,855 СМТ, ЕК, Оли 112 78,79 64 85,71 105 84,38 18 90,48 0 0 0 0 0
36 - Владимир Стойчев Слепцов 125 СОУ 86,580 0 0,000 86,580 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 59 78,57 120 100,00 16 80,95 21 0 0 0 0
37 - Цвета Иванова Миндиликова 142 ОУ 318,574 35,5 77,381 86,431 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 64 85,71 115 94,79 0 0,00 0 0 26 41 36,5
38 - Иван Деянов Славов 125 СОУ 82,463 0 0,000 82,463 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 47 61,43 115 94,79 14,5 73,81 0 29 0 0 0
39 - Персиан Любомиров Турсунов Руско у-ще 282,007 31 66,667 82,007 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 62 82,86 105 84,38 0 0,00 0 0 0 0 0
40 - Андрей Бориславов Тончев 145 ОУ 134,318 10,5 17,857 80,747 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 63 84,29 100 79,17 0 0,00 0 0 13 20 23
41 - Йордан Светославов Йорданов 79 СОУ 265,340 30 64,286 72,483 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 42 54,29 105 84,38 0 0,00 0 0 30 0 37
42 - Иван Росенов Маринов 51 СОУ 300,915 35 76,190 72,344 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 49 64,29 95 73,96 12 61,90 14,5 34 31 35 38
43 - Христо-Чочо Цветанов Владовски 51 СОУ 172,751 17,5 34,524 69,179 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 46 60,00 90 68,75 8 42,86 0 13 0 0 0
44 - Калоян Йорданов Алексиев СОУ Добрич 26,263 0 0,000 26,263 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
45 - Димитър Росенов Русев 118 СОУ 85,767 0 0,000 85,767 ЧХ, СМТ, Оли 111 77,78 63 84,29 0 0,00 19 95,24 0 0 0 0 0
46 - Николай Милославов Шулев 125 СОУ 321,908 36,5 79,762 82,622 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 64 85,71 105 84,38 10 52,38 20 0 33 37 0
47 - Свилен Маринов Дилчев 107 ОУ 81,184 0 0,000 81,184 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 57 75,71 110 89,58 15 76,19 0 0 0 0 0
48 - Стефан Ивайлов Иванов НСОУ 327,860 38 83,333 77,860 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 0 0,00 105 84,38 14 71,43 0 30 36 36 35
49 - Радостин Бисеров Хаджимарков 125 СОУ 212,007 22 45,238 76,293 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 58 77,14 95 73,96 14 71,43 0 0 28 26 34
50 - Борис Александров Караиванов ЧОУ Веда 272,414 30,5 65,476 75,985 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 61 81,43 90 68,75 0 0,00 22 0 23 21 24,5
51 - Юлиан Кристианов Лечев 107 ОУ 219,388 23,5 48,810 72,960 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 51 67,14 95 73,96 13 66,67 0 0 15 0 21
52 - Белослава Бориславова Граматикова 143 ОУ 216,124 24 50,000 66,124 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 33 41,43 100 79,17 0 0,00 0 13 8,5 0 0
53 - Никола Велков Овчаров 18 СОУ 222,315 25 52,381 65,172 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 31 38,57 100 79,17 0 0,00 0 0 26 13 0
54 - Калин Петров Площаков 95 СОУ 164,765 18,5 36,905 54,051 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 0 0,00 105 84,38 0 0,00 0 0 19 0 21
55 - Кузма Христов Митревски ЧОУ Св. София 46,402 0 0,000 46,402 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
56 - Димитър Емилов Димитров 139 ОУ 331,333 38 83,333 81,333 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 62 82,86 105 84,38 13 66,67 0 0 23,5 27,5 30
57 - Иван Георгиев Стефанов 107 ОУ 165,311 16 30,952 72,454 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 47 61,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 17,5 16
58 - Младен Спасов Колев ЧОУ Св Кл Охр 280,004 32,5 70,238 69,290 ЧХ, ЕК, Оли 110 76,77 37 47,14 95 73,96 11 57,14 0 0 32 41 28
59 - Мартин Петров Велев 49 ОУ 215,034 24 50,000 65,034 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 46 60,00 80 58,33 0 0,00 0 20 25 22 21,5
60 - Борислав Колев Маринов ЧОУ Св. София 68,477 0 0,000 68,477 ЧХ, ЕК, СМТ 109 75,76 43 55,71 95 73,96 10,5 54,76 0 0 0 0 0
61 - Габриела Йорданова Станимирова ЧОУ Св. София 49,905 0 0,000 49,905 ЧХ, ЕК, СМТ 109 75,76 0 0,00 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
62 - Мария Борисова Христова 107 ОУ 39,489 0 0,000 39,489 ЧХ, ЕК, СМТ 109 75,76 0 0,00 65 42,71 0 0,00 0 0 11,5 0 0
63 - Деян Цветелинов Минков 55 СОУ 25,253 0 0,000 25,253 ЧХ, ЕК, СМТ 109 75,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
64 - Габриела Любомирова Любенова 41 ОУ 312,227 35 76,190 83,656 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 61 81,43 115 94,79 13 66,67 0 0 27,5 38 34
65 - Виктор Красимиров Василев 31 СУЧЕМ 307,852 34,5 75,000 82,852 ЧХ, СМТ, Оли 108 74,75 69 92,86 85 63,54 16 80,95 0 20 0 30 0
66 - Йордан Светославов Бозаджийски ЧЕСОУ Дорис Тенеди 252,877 27 57,143 81,448 СМТ, ЕК, Оли 108 74,75 59 78,57 110 89,58 15 76,19 14,5 27 0 0 0
67 - Цветан Христов Станчев 36 СОУ 346,146 40,5 89,286 - - 108 74,75 49 64,29 100 79,17 16 80,95 0 0 32,5 26 33
68 - Гриша Ивов Лилов ЧОУ Св Кл Охр 333,348 39 85,714 76,206 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 49 64,29 110 89,58 0 0,00 0 24 34 37 34
69 - Михаела Иванова Цанкова ЧОУ Св. София 70,501 0 0,000 70,501 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 39 50,00 105 84,38 10 52,38 0 0 0 0 0
70 - Никола Георгиев Славчев 107 ОУ 298,775 35 76,190 70,204 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 38 48,57 95 73,96 12 61,90 22,5 25 25,5 37 23
71 - Радостина Илиянова Траянова 2 СОУ 205,690 22,5 46,429 66,404 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 19 22,25 21 23
72 - Анна Валентинова Павлова 32 СОУ 221,840 26 54,762 57,555 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 39 50,00 70 47,92 0 0,00 0 0 12,5 16 19
73 - Теодора Петрова Хущинарова 16 ОУ 281,825 30,5 65,476 85,397 СМТ, ЕК, Оли 107 73,74 60 80,00 120 100,00 15 76,19 15 0 0 33 34
74 - Димитър Веселинов Ковачев 55 СОУ 190,770 19 38,095 76,484 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 53 70,00 60 37,50 17 85,71 0 0 0 0 0
75 - Никола Стилиянов Николов 14 СОУ 247,158 27 57,143 75,730 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 56 74,29 100 79,17 0 0,00 0 0 18 25,5 26,5
76 - Ники Ивайлов Иванов 104 ОУ 235,492 25,5 53,571 74,778 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 54 71,43 100 79,17 11 57,14 23 0 0 0 0
77 - Иглика Цветанова Пеневска 1 СОУ 241,375 26,5 55,952 73,518 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 55 72,86 95 73,96 11 57,14 0 0 22 0 25
78 - Калоян Дойчинов Дочев 31 СУЧЕМ 340,730 40,5 89,286 - - 107 73,74 50 65,71 100 79,17 0 0,00 0 0 29,5 32,5 40
79 - Борис Димитров Калинов 1 СОУ 277,754 32 69,048 70,611 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 59 78,57 70 47,92 11,5 59,52 17,5 16 27 0 0
80 - Йоана Тихомирова Монова 125 СОУ 248,756 28 59,524 70,184 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 48 62,86 95 73,96 0 0,00 0 0 29,5 33 25,5
81 - Калоян Ангелов Георгиев 38 ОУ 311,246 37 80,952 68,389 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 46 60,00 0 0,00 14 71,43 0 0 34 30 26
82 - Тома Георгиев Златарев 120 ОУ 176,782 18,5 36,905 66,067 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 6 14,5 12 13,5
83 - Борис Иванов Чавдаров 138 СОУ 262,327 30,5 65,476 65,899 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 0 19 33,5 26
84 - Кирил Александров Александров 175 ОУ 302,297 36,5 79,762 63,012 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 22 25,71 110 89,58 0 0,00 0 19 27 25,5 21
85 - Катрина Кристофър Торп 107 ОУ 59,897 0 0,000 59,897 ЧХ, ЕК, Оли 107 73,74 0 0,00 80 58,33 9 47,62 0 0 0 0 0
86 - Йоан Чавдаров Панев 36 СОУ 227,774 24 50,000 77,774 ЧХ, ЕК, СМТ 106 72,73 61 81,43 100 79,17 13 66,67 0 0 20,5 29 13
87 - Марина Йорданова Йорданова 2 СОУ 253,389 28,5 60,714 71,246 ЧХ, ЕК, СМТ 106 72,73 40 51,43 110 89,58 0 0,00 0 0 0 0 0
88 - Ангел Костадинов Нанов 5 ОУ 44,242 0 0,000 44,242 ЧХ, ЕК, СМТ 106 72,73 46 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0 15 0 0
89 - Мартин Дамянов Неев 121 СОУ 274,226 29,5 63,095 84,940 СМТ, ЕК, Оли 105 71,72 63 84,29 110 89,58 16 80,95 0 0 0 0 31
90 - Християн Александров Денков 18 СОУ 299,005 33 71,429 84,719 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 69 92,86 110 89,58 11 57,14 0 0 35,5 31 24,5
91 - Милен Георгиев Младенов 36 СОУ - 0 0,000 - - 105 71,72 64 85,71 115 94,79 14 71,43 0 0 0 0 0
92 - Йоан Илиянов Смилянски 119 СОУ 265,595 29 61,905 79,881 СМТ, ЕК, Оли 105 71,72 63 84,29 100 79,17 15 76,19 0 0 24 32,5 30,5
93 - Калоян Каменов Пашов 145 ОУ 74,412 0 0,000 74,412 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 51 67,14 105 84,38 0 0,00 0 0 16 0 0
94 - Вероника Атанасова Симонова 36 СОУ 174,104 17 33,333 74,104 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 54 71,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
95 - Христина Йорданова Григорова 22 СОУ 111,654 8,5 13,095 72,368 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
96 - Ана Велинова Величкова 81 СОУ 229,174 25 52,381 72,031 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 46 60,00 105 84,38 7 38,10 0 0 17 23,5 16
97 - Павел Добромиров Ангелов ЧОУ Св. София 70,295 0 0,000 70,295 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 46 60,00 100 79,17 9 47,62 0 0 11 15 18
98 - Румен Руменов Лозанов СОУ София 272,745 32,5 70,238 62,031 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 25 30,00 105 84,38 0 0,00 0 16 22 27 24
99 - Теодор Младенов Алексиев 107 ОУ 278,489 33,5 72,619 60,632 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 33 41,43 90 68,75 0 0,00 0 24 24 20 19
100 - Ангел Богданов Балашев 119 СОУ 115,225 11 19,048 58,082 ЧХ, ЕК, Оли 105 71,72 0 0,00 95 73,96 5 28,57 0 0 13 12 19,5
Страница 1 от 15 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS