Календар на състезания по математика през 2014 - 2015 година

Актуален календар на математическите състезания

Актуален календар на математическите състезания за настоящата годинаМатематически състезания през:


Състезания по математика през Септември 2014

5-ти международен фестивал на младите математици - Математически Боеве
1 - 7 септември 2014, Созопол
Математическите боеве са отборно състезание за ученици, като всеки отбор се състои от 4 до 6 ученици. Състезанието се провежда в три възрастови групи:
6 – 7 клас, 8 – 9 клас и 10 – 12 клас.
Състезанието има значително по-различен регламент от стандартния, с който можете да се запознаете от линка. Конспектирано, турнирът се провежда в 5 кръга - 4 предварителни и финален. На всеки кръг, задачите се дават сутринта, отборът се събира и има 5-6 часа за решение на задачите. Същинската битка започва следобед - в директни сблъсъци отбор срещу отбор, състезателите излагат решенията си и се опитват да надделеят над противника.
Задачи и решения от минали издания на Математически Боеве.
Australian Intermediate Mathematics Olympiad - AIMO
11 септември 2014
Австралийската математическа олимпиада - Australian Intermediate Mathematics Olympiad - AIMO ще се проведе в България за пръв път тази година. Тя е за ученици от 7 до 10 клас. Решават се 10 задачи. 8 от тях са с отговор - целочислено число, а две са с подробно описване. Времетраене - 4 часа.

Състезания по математика през Октомври 2014

20-то Математическо състезание Хитър Петър
11 октомври 2014, Габрово
Състезанието се провежда всяка година през октомври в град Габрово, а от 2013 година и в други градове в България. Състезанието е за ученици от 3 до 8 клас. Продължителност – 90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена “Задача на Хитър Петър”. Темите за съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор се дават 2, 4 или 6 точки, според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки. Темите за 3-ти и 4-ти клас ще включват само 15 тестови задачи. Не се разрешава използване на калкулатори.
Задачи и решения от минали издания на Математическо състезание Хитър Петър.
Математика без граници - есенно състезание
18 - 26 октомври 2014 г.
Математика без граници е ново математическо състезание, провеждащо се от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и широка насоченост. Турнирът е за ученици от 1-ви до 8-ми клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание през лятото. Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 15 са с избираем отговор, а 5 – със свободен отговор. Учениците с най-голям сбор от точки, получени в две от трите дистанционни състезания получават покана за участие във финалния кръг Математически звезди.
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници.
Турнир по математика Д. Малешков
18 октомври 2014, Пловдив

Състезания по математика през Ноември 2014

Математически турнир Черноризец Храбър
1 ноември 2014
Състезанието се провежда всяка година на 1-ви ноември в цялата страна.
1. Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.
2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д.
3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.
Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация.
Дават се следните точки:
За всички класове - За непопълнен отговор на задача - по 3 точки. За грешен отговор на задача - 0 точки.
2 - 6 клас - За верен отговор на всяка задача - по 7 точки.
7 - 8 клас - За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки.
9 - 12 клас - За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.
Повече информация.
Задачи и решения от минали издания на Математически турнир Черноризец Храбър.
ХVI Софийски математически турнир - СМТ
8 ноември 2014, София, Пловдив
Софийски математически турнир е индивидуално градско състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от 1-ви до 8-ми клас. Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите. Регламентът на оценяване е следния:
за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки;
за непопълнен отговор – по 2 точки;
за грешен отговор – 0 точки.
За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
Времетраенето на турнира е 90 мин. Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.
История на състезанието: Началото на провеждането на Софийския математически турнир се поставя през 1999 година. Оттогава турнирът се провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември. През 1999 г. турнирът е бил за ученици от 4 до 7 клас, като състезателните теми са съдържали 6 задачи с избираем отговор и 2 задачи със свободен отговор. През 2000 се предлагат теми за 8 възрастови групи: 2,3,4,5,6,7,8 клас и една обща за ученици от 9 до 12 клас. Темите са съдържали по 15 задачи, от които 14 са с избираем отговор и 1 задача за подробно решаване.
Задачи и решения от минали издания на Софийски математически турнир - СМТ
Есенен математически турнир
14 - 16 ноември 2014, София
Есенният Математически Турнир е включен в календара за извънкласна дейност на МОМН и СМБ и се организира със съдействието на Американска Фондация за България (АФБ) и Фондация Георги Чиликов. Резултатите от ЕМТ важат за определяне на разширените национални отбори за BOM и EGMO и участват при изчисляването на рейтинга на учениците. EMT e индивидуално състезание за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас с индивидуално и отборно класиране. Всеки отбор се състои от 4 човека от съответния клас. За отборното класиране ще се сумират точките на участниците от съответния отбор.
Задачи и решения от минали издания на Есенен математически турнир.
Математически турнир Четирите града
ноември 2014, Ямбол
Математическо състезание с история, което през последните години прави опити за възраждане. Първоначално се е организирало за математици от Сливен, Казанлък, Пловдив и Ямбол. В последствие се присъединяват Стара Загора и Бургас, а сега организаторите отправят покана към цялата страна. Може би е време за по-подходящо име на турнира.
International Mathematics Assessments for Schools - IMAS 1-ви кръг
29 ноември 2014
Състезанието се провежда в два кръга, като до втори кръг се допускат състезателите, постигнали най-добри резултати на 1-ви кръг. Форматът на състезанието е тежък в сравнение с българските състезания. Първи кръг включва 25 задачи с висока трудност, от които 20 с избираем и 5 с отворен отговор. Максимален брой точки - 100. Времето за решаване на задачите е 75 минути. Състезателите са групирани в три дивизии:
- Middle Primary - 3 - 4 клас, - Upper Primary - 5 - 6 клас, - Junior - 7 - 8 клас
Повече информация.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на International Mathematics Assessments for Schools - IMAS.
Областен математически турнир
28 - 30 ноември 2014, Кърджали
Повече информация.
ХVІI Турнир по математика и информационни технологии Св. Николай Чудотворец
30 ноември 2014, Бургас

Състезания по математика през Декември 2014

Математически турнир Иван Салабашев
6 декември 2014
Математическият турнир Иван Салабашев се провежда по места под егидата на ПИО на МОМН и секциите на Съюза на математиците в България. Турнирът е предназначен за ученици от 2. до 12. клас. С изключение на последната, темите включват по 15 задачи, първите десет от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи носи по 3 точки, а за верен отговор на всеки от последните пет въпроса се получават 6 точки.
Общата тема за 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отоговор на всеки от въпросите се получават по 3 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават по 6 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.
Повече информация.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Математически турнир Иван Салабашев.
Коледно математическо състезание
13 декември 2014
Коледното математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Това е едно от по-лесните национални математически състезания, подходящо за деца с интерес към математиката, които не учат в математически гимназии. Основно, на КМС се явяват деца от ниските класове от 1-ви до 4-ти. Форматът в 7-ми и 12-ти клас го прави и добра контрола за предстоящите държавни изпити. Форматът на състезанието за всички класове без 7-ми и 12-ти е един и същ - 9 задачи с избираем отговор и една задача, изискваща подробно решение. Специфичното е, че за всяка задача един от избираемите отговори е Друг отговор. Ако е посочен той, за верен се приема само ако допълнително е записан и правилния резултат. Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като се дават точки за части от задачата. Максималният брой точки е 60. Задачите за 7 клас са във формата на националното външно оценяване по математика след 7 клас. Време за работа за 1 и 2 клас - 90 минути. Време за работа за всички останали възрастови групи - 120 минути.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Коледно математическо състезание.
Национална олимпиада по математика: Общински кръг
20 декември 2014 г. (за София)
Националната Олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България. В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга - общински, областен и национален. Всеки следващ кръг включва все по-сложни задачи. Общинският и Областният кръг се провеждат за ученици от 4-ти до 12-ти клас, а Националният - за ученици от 7-ми до 12-ти клас. За ученици от 4-ти до 8-ми клас включително, форматът на общинския, областния и националния кръг е еднакъв - 3 задачи, всяка от които носи 7 точки, общо 21 точки. До Национален кръг се допускат само ученици от 7-ми и 8-ми клас. Времетраене на всеки кръг от Олимпиадата - 4 часа. За ученици от 9 до 12 клас, всеки от кръговете включва съответно 3, 4 и 6 задачи. Време за решаване - общински кръг - 4 часа, областен - 4.5 часа, национален 2 х 4 часа и половина. Националният кръг е с обща тема за 9 - 12 клас и се провежда в 2 последователни дни. Всеки ден се решават по 3 задачи за 4 часа и половина. Националният кръг на Олимпиадата по Математика е едно от състезанията, чиито резултати се взимат предвид при формирането на отбори на страната ни за международни състезания.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Олимпиада по математика.

Състезания по математика през Януари 2015

Зимни Математически Състезания - ЗМС - Зимен турнир Атанас Радев
23 януари - 25 януари 2015 г., Ямбол
Зимни Математически Състезания или Зимен Математически Турнир или Зимни Математически Празници е национална математическа надпревара от най-високо ниво. Това е състезание за знаещи, можещи и обичащи математиката ученици, изискващо задълбочена подготовка и знания, надхвърлящи задължителния минимум. Състезанието е един от трите най-важни математически турнири в страната ни - резултатите от него са определящи при формирането на разширени отбори за JBMO, BMO и IMO. Това е и един от малкото математически турнири, който позволява кандидатстване за национална стипендия при призово място.
Задачи и решения от минали издания на Зимни Математически Състезания - ЗМС
Математическо състезание Роман Хайнацки
23 януари - 25 януари 2015 г., Ямбол
Математическо състезание за ученици в 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас. От 2014 година има и състезателни теми за 2-ри и 3-ти клас.
Нечетни години се провежда в Ямбол, а четни - дистанционно, по училищата, в които учат децата.
Задачи и решения от минали издания на Роман Хайнацки.
Математика без граници - зимно състезание
24 януари - 1 февруари 2015 г.

Състезания по математика през Февруари 2015

Национална олимпиада по математика: Областен кръг
3 февруари 2015 г.
Националната Олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България. В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Олимпиада по математика.
II Областен математически турнир Проф. д-р Димитър Табаков
февруари 2015 г.

Състезания по математика през Март 2015

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас
март 2015 г., Велико Търново
Турнир по математика Р. Грозданов
7 март 2015 г., Пловдив
International Mathematics Assessments for Schools - IMAS 1-ви кръг
14 март 2015 г.
Състезанието се провежда в два кръга, като до втори кръг се допускат състезателите, постигнали най-добри резултати на 1-ви кръг. Втори кръг:
15 задачи. Първите 5 от тях са с избираем отговор и всяка носи на състезателя по 4 точки. 8 задачи са с отворен отговор и носят по 5 точки. Последните две задачи изискват детайлно описване и всяка от тях носи по 20 точки. Максималният сбор точки, както и в първия кръг е 100. Времето за решаване на задачите е 120 минути.
Повече информация.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на International Mathematics Assessments for Schools - IMAS.
Математическо състезание Европейско кенгуру, Областен кръг
22 март 2015
Европейско Кенгуру е най-масовото международно математическо състезание. Във всяка страна, ЕК се провежда на родния език, някои от задачите в състезателните теми са общи, а други са характерни само за съответната страна. Европейско Кенгуру е състезание с интересни логически задачи, които не изискват сложни сметки или описания, а тестват логиката на учениците. Състезанието е изцяло от задачи с избираеми отговори. Продължителността на състезание по математика Европейско Кенгуру за всички състезателни групи е 75 минути, а в състезанието са обособени 7 теми:
- група 0 - 1 клас - 18 задачи;
- група 1 - 2 клас - 24 задачи;
- група 2 - 3-4 клас - 24 задачи;
- група 3 - 5-6 клас - 30 задачи;
- група 4 - 7-8 клас - 30 задачи;
- група 5 - 9-10 клас - 30 задачи;
- група 6 - 11-12 клас - 30 задачи.
Състезанието е отворено за всички ученици. Достатъчни са средни математически възможности.
Задачи и решения от минали издания на Европейско кенгуру.
Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил
21 - 23 март 2015, Ловеч
Математика без граници - пролетно състезание
21 - 29 март 2015 г.
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници.
Пролетни математически състезания - ПМС 4-8 клас
27 март - 29 март 2015 г., Бургас
Пролетни Математически Състезания е национална математическа надпревара от най-високо ниво. Това е състезание за знаещи, можещи и обичащи математиката ученици, изискващо задълбочена подготовка и знания, надхвърлящи задължителния минимум. Състезанието е един от трите най-важни математически турнири в страната ни - резултатите от него са определящи при формирането на разширени отбори за JBMO, BMO и IMO. Това е и един от малкото математически турнири, който позволява кандидатстване за национална стипендия при призово място. Не на последно място, ПМС е ключово състезание за ученици в 4-ти клас, тъй като победителите получават директен прием в редица математически гимназии в страната.
Задачи и решения от минали издания на Пролетни математически състезания - ПМС.
Пролетни математически състезания - ПМС 9-12 клас
27 март - 29 март 2015 г., Варна
Задачи и решения от минали издания на Пролетни математически състезания - ПМС.

Състезания по математика през Април 2015

Европейска олимпиада по математика за момичета
13 - 20 април 2015, международен
Великденско математическо състезание
18 април 2015
Великденското математическо състезание е за ученици от 1 до 12 клас. Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1 и 2 клас е 90 минути, а за всички по-горни класове - 120 минути. Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният - Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.
Задачите за 7 клас са в модифициран формат, съвпадащ с този на НВО след 7 клас. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни, за задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA, а задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки за 7 клас е 100.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Великденско математическо състезание.
Национална олимпиада по математика: Национален кръг
18 - 19 април 2015 г.
Националният кръг е същинския финал на на Олимпиадата. Тежко и престижно състезание, на което могат да се класират само най-добрите математици.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Олимпиада по математика.
SASMO - Азиатско математическо състезание 2-12 клас
19 април 2015
Какви са нивата, в които се провежда:
- Primary 2 / Клас 2 - 10 въпроса с избираем отговор (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни задачи (с по 3 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки; - Primary 3 / Клас 3 - 15 рутинни задачи (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни с отворен отговор (с по 2 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки; - Primary 4 / Клас 4 - 15 рутинни задачи (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни задачи с отворен отговор (с по 2 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки; - Primary 5 / Клас 5 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 Bочки; - Primary 6 / Клас 6 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Secondary 1 / Клас 7 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Secondary 2 / Клас 8 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки; - Secondary 3 / Клас 9-12 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки.
Задачи и решения от минали издания на SASMO.

Състезания по математика през Май 2015

БОМ - Балканска олимпиада по математика - BMO
3 - 8 май 2015 г., Гърция
БОМ - Балканската Олимпиада по Математика е ежегодна математическа надпревара от високо ниво за ученици, не по-големи от 20 години. Първата БОМ е проведена през 1984 година в Атина, Гърция. Участници в Балканската Олимпиада са отбори от Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Гърция, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция. През последните години е практика да се канят гостуващи отбори извън гореизброените държави.
Задачи и решения от минали издания на БОМ - Балканска олимпиада по математика - BMO.
Математически турнир Акад. К. Попов
8 - 10 май 2015 г.
Първият турнир е проведен през 1986 г. в Шумен. От 1990 до 1994 година е прекъснат, след което се възобновява с промени в регламента и четири години се провежда във Велики Преслав. Поради разрастването на турнира (възрастови групи и брой участници) от 1999 година се провежда отново в Шумен. Всяка година в турнира участват между 500 и 600 участници от повече от 20 училища от страната. Задачите от състезанието се публикуват в сп. “Математика и информатика”, а през 2005 г. по случай 10-я турнир е издаден сборник “Математически турнир Академик Кирил Попов”. Всяко състезание е съпътствано с културна и туристическа програма.
Състезанието се провежда през първите две седмици на месец май в Шумен. Поканени за участие са ученици от 2 до 8 клас включително. Регламент на състезанието:
Състезанието се провежда в един ден на два етапа: индивидуален етап – Темата съдържа 6 задачи с избираем отговор, 3 задачи, на които трябва да се напише отговора и 1 задача, на която трябва да се напише решението. Времето за работа е 75 минути, максималният брой точки е 50.
Oтборен етап – темата съдържа 4 задачи. Отборът (не повече от 4 ученици) представя общо решение на всяка задача. Времето за работа е 135 минути, максималният брой точки е 50.
Задачи и решения от минали издания на Математически турнир Акад. К. Попов.
Повече информация за математически турнир Академик Кирил Попов 2015
Национална студентска олимпиада по математика
30 май - 1 юни 2015 г.
Състезание Математически предизвикателства, Първа частна математическа гимназия
31 май 2015 г., София
Състезанието на ПЧМГ е с най-големи награди в страната ни. Първенците печелят стипендия за обучение в реномираното училище. Състезанието е с 10-годишна традиция. Форматът му е като на тежките азиатски състезания, а задачите са истинско предизвикателство за талантливите математици.
И няма как да не е така - съставител на задачите е г-н Иван Симеонов.
Задачи и решения от минали издания на Математически предизвикателства, състезание на ПЧМГ.
Повече информация за 11-то състезание по математика на ПЧМГ 2015

Състезания по математика през Юни 2015

Национално Математическо Състезание
6 юни 2015 г., София
Националното Математическо Състезание е познато до учебната 2013 / 2014 година като Национален кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру. От учебната 2014 / 2015 то е прекръстено на Национално Математическо Състезсание и регламентът е променен. НМС се провежда под егидата на МОН. Правото на участие в Националното Математическо Състезание се определя чрез предварителна селекция, базирана на резултатите на състезателите от следните състезания:
1. Математическо състезание Европейско кенгуру
2. Австралийско математическо състезание AMC
3. Математически турнир Иван Салабашев
4. Математически турнир Черноризец Храбър
5. Коледно математическо състезание КМС
6. Великденско математическо състезание ВМС
Най-успешно представилите се състезатели в посочените състезания се допускат до Националното Математическо Състезание в съотношение 9:2:4:3:1:1 по реда на изброяване на състезанията от 1 до 6. Форматът на състезанието включва 5 тестови задачи с избираем отговор, 1 задача със свободен отговор и 1 задача с описание на решението. Състезателите са разделени в 7 групи, в зависимост от класа си:
- 1 клас; - 2 клас; - 3 - 4 клас; - 5 - 6 клас; - 7 - 8 клас; - 9 - 10 клас; - 11 - 12 клас
Времето за работа на учениците е 75 минути. За всеки верен отговор на задачите с избираем и свободен отговор от се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Задачите с описание на решението от националния кръг се оценяват от 0 до 10 точки. Максимален брой точки - 40
Задачи и решения от минали издания на Национално Математическо Състезание
Повече информация за Национално Математическо Състезание 2015
Турнир Математически звезди, Академия 21 век, Пловдив
юни 2015 г., Пловдив
Математически Звезди е качествено състезание с предварителен подбор на участниците, базиран на резултатите им от други състезания през годината. Задачите за Математически Звезди се съставят от доцент Ивайло Кортезов.

Задачи и решения от минали издания на Математически звезди.
Математическо състезание Еврика
13 юни 2015
МБОМ - Младежка Балканска Олимпиада по Математика до 15.5 години - JBMO
24 - 29 юни 2015 г., Сърбия
Младежката Балканска Олимпиада по Математика МБОМ се провежда ежегодно. В надпреварата могат да участват ученици, които са на не повече от 15.5 години към момента на провеждането. През последните години, на МБОМ участват и гостуващи държави, извън Балканския регион. Младежката Балканска Олимпиада по Математика се провежда в един състезателен ден с продължителност 4 часа и половина. Участниците решават 4 задачи от областите алгебра, геометрия, теория на числата и комбинаторика. Всяка задача се оценява с 10 точки, тоест максималния възможен резултат е 40 точки.
Задачи и решения от минали издания на МБОМ - Младежка Балканска Олимпиада по Математика до 15.5 години - JBMO.
Повече информация за Младежка Балканиада по Математика - JBMO 2015

Състезания по математика през Юли 2015

Матетатика без граници - финално състезание
1 - 2 юли 2015 г., Несебър
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници.
Повече информация за Математика без Граници 2015
VII Международен турнир на младите математици - ITYM
5-12 юли 2015 г., София, България
Отборен международен математически турнир. Всяка страна е представена от един отбор от 4 - 6 състезателя от гимназиалната степен. По изключение, организаторите могат да позволят включване на повече от един отбор от държава. Задачите (от 9 до 12) са изключително трудни и без известни към момента на публикуването им цялостни решения. Те се обявяват предварително през март, отборите изпращат своите решения до 4 дни преди началото на състезанието. Задачите могат да бъдат решавани както вътре в отбора, така и с индивидуални математици, но не е разрешено тяхното публично обсъждане по форуми.
Международна олимпиада по математика IMO
3-15 юли 2015 г., Тайланд
Международната Олимпиада по Математика е световното първенство за средното образование. В МОМ могат да участват младежи, ненавършили 20 години. Международната Олимпиада по Математика се провежда всяка година в различна държава, а участниците ежегодно са над 100. В Олимпиадата участват отбори, състоящи се от максимум 6 състезателя, един team leader, един deputy leader, един или няколко observers. МОМ е индивидуално състезание, всеки от участниците решава 6 задачи - два дни, всеки от които по 3 задачи. Максималният брой точки е 42. Ежегодно се извършва неофициално класиране по отбори / страни, което се калкулира като сума от индивидуалните постижения на участниците от съответната страна. Задачите, които решават състезателите по време на Международната Олимпиада по Математика са с екстремна трудност и обхващат материал, който не се изучава не само в училище, но и в университети.
Задачи и решения от минали издания на IMO - International Mathematical Olympiad.
Повече информация за Международна олимпиада по математика IMO 2015
Международно математическо състезание PMWC - Po Leung Kuk
13 - 18 юли 2015 г., Хонг Конг
Престижно международно математическо състезание за ученици до 13.5 години, на което редовно участват български отбори от СМГ, ПЧМГ, 125 СОУ, МГ Бургас, Варна, Русе.
Задачи и решения от минали издания на Primary Mathematics World Contest.
IMC - International Mathematics Competition
27 юли 2015 г. - 1 август 2015 г.
Състезание от голям калибър, чието домакинство за 2013 година беше в Бургас. Състезанието се състои от 2 раздела:
Раздел ученици от основен етап II (основни училища, 5-7 клас) - EMIC
Раздел ученици от основен етап III (средни общообразователни училища, 8-10 клас) - IWYMIC
Участието в състезанието е с покана. Всеки поканен град или държава може да регистрира не повече от 2 отбора за участие в даден раздел. Един отбор може да се състои максимум от 6 човека: ръководител на отбора, заместник-ръководител на отбора и 4 ученици. Изключение правят следните държави, които могат да изпратят четири отбора да участват в даден раздел на математическите състезания, поради техния статут на бивши или предстоящи домакини на Международното математическо състезание: България, Китай, Хонг Конг, Индия, Индонезия, Макао, Непал, Филипини, Южна Африка, Южна Корея , Тайван и Тайланд.
Задачи и решения от минали издания на IMC - International Mathematics Competition.

Австралийско Кенгуру
30 юли 2015 г., международен
Едно от най-големите международни математически състезания в света. Провежда се всяка година в края на юли или в началото на месец август. Спонсори са Westpac Banking Corporation, University of Canberra and Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса пре7 1978. Състезанието е изцяло на английски език. Провежда се в 5 възрастови групи, като за всяка има по 30 въпроса. Разпределението по класове е:
1 група 3 и 4 клас – време 60 минути
2 група 5 и 6 клас – време 60 минути
3 група 7 и 8 клас – време 75 минути
4 група 9 и 10 клас – време 75 минути
5 група 11 и 12 клас - време 75 минути
Първите 25 въпроса са тестови с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. От 2005 г. последните 5 въпроса изискват отговор цяло число между 0 и 999. Първите въпроси са много лесни, постепенно трудността на задачите нараства прогресивно и последните са предизвикателство за най-добрите ученици. Въпроси 1 до 10 се оценяват с 3 точки, от 11 до 20 – с 4 точки и 21 до 25 – с 5 точки. Въпроси 26-30 се оценяват с 6, 7, 8, 9 и 10 точки, съответно. Не се отнемат точки за грешен отговор. Максималният брой точки е 135. За първите 2 групи се разрешава ползването на речник и калкулатор.
Задачи и решения от минали издания на Австралийско математическо състезание.

Състезания по математика през Септември 2015


Iranian Geometry Olympiad - IGO
3 септември 2015 г.
Иранската олимпиада по геометрия - ИГО е състезание по геометрия, което се провежда провежда дистанционно и в България.
Състезанието се провежда в три възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас в началото на септември.
Организатор за България е професор Петър Бойваленков от ИМИ-БАН.
Задачи и решения от минали издания на Iranian Geometry Olympiad - IGO

Отборно състезание Математически Боеве
6 септември 2015 г. - 13 септември 2015 г.
6-ти международен фестивал на младите математици - Математически Боеве. Математическите боеве са отборно състезание за ученици, като всеки отбор се състои от 4 до 6 ученици. Състезанието се провежда в три възрастови групи:
6 – 7 клас, 8 – 9 клас и 10 – 12 клас.
Състезанието има значително по-различен регламент от стандартния, с който можете да се запознаете от линка.
Конспектирано, турнирът се провежда в 5 кръга - 4 предварителни и финален. На всеки кръг, задачите се дават сутринта, отборът се събира и има 5-6 часа за решение на задачите. Същинската битка започва следобед - в директни сблъсъци отбор срещу отбор, състезателите излагат решенията си и се опитват да надделеят над противника.

Facebook
Facebook
RSS
RSS