Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2016 / 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 / 2017 година

Класации от предишни години


Към 28 Април 2017 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ ЕК - Нац
101 - Десислава Николаева Ненова Пловдив ОМГ Кирил Попов 69,54 0 0,0 104 83,3 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
102 - Никола Владимиров Пенев София 125 СОУ 69,52 55 70,0 86 69,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
103 - Александър Боянов Добренов София СМГ 69,46 53 67,5 89 71,4 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
104 - Алекс Августиян Паунчев София СМГ 69,45 46 58,8 100 80,2 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
105 - Александра Димитрова Игнатова София СМГ 69,40 51 65,0 92 73,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
106 - Калина Анатолиева Колева Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,37 38 48,8 85 68,3 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
107 - Екатерина Станимирова Станева Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,36 56 71,3 84 67,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
108 - Калоян Людмилов Средков София СМГ 69,13 55 70,0 85 68,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
109 - Кристиян Красимиров Николаев София 125 СОУ 69,12 48 61,3 96 77,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
110 - Божидар Венциславов Михайлов София 125 СОУ 68,98 51 65,0 84 67,5 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
111 - Стоян-Александър Георги Костадинов Варна МГ Петър Берон 68,98 0 0,0 115 92,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
112 - Тодор Костадинов Демиров Пловдив ОМГ Кирил Попов 68,82 0 0,0 96 77,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
113 - Иван Иванов Николов Б Бургас ПМГ Н. Обрешков 68,61 51 65,0 90 72,2 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
114 - Даниел Николаев Йовчев Димитровград ПМГ Иван Вазов 68,50 0 0,0 89 71,4 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
115 - Александър Хай Нгуен София СМГ 68,21 51 65,0 89 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
116 - Иван Петров Чолаков София ПЧМГ 68,10 0 0,0 88 70,6 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
117 - Йоан Стефанов Илиев София СМГ 68,10 47 60,0 95 76,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
118 - Коста Иванов Илев Бургас ПМГ Н. Обрешков 67,95 0 0,0 100 80,2 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
119 - Любомир Петров Томов Варна МГ Петър Берон 67,37 56 71,3 79 63,5 21 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
120 - Десислав Десиславов Дионисиев София СМГ 67,36 49 62,5 90 72,2 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 - Мартин Мартинов Патриков София СМГ 67,31 54 68,8 82 65,9 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
122 - Ралица Станиславова Йорданова София ПЧМГ 67,31 45 57,5 86 69,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
123 - Мартин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 67,23 44 56,3 92 73,8 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
124 - Гео Геов Калфов София ПЧМГ 67,15 0 0,0 98 78,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
125 - Калина Чавдар Митева Варна VІІІ СОУЕО Ал. С. Пушкин 66,89 40 51,3 103 82,5 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
126 - Мартин Борислав Божилов София ЧОУ Св. София 66,86 52 66,3 84 67,5 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
127 - Явор Калинов Неделчев София СМГ 66,63 51 65,0 85 68,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
128 - Иван Георгиев Кръстев Добрич СОУСв.св.Кирил и Методий 66,60 0 0,0 109 87,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
129 - Никола Радостинов Димитров Варна МГ Петър Берон 66,50 49 62,5 0 0,0 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
130 - Костадин Бориславов Костадинов Пловдив ОМГ Кирил Попов 66,36 0 0,0 96 77,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
131 - Александър Стефанов Стойчев София ПЧМГ 66,23 51 65,0 84 67,5 21 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
132 - Чунг Тханг Нгуен  София ЧОУ Св. София 66,11 47 60,0 90 72,2 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 - Богомил Ивайлов Кастеллиев София 107 ОУ 65,96 0 0,0 95 76,2 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
134 - Василена Пенчева София 125 СОУ 65,96 0 0,0 95 76,2 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
135 - Димитър Росенов Митев Пловдив ОМГ Кирил Попов 65,96 0 0,0 95 76,2 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
136 - Методи Кирилов Алексиев София СМГ 65,95 55 70,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 - Мария Атанасова Къчева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 65,88 46 58,8 91 73,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
138 - Рефик Рефик Тефик Кърджали СОУ Петко Р. Славейков 65,72 0 0,0 82 65,9 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 - Валентин Тодоров Вълков Варна VІІ СОУ Найден Геров 65,55 48 61,3 87 69,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
140 - Иванина Венциславова Вълкова София СМГ 65,48 39 50,0 101 81,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
141 - Моника Бориславова Богданова Варна МГ Петър Берон 65,43 44 56,3 93 74,6 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
142 - Мартин Павлов Соколов София СМГ 65,27 52 66,3 80 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
143 - Мартин Пламенов Желязков Варна МГ Петър Берон 65,25 38 48,8 102 81,7 21 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 - Радостин Петров Дончев Варна ОУ П. Р. Славейков 65,17 35 45,0 93 74,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
145 - Лъчезар Иванов Митев Пловдив ОМГ Кирил Попов 64,93 0 0,0 80 64,3 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
146 - Стефан Емилов Краев Кърджали СОУ П. Р. Славейков 64,93 0 0,0 80 64,3 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
147 - Сара Владиславова Тамбурковска София 38 ОУ 64,85 0 0,0 86 69,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
148 - Богдан Маринов Галовски София СМГ 64,58 42 53,8 66 53,2 45 75,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
149 - Момчил Иванов Колев София ЧОУ Св. София 64,53 46 58,8 79 63,5 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
150 - Деян Емилов Михайлов София СМГ 64,46 45 57,5 89 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
151 - Денимир Николаев Димитров София СМГ 64,25 51 65,0 79 63,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
152 - Галиана Чавдарова Къснеделчева Русе МГ Баба Тонка 64,06 0 0,0 84 67,5 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
153 - Мирена Станимирова Колева Ямбол МГ Атанас Радев 63,89 39 50,0 97 77,8 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
154 - Никола Каменов Дерменджиев София СМГ 63,89 39 50,0 97 77,8 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
155 - Никол Джон Уилямс София ПЧМГ 63,67 45 57,5 87 69,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
156 - Мия Симеонова Симеонова София ПЧМГ 63,63 57 72,5 68 54,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
157 - Катерина Димитрова Димитрова София СМГ 63,54 34 43,8 104 83,3 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
158 - Николай Пламенов Георгиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 63,51 0 0,0 95 76,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
159 - Венислава Станиславова Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,34 46 58,8 76 61,1 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
160 - Виктор Невенов Чавдаров Варна МГ Петър Берон 63,34 29 37,5 76 61,1 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
161 - Йоан Александров Александров София СМГ 63,33 40 51,3 0 0,0 45 75,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
162 - Константин Димитров Илиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,26 0 0,0 82 65,9 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
163 - Иво Стилиянов Георгиев София 107 ОУ 63,15 0 0,0 88 70,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
164 - Росен Станиславов Разпопов Пловдив ОМГ Кирил Попов 63,02 0 0,0 69 55,6 42 70,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
165 - Мартина Пламенова Хаджиколева София ПЧМГ 62,93 40 51,3 93 74,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
166 - Елена Иванова Иванова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 62,87 0 0,0 81 65,1 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
167 - Ивайло Йорданов Попов Ямбол МГ Атанас Радев 62,71 0 0,0 93 74,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
168 - Стефан Валериев Петров Варна МГ Петър Берон 62,71 0 0,0 93 74,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
169 - Юлиян Радославов Славчев София СМГ 62,65 44 56,3 86 69,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
170 - Габриела Мирославова Христова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 62,59 42 53,8 89 71,4 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
171 - Марио Димитров Василев Русе МГ Баба Тонка 62,56 0 0,0 105 84,1 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
172 - Теодора Нейчева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,54 47 60,0 81 65,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
173 - Рая Росенова Раденкова София ПЧМГ 62,39 0 0,0 86 69,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
174 - Белослава Иванова Жекова Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,37 66 83,8 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
175 - Християн Деянов Минов Варна МГ Петър Берон 62,33 62 78,8 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
176 - Димитър Тодоров Стоилов Варна СОУ Св. Климент Охридски 62,30 39 50,0 93 74,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
177 - Елена Славова София 125 СОУ 62,08 45 57,5 83 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
178 - Емона Димитрова Илиева Варна НУИ Добри Христов 61,90 39 50,0 92 73,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
179 - Александра Николаева Ветова Плевен МГ Гео Милев 61,85 37 47,5 95 76,2 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
180 - Павел Стефанов Начев София СМГ 61,80 42 53,8 87 69,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
181 - Симона Ивайлова Дончева София СМГ 61,80 42 53,8 87 69,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
182 - Боян Ивов Маринов София 107 ОУ 61,60 0 0,0 84 67,5 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
183 - Георги Петров Цонев София ПЧМГ 61,12 32 41,3 89 71,4 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
184 - Михаил Миленов Михайлов София ПЧМГ 60,96 0 0,0 70 56,3 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
185 - Михаела Петрова Петрова Варна МГ Петър Берон 60,88 37 47,5 76 61,1 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
186 - Ема Петрова Дилова Враца ПМГ Иван Ценов  60,73 0 0,0 88 70,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
187 - Георги Иванов Георгиев София СМГ 60,68 0 0,0 92 73,8 28 47,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 - Евгени Методиев Тролиев София ЧОУ Св. София 60,66 44 56,3 81 65,1 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 - Калоян Миленов Димитров СМГ София СМГ 60,66 44 56,3 81 65,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
190 - Зейнаб Сами Мустафа Варна МГ Петър Берон 60,45 50 63,8 71 57,1 21 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
191 - Мариела Сами Мустафа Варна МГ Петър Берон 60,38 41 52,5 85 68,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
192 - Никол Атанасова Николова Варна МГ Петър Берон 60,32 39 50,0 88 70,6 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
193 - Владислав Бориславов Тулилов София 125 СОУ 60,20 35 45,0 0 0,0 45 75,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
194 - Даниел Живков Желев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 59,98 41 52,5 84 67,5 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 - Виктория Християн Димитрова София 125 СОУ 59,93 14 18,8 86 69,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
196 - Велислав Петров Гърков София 2 СОУ 59,86 0 0,0 92 73,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 - Георги Георгиев Георгиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 59,86 0 0,0 92 73,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
198 - Пламен Емануилов Донев София 125 СОУ 59,86 37 47,5 90 72,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
199 - Свилена Свиленова Петкова Ямбол МГ Атанас Радев 59,77 0 0,0 67 54,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
200 - Любомир Илков Витанов Благоевград ПМГ Благоевград 59,69 0 0,0 73 58,7 36 60,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 | Страница 2 от 12 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+