Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 72,384 81,432 67 83,95 109 70,06 0 0,00 48 80,33 150 100,00 20,5 97,73 9 37,04 41 82,35 46 100,00
2 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 81,971 81,971 73 91,36 124 79,62 74 100,00 54 90,16 120 80,13 16 77,27 12 48,15 45 90,20 37 80,85
3 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 64,195 72,219 80 100,00 129 82,80 0 0,00 39 65,57 140 93,38 10 50,00 15 59,26 30 60,78 30 65,96
4 - Мария Пламенова Коева София ПЧМГ 74,559 74,559 61 76,54 125 80,25 74 100,00 39 65,57 135 90,07 14 68,18 12 48,15 39 78,43 29 63,83
5 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 80,285 80,285 80 100,00 106 68,15 74 100,00 51 85,25 140 93,38 18 86,36 15 59,26 35 70,59 27 59,57
6 - Елинор Валериева Сергеева София 125 СОУ 63,226 71,129 58 72,84 91 58,60 0 0,00 48 80,33 135 90,07 21 100,00 9 37,04 35 70,59 27 59,57
7 - Мартин Соколов Николов София ПЧМГ 71,739 71,739 74 92,59 116 74,52 63 85,33 48 80,33 115 76,82 15 72,73 8 33,33 36 72,55 26 57,45
8 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 68,101 76,613 61 76,54 118 75,80 74 100,00 48 80,33 125 83,44 20 95,45 12 48,15 0 0,00 24 53,19
9 - Здравко Пламенов Иванов София СМГ 51,710 77,565 70 87,65 108 69,43 0 0,00 42 70,49 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 23 51,06
10 - Александър Димитров Панчев София 125 СОУ 60,968 68,589 66 82,72 96 61,78 0 0,00 51 85,25 130 86,75 12 59,09 14 55,56 34 68,63 22 48,94
11 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 56,661 63,743 70 87,65 83 53,50 64 86,67 45 75,41 0 0,00 14 68,18 10 40,74 25 50,98 21 46,81
12 - Георги Мирославов Александров  София 104 ОУ 68,271 76,805 68 85,19 121 77,71 74 100,00 57 95,08 150 100,00 13 63,64 12 48,15 0 0,00 20 44,68
13 - Камен Лъчезаров Димитров София 125 СОУ 51,219 65,853 56 70,37 76 49,04 0 0,00 39 65,57 125 83,44 16 77,27 0 0,00 35 70,59 20 44,68
14 - Боян Тодоров Иванджиков София СМГ 52,439 78,659 0 0,00 109 70,06 74 100,00 54 90,16 0 0,00 19 90,91 0 0,00 40 80,39 18 40,43
15 - Васил Живков Великов София 125 СОУ 35,027 52,541 40 50,62 97 62,42 0 0,00 0 0,00 120 80,13 8 40,91 10 40,74 0 0,00 18 40,43
16 - Нели Димитрова Стойкова София 125 СОУ 45,870 51,604 41 51,85 81 52,23 0 0,00 36 60,66 100 66,89 14 68,18 7 29,63 22 45,10 17 38,30
17 - Калин Тодоров Примов София ПЧМГ 30,134 54,242 0 0,00 86 55,41 52 70,67 30 50,82 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 34,04
18 - Светослав Асенов Тонев София 125 СОУ 21,515 48,409 30 38,27 93 59,87 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 31,91
19 - Ивайло Любомиров Иванов София 125 СОУ 41,445 53,286 50 62,96 107 68,79 0 0,00 0 0,00 130 86,75 5 27,27 10 40,74 29 58,82 12 27,66
20 - Бояна Атанасова Атанасова София 125 СОУ 18,594 41,837 0 0,00 82 52,87 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 7 29,63 0 0,00 9 21,28
21 - Йоана Алексиева Романова София 120 ОУ 8,115 36,515 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 12,77
22 - Кристиан Пламенов Хаджиколев София ПЧМГ 7,048 31,716 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 12,77
23 - Илиана Алексиева Романова София 120 ОУ 7,142 32,140 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 10,64
24 - Борис Александров Барбов  София СМГ 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
25 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 65,275 83,925 65 81,48 148 94,90 0 0,00 48 80,33 130 86,75 21 100,00 13 51,85 46 92,16 0 0,00
26 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 64,424 72,477 73 91,36 100 64,33 74 100,00 33 55,74 120 80,13 13 63,64 12 48,15 38 76,47 0 0,00
27 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 61,598 79,197 80 100,00 135 86,62 0 0,00 48 80,33 140 93,38 16 77,27 12 48,15 34 68,63 0 0,00
28 - Симона Даниелова Барокова София СМГ 57,418 73,824 61 76,54 118 75,80 0 0,00 48 80,33 140 93,38 18 86,36 6 25,93 39 78,43 0 0,00
29 - Йоана Николаева Николова София СМГ 57,265 85,898 80 100,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 145 96,69 16 77,27 15 59,26 50 100,00 0 0,00
30 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 56,096 84,144 80 100,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 145 96,69 21 100,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
31 - Иво Томас Зерков София ПЧМГ 55,502 71,359 62 77,78 102 65,61 74 100,00 45 75,41 140 93,38 7 36,36 0 0,00 25 50,98 0 0,00
32 - Петър Ивелинов Няголов Русе МГ Баба Тонка 54,516 81,773 80 100,00 156 100,00 0 0,00 33 55,74 130 86,75 21 100,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
33 - Борис Петров Божинов София 107 ОУ 53,057 68,216 0 0,00 107 68,79 55 74,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 4 18,52 38 76,47 0 0,00
34 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 52,179 93,923 0 0,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 19 74,07 50 100,00 0 0,00
35 - Силви Мартинова Койчева Варна МГ Петър Берон 51,561 66,293 60 75,31 119 76,43 0 0,00 48 80,33 140 93,38 5 27,27 10 40,74 35 70,59 0 0,00
36 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 50,374 64,767 66 82,72 114 73,25 0 0,00 39 65,57 115 76,82 10 50,00 12 48,15 28 56,86 0 0,00
37 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 49,974 89,953 80 100,00 141 90,45 0 0,00 51 85,25 0 0,00 21 100,00 19 74,07 0 0,00 0 0,00
38 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 49,074 63,095 60 75,31 100 64,33 0 0,00 48 80,33 135 90,07 5 27,27 15 59,26 22 45,10 0 0,00
39 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
40 - Радомир Радославов Пеев Русе МГ Баба Тонка 48,680 73,020 61 76,54 88 56,69 0 0,00 51 85,25 140 93,38 17 81,82 11 44,44 0 0,00 0 0,00
41 - Александра Александрова Савова София СМГ 48,145 86,661 70 87,65 117 75,16 74 100,00 42 70,49 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Никола Обрешков 47,278 85,100 0 0,00 152 97,45 0 0,00 45 75,41 140 93,38 0 0,00 15 59,26 50 100,00 0 0,00
43 - Радослав Радославов Георгиев София СМГ 46,297 83,335 0 0,00 112 71,97 69 93,33 48 80,33 120 80,13 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 45,354 68,032 0 0,00 85 54,78 74 100,00 36 60,66 105 70,20 17 81,82 10 40,74 0 0,00 0 0,00
45 - Свилен Свиленов Киров София СМГ 44,744 80,538 0 0,00 105 67,52 64 86,67 48 80,33 150 100,00 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Владимир Николаев Тошев София СМГ 44,434 79,981 0 0,00 125 80,25 74 100,00 42 70,49 135 90,07 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 44,249 66,374 61 76,54 90 57,96 0 0,00 30 50,82 115 76,82 16 77,27 0 0,00 29 58,82 0 0,00
48 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 43,972 65,958 58 72,84 121 77,71 0 0,00 39 65,57 150 100,00 10 50,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
49 - Радимир Станимиров Ганчев София СМГ 43,586 78,455 0 0,00 109 70,06 74 100,00 0 0,00 125 83,44 14 68,18 0 0,00 35 70,59 0 0,00
50 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 43,566 65,350 0 0,00 104 66,88 74 100,00 39 65,57 0 0,00 8 40,91 12 48,15 35 70,59 0 0,00
51 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 42,350 76,231 80 100,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 145 96,69 20 95,45 4 18,52 0 0,00 0 0,00
52 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 41,897 94,268 0 0,00 120 77,07 74 100,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Петко Петков Стойчев София СМГ 41,619 74,914 0 0,00 110 70,70 65 88,00 45 75,41 115 76,82 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Димитър Христов Цветков София 125 СОУ 41,606 62,409 45 56,79 78 50,32 66 89,33 33 55,74 115 76,82 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 - Николай Венелинов Бошнаков София СМГ 41,276 74,297 0 0,00 85 54,78 74 100,00 45 75,41 130 86,75 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Никола Обрешков 41,057 73,902 0 0,00 130 83,44 0 0,00 54 90,16 130 86,75 0 0,00 11 44,44 32 64,71 0 0,00
57 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 40,932 61,398 65 81,48 104 66,88 0 0,00 36 60,66 140 93,38 7 36,36 7 29,63 0 0,00 0 0,00
58 - Мина Росенова Бонева София 107 ОУ 40,781 61,172 0 0,00 102 65,61 74 100,00 33 55,74 105 70,20 10 50,00 0 0,00 12 25,49 0 0,00
59 - Николай Евгениев Благоев София ЧОУ Св. София 40,761 73,370 0 0,00 134 85,99 74 100,00 0 0,00 130 86,75 14 68,18 6 25,93 0 0,00 0 0,00
60 - Веселин Емилов Симеонов София СМГ 39,963 59,944 0 0,00 101 64,97 45 61,33 30 50,82 115 76,82 19 90,91 3 14,81 0 0,00 0 0,00
61 - Явор Красимиров Илиев София СМГ 39,787 71,617 0 0,00 82 52,87 74 100,00 0 0,00 135 90,07 17 81,82 8 33,33 0 0,00 0 0,00
62 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 39,647 59,471 0 0,00 87 56,05 71 96,00 36 60,66 0 0,00 10 50,00 8 33,33 30 60,78 0 0,00
63 - Антоан Добри Матеин София СМГ 39,493 71,087 0 0,00 67 43,31 54 73,33 33 55,74 145 96,69 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Иван Александров Дурев София СМГ 39,202 70,564 0 0,00 102 65,61 74 100,00 36 60,66 0 0,00 7 36,36 0 0,00 45 90,20 0 0,00
65 - Рахат Бахитоглу Турганбек Шумен ПМГ Нанчо Попович 39,036 50,190 37 46,91 106 68,15 0 0,00 43 72,13 115 76,82 4,5 25,00 1 7,41 27 54,90 0 0,00
66 - Петър Петров Константинов София СМГ 38,985 70,173 0 0,00 91 58,60 62 84,00 39 65,57 0 0,00 14 68,18 0 0,00 37 74,51 0 0,00
67 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 38,892 70,006 0 0,00 121 77,71 0 0,00 45 75,41 125 83,44 15 72,73 10 40,74 0 0,00 0 0,00
68 - Димитър Иванов Бедачев Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,821 69,879 0 0,00 105 67,52 69 93,33 36 60,66 125 83,44 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
69 - Георги Атанасов Георгиев София 107 ОУ 38,564 69,414 0 0,00 95 61,15 70 94,67 33 55,74 135 90,07 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Александър Юлиянов Запрянов София 125 СОУ 38,271 57,406 49 61,73 93 59,87 0 0,00 36 60,66 110 73,51 0 0,00 6 25,93 31 62,75 0 0,00
71 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 38,149 57,223 70 87,65 101 64,97 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 5 22,22 14 29,41 0 0,00
72 - Юлияна Красенова Тодорова Шумен ПМГ Нанчо Попович 36,783 55,175 0 0,00 73 47,13 0 0,00 27 45,90 120 80,13 16 77,27 7 29,63 25 50,98 0 0,00
73 - Камен Валентинов Павлов София СМГ 36,770 82,732 0 0,00 91 58,60 70 94,67 0 0,00 130 86,75 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Георги Янков Янков  Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,645 65,961 0 0,00 103 66,24 59 80,00 42 70,49 125 83,44 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
75 - Люба Венелинова Конова София СМГ 36,569 82,279 61 76,54 131 84,08 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 39 78,43 0 0,00
76 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 36,494 54,741 0 0,00 69 44,59 59 80,00 36 60,66 80 53,64 13 63,64 6 25,93 0 0,00 0 0,00
77 - Христо Костов Христов Варна ОУ Цар Симеон I 36,254 65,258 61 76,54 129 82,80 0 0,00 27 45,90 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
78 - Мирослав Иванов Георгиев Варна МГ Петър Берон 36,001 64,803 75 93,83 116 74,52 0 0,00 27 45,90 120 80,13 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
79 - Радина Ивайлова Илиева София СМГ 35,851 80,665 0 0,00 130 83,44 71 96,00 42 70,49 0 0,00 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Ирина Михайлова Радева Варна МГ Петър Берон 35,272 63,490 0 0,00 90 57,96 0 0,00 42 70,49 95 63,58 16 77,27 12 48,15 0 0,00 0 0,00
81 - Тодор Яворов Стоянов София СМГ 35,205 63,369 0 0,00 108 69,43 61 82,67 36 60,66 115 76,82 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Ванеса Борисова Искилиева Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,004 63,007 0 0,00 110 70,70 73 98,67 36 60,66 105 70,20 0 0,00 3 14,81 0 0,00 0 0,00
83 - Емили Георгиева Вецева Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,698 78,070 0 0,00 101 64,97 74 100,00 42 70,49 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Людмил Петров Стаменов София 125 СОУ 34,508 62,115 64 80,25 93 59,87 0 0,00 39 65,57 0 0,00 18 86,36 4 18,52 0 0,00 0 0,00
85 - Михаела Николова Димитрова Бургас ОУ Братя Миладинови 34,496 62,093 40 50,62 56 36,31 71 96,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
86 - Калоян Станиславов Владимиров София СМГ 34,465 77,546 0 0,00 117 75,16 69 93,33 0 0,00 110 73,51 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Красимир Севдалинов Калоянов Шумен ПМГ Нанчо Попович 33,820 50,731 0 0,00 90 57,96 0 0,00 30 50,82 115 76,82 8,5 43,18 3 14,81 30 60,78 0 0,00
88 - Стоил Венциславов Николов София СМГ 33,602 60,484 0 0,00 87 56,05 51 69,33 45 75,41 125 83,44 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Теодора Димитрова Иванова София ПЧМГ 33,496 60,292 54 67,90 0 0,00 61 82,67 27 45,90 0 0,00 7 36,36 0 0,00 34 68,63 0 0,00
90 - Виктор Яворов Тончев София СМГ 33,470 60,246 0 0,00 99 63,69 54 73,33 30 50,82 105 70,20 8,5 43,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Вера Ивайлова Младенова София СМГ 33,108 59,595 0 0,00 96 61,78 64 86,67 30 50,82 100 66,89 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 33,090 59,562 0 0,00 123 78,98 0 0,00 30 50,82 120 80,13 11 54,55 8 33,33 0 0,00 0 0,00
93 - Никол Георгиева Обретинчева София СМГ 33,014 74,282 0 0,00 111 71,34 63 85,33 0 0,00 115 76,82 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Симеон Деянов Василев София 107 ОУ 32,716 58,889 0 0,00 92 59,24 0 0,00 39 65,57 95 63,58 15 72,73 0 0,00 16 33,33 0 0,00
95 - Момчил Росенов Димитров София СМГ 32,699 73,572 0 0,00 114 73,25 74 100,00 0 0,00 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Диан Дианов Калайджиев Бургас ОУ Братя Миладинови 32,311 58,161 29 37,04 82 52,87 74 100,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 25,49 0 0,00
97 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Никола Обрешков 32,221 57,998 0 0,00 74 47,77 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 6 25,93 35 70,59 0 0,00
98 - Елица Павлова Богданова София 107 ОУ 32,016 72,035 0 0,00 102 65,61 64 86,67 33 55,74 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Христо Бориславов Симов София 107 ОУ 31,640 56,952 0 0,00 78 50,32 59 80,00 33 55,74 100 66,89 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Александър Радомиров Драганов Варна МГ Петър Берон 31,483 56,669 68 85,19 0 0,00 0 0,00 33 55,74 135 90,07 4 22,73 7 29,63 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS