Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания Плевен - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Десислава Свиленова Шунина 104 ОУ - 0 0,000 - - 93 59,60 57 75,71 110 89,58 15 76,19 26 0 35 34,5 0
2 - Константин Иванов Пеев ЧОУ Св. София - 0 0,000 - - 115 81,82 52 68,57 105 84,38 11 57,14 26 0 33,5 0 0
3 - Мартин Светославов Давидов 125 СОУ 341,907 37,5 82,143 95,479 ЧХ, ЕК, Оли 129 95,96 64 85,71 120 100,00 18 90,48 25 0 0 0 0
4 - Мартин Даниел Копчев Габрово 100,000 0 0,000 100,000 ЧХ, ЕК, СМТ 133 100,00 74 100,00 120 100,00 19 95,24 24 37 0 0 0
5 - Симеон Бориславов Дачев 107 ОУ 286,184 32,5 70,238 75,470 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 61 81,43 105 84,38 11 57,14 23,5 0 28,5 29 35
6 - Борислав Кирилов Кирилов ЧНУ Питагор 389,385 45 100,000 - - 112 78,79 69 92,86 110 89,58 17 85,71 23 39 45 0 43
7 - Васил Георгиев Чиров 107 ОУ 284,714 32 69,048 77,571 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 56 74,29 115 94,79 0 0,00 23 0 0 0 32
8 - Ники Ивайлов Иванов 104 ОУ 235,492 25,5 53,571 74,778 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 54 71,43 100 79,17 11 57,14 23 0 0 0 0
9 - Катрин Евгениева Евгениева 125 СОУ 230,496 25 52,381 73,353 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 37 47,14 110 89,58 16,5 83,33 23 29 0 0 34,5
10 - София Миленова Димиева 36 СОУ 309,892 34,5 75,000 84,892 ЧХ, ЕК, СМТ 114 80,81 63 84,29 110 89,58 0 0,00 22,5 0 27,5 0 28
11 - Стефани Мирославова Тодорова 35 СОУ 292,740 33,5 72,619 74,883 ЧХ, ЕК, Оли 97 63,64 43 55,71 110 89,58 14 71,43 22,5 0 31,75 32 29
12 - Никола Георгиев Славчев 107 ОУ 298,775 35 76,190 70,204 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 38 48,57 95 73,96 12 61,90 22,5 25 25,5 37 23
13 - Петър Христов Дойнов 125 СОУ 287,341 32 69,048 80,198 СМТ, ЕК, Оли 98 64,65 67 90,00 100 79,17 14 71,43 22 12 0 0 0
14 - Борис Александров Караиванов ЧОУ Веда 272,414 30,5 65,476 75,985 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 61 81,43 90 68,75 0 0,00 22 0 23 21 24,5
15 - Валери Чавдаров Ванков ЧНУ Питагор 378,117 43,5 96,429 - - 129 95,96 59 78,57 110 89,58 16 80,95 21 33 45 38 38
16 - Ангел Иванов Райчев 125 СОУ 88,167 0 0,000 88,167 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 64 85,71 120 100,00 14 71,43 21 0 0 0 0
17 - Владимир Стойчев Слепцов 125 СОУ 86,580 0 0,000 86,580 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 59 78,57 120 100,00 16 80,95 21 0 0 0 0
18 - Борис Насков Василев 104 ОУ 327,024 37 80,952 84,167 СМТ, ЕК, Оли 94 60,61 62 82,86 100 79,17 18 90,48 21 25 31 35 29,5
19 - Мартин Радославов Иванов 104 ОУ 308,731 35 76,190 80,160 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 56 74,29 105 84,38 0 0,00 21 17 33,5 30 34
20 - Цветелина Борисова Манчева 96 СОУ 261,469 30 64,286 68,612 ЧХ, ЕК, Оли 99 65,66 49 64,29 90 68,75 14 71,43 21 26 0 0 27
21 - Ролф Кирил Магнусон НСОУ 283,045 33 71,429 68,760 ЧХ, ЕК, СМТ 117 83,84 27 32,86 110 89,58 0 0,00 20,5 26 18 26,5 30
22 - Георги Пейчев Пеев 107 ОУ 351,239 39,5 86,905 90,524 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 64 85,71 120 100,00 17 85,71 20 0 28 38,5 31,5
23 - Николай Милославов Шулев 125 СОУ 321,908 36,5 79,762 82,622 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 64 85,71 105 84,38 10 52,38 20 0 33 37 0
24 - Павел Василев Николов 107 ОУ 75,913 0 0,000 75,913 СМТ, ЕК, Оли 104 70,71 58 77,14 100 79,17 14 71,43 20 0 0 0 0
25 - Димитър Ангелов Митов 107 ОУ 331,883 37,5 82,143 85,455 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 57 75,71 115 94,79 11 57,14 19 0 34 35 31,5
26 - Александър Георгиев Димитров 96 СОУ 230,765 25 52,381 73,622 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 47 61,43 115 94,79 11 57,14 19 9 24 0 20,5
27 - Николай Пламенов Дичев 105 СОУ 352,004 40,5 89,286 - - 93 59,60 68 91,43 110 89,58 14 71,43 18,5 0 31 31 34
28 - Александър Федев Тослев 54 СОУ 239,723 28 59,524 61,152 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 54 71,43 85 63,54 0 0,00 18 18 27 24 23
29 - Борис Димитров Калинов 1 СОУ 277,754 32 69,048 70,611 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 59 78,57 70 47,92 11,5 59,52 17,5 16 27 0 0
30 - Георги Димитров Вълков 120 ОУ 291,478 34 73,810 70,050 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 66 88,57 95 73,96 9 47,62 17,5 0 32,5 28 23
31 - Гергана Иванова Тотева НУКК 173,855 19 38,095 59,569 ЧХ, ЕК, Оли 91 57,58 35 44,29 90 68,75 10 52,38 16,5 0 15,5 17 15
32 - Александър Венциславов Банков 104 ОУ 319,207 36 78,571 83,493 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 63 84,29 105 84,38 0 0,00 16 30 0 0 0
33 - Ву Суан Фонг 125 СОУ 324,712 36,5 79,762 85,427 СМТ, ЕК, Оли 93 59,60 66 88,57 105 84,38 16,5 83,33 15 0 35,5 28,5 29
34 - Теодора Петрова Хущинарова 16 ОУ 281,825 30,5 65,476 85,397 СМТ, ЕК, Оли 107 73,74 60 80,00 120 100,00 15 76,19 15 0 0 33 34
35 - Веселин Пламенов Дерменджиев 107 ОУ 246,567 29 61,905 60,853 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 37 47,14 90 68,75 8 42,86 15 0 0 27 21,5
36 - Йордан Светославов Бозаджийски ЧЕСОУ Дорис Тенеди 252,877 27 57,143 81,448 СМТ, ЕК, Оли 108 74,75 59 78,57 110 89,58 15 76,19 14,5 27 0 0 0
37 - Иван Росенов Маринов 51 СОУ 300,915 35 76,190 72,344 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 49 64,29 95 73,96 12 61,90 14,5 34 31 35 38
38 - Кристиян Александров Караджов 138 СОУ 249,931 31 66,667 49,931 СМТ, ЕК, Оли 74 40,40 35 44,29 75 53,13 10 52,38 14,5 0 16 23,5 21
39 - Томислав Миленов Димитров 18 СОУ 290,623 31,5 67,857 87,052 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 64 85,71 110 89,58 16 80,95 13,5 0 0 26 32
40 - Мария Димитрова Льотева 107 ОУ 224,146 28,5 60,714 42,003 ЧХ, ЕК, СМТ 101 67,68 0 0,00 80 58,33 0 0,00 13 0 25 29 23,5
41 - Георги Иванов Иванов 107 ОУ 73,127 0 0,000 73,127 ЧХ, ЕК, СМТ 113 79,80 39 50,00 110 89,58 0 0,00 10 0 0 0 0
42 - Стефанка Тодорова Манахова 119 СОУ 395,907 45 100,000 - - 126 92,93 74 100,00 115 94,79 10 52,38 0 0 0 0 39
43 - Константин Каменов Каменов 138 СОУ 357,167 40 88,095 - - 126 92,93 59 78,57 120 100,00 17 85,71 0 32 0 0 0
44 - Борис Иванов Костов НУКК - 0 0,000 - - 112 78,79 69 92,86 120 100,00 16 80,95 0 0 29 33,5 29
45 - Георги Христов Димитров Самоков 280,426 29,5 63,095 91,141 ЧХ, ЕК, Оли 117 83,84 60 80,00 110 89,58 20 100,00 0 0 0 0 0
46 - Георги Дианов Динков 163 ОУ 351,032 39,5 86,905 90,317 ЧХ, СМТ, Оли 133 100,00 67 90,00 100 79,17 16 80,95 0 0 28 0 37
47 - Калина Кръстева Костова 90 СОУ 286,270 30,5 65,476 89,841 СМТ, ЕК, Оли 96 62,63 66 88,57 120 100,00 16 80,95 0 0 31 35 34
48 - Елисавета Росенова Недялкова 88 СОУ 320,585 35,5 77,381 88,442 СМТ, ЕК, Оли 93 59,60 74 100,00 105 84,38 16 80,95 0 23 29 23 33
49 - Павел Иванов Панев 73 СОУ 291,013 31,5 67,857 87,441 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 64 85,71 115 94,79 0 0,00 0 20 22,5 29 34
50 - Румяна Иван-Асен Иванова 129 ОУ 297,867 32,5 70,238 87,153 СМТ, ЕК, Оли 100 66,67 64 85,71 115 94,79 16 80,95 0 0 25,5 27,5 26
51 - Спас Жеков Димитров ЧОУ Св Кл Охр 301,141 33 71,429 86,855 СМТ, ЕК, Оли 112 78,79 64 85,71 105 84,38 18 90,48 0 0 0 0 0
52 - Цвета Иванова Миндиликова 142 ОУ 318,574 35,5 77,381 86,431 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 64 85,71 115 94,79 0 0,00 0 0 26 41 36,5
53 - Димитър Росенов Русев 118 СОУ 85,767 0 0,000 85,767 ЧХ, СМТ, Оли 111 77,78 63 84,29 0 0,00 19 95,24 0 0 0 0 0
54 - Диана Емилова Пантова 45 ОУ 249,375 26 54,762 85,089 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 53 70,00 115 94,79 18 90,48 0 0 25,5 37 0
55 - Мартин Дамянов Неев 121 СОУ 274,226 29,5 63,095 84,940 СМТ, ЕК, Оли 105 71,72 63 84,29 110 89,58 16 80,95 0 0 0 0 31
56 - Ралица Николаева Ралева 22 СОУ 281,297 30,5 65,476 84,868 ЧХ, ЕК, СМТ 121 87,88 58 77,14 110 89,58 0 0,00 0 23 0 31 0
57 - Християн Александров Денков 18 СОУ 299,005 33 71,429 84,719 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 69 92,86 110 89,58 11 57,14 0 0 35,5 31 24,5
58 - Десислава Пламенова Николова НУКК 302,105 33,5 72,619 84,248 ЧХ, ЕК, СМТ 114 80,81 58 77,14 115 94,79 13 66,67 0 0 38 35 35
59 - Милен Георгиев Младенов 36 СОУ - 0 0,000 - - 105 71,72 64 85,71 115 94,79 14 71,43 0 0 0 0 0
60 - Елина Калинова Антонова 134 СОУ 197,990 19 38,095 83,704 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 71 95,71 115 94,79 0 0,00 0 0 10 15 19
61 - Габриела Любомирова Любенова 41 ОУ 312,227 35 76,190 83,656 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 61 81,43 115 94,79 13 66,67 0 0 27,5 38 34
62 - Георги Павлов Палейков 37 СОУ 265,327 28,5 60,714 83,185 СМТ, ЕК, Оли 103 69,70 54 71,43 115 94,79 16,5 83,33 0 0 20 0 0
63 - Виктор Пламенов Койчев 119 СОУ 300,744 33,5 72,619 82,887 СМТ, ЕК, Оли 104 70,71 69 92,86 105 84,38 14 71,43 0 0 36 32 33
64 - Виктор Красимиров Василев 31 СУЧЕМ 307,852 34,5 75,000 82,852 ЧХ, СМТ, Оли 108 74,75 69 92,86 85 63,54 16 80,95 0 20 0 30 0
65 - Иван Деянов Славов 125 СОУ 82,463 0 0,000 82,463 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 47 61,43 115 94,79 14,5 73,81 0 29 0 0 0
66 - Калина Александрова Николова 41 ОУ 371,370 43,5 96,429 - - 115 81,82 54 71,43 95 73,96 18 90,48 0 0 22 35 33
67 - Персиан Любомиров Турсунов Руско у-ще 282,007 31 66,667 82,007 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 62 82,86 105 84,38 0 0,00 0 0 0 0 0
68 - Мартин Викторов Свиленски 54 СОУ 285,573 31,5 67,857 82,002 ЧХ, ЕК, СМТ 104 70,71 64 85,71 110 89,58 0 0,00 0 0 24 21 0
69 - Слав Христов Петков НУКК 310,149 35 76,190 81,578 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 63 84,29 115 94,79 12 61,90 0 0 26,5 36,5 32
70 - Димитър Емилов Димитров 139 ОУ 331,333 38 83,333 81,333 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 62 82,86 105 84,38 13 66,67 0 0 23,5 27,5 30
71 - Свилен Маринов Дилчев 107 ОУ 81,184 0 0,000 81,184 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 57 75,71 110 89,58 15 76,19 0 0 0 0 0
72 - Иван Пламенов Петков 36 СОУ 295,461 33 71,429 81,175 ЧХ, ЕК, СМТ 126 92,93 54 71,43 100 79,17 10 52,38 0 0 0 26,5 30
73 - Цветомир Иванов Иванов 55 СОУ 299,008 33,5 72,619 81,151 СМТ, ЕК, Оли 101 67,68 59 78,57 100 79,17 17 85,71 0 0 30,5 20,5 27
74 - Даниел Владимиров Василев 107 ОУ 309,573 35 76,190 81,001 ЧХ, ЕК, СМТ 118 84,85 52 68,57 110 89,58 11 57,14 0 0 31,5 35 26
75 - Андрей Бориславов Тончев 145 ОУ 134,318 10,5 17,857 80,747 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 63 84,29 100 79,17 0 0,00 0 0 13 20 23
76 - Калоян Георгиев Георгиев Самоков 80,655 0 0,000 80,655 СМТ, ЕК, Оли 96 62,63 54 71,43 110 89,58 16 80,95 0 0 0 0 0
77 - Йордан Милков Георгиев 145 ОУ 215,825 22 45,238 80,111 ЧХ, СМТ, Оли 114 80,81 59 78,57 75 53,13 16 80,95 0 11 31 25 27
78 - Йоан Илиянов Смилянски 119 СОУ 265,595 29 61,905 79,881 СМТ, ЕК, Оли 105 71,72 63 84,29 100 79,17 15 76,19 0 0 24 32,5 30,5
79 - Милко Иванов Бакалов 81 СОУ 351,252 41 90,476 - - 114 80,81 56 74,29 105 84,38 14,5 73,81 0 0 31,5 36,5 36,5
80 - Момчил Христов Младенов 38 ОУ 265,359 29 61,905 79,645 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 64 85,71 110 89,58 5 28,57 0 17 0 0 0
81 - Виолета Петрова Савова НУКК 243,363 26 54,762 79,077 СМТ, ЕК, Оли 87 53,54 61 81,43 105 84,38 14 71,43 0 0 0 0 24
82 - Виктор Евгениев Алексиев 134 СОУ 317,934 36,5 79,762 78,648 ЧХ, СМТ, Оли 104 70,71 63 84,29 85 63,54 16 80,95 0 0 20,5 36 33
83 - Цветан Христов Станчев 36 СОУ 346,146 40,5 89,286 - - 108 74,75 49 64,29 100 79,17 16 80,95 0 0 32,5 26 33
84 - Дарин Веселинов Крумов 149 СОУ 235,335 25 52,381 78,193 ЧХ, ЕК, Оли 103 69,70 48 62,86 100 79,17 17 85,71 0 0 25 35 25
85 - Василена Рангелова Янчева 34 ОУ 256,576 28 59,524 78,005 ЧХ, ЕК, СМТ 118 84,85 53 70,00 100 79,17 0 0,00 0 0 27,5 25 27
86 - Стефан Ивайлов Иванов НСОУ 327,860 38 83,333 77,860 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 0 0,00 105 84,38 14 71,43 0 30 36 36 35
87 - Димитър Деянов Атанасов 43 ОУ 252,827 27,5 58,333 77,827 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 69 92,86 95 73,96 0 0,00 0 0 19 0 0
88 - Йоан Чавдаров Панев 36 СОУ 227,774 24 50,000 77,774 ЧХ, ЕК, СМТ 106 72,73 61 81,43 100 79,17 13 66,67 0 0 20,5 29 13
89 - Крум Борисов Ангелов 145 ОУ 252,727 27,5 58,333 77,727 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 59 78,57 90 68,75 0 0,00 0 0 28 30 34
90 - Дария Климентова Господинова 133 СОУ 309,743 35,5 77,381 77,600 ЧХ, ЕК, Оли 98 64,65 0 0,00 110 89,58 15,5 78,57 0 0 30 42 29
91 - Камен Данаилов Прангов 51 СОУ 291,886 33 71,429 77,600 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 59 78,57 110 89,58 11 57,14 0 25 30 34,5 27
92 - Борис Николаев Лазаров 104 ОУ 273,837 30,5 65,476 77,408 ЧХ, ЕК, СМТ 104 70,71 58 77,14 105 84,38 0 0,00 0 0 22,5 25 26
93 - Бойко Георгиев Георгиев 73 СОУ 124,485 13 23,810 53,056 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 37 47,14 85 63,54 0 0,00 0 5 15 0 0
94 - Калоян Ангелов Желязков ЧНУ Питагор 77,024 0 0,000 77,024 СМТ, ЕК, Оли 75 41,41 57 75,71 100 79,17 15 76,19 0 18 0 0 0
95 - Димитър Николаев Танков 2 СОУ 294,852 33,5 72,619 76,995 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 53 70,00 100 79,17 10 52,38 0 0 22 17,5 23
96 - Калин-Феликс Светославов Стефанов 112 ОУ 273,255 30,5 65,476 76,826 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 49 64,29 105 84,38 10,5 54,76 0 0 0 0 0
97 - Виктория Георгиева Генова 142 ОУ 262,531 29 61,905 76,817 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 61 81,43 105 84,38 4 23,81 0 24 21 25,5 0
98 - Александър Петров Станков ЧОУ Св Кл Охр 76,687 0 0,000 76,687 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 59 78,57 110 89,58 12 61,90 0 0 0 0 0
99 - Димитър Веселинов Ковачев 55 СОУ 190,770 19 38,095 76,484 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 53 70,00 60 37,50 17 85,71 0 0 0 0 0
100 - Никола Юрий Грудов 134 СОУ 287,103 32,5 70,238 76,389 СМТ, ЕК, Оли 86 52,53 69 92,86 100 79,17 11 57,14 0 0 26 31 20
Страница 1 от 15 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS