Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 54,516 81,773 80 100,00 156 100,00 0 0,00 33 55,74 130 86,75 21 100,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
2 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Никола Обрешков 47,278 85,100 0 0,00 152 97,45 0 0,00 45 75,41 140 93,38 0 0,00 15 59,26 50 100,00 0 0,00
3 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 56,096 84,144 80 100,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 145 96,69 21 100,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
4 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 52,179 93,923 0 0,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 19 74,07 50 100,00 0 0,00
5 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
6 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 49,974 89,953 80 100,00 141 90,45 0 0,00 51 85,25 0 0,00 21 100,00 19 74,07 0 0,00 0 0,00
7 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 61,598 79,197 80 100,00 135 86,62 0 0,00 48 80,33 140 93,38 16 77,27 12 48,15 34 68,63 0 0,00
8 - Николай Евгениев Благоев София ЧОУ Св. София 40,761 73,370 0 0,00 134 85,99 74 100,00 0 0,00 130 86,75 14 68,18 6 25,93 0 0,00 0 0,00
9 - Люба Венелинова Конова София СМГ 36,569 82,279 61 76,54 131 84,08 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 39 78,43 0 0,00
10 - Борис Радославов Батанов Русе МГ Баба Тонка 17,638 52,914 0 0,00 131 84,08 0 0,00 39 65,57 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Никола Обрешков 41,057 73,902 0 0,00 130 83,44 0 0,00 54 90,16 130 86,75 0 0,00 11 44,44 32 64,71 0 0,00
12 - Радина Ивайлова Илиева София СМГ 35,851 80,665 0 0,00 130 83,44 71 96,00 42 70,49 0 0,00 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 64,195 72,219 80 100,00 129 82,80 0 0,00 39 65,57 140 93,38 10 50,00 15 59,26 30 60,78 30 65,96
14 - Христо Костов Христов Варна ОУ Цар Симеон I 36,254 65,258 61 76,54 129 82,80 0 0,00 27 45,90 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 - Борис Александров Барбов  София СМГ 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
16 - Йоана Николаева Николова София СМГ 57,265 85,898 80 100,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 145 96,69 16 77,27 15 59,26 50 100,00 0 0,00
17 - Виктор Иванов Кушелиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 9,130 82,166 0 0,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 - Мария Пламенова Коева София ПЧМГ 74,559 74,559 61 76,54 125 80,25 74 100,00 39 65,57 135 90,07 14 68,18 12 48,15 39 78,43 29 63,83
19 - Владимир Николаев Тошев София СМГ 44,434 79,981 0 0,00 125 80,25 74 100,00 42 70,49 135 90,07 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 81,971 81,971 73 91,36 124 79,62 74 100,00 54 90,16 120 80,13 16 77,27 12 48,15 45 90,20 37 80,85
21 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 33,090 59,562 0 0,00 123 78,98 0 0,00 30 50,82 120 80,13 11 54,55 8 33,33 0 0,00 0 0,00
22 - Георги Мирославов Александров  София 104 ОУ 68,271 76,805 68 85,19 121 77,71 74 100,00 57 95,08 150 100,00 13 63,64 12 48,15 0 0,00 20 44,68
23 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
24 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 43,972 65,958 58 72,84 121 77,71 0 0,00 39 65,57 150 100,00 10 50,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
25 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 38,892 70,006 0 0,00 121 77,71 0 0,00 45 75,41 125 83,44 15 72,73 10 40,74 0 0,00 0 0,00
26 - Нина Росенова Димова София СМГ 26,580 79,741 0 0,00 121 77,71 69 93,33 0 0,00 0 0,00 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 41,897 94,268 0 0,00 120 77,07 74 100,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 51,561 66,293 60 75,31 119 76,43 0 0,00 48 80,33 140 93,38 5 27,27 10 40,74 35 70,59 0 0,00
29 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 68,101 76,613 61 76,54 118 75,80 74 100,00 48 80,33 125 83,44 20 95,45 12 48,15 0 0,00 24 53,19
30 - Симона Даниелова Барокова София СМГ 57,418 73,824 61 76,54 118 75,80 0 0,00 48 80,33 140 93,38 18 86,36 6 25,93 39 78,43 0 0,00
31 - Александра Александрова Савова София СМГ 48,145 86,661 70 87,65 117 75,16 74 100,00 42 70,49 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 - Калоян Станиславов Владимиров София СМГ 34,465 77,546 0 0,00 117 75,16 69 93,33 0 0,00 110 73,51 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Мартин Соколов Николов София ПЧМГ 71,739 71,739 74 92,59 116 74,52 63 85,33 48 80,33 115 76,82 15 72,73 8 33,33 36 72,55 26 57,45
34 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 36,001 64,803 75 93,83 116 74,52 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
35 - Даниел Данаилов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 27,077 60,922 38 48,15 116 74,52 0 0,00 30 50,82 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 - Ростислав Димитров Петров Русе МГ Баба Тонка 15,566 70,048 0 0,00 116 74,52 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Симеон Пламенов Петров София СМГ 27,473 61,814 0 0,00 115 73,89 55 74,67 0 0,00 100 66,89 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 50,374 64,767 66 82,72 114 73,25 0 0,00 39 65,57 115 76,82 10 50,00 12 48,15 28 56,86 0 0,00
39 - Момчил Росенов Димитров София СМГ 32,699 73,572 0 0,00 114 73,25 74 100,00 0 0,00 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Любомир Бойков Шойлев Бургас ПМГ Никола Обрешков 21,662 64,985 0 0,00 113 72,61 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
41 - Радостин Александров Малчев Бургас ПМГ Никола Обрешков 8,068 72,611 0 0,00 113 72,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Радослав Радославов Георгиев София СМГ 46,297 83,335 0 0,00 112 71,97 69 93,33 48 80,33 120 80,13 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Борис Димитров Минков София СМГ 19,108 85,987 0 0,00 112 71,97 74 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Никол Георгиева Обретинчева София СМГ 33,014 74,282 0 0,00 111 71,34 63 85,33 0 0,00 115 76,82 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Мариета Петрова Петрова Бургас ПМГ Никола Обрешков 24,172 54,387 0 0,00 111 71,34 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 11 44,44 30 60,78 0 0,00
46 - Христо Емилов Белев Хасково ПМГ Б. Петканчин 21,205 63,616 0 0,00 111 71,34 0 0,00 21 36,07 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Петко Петков Стойчев София СМГ 41,619 74,914 0 0,00 110 70,70 65 88,00 45 75,41 115 76,82 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Ванеса Борисова Искилиева Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,004 63,007 0 0,00 110 70,70 73 98,67 36 60,66 105 70,20 0 0,00 3 14,81 0 0,00 0 0,00
49 - Христо Добрев Добрев Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,856 70,701 0 0,00 110 70,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 72,384 81,432 67 83,95 109 70,06 0 0,00 48 80,33 150 100,00 20,5 97,73 9 37,04 41 82,35 46 100,00
51 - Боян Тодоров Иванджиков София СМГ 52,439 78,659 0 0,00 109 70,06 74 100,00 54 90,16 0 0,00 19 90,91 0 0,00 40 80,39 18 40,43
52 - Радимир Станимиров Ганчев София СМГ 43,586 78,455 0 0,00 109 70,06 74 100,00 0 0,00 125 83,44 14 68,18 0 0,00 35 70,59 0 0,00
53 - Филип Красимиров Стоянов София СМГ 18,896 85,032 0 0,00 109 70,06 74 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Георги Димитров Друмев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 11,792 53,065 0 0,00 109 70,06 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 - Здравко Янков Андронов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,785 70,064 0 0,00 109 70,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Здравко Пламенов Иванов София СМГ 51,710 77,565 70 87,65 108 69,43 0 0,00 42 70,49 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 23 51,06
57 - Тодор Яворов Стоянов София СМГ 35,205 63,369 0 0,00 108 69,43 61 82,67 36 60,66 115 76,82 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Кристиян Спасинов Карайчев София СМГ 20,064 60,191 0 0,00 108 69,43 59 80,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Владимир Владимиров Цъгов Бургас ПМГ Никола Обрешков 12,652 56,936 0 0,00 108 69,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
60 - Борис Петров Божинов София 107 ОУ 53,057 68,216 0 0,00 107 68,79 55 74,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 4 18,52 38 76,47 0 0,00
61 - Ивайло Любомиров Иванов София 125 СОУ 41,445 53,286 50 62,96 107 68,79 0 0,00 0 0,00 130 86,75 5 27,27 10 40,74 29 58,82 12 27,66
62 - Александър Александров Лимонов София СМГ 23,636 53,181 0 0,00 107 68,79 45 61,33 0 0,00 110 73,51 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 80,285 80,285 80 100,00 106 68,15 74 100,00 51 85,25 140 93,38 18 86,36 15 59,26 35 70,59 27 59,57
64 - Рахат Бахитоглу Турганбек Шумен ПМГ Нанчо Попович 39,036 50,190 37 46,91 106 68,15 0 0,00 43 72,13 115 76,82 4,5 25,00 1 7,41 27 54,90 0 0,00
65 - Рафаела Николаева Иванова София СМГ 25,876 77,627 0 0,00 106 68,15 68 92,00 0 0,00 0 0,00 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Йордан Красимиров Цинцов София СМГ 24,926 56,084 0 0,00 106 68,15 48 65,33 0 0,00 95 63,58 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Ирена Венкова Кадишева Ямбол МГ Атанас Радев 17,193 51,578 0 0,00 106 68,15 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 6 25,93 0 0,00 0 0,00
68 - Кристиан Красимир Деянов Ямбол МГ Атанас Радев 15,135 45,405 0 0,00 106 68,15 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
69 - Катерина Георгиева Павлова Ямбол МГ Атанас Радев 12,673 57,027 0 0,00 106 68,15 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Свилен Свиленов Киров София СМГ 44,744 80,538 0 0,00 105 67,52 64 86,67 48 80,33 150 100,00 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Димитър Иванов Бедачев Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,821 69,879 0 0,00 105 67,52 69 93,33 36 60,66 125 83,44 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
72 - Борислав Христов Драганджиков София СМГ 25,448 76,344 0 0,00 105 67,52 69 93,33 0 0,00 0 0,00 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Виктор Божидаров Младенов София СМГ 21,946 65,839 0 0,00 105 67,52 59 80,00 0 0,00 0 0,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Стефан Тодоров Иванов  Бургас ПМГ Никола Обрешков 15,881 71,463 0 0,00 105 67,52 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Кристина Георгиева Стамболийска Русе МГ Баба Тонка 14,236 42,707 0 0,00 105 67,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 27,27 8 33,33 0 0,00 0 0,00
76 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 43,566 65,350 0 0,00 104 66,88 74 100,00 39 65,57 0 0,00 8 40,91 12 48,15 35 70,59 0 0,00
77 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 40,932 61,398 65 81,48 104 66,88 0 0,00 36 60,66 140 93,38 7 36,36 7 29,63 0 0,00 0 0,00
78 - Диляна Цветелинова Цвяткова Русе СОУ Христо Ботев 8,441 37,985 0 0,00 104 66,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
79 - Калоян Банков Русев София СМГ 7,431 66,879 0 0,00 104 66,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Георги Янков Янков  Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,645 65,961 0 0,00 103 66,24 59 80,00 42 70,49 125 83,44 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
81 - Спасиана Станиславова Димитрова София СМГ 23,835 71,505 0 0,00 103 66,24 71 96,00 0 0,00 0 0,00 10,5 52,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Александър Велизар Чернев София СМГ 19,706 59,117 0 0,00 103 66,24 0 0,00 0 0,00 105 70,20 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Даниел Тихомиров Христов Ямбол МГ Атанас Радев 13,553 60,990 0 0,00 103 66,24 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Гергана Калинова Георгиева Перник 10 СОУ 7,360 66,242 0 0,00 103 66,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Тодор Димитров Кехайов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,360 66,242 0 0,00 103 66,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
86 - Иво Томас Зерков София ПЧМГ 55,502 71,359 62 77,78 102 65,61 74 100,00 45 75,41 140 93,38 7 36,36 0 0,00 25 50,98 0 0,00
87 - Мина Росенова Бонева София 107 ОУ 40,781 61,172 0 0,00 102 65,61 74 100,00 33 55,74 105 70,20 10 50,00 0 0,00 12 25,49 0 0,00
88 - Иван Александров Дурев София СМГ 39,202 70,564 0 0,00 102 65,61 74 100,00 36 60,66 0 0,00 7 36,36 0 0,00 45 90,20 0 0,00
89 - Елица Павлова Богданова София 107 ОУ 32,016 72,035 0 0,00 102 65,61 64 86,67 33 55,74 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Веселин Емилов Симеонов София СМГ 39,963 59,944 0 0,00 101 64,97 45 61,33 30 50,82 115 76,82 19 90,91 3 14,81 0 0,00 0 0,00
91 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 38,149 57,223 70 87,65 101 64,97 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 5 22,22 14 29,41 0 0,00
92 - Емили Георгиева Вецева Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,698 78,070 0 0,00 101 64,97 74 100,00 42 70,49 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Станислав Чавдаров Стоянов София СМГ 30,203 67,956 0 0,00 101 64,97 74 100,00 42 70,49 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Елица Илиянова Илиева София СМГ 29,848 67,158 0 0,00 101 64,97 56 76,00 0 0,00 130 86,75 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Никола Пламенов Пенев София СМГ 23,373 52,590 0 0,00 101 64,97 54 73,33 18 31,15 0 0,00 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Ралица Вълева Василева Ямбол МГ Атанас Радев 13,412 60,353 0 0,00 101 64,97 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Атина Константинова Шаламанова София ПЧМГ 13,145 59,151 0 0,00 101 64,97 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Таньо Тодоров Димитров София 125 СОУ 7,219 64,968 0 0,00 101 64,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 64,424 72,477 73 91,36 100 64,33 74 100,00 33 55,74 120 80,13 13 63,64 12 48,15 38 76,47 0 0,00
100 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 49,074 63,095 60 75,31 100 64,33 0 0,00 48 80,33 135 90,07 5 27,27 15 59,26 22 45,10 0 0,00
Страница 1 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS