Математика - Резултати и класиране 2013 - 2014 от състезания на ученици от Бургас

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Рейтинг 2 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат само състезанията, на които съответното дете се е явило - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 

Явили се деца от град Бургас - 344
Среден резултат на явилите се деца от град Бургас - 12,4139651162791

N - Име  Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Николай Николаев Филипов ПМГ Никола Обрешков 6 9,639 86,755 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 - Женя Йорданова Янчева ПМГ Никола Обрешков 5 57,159 85,738 0 0,00 101 72,34 74 100,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 21,5 97,83 40 80,39 0 0,00
3 - Орлин Николаев Кучумбов ПМГ Никола Обрешков 7 47,278 85,100 0 0,00 152 97,45 0 0,00 45 75,41 140 93,38 0 0,00 15 59,26 50 100,00 0 0,00
4 - Жаклин Александрова Катърджиева ПМГ Никола Обрешков 5 45,887 82,597 0 0,00 97 69,50 0 0,00 45 75,41 135 90,07 0 0,00 21 95,65 41 82,35 0 0,00
5 - Румен Николаев Иванов ПМГ Никола Обрешков 5 55,021 82,532 0 0,00 115 82,27 71 96,00 60 100,00 135 90,07 0 0,00 16 73,91 26 52,94 0 0,00
6 - Виктор Иванов Кушелиев ПМГ Никола Обрешков 7 9,130 82,166 0 0,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 - Мардирос Хачик Овагемян ПМГ Никола Обрешков 6 36,400 81,899 0 0,00 111 79,43 0 0,00 45 75,41 130 86,75 0 0,00 0 0,00 42 86,00 0 0,00
8 - Цвета Красенова Крумова ПМГ Никола Обрешков 6 45,303 81,545 0 0,00 114 81,56 0 0,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 25 96,30 32 66,00 0 0,00
9 - Виктор Петров Балтин ПМГ Никола Обрешков 6 45,295 81,530 0 0,00 126 90,07 0 0,00 45 75,41 145 96,69 0 0,00 21 81,48 31 64,00 0 0,00
10 - Кристиян Емилов Минчев ПМГ Никола Обрешков 6 36,028 81,064 0 0,00 122 87,23 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 23 88,89 33 68,00 0 0,00
11 - Мария- Василена Петрова Казакова ПМГ Никола Обрешков 6 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 - Александър Георгиев Петков ПМГ Никола Обрешков 6 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 - Йоана Красимирова Пеева ПМГ Никола Обрешков 5 34,040 76,590 0 0,00 107 76,60 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 0 0,00 41 82,35 0 0,00
14 - Веселина Тодорова Велкова ПМГ Никола Обрешков 6 33,967 76,427 0 0,00 108 77,30 0 0,00 42 70,49 120 80,13 0 0,00 20 77,78 0 0,00 0 0,00
15 - Волен Йорданов Терзиев ПМГ Никола Обрешков 6 42,385 76,294 0 0,00 133 95,04 0 0,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 23 88,89 34 70,00 0 0,00
16 - Юлиян Велинов Димитров ОУ Братя Миладинови 6 8,432 75,887 0 0,00 106 75,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 - Галин Миленов Тотев ПМГ Никола Обрешков 5 50,056 75,083 42 60,56 117 83,69 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 20 91,30 36 72,55 0 0,00
18 - Николай Пеев Шиваров ПМГ Никола Обрешков 7 41,057 73,902 0 0,00 130 83,44 0 0,00 54 90,16 130 86,75 0 0,00 11 44,44 32 64,71 0 0,00
19 - Катрин Александрова Събева ПМГ Никола Обрешков 6 8,195 73,759 0 0,00 103 73,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Никола Константинов Коларов ПМГ Никола Обрешков  5 32,776 73,746 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 110 73,51 0 0,00 22 100,00 25 50,98 0 0,00
21 - Андрей Ивайлов Цочев ПМГ Никола Обрешков 6 40,795 73,432 0 0,00 108 77,30 0 0,00 51 85,25 130 86,75 0 0,00 13 51,85 32 66,00 0 0,00
22 - Радостин Александров Малчев ПМГ Никола Обрешков 7 8,068 72,611 0 0,00 113 72,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Росен Дианов Евтимов ПМГ Никола Обрешков 6 16,047 72,214 0 0,00 113 80,85 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Траяна Иванова Енчева ПМГ Никола Обрешков 5 39,740 71,533 0 0,00 82 58,87 57 77,33 0 0,00 125 83,44 0 0,00 10 47,83 45 90,20 0 0,00
25 - Стефан Тодоров Иванов  ПМГ Никола Обрешков 7 15,881 71,463 0 0,00 105 67,52 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 - Пламен Стефанов Берберов ОУ Антон Страшимиров  6 7,880 70,922 0 0,00 99 70,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 - Радостин Христов Тошев ПМГ Никола Обрешков 6 15,759 70,915 0 0,00 100 71,63 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 - Христо Добрев Добрев ПМГ Никола Обрешков 7 7,856 70,701 0 0,00 110 70,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 - Петър Петров Чонгов ПМГ Никола Обрешков 6 39,138 70,448 0 0,00 105 75,18 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 17 66,67 33 68,00 0 0,00
30 - Виолета Ивайлова Няголова ПМГ Никола Обрешков 6 15,654 70,443 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 - Мария Методиева Иванова ПМГ Никола Обрешков  5 15,643 70,394 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 60,66 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 - Александра Георгиева Добрева ПМГ Никола Обрешков 6 7,801 70,213 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Александър Стоянов Стоянов ПМГ Никола Обрешков 5 19,393 58,179 0 0,00 93 66,67 0 0,00 24 40,98 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 - Димитър Мартинов Стоянов ОУ А.Страшимиров 5 7,800 70,199 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 - Антон Мирославов Минков ПМГ Никола Обрешков 7 7,800 70,199 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 - Здравко Янков Андронов ПМГ Никола Обрешков 7 7,785 70,064 0 0,00 109 70,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Боряна Пламенова Каракашева ПМГ Никола Обрешков 6 38,575 69,436 0 0,00 122 87,23 0 0,00 30 50,82 130 86,75 0 0,00 18 70,37 25 52,00 0 0,00
38 - Мирослав Костадинов Патрашков ПМГ Никола Обрешков 5 38,268 68,882 33 47,89 94 67,38 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 17 78,26 40 80,39 0 0,00
39 - Йордан Емилов Христов  ПМГ Никола Обрешков 6 22,735 68,204 0 0,00 103 73,76 0 0,00 36 60,66 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Илия Димитров Томов ПМГ Никола Обрешков 5 37,791 68,024 0 0,00 82 58,87 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 18 82,61 26 52,94 0 0,00
41 - Тодор Иванов Тодоров ПМГ Никола Обрешков 6 22,525 67,575 0 0,00 91 65,25 0 0,00 36 60,66 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Дария Здравкова Павлова ПМГ Никола Обрешков 6 7,486 67,376 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Георги Николаев Атанасов ПМГ Никола Обрешков 5 37,283 67,109 0 0,00 69 49,65 0 0,00 36 60,66 115 76,82 0 0,00 16 73,91 37 74,51 0 0,00
44 - Мартин Иванов Трендафилов ОУ А.Страшимиров 5 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Стефан Веселинов Георгиев ПМГ Никола Обрешков 6 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Димитър Валентинов Петков ПМГ Никола Обрешков 6 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Мартина Божидарова Димитрова ПМГ Никола Обрешков  6 29,572 66,536 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 55,74 125 83,44 0 0,00 16 62,96 31 64,00 0 0,00
48 - Тодор Димитров Кехайов ПМГ Никола Обрешков 7 7,360 66,242 0 0,00 103 66,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 - Мария Ганчева Тенева ПМГ Никола Обрешков 6 14,618 65,780 0 0,00 114 81,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 50,00 0 0,00
50 - Надежда Райкова Райкова ПМГ Никола Обрешков 5 36,516 65,729 0 0,00 83 59,57 0 0,00 27 45,90 125 83,44 0 0,00 14 65,22 37 74,51 0 0,00
51 - Мария Здравкова Цолова ПМГ Никола Обрешков 7 14,556 65,501 0 0,00 94 60,51 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Галин Кирилов Тарашев ПМГ Никола Обрешков 5 14,510 65,295 0 0,00 56 40,43 0 0,00 54 90,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Никола Здравков Станчев ПМГ Никола Обрешков 6 36,157 65,083 0 0,00 114 81,56 0 0,00 42 70,49 110 73,51 0 0,00 13 51,85 23 48,00 0 0,00
54 - Любомир Бойков Шойлев ПМГ Никола Обрешков 7 21,662 64,985 0 0,00 113 72,61 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
55 - Марина Иванова Бояджиева ПМГ Никола Обрешков 5 35,925 64,665 0 0,00 106 75,89 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 14 65,22 21 43,14 0 0,00
56 - Христо Димитров Алексиев ПМГ Никола Обрешков 5 28,702 64,580 0 0,00 92 65,96 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 16 73,91 36 72,55 0 0,00
57 - Костадин Свиленов Патранесков ПМГ Никола Обрешков 6 7,171 64,539 0 0,00 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Красимира Мирославова Костова ПМГ Никола Обрешков 6 7,171 64,539 0 0,00 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Николета Костадинова Николова ПМГ Никола Обрешков 6 28,649 64,460 0 0,00 117 83,69 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 8 33,33 44 90,00 0 0,00
60 - Иван Иванов Петров ПМГ Никола Обрешков 5 17,408 52,223 0 0,00 93 66,67 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 49,02 0 0,00
61 - Михаил Ивайлов Петров ПМГ Никола Обрешков  5 14,182 63,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Яни Иванов Крумов ПМГ Никола Обрешков 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Валентин Георгиев ПМГ Никола Обрешков 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Иглика Станимирова Георгиева ОУ Братя Миладинови 7 14,067 63,299 0 0,00 91 58,60 50 68,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
65 - Кристиан Станимиров Михов ПМГ Никола Обрешков 6 13,972 62,874 0 0,00 96 68,79 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Елена Мирославова Маринова ПМГ Никола Обрешков 6 27,835 62,629 0 0,00 93 66,67 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 16 62,96 26 54,00 0 0,00
67 - Кристиян Живков Киров ПМГ Никола Обрешков 6 20,870 62,609 0 0,00 84 60,28 0 0,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Виляна Павлинова Овчарова ПМГ Никола Обрешков 5 20,859 62,577 0 0,00 100 71,63 0 0,00 27 45,90 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Николай Димитров Иванов ПМГ Никола Обрешков 6 20,812 62,436 0 0,00 97 69,50 0 0,00 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Михаил Бойков Спасов ПМГ Никола Обрешков  7 20,804 62,412 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 12 48,15 39 78,43 0 0,00
71 - Симона Красимирова Иванова ПМГ Никола Обрешков 6 13,832 62,243 0 0,00 89 63,83 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 - Михаела Николова Димитрова ОУ Братя Миладинови 7 34,496 62,093 40 50,62 56 36,31 71 96,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Анна Светланова Ангелова ПМГ Никола Обрешков 6 6,856 61,702 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Виктория Владимирова Бояджиева ПМГ Никола Обрешков 5 33,805 60,849 45 64,79 104 74,47 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 29 58,82 0 0,00
75 - Теодора Димитрова Стоилова ПМГ Никола Обрешков 5 33,803 60,845 0 0,00 91 65,25 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 13 60,87 34 68,63 0 0,00
76 - Георги Стефанов Севов ПМГ Никола Обрешков 6 33,634 60,541 0 0,00 70 50,35 0 0,00 39 65,57 125 83,44 0 0,00 8 33,33 34 70,00 0 0,00
77 - Стиляна Янчева Димитрова ПМГ Никола Обрешков 7 6,723 60,510 0 0,00 94 60,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
78 - Симеон   Христов   Недялков ОУ Братя Миладинови 7 6,723 60,510 0 0,00 94 60,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
79 - Весела Гавраилова Бачева ПМГ Никола Обрешков 6 6,698 60,284 0 0,00 84 60,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Златомира Дианова Статева ПМГ Никола Обрешков 6 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
81 - Койчо Георгиев ОУ Васил Априлов 6 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Димитър Антонов Барантиев ПМГ Никола Обрешков 7 13,392 60,264 0 0,00 93 59,87 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Галя Алиева Акифова ПМГ Никола Обрешков 6 20,081 60,242 0 0,00 102 73,05 0 0,00 36 60,66 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Симеон Иванов Николов  ПМГ Никола Обрешков 6 20,060 60,179 0 0,00 104 74,47 0 0,00 33 55,74 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Александър Иванов Тодоров ПМГ Никола Обрешков 7 13,341 60,035 0 0,00 89 57,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 62,75 0 0,00
86 - Мартин Петров Григоров ПМГ Никола Обрешков 6 33,351 60,032 0 0,00 88 63,12 0 0,00 51 85,25 130 86,75 0 0,00 9 37,04 13 28,00 0 0,00
87 - Филип Емилов Карастоянов ПМГ Никола Обрешков 6 13,263 59,685 0 0,00 73 52,48 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 - Никола Петров Тодоров ОУ Братя Миладинови 6 6,619 59,574 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Ксения Станиславова Бакалова ПМГ Никола Обрешков 6 19,831 59,494 0 0,00 84 60,28 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 23 48,00 0 0,00
90 - Софиян Семир Абумелих ПМГ Никола Обрешков 6 19,814 59,441 0 0,00 89 63,83 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 44,00 0 0,00
91 - Ева Даниелова Дякова ПМГ Никола Обрешков 7 6,582 59,236 0 0,00 92 59,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Веселина Янева Кметска ПМГ Никола Обрешков 6 32,900 59,220 0 0,00 92 65,96 0 0,00 33 55,74 75 50,33 0 0,00 19 74,07 24 50,00 0 0,00
93 - Пламен Светлинов Георгиев ПМГ Никола Обрешков 6 13,158 59,213 0 0,00 67 48,23 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Бояна Боянова Христова ПМГ Никола Обрешков 5 32,375 58,275 0 0,00 83 59,57 0 0,00 24 40,98 110 73,51 0 0,00 12 56,52 30 60,78 0 0,00
95 - Деница Христова Беличева ПМГ Никола Обрешков 5 12,948 58,264 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Диан Дианов Калайджиев ОУ Братя Миладинови 7 32,311 58,161 29 37,04 82 52,87 74 100,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 25,49 0 0,00
97 - Стела Пенчева Петкова ОУ П. К. Яворов 6 19,367 58,101 0 0,00 88 63,12 0 0,00 24 40,98 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Иван Наумов Несторов ПМГ Никола Обрешков 7 32,221 57,998 0 0,00 74 47,77 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 6 25,93 35 70,59 0 0,00
99 - Дебора Дмитриевна Медведева ПМГ Никола Обрешков 6 19,235 57,706 0 0,00 91 65,25 0 0,00 24 40,98 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Мария Иванова Пейкова ОУ Братя Миладинови 6 31,801 57,241 33 50,00 96 68,79 56 76,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 4 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS