Календар на състезания по математика

Актуален календар на математическите състезания

Подробен справочник на математическите състезания през 2019 / 2020 година

Математически състезания през:

2019 година:

2020 година:


Архив календар: 2018 - 2019 г. | 2017 - 2018 г. | 2016 - 2017 г. | 2015 - 2016 г. | 2014 - 2015 г.Състезания по математика през Септември 2019

3 - 10 септември 2019 г. Созопол
10-ти фестивал на младите математици - Математически Боеве. Математическите боеве са отборно състезание за ученици, като всеки отбор се състои от 4 до 6 ученици. Състезанието се провежда в три възрастови групи:
6 – 7 клас, 8 – 9 клас и 10 – 12 клас.
Състезанието има значително по-различен регламент от стандартния, с който можете да се запознаете от линка.
Конспектирано, турнирът се провежда в 5 кръга - 4 предварителни и финален. На всеки кръг, задачите се дават сутринта, отборът се събира и има 5-6 часа за решение на задачите. Същинската битка започва следобед - в директни сблъсъци отбор срещу отбор, състезателите излагат решенията си и се опитват да надделеят над противника.
Задачи и решения от минали издания на Математически Боеве.

13 септември 2019 г.
Иранската олимпиада по геометрия - ИГО е състезание по геометрия, което се провежда провежда дистанционно и в България.
Състезанието се провежда в три възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас в началото на септември.
Организатор за България е професор Петър Бойваленков от ИМИ-БАН.
Задачи и решения от минали издания на Iranian Geometry Olympiad - IGO

Състезания по математика през Октомври 2019

12 октомври 2019 г.
Състезанието се провежда всяка година през октомври в град Габрово, а от 2013 година и в други градове в България. Състезанието е за ученици от 2 до 8 клас. Продължителност – 90 минути. Всяка тема включва 10 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор.
От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи от 11 до 15 се дават съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки.
За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Към получените точки се добавят още 15 бонус точки.
Задачи и решения от минали издания на Математическо състезание Хитър Петър

октомври 2019 г.
Математика без граници е математическо състезание, провеждащо се от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и широка насоченост. Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание през лятото.
Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 - със свободен отговор. (В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачи.)
Всяка вярно решена задача от № 1 до № 10 се оценява с 1 точка, а всяка вярно решена задача от № 11 до № 20 се оценява с до 2 точки (1 точка за непълен отговор; 2 точки за пълен отговор).
а финала на турнира се класират първите 20 ученици в общото класиране (сбор от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга), но не повече от 3 ученици от едно и също училище от всяка възрастова група?!?
Всички училища участници в турнира получават и правото да определят свои участници във финала с Wild card - 5% от общия брой на участниците в турнира от съответното училище, но не по-малко от 1.
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници

Димитровденско математическо състезание
19 октомври 2019 г. Видин

Математически турнир Димо Малешков
октомври 2019 г. Пловдив

Състезания по математика през Ноември 2019

1 ноември 2019 г.
Състезанието се провежда всяка година на 1-ви ноември в цялата страна за ученици от 2-ри до 12-ти клас.
1. Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.
2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д.
3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.
Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация.
Дават се следните точки:
За всички класове - За непопълнен отговор на задача - по 3 точки. За грешен отговор на задача - 0 точки.
2 - 6 клас - За верен отговор на всяка задача - по 7 точки.
7 - 8 клас - За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки.
9 - 12 клас - За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.
Задачи и решения от минали издания на Математически турнир Черноризец Храбър

9 ноември 2019 г. Плевен
Ново състезание, провежда се за първа година. Досега ЕМТ беше състезание само за по-големите математици, от 8 клас нагоре. Провежда се в същия ден, в който се провежда и Софийски Математически Турнир.
Задачи и решения от минали издания на Есенен математически турнир

9 ноември 2019 г. София
Софийски математически турнир е индивидуално градско състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас. Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите. Регламентът на оценяване е следния:
за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки;
за непопълнен отговор – по 2 точки;
за грешен отговор – 0 точки.
За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
Времетраенето на турнира е 90 мин. Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.
История на състезанието: Началото на провеждането на Софийския математически турнир се поставя през 1999 година. Оттогава турнирът се провежда ежегодно в края на м. октомври или в началото на м. ноември. През 1999 г. турнирът е бил за ученици от 4 до 7 клас, като състезателните теми са съдържали 6 задачи с избираем отговор и 2 задачи със свободен отговор. През 2000 се предлагат теми за 8 възрастови групи: 2,3,4,5,6,7,8 клас и една обща за ученици от 9 до 12 клас. Темите са съдържали по 15 задачи, от които 14 са с избираем отговор и 1 задача за подробно решаване.
Задачи и решения от минали издания на Софийски математически турнир - СМТ

10 ноември 2019 г. София
Есенният Математически Турнир е включен в календара за извънкласна дейност на МОМН и СМБ и се организира със съдействието на Американска Фондация за България (АФБ) и Фондация Георги Чиликов. Резултатите от ЕМТ важат за определяне на разширените национални отбори за BOM и EGMO и участват при изчисляването на рейтинга на учениците. EMT e индивидуално състезание за ученици от 8-ми до 12-ти клас с индивидуално и отборно класиране. Всеки отбор се състои от 4 човека от съответния клас. За отборното класиране ще се сумират точките на участниците от съответния отбор.
Задачи и решения от минали издания на Есенен математически турнир

Princeton University Mathematics Competition (PUMaC)
16 - 17 ноември 2019 г. Princeton University, Princeton, NJ, USA
Princeton University Mathematics Competition е едно от най-престижните и интересни математически състезания. То се организира от университета Принстън.
Състезанието е за ученици главно от 11. и 12. клас и в него участват изявени състезатели по математика от целия свят.

23 ноември 2019 г. Кърджали
Индивидуално състезание по Математика за ученици от 3 до 12 клас, организирано ежегодно от РИО Кърджали, СМБ Кърджали и Пловдивски Университет Паисий Хилендарски. Областен турнир по Математика - Кърджали е проведен за първи път през 2001 година. Състезателните теми за всеки клас се състоят от шест въпроса с избираем отговор и една задача за пълно решение. Ръководител на екипа, съставящ задачите е професор Сава Гроздев.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Областен математически турнир - Кърджали

ХX Турнир по математика и информационни технологии Св. Николай Чудотворец
24 ноември 2019 г. Бургас

Състезания по математика през Декември 2019

7 декември 2019 г.
Математическият турнир Иван Салабашев се провежда по места под егидата на ПИО на МОМН и секциите на Съюза на математиците в България. Турнирът е предназначен за ученици от 2. до 12. клас. С изключение на последната, темите включват по 15 задачи, първите десет от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи носи по 3 точки, а за верен отговор на всеки от последните пет въпроса се получават 6 точки.
Общата тема за 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отоговор на всеки от въпросите се получават по 3 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават по 6 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Математически турнир Иван Салабашев

14 декември 2019 г.
Коледното математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Това е едно от по-лесните национални математически състезания, подходящо за деца с интерес към математиката, които не учат в математически гимназии. Основно, на КМС се явяват деца от ниските класове от 1-ви до 4-ти. Форматът в 7-ми и 12-ти клас го прави и добра контрола за предстоящите държавни изпити. Форматът на състезанието за всички класове без 7-ми и 12-ти е един и същ - 9 задачи с избираем отговор и една задача, изискваща подробно решение. Специфичното е, че за всяка задача един от избираемите отговори е Друг отговор. Ако е посочен той, за верен се приема само ако допълнително е записан и правилния резултат. Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като се дават точки за части от задачата. Максималният брой точки е 60. Задачите за 7 клас са във формата на националното външно оценяване по математика след 7 клас. Време за работа за 1 и 2 клас - 90 минути. Време за работа за всички останали възрастови групи - 120 минути.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Коледно математическо състезание

до 14 декември 2019 г.
Националната Олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България. В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга - общински, областен и национален. Всеки следващ кръг включва все по-сложни задачи. Общинският и Областният кръг се провеждат за ученици от 4-ти до 12-ти клас, а Националният - за ученици от 7-ми до 12-ти клас. За ученици от 4-ти до 8-ми клас включително, форматът на общинския, областния и националния кръг е еднакъв - 3 задачи, всяка от които носи 7 точки, общо 21 точки. До Национален кръг се допускат само ученици от 7-ми и 8-ми клас. Времетраене на всеки кръг от Олимпиадата - 4 часа. За ученици от 9 до 12 клас, всеки от кръговете включва съответно 3, 4 и 6 задачи. Време за решаване - общински кръг - 4 часа, областен - 4.5 часа, национален 2 х 4 часа и половина. Националният кръг е с обща тема за 9 - 12 клас и се провежда в 2 последователни дни. Всеки ден се решават по 3 задачи за 4 часа и половина. Националният кръг на Олимпиадата по Математика е едно от състезанията, чиито резултати се взимат предвид при формирането на отбори на страната ни за международни състезания.
Забележка: Общинският кръг ще се проведе не по-късно от 15-ти декември в София. В други региони на страната може да е на друга дата.

Състезания по математика през Януари 2020

Седмица на олимпийската математика на ИМИ–БАН
4 - 11 януари 2020 г. София
Подготовка на изявени математици от 9 до 12 клас за международни състезания по математика.

17 - 19 януари 2020 г. Ямбол
Зимни Математически Състезания / Зимен Математически Турнир / Зимни Математически Празници е национална математическа надпревара от най-високо ниво за ученици от 8 до 12 клас. Това е състезание за знаещи, можещи и обичащи математиката ученици, изискващо задълбочена подготовка и знания, надхвърлящи задължителния минимум. Състезанието е един от трите най-важни математически турнири в страната ни - резултатите от него са определящи при формирането на разширени отбори за JBMO, BMO и IMO. Това е и един от малкото математически турнири, който позволява кандидатстване за национална стипендия при призово място.
Задачи и решения от минали издания на Зимни Математически Състезания - ЗМС

януари 2020 г.
Математика без граници е математическо състезание, провеждащо се от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и широка насоченост. Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание през лятото.
Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 - със свободен отговор. (В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачи.)
Всяка вярно решена задача от № 1 до № 10 се оценява с 1 точка, а всяка вярно решена задача от № 11 до № 20 се оценява с до 2 точки (1 точка за непълен отговор; 2 точки за пълен отговор).
а финала на турнира се класират първите 20 ученици в общото класиране (сбор от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга), но не повече от 3 ученици от едно и също училище от всяка възрастова група?!?
Всички училища участници в турнира получават и правото да определят свои участници във финала с Wild card - 5% от общия брой на участниците в турнира от съответното училище, но не по-малко от 1.
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници

Състезания по математика през Февруари 2020

1 февруари 2020 г.
Националната Олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България. В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Олимпиада по математика

The Harvard MIT mathematics tournament - HMMT
15 - 16 февруари 2020 г. MIT, USA

февруари 2020 г.
Московската Олимпиада за малки ученици е международно математическо състезание за деца от 1-ви до 4-ти клас с дълга история. Първата Олимпиада за малки ученици е проведена през далечната 1996 година. Състезанието е с висока трудност и не е съобразено с програмата на нашите деца, напълно възможно е да се паднат задачи на неизучаван от тях материал.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Московска Олимпиада за малки ученици

26 февруари - 2 март 2020 г. Букурещ, Румъния
февруари 2020 г.
RMM - Romanian Masters of Mathematics е международен математически турнир, провеждащ се в Букурещ, Румъния. Задачите от това състезание са на ниво, което надхвърля това на международните олимпиади, като често има тематики, които досега не са се появявали на МОМ.
Официален сайт на RMM
Изтеглете задачи за самоподготовка и решения от минали години на Romanian Masters of Mathematics

Състезания по математика през Март 2020

Турнир по математика Румен Грозданов
7 март 2020 г. Пловдив

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас
8 март 2020 г. Велико Търново

Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил
13 - 15 март 2020 г.

19 март 2020 г.
Европейско Кенгуру е най-масовото международно математическо състезание. Във всяка страна, ЕК се провежда на родния език, някои от задачите в състезателните теми са общи, а други са характерни само за съответната страна. Европейско Кенгуру е състезание с интересни логически задачи, които не изискват сложни сметки или описания, а тестват логиката на учениците.
Актуален регламент на състезанието:
група 0 - за ученици от 1 клас
група 1 - за ученици от 2 клас
група 2 - за ученици от 3 клас
група 3 - за ученици от 5 и 6 клас
група 4 - за ученици от 7 и 8 клас
група 5 - за ученици от 9 и 10 клас
група 6 - за ученици от 11 и 12 клас
група 7 - за студенти
Задачите за всички групи са 26. Първите 24 ще са с избираем отговор, а последните две - с кратък свободен числов отговор.
Първите 10 задачи ще се оценяват с по 3 точки, от 11-та до 20-та с 4 точки, а последните 6 задачи - с 5 точки. Тоест, общия максимален брой точки за всяка възрастова група ще е 100.
Времетраене за всички групи - 90 минути.
Състезанието е отворено за всички ученици. Достатъчни са средни математически възможности.
За 4-ти клас, състезанието се провежда от друг организатор - МОН и служи като критерий за прием в математически гимназии след завършен 4-ти клас.
Задачи и решения от минали издания на Европейско кенгуру

март 2020 г.
Математика без граници е математическо състезание, провеждащо се от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и широка насоченост. Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание през лятото.
Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 - със свободен отговор. (В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачи.)
Всяка вярно решена задача от № 1 до № 10 се оценява с 1 точка, а всяка вярно решена задача от № 11 до № 20 се оценява с до 2 точки (1 точка за непълен отговор; 2 точки за пълен отговор).
а финала на турнира се класират първите 20 ученици в общото класиране (сбор от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга), но не повече от 3 ученици от едно и също училище от всяка възрастова група?!?
Всички училища участници в турнира получават и правото да определят свои участници във финала с Wild card - 5% от общия брой на участниците в турнира от съответното училище, но не по-малко от 1.
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници

27 - 29 март 2020 г. Плевен
Пролетни Математически Състезания е национална математическа надпревара от най-високо ниво. Това е състезание за знаещи, можещи и обичащи математиката ученици, изискващо задълбочена подготовка и знания, надхвърлящи задължителния минимум. Състезанието е един от трите най-важни математически турнири в страната ни - резултатите от него са определящи при формирането на разширени отбори за JBMO, BMO и IMO. Това е и един от малкото математически турнири, който позволява кандидатстване за национална стипендия при призово място.
От 2019-та година, състезанието е разделено на 4 възрастови групи, всяка от които провежда надпреварата на различно място - 4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-12 клас.
Задачи и решения от минали издания на Пролетни математически състезания - ПМС 5 - 6 клас

27 - 29 март 2020 г. Русе
Пролетни Математически Състезания е национална математическа надпревара от най-високо ниво. Това е състезание за знаещи, можещи и обичащи математиката ученици, изискващо задълбочена подготовка и знания, надхвърлящи задължителния минимум. Състезанието е един от трите най-важни математически турнири в страната ни - резултатите от него са определящи при формирането на разширени отбори за JBMO, BMO и IMO. Това е и един от малкото математически турнири, който позволява кандидатстване за национална стипендия при призово място.
От 2019-та година, състезанието е разделено на 4 възрастови групи, всяка от които провежда надпреварата на различно място - 4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-12 клас.
Задачи и решения от минали издания на Пролетни математически състезания - ПМС 7 - 8 клас

27 - 29 март 2020 г. Габрово
Пролетни Математически Състезания е национална математическа надпревара от най-високо ниво. Това е състезание за знаещи, можещи и обичащи математиката ученици, изискващо задълбочена подготовка и знания, надхвърлящи задължителния минимум. Състезанието е един от трите най-важни математически турнири в страната ни - резултатите от него са определящи при формирането на разширени отбори за JBMO, BMO и IMO. Това е и един от малкото математически турнири, който позволява кандидатстване за национална стипендия при призово място.
От 2019-та година, състезанието е разделено на 4 възрастови групи, всяка от които провежда надпреварата на различно място - 4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-12 клас.
Задачи и решения от минали издания на Пролетни математически състезания - ПМС 9 - 12 клас

28 март 2020 г.
За 4-ти клас, състезанието се провежда във всички български градове. То е балообразуващо за прием в математическите гимназии след 4 клас.
Задачи и решения от минали издания на Пролетни математически състезания - ПМС 4 клас

Състезания по математика през Април 2020

10 - 13 април 2020 г. София
Националният кръг е същинския финал на на Олимпиадата. Тежко и престижно състезание, на което могат да се класират само най-добрите математици.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на национален кръг на Олимпиада по математика

Европейска олимпиада по математика за момичета - EGMO 2020
15 - 21 април 2020 г. Egmond aan Zee, Netherlands
Европейската олимпиада по математика за момичета се провежда за шеста поредна година. За първи път Олимпиадата се проведе през 2012 г. в Кеймбридж, Великобритания.
България участва на всички издания на EGMO и има завидна колекция от медали.
Официален сайт на EGMO

25 април 2020 г.
Великденското математическо състезание е за ученици от 1 до 12 клас. Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1 и 2 клас е 90 минути, а за всички по-горни класове - 120 минути. Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният - Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.
Задачите за 7 клас са в модифициран формат, съвпадащ с този на НВО след 7 клас. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни, за задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA, а задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки за 7 клас е 100.
Изтеглете задачи за самоподготовка и отговори от минали години на Великденско математическо състезание

Състезания по математика през Май 2020

1 - 3 май 2020 г. Шумен
Първият турнир е проведен през 1986 г. в Шумен. От 1990 до 1994 година е прекъснат, след което се възобновява с промени в регламента и четири години се провежда във Велики Преслав. Поради разрастването на турнира (възрастови групи и брой участници) от 1999 година се провежда отново в Шумен. Всяка година в турнира участват между 500 и 600 участници от повече от 20 училища от страната. Задачите от състезанието се публикуват в сп. “Математика и информатика”, а през 2005 г. по случай 10-я турнир е издаден сборник “Математически турнир Академик Кирил Попов”. Всяко състезание е съпътствано с културна и туристическа програма.
Състезанието се провежда през първите две седмици на месец май в Шумен. Поканени за участие са ученици от 2 до 8 клас включително. Регламент на състезанието:
Състезанието се провежда в един ден на два етапа: индивидуален етап – Темата съдържа 6 задачи с избираем отговор, 3 задачи, на които трябва да се напише отговора и 1 задача, на която трябва да се напише решението. Времето за работа е 75 минути, максималният брой точки е 50.
Oтборен етап – темата съдържа 4 задачи. Отборът (не повече от 4 ученици) представя общо решение на всяка задача. Времето за работа е 135 минути, максималният брой точки е 50.
Задачи и решения от минали издания на Математически турнир Акад. К. Попов

3 май - 8 май 2020 г. Busteni, Romania
БОМ - Балканската Олимпиада по Математика е ежегодна математическа надпревара от високо ниво за ученици, не по-големи от 20 години. Първата БОМ е проведена през 1984 година в Атина, Гърция. Участници в Балканската Олимпиада са отбори от Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Гърция, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция. През последните години е практика да се канят гостуващи отбори извън гореизброените държави.
Задачи и решения от минали издания на БОМ - Балканска олимпиада по математика - BMO

9 май 2020 г.
Състезанието е балообразуващо за прием в СМГ Паисий Хилендарски или в други гимназии с профил Математически или Природни науки след 4 клас

Преглед на знанията по математика
16 май 2020 г. Варна

31 май 2020 г. София
Състезанието на ПЧМГ е с най-големи награди в страната ни. Първенците печелят стипендия за обучение в реномираното училище. Състезанието е с 10-годишна традиция. Форматът му е като на тежките азиатски състезания, а задачите са истинско предизвикателство за талантливите математици.
И няма как да не е така - съставител на задачите е г-н Иван Симеонов.
Задачи и решения от минали издания на Математически предизвикателства, състезание на ПЧМГ

Състезания по математика през Юни 2020

13 юни 2020 г. София
Националното Математическо Състезание е познато до учебната 2013 / 2014 година като Национален кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру.
От учебната 2014 / 2015 то е прекръстено на Национално Математическо Състезание и регламентът е променен.
През 2017 година, проектът Национално Математическо Състезание като че ли е забравен и отново се връща познатия ни Национален кръг на математическо състезание Европейско Кенгуру.
Форматът на състезанието включва 5 тестови задачи с избираем отговор, 1 задача със свободен отговор и 1 задача с описание на решението. Състезателите са разделени в 7 групи, в зависимост от класа си:
- 1 клас; - 2 клас; - 3 - 4 клас; - 5 - 6 клас; - 7 - 8 клас; - 9 - 10 клас; - 11 - 12 клас
Времето за работа на учениците е 75 минути. За всеки верен отговор на задачите с избираем и свободен отговор от се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Задачите с описание на решението от националния кръг се оценяват от 0 до 10 точки. Максимален брой точки - 40
Задачи и решения от минали издания на Европейско Кенгуру национален кръг

юни 2020 г.
Младежката Балканска Олимпиада по Математика МБОМ се провежда ежегодно. В надпреварата могат да участват ученици, които са на не повече от 15.5 години към момента на провеждането. През последните години, на МБОМ участват и гостуващи държави, извън Балканския регион. Младежката Балканска Олимпиада по Математика се провежда в един състезателен ден с продължителност 4 часа и половина. Участниците решават 4 задачи от областите алгебра, геометрия, теория на числата и комбинаторика. Всяка задача се оценява с 10 точки, тоест максималния възможен резултат е 40 точки.
Задачи и решения от минали издания на МБОМ - Младежка Балканска Олимпиада по Математика до 15.5 години - JBMO

юни 2020 г. Несебър
Математика без граници е математическо състезание, провеждащо се от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и широка насоченост. Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание през лятото.
Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 - със свободен отговор. (В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачи.)
Всяка вярно решена задача от № 1 до № 10 се оценява с 1 точка, а всяка вярно решена задача от № 11 до № 20 се оценява с до 2 точки (1 точка за непълен отговор; 2 точки за пълен отговор).
а финала на турнира се класират първите 20 ученици в общото класиране (сбор от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга), но не повече от 3 ученици от едно и също училище от всяка възрастова група?!?
Всички училища участници в турнира получават и правото да определят свои участници във финала с Wild card - 5% от общия брой на участниците в турнира от съответното училище, но не по-малко от 1.
Задачи и решения от минали издания на Математика без граници

юни 2020 г. Пловдив
Математически Звезди е качествено състезание с предварителен подбор на участниците, базиран на резултатите им от други състезания през годината. Задачите за Математически Звезди се съставят от доцент Ивайло Кортезов.
Задачи и решения от минали издания на Математически звезди

Състезания по математика през Юли 2020

8 - 18 юли 2020 г. St. Petersburg, Russian Federation
Международната Олимпиада по Математика е световното първенство за средното образование. В МОМ могат да участват младежи, ненавършили 20 години. Международната Олимпиада по Математика се провежда всяка година в различна държава, а участниците ежегодно са над 100. В Олимпиадата участват отбори, състоящи се от максимум 6 състезателя, един team leader, един deputy leader, един или няколко observers. МОМ е индивидуално състезание, всеки от участниците решава 6 задачи - два дни, всеки от които по 3 задачи. Максималният брой точки е 42. Ежегодно се извършва неофициално класиране по отбори / страни, което се калкулира като сума от индивидуалните постижения на участниците от съответната страна. Задачите, които решават състезателите по време на Международната Олимпиада по Математика са с екстремна трудност и обхващат материал, който не се изучава не само в училище, но и в университети.
Задачи и решения от минали издания на IMO - International Mathematical Olympiad

юли 2020 г. Хонг Конг
Престижно международно математическо състезание за ученици до 13.5 години, на което редовно участват български отбори от СМГ, ПЧМГ, 125 СОУ, МГ Бургас, Варна, Русе
Задачи и решения от минали издания на Primary Mathematics World Contest

Състезания по математика през Август 2020

август 2020 г.
Едно от най-големите международни математически състезания в света. Провежда се всяка година в края на юли или в началото на месец август. Спонсори са Westpac Banking Corporation, University of Canberra and Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса през 1978 г. Състезанието е изцяло на английски език. Провежда се в 5 възрастови групи, като за всяка има по 30 въпроса. Разпределението по класове е:
1 група 3 и 4 клас – време 60 минути
2 група 5 и 6 клас – време 60 минути
3 група 7 и 8 клас – време 75 минути
4 група 9 и 10 клас – време 75 минути
5 група 11 и 12 клас - време 75 минути
Първите 25 въпроса са тестови с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. От 2005 г. последните 5 въпроса изискват отговор цяло число между 0 и 999. Първите въпроси са много лесни, постепенно трудността на задачите нараства прогресивно и последните са предизвикателство за най-добрите ученици. Въпроси 1 до 10 се оценяват с 3 точки, от 11 до 20 – с 4 точки и 21 до 25 – с 5 точки. Въпроси 26-30 се оценяват с 6, 7, 8, 9 и 10 точки, съответно. Не се отнемат точки за грешен отговор. Максималният брой точки е 135. За първите 2 групи се разрешава ползването на речник и калкулатор.
Задачи и решения от минали издания на Австралийско математическо състезание

Състезания по математика през Септември 2020

3 - 10 септември 2020 г. Созопол
11-ти фестивал на младите математици - Математически Боеве. Математическите боеве са отборно състезание за ученици, като всеки отбор се състои от 4 до 6 ученици. Състезанието се провежда в три възрастови групи:
6 – 7 клас, 8 – 9 клас и 10 – 12 клас.
Състезанието има значително по-различен регламент от стандартния, с който можете да се запознаете от линка.
Конспектирано, турнирът се провежда в 5 кръга - 4 предварителни и финален. На всеки кръг, задачите се дават сутринта, отборът се събира и има 5-6 часа за решение на задачите. Същинската битка започва следобед - в директни сблъсъци отбор срещу отбор, състезателите излагат решенията си и се опитват да надделеят над противника.
Задачи и решения от минали издания на Математически Боеве.

Facebook
Facebook
RSS
RSS